panmojbogmoj

Idź do spisu treści

Menu główne

Rozdzial III - strona 30

Pan Mój Bóg Mój > Rozdzial III - KRÓLESTWO BOŻE > KRÓLESTWO BOŻE cz.2
 

1Jana4,4-6 Wy z Ducha Świętego Pana Jezusa Chrystusa jesteście, dzieci Boże, i wy ich zwyciężyliście, gdyż Ten Duch Chrystusowy Duch Prawdy Pocieszyciel, który jest w was, większy jest aniżeli ten duch szatański, który jest na świecie. Oni są ze świata; dlatego mówią jak świat mówi, i świat ich słucha (wszyscy, którzy są ze świata chcą żyć wiecznie na Ziemi). My jesteśmy z Ducha Świętego Pana Jezusa Chrystusa; kto zna Pana Jezusa słucha nas, kto nie jest z Ducha Świętego Pana Jezusa Chrystusa, nie słucha nas. Po tym poznajemy Ducha Prawdy i ducha fałszu. Przestrzeganie przykazań to mało, uczynki to mało, wiara w Pana Boga Zbawiciela to mało, trzeba jeszcze wykonać całkowicie Jego wolę (Mat. 19, 16-22). Nie bez znaczenia jest wola Pana Jezusa, który Sam stał się Drogą do zwycięstwa pokonując śmierć przez to, że jako syn był posłuszny swemu Duchowi Świętemu i to do śmierci, aby ludzie poznali Świętego Króla Izraela i uczcili Go jako Króla, przez to odpuszczone są grzechy, które i izraelici i poganie popełnili przeciwko Panu Jezusowi Chrystusowi Ojcu Świętemu. Dlatego wskazuje Pan Jezus drogę swym dzieciom aby mogli wykonać Jego wolę i żyć z Nim wiecznie w Królestwie Niebiańskim.
Mat.16,24-25
Wtedy Pan Jezus rzekł do uczniów swoich: Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój i niech idzie za mną. Bo kto by chciał życie swoje zachować, utraci je, a kto by utracił życie swoje dla mnie mówi Pan Jezus odnajdzie je.
Rzym.6,3
Czyż nie wiecie, że my wszyscy, ochrzczeni w Ducha Świętego Chrystusa Pana Jezusa w śmierć Jego zostaliśmy ochrzczeni?
Obj.11,7
A gdy już złożą swoje świadectwo o Panu Jezusie, że jest Bogiem Wszechmogącym Zbawicielem, Drogą, Prawdą i Życiem Wiecznym, Jedynym Panem, Królem od wieków i na wieki, zwierzę wychodzące z otchłani stoczy z nimi bój i zwycięży i zabije ich. Jest to ewangelia głoszona przez wszystkich mających Ducha Świętego Pana Jezusa Chrystusa.
Gal.1,6-9
Dziwię się, że tak prędko dajecie się odwieść od Pana Jezusa Chrystusa, który was powołał w łasce Chrystusowej do innej ewangelii (E.G.WHITE). Chociaż innej nie ma; są tylko pewni ludzie, którzy was niepokoją i chcą przekręcić ewangelię Chrystusową. Ale choćbyśmy nawet my albo anioł z nieba zwiastował wam ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty! Jak powiedzieliśmy przedtem, tak i teraz (obecnie) znowu mówię: Jeśli wam kto zwiastuje ewangelię odmienną od tej, którą przyjęliście przez Słowo objawione świętym Pana Jezusa Chrystusa, niech będzie przeklęty! Różni się słowo zapisane w Biblii od słowa zapisanego w książkach E.G.WHITE. Cytuję fragment z książki E.G.WHITE „Wielki bój” str. 513;514, tytuł rozdz. „Wybawienie ludu Bożego”: „Kiedy zachowujący przykazania Boże zostaną wyjęci z pod ochrony prawa, ludzie będą usiłowali ich zniszczyć. Gdy zbliży się czas wykonania wyroku na wiernych Bogu, wszyscy będą chcieli zgładzić znienawidzoną sektę i stłumić głos, który karci grzechy i głosi zasady niezgodne z powszechnie panującymi poglądami. Dzieci Boże- niektóre w więzieniach, a inne w jaskiniach gór lub lasach, wciąż będą prosić Boga o ochronę, podczas gdy ludzie będą się zbroić, by wykonać na nich wyrok. W tej godzinie największego niebezpieczeństwa Pan Zastępów pośpieszy na ratunek swym wybranym. Z okrzykami triumfu, bluźnierstwa i szyderstwa tłumy niepobożnych zamierzają rzucić się na swoje ofiary, gdy oto nagle wielka ciemność, gorsza od najciemniejszej nocy, ogarnie całą ziemię. Po chwili tęcza jaśniejąca wspaniałością tronu Bożego przecina niebo i zdaje się ogarniać każdą modlącą się grupę. Rozwścieczeni ludzie zatrzymają się nagle, ich bluźniercze okrzyki zamierają, a oni zapominają o swym gniewie. Miotani straszliwymi obawami wpatrują się w symbol przymierza Bożego i pragną ukryć się przed jego przemożnym blaskiem. Lud Boży słyszy wyraźnie głos mówiący „Spójrzcie w górę”. Podnoszą więc oczy ku niebu i widzą tęczę obietnicy... Widzą wspaniałość Boga oraz Syna Człowieczego siedzącego na tronie. Na jego boskiej postaci dostrzegają znaki uniżenia, a z jego ust słyszą prośbę, którą zbawca kieruje do ojca i aniołów: „Chcę, aby ci, których mi dałeś byli ze mną, gdzie ja jestem”. Znowu odzywa się głos pełen miłości i radości: „Idą, idą święci niewinni...”„Wśród ciemnej nocy Bóg przybywa, by wybawić swój lud. Na niebie pojawia się słońce w całej okazałości. Szybko następują znaki i cuda. Oszołomieni niezbożni ze strachem przypatrują się tym scenom, podczas gdy sprawiedliwi z radością spoglądają na znaki swego wybawienia”. Jak bardzo ta bajka odbiega od rzeczywistości!
Mat.10,39
Kto stara się zachować życie swoje, straci je. Każdy kto uwierzył tej kobiecie i liczy na to, że ocaleje z wielkiego ucisku, że nie zginie, że Pan Jezus nie potrzebuje takiego dowodu miłości jak oddanie życia, myli się.
Mat.10,24
Nie jest uczeń nad mistrza, ani sługa nad swego Pana. Dlatego upamiętajcie się wszyscy adwentyści i odrzućcie naukę, sposób myślenia E.G.WHITE bo taka jest wola i warunek Pana Jezusa dla was, aby mógł  przyjąć i uznać za godnych, że możecie nie tylko w Niego wierzyć ale i dla Niego cierpieć (Fil.1,29). Nie czekajcie! Bo nie przyjdzie drugi raz! Nie liczcie na ochronę bo jej nie będzie! Poginiecie od miecza, głodu i zarazy, jeśli nie przyjmiecie miłości Pana Jezusa Chrystusa. Uwierzyliście kłamstwu, duchowi zwodniczemu, który za sprawą znaków i rzekomych cudów zwodzi serca prostaczków.
2Tes.2,9-12
A ów niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana z wszelką mocą, wśród znaków i rzekomych cudów. I wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości Prawdy, która mogła ich zbawić. I dlatego zsyła Bóg Pan Jezus Chrystus na nich ostry obłęd, tak iż wierzą kłamstwu. Aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli Prawdzie Panu Jezusowi Chrystusowi, lecz znaleźli upodobanie w nieprawości.
Obj.2,21-23
I dałem jej czas, aby się upamiętała, ale nie chce się upamiętać we wszeteczeństwie swoim. Toteż rzucę ją na łoże, a tych którzy z nią cudzołożą wtrącę w ucisk wielki, jeśli się nie upamiętają w uczynkach swoich. A dzieci jej zabiję i poznają wszystkie zbory (kościoły), że Ja Jestem Bogiem, który bada nerki i serce i oddam każdemu z was według uczynków waszych. Kto chce wyjść cało z ucisku przez ucisk zginie, kto chce być sądzony z przykazań, przez nieprawość zginie!
Gal.2,16
Wiedząc wszakże, że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków zakonu, a tylko przez wiarę w Pana Jezusa jako Pana Boga Zbawiciela i myśmy w Chrystusa Pana Jezusa uwierzyli, abyśmy zostali usprawiedliwieni z wiary w Pana Jezusa Boga Wszechmogącego, a nie z uczynków zakonu, ponieważ z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek. Minęły czasy niewiedzy, Biblia została udostępniona wszystkim ludziom, Pan Jezus objawił się jako Ojciec Święty aby usprawiedliwić przez wiarę w Niego i z uczynków dokonanych w Jego Świętym Duchu. Po to został wylany Duch Święty Pana Jezusa Chrystusa, aby nie pozostał w ciemności umysłu nikt kto wzywa imienia Pana Jezusa z czcią. Podam jeszcze kilka przykładów dziecinnego myślenia i naiwności, aby zawstydziły się osoby dorosłe zwłaszcza mężczyźni, jak można uwierzyć w takie bajeczki. Tak jak niektórzy opierają wiarę swą na nauce świata tak i adwentyści skrajnie wierzą w bajeczki. Może te przykłady zawstydzą niektórych i wstrząsną, aby nie wierzyli, że ktoś może jak E. G.WHITE „Od czasu do czasu” oglądać przebieg wielkiego boju jak twierdzi, pomiędzy Panem Jezusem- jak nazywa księciem dobra a szatanem- jak nazywa księciem zła. Twierdzi, że została oświecona przez Ducha Świętego, dlaczego więc korzystała z myśli ludzkiej reformatorów skoro to Duch Święty objawił jej wszystko? Wizje, które E.G.WHITE przedstawia nie mają poparcia w Biblii, sceny jak z teatru a bohaterzy biblijni jak aktorzy. Wydarzenia upiększone, wyidealizowane, ubarwione. Opisy wydarzeń czytane w Biblii są proste, konkretne i na temat, poważne podejście do tak przecież ważnych tematów. Dla dziecinnych, cielesnych w ten sposób opisane wydarzenia stają się mało interesujące, bezbarwne. Dlatego szatan zachęca do czytania barwnych, pełnych oszukańczych opisów książek E.G.WHITE wykluczając Biblię jako źródło jasnego, zrozumiałego, czytelnego Słowa Bożego. Ludzie, Biblię wstawiają na półkę, rzucają w kąt bo jej nie rozumieją, a chętnie sięgają po książki, w których znajdują ubarwione opowieści jak z kolorowych czasopism opisujących pikantnie życie gwiazd. Nie fatygując się sprawdzić czy to co zawiera książka zgodne jest z tym co zawarte jest w Biblii. Autorka książki posłużyła się dokładnymi opisami tak jakby żyła od początku stwarzania aż do końca świata, oraz znała wszystkie myśli ludzi począwszy od Adama i Ewy aż po koniec ludzkości. To są głębie myśli szatana, któremu wydaje się, że zna Pana Jezusa Chrystusa. Szatan myślał, że zasiadający Pan Jezus w postaci anielskiej wśród aniołów jest Synem (księciem dobra) i kiedy Pan Jezus był na ziemi w ciele człowieka, też szatan widział Syna. Kiedy objawi się Pan Jezus (który jest Duchem Świętym 2Kor.3,17) w swoich świętych, będzie myślał, że walczy z ciałem. Jest tak, gdyż nie może poznać kim jest Ojciec ani kim jest Syn bo nie ma , Ducha Synostwa Pana Jezusa Ojca Świętego lecz  służebnym duchem.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego