panmojbogmoj

Idź do spisu treści

Menu główne

Rozdzial II - strona 22

Pan Mój Bóg Mój > Rozdzial II - PAN JEZUS CHRYSTUS
 

1Moj.2,7 Ukształtował Pan Bóg Jezus Chrystus człowieka z prochu ziemi i tchnął w nozdrza jego dech życia. Wtedy stał się człowiek istotą żywą. Tak został powołany do życia pierwszy właściwy człowiek. Żeby sprawdzić sprawność umysłową Adama, Pan Jezus Chrystus przyprowadza wszystkie zwierzęta, oraz ptaki, które wcześniej stworzył, aby zobaczyć jak je nazwie, a każda istota żywa miała mieć taką nazwę jaką nada jej pierwszy człowiek Adam.
1Moj.2,16-17
Dał też Pan Bóg Jezus Chrystus taki rozkaz: Z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego na pewno umrzesz. Z tego wynika, że dopiero Adamowi Pan Bóg Jezus Chrystus postawił konkretny warunek. Chcesz żyć, więc nie wolno ci jeść owocu z drzewa wiadomości dobra i zła. Jak wiemy z doniesienia biblijnego, że umieszczony Adam w ogrodzie Eden miał go strzec i uprawiać. Tu można przypomnieć, że pierwsi ludzie, mniej doskonali mieli żyć na powierzchni ziemi w dziko rosnącej puszczy, a nie jak Adam w uporządkowanym pięknym ogrodzie. Jak zapewne wszyscy wiemy, Pan Bóg Jezus Chrystus z żebra Adama ukształtował kobietę, która miała mu być odpowiednią pomocą. Wiemy też, że kobieta została zwiedziona, następnie zwiodła też swego męża Adama i tak oboje zgrzeszyli czyli przekroczyli pierwsze prawo Boże. Skutki przekroczenia prawa Bożego mamy do dziś w postaci śmierci ciała, bo ciało jest z prochu ziemi, duch zaś dany jest od Pana Boga, dlatego duch nie może wrócić do ziemi, bo nie jest z ziemi.
Kaz.12,7
Wróci się proch do ziemi tak jak nim był, duch zaś wróci do Pana Boga, który go dał. I tak wszyscy ludzie począwszy od Adama umierają i ciała wszystkich ludzi idą do ziemi, tak będzie do końca świata. Od Adama ludzie znają dobro i zło, bo czy można byłoby zrozumieć dobro, gdyby się nie znało zła? To jest tak jakby ktoś opowiadał niewidomemu  urodzenia, jak piękny jest świat. A tak ludzie przez cały czas swego istnienia obserwują dobro i zło i mogą dobrowolnie wybrać między dobrem a złem. O to właśnie chodzi od samego początku, aby wyselekcjonować duchy ludzi sprawiedliwych od duchów ludzi złych. I aby w końcu unicestwić zło, aby pozostało tylko dobro. A ponieważ dobro tak jak zło mieszka w ludziach, więc żeby unicestwić zło trzeba unicestwić złych ludzi. I dzień Pański, dzień pomsty naszego Pana Boga Jezusa Chrystusa to sprawi.
Jer.25,33
Zabitych przez Pana Jezusa Chrystusa będzie w owym dniu od krańca ziemi po kraniec, nie będzie się ich opłakiwać ani zbierać, ani grzebać, będą jako gnój na roli. Od samego początku nic nie jest tu przypadkiem, wszystko jest konkretnym zamierzeniem. Przecież Pan Jezus mógł nie stawiać Adama przed takim wyborem, Pan Bóg Jezus Chrystus dokładnie wiedział, że Adam nie usłucha Jego rozkazu, bo ciekawość była silniejsza od woli i ciekawość zwyciężyła I tym samym zło weszło na świat. Natomiast wszyscy ci, którzy od zła się odwracają zaczynają dostrzegać Pana Jezusa Chrystusa. Bo to jest tak! Po jednej stronie jest zło i śmierć, a po drugiej Pan Bóg Jezus Chrystus i życie wieczne.
1Piotr.1,18-20
Umiłowani wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego, przez ojców wam przekazanego, lecz drogą krwią Pana Jezusa Chrystusa jako Baranka niewinnego i nieskalanego. Wprawdzie był On na to przeznaczony już przed założeniem świata, ale objawiony został dopiero  czasach ostatnich ze względu na was. Przed założeniem naszej ziemi, przed stworzeniem człowieka zaplanował Pan Bóg wtedy jeszcze jako Logos, czyli Słowo, że ubierze się w ciało ludzkie, które będzie miało imię Jezus i każdy kto w Niego uwierzy będzie mógł swoim duchem żyć wiecznie. Powie ktoś: Po co tyle kombinacji, tyle zachodu, aby stworzyć jednego sprawiedliwego ducha. I tu umiłowani bracia odsłonię wam tą wcześniej zapowiedzianą tajemnicę. Pan nasz Jezus Chrystus zanim stworzył wszechświat najpierw stworzył aniołów. Aniołowie mieli sprawować służbę w później stworzonym wszechświecie a były to duchy, które mogły się materializować. Biblia nas informuje, że jedna trzecia tych aniołów zbuntowała się. Przywódcą tych zbuntowanych aniołów jest sam szatan, diabeł:
Obj.12,9
I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi całą ludzkość, zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie. Kiedy więc Pan Bóg Jezus Chrystus zobaczył, że stworzenie gotowego ducha jest niewłaściwe, więc wymyślił człowieka, stworzył na odpowiednie warunki, aby odtąd można było ducha jakby wyprodukować! I takie jest zamierzenie Pana Boga Jezusa Chrystusa względem ziemi i stworzonego na niej człowieka. Sam Pan Jezus Chrystus Bóg nasz na ten temat tak się wypowiada:
Jer.18,2- 4
Wstań i zajdź do domu garncarza, a tam objawię ci moje słowa! I wstąpiłem do domu  a oto on pracował w swoim warsztacie. A gdy naczynie, które robił ręcznie z gliny nie udało się, wtedy zaczął z niej robić inne naczynie jak garncarzowi wydawało się, że powinno być zrobione. Sens tych słów wyjaśnia wszystko. Ponieważ stworzeni aniołowie nie spełnili zamierzonego celu, mowa o tych zbuntowanych, to też padł cień na aniołów, którzy pozostali wierni Panu Bogu.
Job4,18
Oto On swoim sługom nie ufa i swoim aniołom przypisuje braki. Tu dodam, że z każdym zbuntowanym stworzeniem jest kłopot. I tak ludzi, którzy przekraczają prawo ludzkie, umieszcza się w więzieniu. Tacy ludzie sprawiają pewien kłopot, bo żeby kogoś zamknąć w więzieniu to najpierw trzeba takie więzienie wybudować, przeszkolić ludzi do pilnowania więźniów, zapewnić wyżywienie i odpowiednio ubrać, nie mówiąc o oświetleniu, ogrzaniu. Podobny kłopot sprawiają Panu Bogu zbuntowane duchy aniołów.
2Piotr.2,4
Pan Bóg, bowiem nie oszczędził aniołów, którzy zgrzeszyli lecz strąciwszy do otchłani, umieścił ich w mrocznych lochach, aby byli zachowani na sąd.
Judy6
Aniołów zaś, którzy nie zachowali zakreślonego dla nich okręgu, lecz opuścili własne mieszkanie, trzyma w wiecznych pętach w ciemnicy na wielki dzień sądu. Do tych słów nic nie trzeba dodawać. Chcę powrócić i dokładniej wyjaśnić sprawę pierwszych ludzi na ziemi. Kiedy Kain zabija swojego brata Abla to zostaje wygnany i opieczętowany, aby go nikt nie zabił.
1Moj.4,15
I rzekł Pan Bóg Jezus Chrystus do niego: Nie! Ktokolwiek by zabił Kaina siedmiokrotną pomstę poniesie. Położył też Pan Bóg Jezus Chrystus na Kainie znak, aby go nikt nie zabijał, kto go spotka. Pytanie brzmi: Kto mógł zabić Kaina? Przecież w tym czasie był tylko ojciec Adam i matka Ewa, więc jego właśni rodzice? Po co więc trzeba było znaczyć Kaina, aby kto go spotka nie zabił? Kto z ludzi miał go spotkać, gdyby nie było ludzi? I dalej sprawozdanie donosi:
1Moj.4,17
I obcował Kain z żoną swoją, a ta poczęła i urodziła Henocha. I znów to samo pytanie: Skąd Kain wziął sobie kobietę za żonę? I tu jest ta sama odpowiedź, wziął sobie żonę z ludzi wcześniej stworzonych. Podobnie potop nie był na całej kuli ziemskiej, bo kiedy nastał potop, były już kontynenty. Wtedy wystarczyło zalać jeden kontynent, aby zalać i potopić ludzi zrodzonych ze zbuntowanych aniołów. Drodzy bracia, to wszystko jest już historią. Nas interesuje przyszłość, ale aby poznać przyszłość trzeba znać przeszłość. I tak, kiedy ludzie poznali dobro i zło, to samo poznanie nikomu by nie zaszkodziło. Ale ludzie zaczęli wykorzystywać zło dla swego dobra. I tak mądrzejsi podporządkowali sobie głupszych. I tak naprawdę ci mądrzejsi wcale nie są mądrzejsi, tylko zło, które w nich jest stwarza pozór mądrości. Bo nikt z mądrych tego świata nie poznał, jaka jest naprawdę wola Boża. Dlatego cały ten rzekomo mądry świat musi zginąć. Nie da się naprawić ludzkości. Nikt dobrowolnie nie zrezygnuje z pozycji, którą osiągnął. Jedno z najważniejszych przykazań „Miłuj bliźniego swego jak siebie samego” nie ma miejsca na ziemi. Przemoc, oszustwo, głupota! Kiedy piszę te słowa, ten rzekomo mądry świat obchodzi akurat 50-tą ę wyzwolenia obozu śmierci „Auschwitz-Birkenau”. Gdzie człowiek człowiekowi zgotował prawdziwe piekło na ziemi. Na stosunkowo niewielkim skrawku ziemi wymordowano niezliczoną ilość ludzi. Tego bestialstwa nie da się opisać. To co uczynił człowiek człowiekowi jest wizytówką mądrości tego świata. Żeby było śmieszniej, w tym samym czasie  32 ów, na tym cmentarzysku zapowiadają, że więcej nie może się powtórzyć „Auschwitz-Birkenau”, w wielu miejscach na świecie w tym samym czasie ludzie mordują się. To tak ładnie się nazywa konflikty lokalne. Można zadać pytanie: Czy ludzkość jest mądra? Czy takiej ludzkości, która zdewastowała cały świat można jeszcze przedłużyć panowanie nad tym światem? Mędrzec napisał:
Kaz.10,5-6 Istnieje pewne zło, które widziałem pod słońcem, a jest nim pewien rodzaj pomyłki, która wychodzi od zwierzchności tego świata. Że głupców stawia się na wysokich stanowiskach, a zasobni w mądrość siedzą nisko. Drodzy bracia i siostry jak widzicie wszystko na tym świecie jest do góry nogami. Ci co ciężko pracują niewiele mają z tej pracy, a jeszcze mniej mają ci, którzy ciężko pracują i są uczciwi a całe dobra materialne wypracowane przez pracujących należą do tych, co nic nie robią. My umiłowani nie martwmy się tym, że tak jest  bo jak mieliśmy poznać całe zło z całą swoją ohydą, mamy poznać całą głupotę ludzkości z całą swoją obłudą, jak też całą niesprawiedliwość świata z całą swoją pazernością. Umiłowani przyjrzyjmy się dokładnie całemu złu, które występuje obecnie na świecie w całej swojej krasie, aby w Królestwie Pana naszego Jezusa Chrystusa nie było już miejsca na to, co dzieje się obecnie na świecie. To wszystko nam się nie podoba, wiedzcie też, że to wszystko nie podoba się Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi.
1Kor.1,26-29
Przypatrzcie się zatem sobie bracia, kim jesteście według powołania waszego, że niewielu jest między wami mądrych według kryteriów tego świata, niewielu bogatych w bogactwo tego świata, niewielu wysokiego rodu, ale to co u świata głupiego, wybrał Pan Bóg Jezus Chrystus, aby zawstydzić mądrych i to co u świata słabego, wybrał Pan Bóg Jezus Chrystus, aby zawstydzić to co mocne. I to co jest niskiego rodu u świata i co wzgardzone, wybrał Pan Jezus Chrystus Bóg nasz. W ogóle to, co jest niczym, aby to co jest czymś unicestwić. Aby żaden człowiek na powierzchni całej ziemi nie chełpił się, że jest czymś przed obliczem Bożym. Pan Jezus Chrystus zapowiedział przez Pawła, że na całej ziemi ma być tylko jeden Pan:
Ef.4,5
Jeden Pan… Co to znaczy ? To znaczy, że żaden człowiek na ziemi nie będzie panem dla drugiego człowieka. Będzie dokładnie odwrotnie od dni dzisiejszych. Obecnie prawie wszyscy ludzie zwracają się do siebie z tytułem np. jak w moim kraju: panie Kowalski, a Panu Jezusowi po imieniu. Już w niedalekiej przyszłości będzie tylko jeden „Pan”, Pan Jezus Chrystus Bóg Wszechmogący, a wszyscy ludzie mają być braćmi a jak wszystkim jest wiadomo nikt swemu bratu nie mówi na pan.
Mat.23,8 Ale wy nie pozwalajcie się nazywać „mistrzem”, bo jeden jest tylko Mistrz wasz Pan Jezus Chrystus, a wy wszyscy jesteście braćmi. Te słowa są zapisane prawie dwa tysiące lat temu, słowa te są częścią Nowego Przymierza, Nowego Testamentu. Wielka szkoda, że ludzkość nie wzięła tego pod uwagę.
Mat.6,24
Nikt nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzić będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie Panu Bogu służyć i mamonie. Teraz już wiemy, że współczesny świat jest mamoną. To on mami swoimi świecidełkami, jak wcześniej już to wyjaśniałem. A teraz przytoczę słowa Izajasza:
Iz.45,12 Ja uczyniłem ziemię i stworzyłem na niej ludzi, moje ręce rozciągnęły niebiosa i Ja daję rozkazy wszystkiemu ich wojsku. I Ja daję rozkazy wszystkim jego zastępom. (B.T. II wyd.)
Iz.45,18-19
Bo tak mówi Pan Jezus Chrystus Stwórca niebios (Na świecie był i świat przezeń powstał, lecz świat Go nie poznał) On jest Panem Bogiem, który stworzył ziemię i uczynił ją, a nie stworzył, aby była pustkowiem. Lecz na mieszkanie ją stworzył. Ja jestem Pan, a nie ma innego. Nie mówiłem w ukryciu, ani w jakimś ciemnym zakątku ziemi. Nie powiedziałem do potomstwa Jakuba: Szukajcie mnie daremnie! Ja jestem Pan Jezus Chrystus, który mówię prawdę, zwiastuję  słuszne.
Iz.45,22-23
Do mnie się zwróćcie wszystkie krańce ziemi, abyście były zbawione, bo Ja jestem Panem i Bogiem i nie ma innego. Przysiągłem na siebie, z moich ust wyszła prawda, słowo niezmienne, że przede mną będzie ę zginać wszelkie kolano.
Fil.2,10
Aby na imię Pana Jezusa Chrystusa zginało się wszelkie kolano na niebie, na ziemi i pod ziemią.
Iz.45,23-24
Będzie przysięgał wszelki język mówiąc: jedynie w Panu Jezusie Chrystusie jest zbawienie i moc. Do Niego przyjdą ze wstydem wszyscy, którzy się na Niego gniewali. Do Niego muszą przyjść wszyscy, jedni dobrowolnie, to będą ci, którzy mają udział w pierwszym zmartwychwstaniu; wszyscy, którzy śpiewali pieśń Mojżesza sługi Bożego  wszyscy, którzy uwierzyli w Pana Jezusa Chrystusa od Jego przyjścia na ten świat do końca wielkiego ucisku, ci śpiewali, śpiewają i będą śpiewać pieśń Baranka. Natomiast reszta musi stanąć na sądzie ostatecznym. Wy umiłowani wiecie, kto jest naszym Panem i Ojcem Odwiecznym i jak mamy się do Niego dostać, przecież drogę znacie.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego