panmojbogmoj

Idź do spisu treści

Menu główne

Rozdzial III - strona 23

Pan Mój Bóg Mój > Rozdzial III - KRÓLESTWO BOŻE > KRÓLESTWO BOŻE cz.1
 

Mar.10,24 A uczniowie dziwili się słowom Jego. Lecz Pan Jezus odezwawszy się znowu rzekł do nich: Dzieci…
Jan14,18
Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. Najmilsi! Wiemy już z czego mamy się radować. Teraz należy odpowiedzieć na drugie pytanie: W jaki sposób okazywać swoją radość? Przede wszystkim, żeby to było zgodne z wolą Bożą. W jaki sposób ludzkość okazuje radość to widzimy: przez różne święta obchodzone według różnych zwyczajów i tradycji, śpiew to także światowy, chrześcijański sposób na okazywanie radości, uśmiech, który jest zaleceniem, który towarzyszy przy rozmowach na tematy wiary a jest to wyuczone do zwiedzenia, także taniec znaczy dla niektórych radość. A przecież to wszystko wywodzi się z pogańskich obrzędów! Czy taka jest wola Pana Jezusa Chrystusa Boga Wszechmogącego skoro tak jest zapisane:
Am.5,21
Nienawidzę waszych świąt, gardzę nimi i nie podobają mi się wasze uroczystości świąteczne. Obchodzenie wszelkich świąt przez ludzi stanowi uciechę jedynie dla nich samych, oczywiście pod warunkiem, że stać ich na to. Święta są dla ludzi bogatych, którzy posiadają dobra materialne; święta to uciecha dla oczu, brzucha i podniet, które temu wszystkiemu towarzyszą i w tym wszystkim ludzkość brnie coraz bardziej. Udoskonala się stroiki, więcej blasku dla oczu, więcej przepychu, podniebienie coraz delikatniejsze, a doznania coraz większe. Czy to jest dla Pana Boga Wszechmogącego?
Ps.50,12-13 Gdybym łaknął, nie mówiłbym ci o tym, bo mój jest świat i to co go napełnia. Czyż jadam mięso byków? Albo piję krew kozłów? pyta Pan Jezus. Czy był żarłokiem przebywając na ziemi? Czy bywał na weselach, imprezach, biesiadach, czy używał uciech cielesnych?
Iz.1,10-15
Słuchajcie łowa Pana Boga Jezusa Chrystusa książęta sodomscy przysłuchuj się uważnie wskazaniu naszego Boga Pana Jezusa Chrystusa ludu Gomory! Co mi po mnóstwie waszych krwawych ofiar mówi Pan Jezus. Jestem syty całopaleń baranów i tłuszczu karmnych cieląt, a krwi byków i jagniąt i kozłów nie pragnę. Gdy przychodzicie, aby zjawić się przed moim obliczem. Któż tego żądał od was, abyście wydeptywali moje dziedzińce? Nie składajcie już ofiary daremnej (takiej, w której nie mam upodobania), kadzenie, nowie i sabaty(sabaty w niewłaściwy sposób przeżyte) mi obrzydły, zwoływanie uroczystych zebrań
nie mogę ścierpieć świąt i uroczystości. Waszych nowiów i świąt nienawidzi mój Duch Święty. Stały mi się ciężarem, zmęczyłem się znosząc je. A gdy wyciągacie swoje ręce, zakrywam moje oczy przed wami, choćbyście pomnożyli wasze modlitwy, nie wysłucham was, bo na waszych rękach pełno krwi. Czy ten, który bierze udział w „świętej wojnie” dla boga przelewając  może mieć  sobie radość Bożą? Niektórzy ludzie święcą sobotę, dzień święty dla Pana Jezusa, ale czy w sposób, który podoba się Panu Jezusowi? Przecież Pan Jezus jest Panem sabatu i człowiek radujący się w tym dniu jest dla Niego ważny, a nie sam sabat! Czy uśmiech na twarzy jest oznaką radości Bożej? To wszystko jest złudzeniem. Tak wydaje się ludziom, lecz to nie ma nic wspólnego z radością związaną z cierpieniem dla Pana Boga, z radością w Jego dniu świętym, z radością związaną z braćmi i wiarą. Jak więc należy okazywać Panu Jezusowi radość, aby było mu to miłe? Wyjaśnia to Pan Jezus osobiście:
Jan4,23-24 Lecz nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu Świętemu cześć w duchu i w Prawdzie; bo i Ojciec Święty takich szuka, którzy by mu tak cześć oddawali. Bóg jest Duchem a ci, którzy mu cześć oddają winni mu ją oddawać w duchu i w Prawdzie. Taka jest wola Boża, aby ci, którzy uwierzyli w Boga Pana Jezusa Chrystusa czcili Jego Świętego Ducha w prawdzie objawionej o wielkim Zbawieniu Pana Jezusa Chrystusa Pana naszego.
Ef.2,13
Ale teraz wy, którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się w Panu Jezusie Chrystusie bliscy przez krew Chrystusową.
Ef.2,18-22
Albowiem przez Pana Jezusa Chrystusa mamy dostęp do Ojca Świętego, jedni i drudzy w jednym Duchu Świętym. Tak więc już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Ducha Świętego Pana i Ojca naszego przez wiarę w imię Pana Jezusa. Zbudowani na fundamencie apostołów i proroków (którzy oznajmili nam wolę Bożą), którego kamieniem węgielnym jest Sam Pan Jezus Chrystus. Na którym cała budowa, mocno spojona rośnie w przybytek Święty w Duchu Świętym Pana Jezusa Chrystusa. Na którym i wy się wespół budujecie na mieszkanie Boże w Duchu Świętym. Oddajmy cześć Panu Jezusowi Chrystusowi w Świętym Duchu, którego udziela przez wiarę w imię Jego, w prawdzie o Panu Jezusie, że jest Panem Bogiem, a my jesteśmy sługami waszymi dla Niego to głoś z całą powagą, niechaj cię nikt nie lekceważy!
Ef.1,15-19
Przeto i ja, odkąd usłyszałem o wierze w Pana Jezusa i o miłości do wszystkich świętych. Nie przestaję dziękować za was i wspominać was w modlitwach moich. Aby Duch Święty Pana naszego Jezusa Chrystusa Ojciec Chwały, dał wam Ducha mądrości i objawienia (prawdy) ku poznaniu Jego. I jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec nas, którzy wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły Ducha Jego Świętego.
Ef.1,20-23
Jaką okazał w Zbawicielu, gdy wzbudził Go z martwych i posadził w prawości swojej  niebie. Ponad wszelką nadziemską władzą i zwierzchnością i mocą i panowaniem, i wszelkim imieniem, jakie może być wymienione, nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym (Jeżeli ktoś myśli, że nad Duchem Świętym Pana Jezusa, jest ktoś wyższy np. ojciec, albo jehowa, albo allah, albo budda, albo ktoś inny to niech przeczyta uważnie powyższy tekst, bo właśnie z niego wynika, że Pan Jezus wyniesiony jest ponad wszelką zwierzchność i Jego imię wyniesione jest ponad jehowę, buddę, allaha, Marię, i innych tzw. przez ludzi świętych) I wszystko Duch Święty poddał pod nogi Jego, a Jego Samego ustanowił ponad wszystkim Głową Świątyni (żywej, która jest w niebie jak i na ziemi), która jest (na ziemi) ciałem Jego, pełnią Ducha Świętego, który Sam wszystko, we wszystkim wypełnia.
Ef.5,17-19 Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie jaka jest wola Pańska. I nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni Ducha (gdyż wino, które używa się w kościołach to używka dla ciała, jak też taniec i śpiew, wprowadzanie się w trans co czynią ludzie w różnych wyznaniach przy okazji świąt, tradycyjnych obrzędów  z modlitwami to wszystko jest ą używką dla ciała nie dla ducha). Rozmawiając z sobą przez psalmy  hymny, i pieśni duchowe, śpiewając i grając w sercu swoim Duchowi Świętemu Pana Jezusa Chrystusa. Okazujmy radość i wdzięczność za okazaną łaskę, że spośród tylu milionów ludzi, to my otrzymaliśmy poznanie Pana Jezusa Chrystusa.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego