panmojbogmoj

Idź do spisu treści

Menu główne

 
 
 
 

Książka ta została napisana w języku ojczystym autora czyli w języku polskim. Korzystał z przekładu Biblii Warszawskiej, Biblii Gdańskiej, Biblii Tysiąclecia oraz Biblii Kowalskiego w języku polskim.
Została przetłumaczona na język angielski, rosyjski i niemiecki. Tłumacze korzystali z  następujących wydań Biblii: w jęz. angielskim: King James Version, Revised Standard Version, English Standard Version, w jęz.rosyjskim:

КНИГИ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ ВЕТХОГО И НОВОГО ЗАВЕТА,  РОССИЙСКОЕ БИБЛЕЙСКОЕ ОБЩЕСТВО, Москва 2006 ; Синодальный перевод; w jęz. niemieckim: Luther Bibel 1912; Unrevidierte Lutherbibel1545.

Ponadto została ona wydana w piśmie Braille’a oraz jako książka mówiona.  Można znaleźć ją także w internecie na stronie www.panmojbogmoj.eu
Przy tłumaczeniu pewne wersety z Biblii zostały przetłumaczone dosłownie  z języka polskiego.
Nie jest ona przeznaczona do sprzedaży lub zdobywania zysków z jej rozpowszechniania, mimo że zostały poniesione koszty wydruku.  Każdy człowiek powinien otrzymać ją za darmo i po przeczytaniu za darmo przekazać drugiemu, zgodnie z wolą Pana Jezusa Chrystusa, który powiedział: „ Darmo wzięliście, darmo dawajcie” – Ducha Świętego.

 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego