panmojbogmoj

Idź do spisu treści

Menu główne

Rozdzial III - strona 28

Pan Mój Bóg Mój > Rozdzial III - KRÓLESTWO BOŻE > KRÓLESTWO BOŻE cz.2
 

Jak.2,10 Ktokolwiek bowiem zachowa cały zakon, a uchybi w jednym, stanie się winnym wszystkiego. Jeśli ktoś odrzuca zakon, bez zakonu zginie, ten kto według zakonu żyje, przez zakon sądzony będzie (Rzym.2,12). Nie można wypełnić wszystkich wymagań zakonu bez przyjęcia Pana Jezusa jako Pana Boga Wszechmogącego Zbawiciela. Po pierwsze: nie można mieć obok Niego innych bogów, gdyż Pan Bóg jeden jest (innych panów, innych królów, zbawicieli, nauczycieli)- tak głosi Biblia! Nie można wypełnić zakonu jeśli wzywa się imienia Pańskiego bez szacunku i czci. Sam Pan Jezus powiedział: (Jan13,13) Nazywacie mnie Nauczycielem i Panem i słusznie mówicie bo Jestem nim (3 przykazanie). Czy bez znaczenia są słowa Pawła:
Fil.2,9-11.
Dlatego też Bóg (Duch Święty) wielce Go wywyższył i obdarzył Go imieniem, które jest ponad wszelkie imię. Aby na imię Pana Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią. I aby wszelki język wyznawał, że Pan Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale Ojca (Sam Sobie dał imię bo nie było nikogo, kto by obdarzył Pana Boga imieniem). Nie mogą być bez znaczenia te słowa bo właśnie po tym można poznać, kto jest sługą Bożym. Spróbuj w pracy zwrócić się do szefa po imieniu a zobaczysz co ci powie. Paweł wyraźnie daje wskazówkę:
IKor.12,3
Dlatego oznajmiam wam, że nikt przemawiając w Duchu Bożym, nie powie: Niech Pan Jezus będzie przeklęty! I nikt nie może rzec: Pan Jezus jest Panem, chyba tylko w Duchu Świętym. W trakcie rozmowy z drugim człowiekiem można zorientować się kim dla rozmówcy jest Pan Jezus Chrystus. Jeśli rozmówca mówi: Jezus jest moim panem! Od razu widać, że uważa Pana Jezusa Chrystusa za równego sobie, ale jeśli ktoś użyje przed imieniem tytułu: Pan, mówiąc: Pan Jezus jest Panem to wskazuje na to, że osoba tytułująca uważa się za sługę. Dlatego nikt kto nie ma Ducha Świętego Pana Jezusa Chrystusa nie może rzec: Pan Jezus. Adwentyści uważają Pana Jezusa za anioła, który walczy z szatanem o względy ojca, więc nie mogą tytułować anioła: Panie. W ten sposób odbierają sobie szansę na wypełnienie wszystkich przykazań skoro wierzą, że przez wypełnienie ich osiągną cel. Cóż z tego, że czczą sobotę jak nie czczą Tego, który jest Panem sabatu.
Mat.12,8
Albowiem Pan Jezus jest Panem sabatu. Jak można wypełnić pierwsze przykazanie mówiące o tym, że Jeden jest Pan Bóg, skoro wierzy się w ojca boga, syna boga i ducha boga- to są już trzej bogowie. I skoro jest napisane:
Gal.3,20
Pośrednika zaś nie ma tam, gdzie chodzi o jednego, a Pan Bóg jest Jeden. Jeśli lekceważy się te słowa i w uporze wyznaje się co najmniej dwóch panów (według waszej nauki), to niemożliwe jest wypełnienie zakonu. Dlatego tak mówi Pan Jezus do wszystkich, którzy są adwentystami.
Obj.2,19-23
Znam uczynki twoje i miłość, i wiarę, i służbę, i wytrwałość twoją, i wiem, że ostatnich uczynków twoich jest więcej niż pierwszych. Lecz mam ci za złe, że pozwalasz niewieście Izebel, która się podaje za prorokinię, i naucza, i zwodzi moje sługi, uprawiać wszeteczeństwo i spożywać rzeczy ofiarowane bałwanom. Czas aby wszyscy adwentyści, którzy chcą stać się sługami Pana Jezusa Chrystusa dorośli i zaczęli przyznawać się do swego Pana, aby wszyscy ludzie poznali, że:
Kol.3,17
Wszystko, cokolwiek czynicie w słowie lub w uczynku, wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, dziękując przez Niego Bogu Ojcu. Kochani przyjmijcie to w pokorze.
2Kor.3,17
A Pan jest Duchem; gdzie zaś Duch Pański, tam wolność. Starajcie się więc podjąć ze szczerym sercem służbę dla Pana Jezusa-służbę ducha.
2Kor.3,3
Wiadomo przecież, że jesteście listem Chrystusowym sporządzonym przez nasze usługiwanie, napisanym nie atramentem, ale Duchem Świętym Boga Żywego Pana Jezusa Zbawiciela, nie na tablicach kamiennych, lecz na tablicach serc ludzkich. Ważną sprawą jest co głosimy, jeśli głosimy ewangelię, że Pan Jezus jest Panem Bogiem Zbawicielem stajemy się uczestnikami Ducha Jego Świętego, którego mieli i mają wszyscy, którzy z Ducha Świętego Pana Jezusa Chrystusa narodzili się w nowości ducha.
2Kor.4,3-5
A jeśli nawet ewangelia nasza jest zasłonięta, zasłonięta jest dla tych, którzy giną. W których bóg (fałszywy prorok) świata tego zaślepił umysły niewierzących, aby im nie świeciło światło ewangelii o Chwale Chrystusa Pana Jezusa, który jest obrazem Ducha Świętego (Umysłu, Osobowości, której nie można zobaczyć ). Albowiem nie siebie samych głosimy, lecz Chrystusa Pana Jezusa, że jest Panem, o sobie zaś, żeśmy sługami waszymi dla Pana Jezusa. Nie można dwom panom służyć. Pamiętajmy, że:
1Kor.6,16-17
Kto się łączy z wszetecznicą, jest z nią jednym ciałem. Kto zaś łączy się z Panem Jezusem jest z Nim jednym Duchem. Kto się łączy z wszetecznicą E.G.WHITE prorokinią jest z nią jednym ciałem. To właśnie Pan Jezus ma za złe adwentystom, którzy wierzą w jej wizje, bajki i urojenia. Wiele jest książek, które ona napisała i są rozprowadzane przez adwentystów. Można ich spotkać stojących w różnych miejscach sprzedających te książki. W taki sposób nabyta została przeze mnie, aby móc odsłonić sromotę tej cudzołożnej niewiasty Izebel, która poznała głębie szatańskie. Zapytany człowiek, od którego kupiona została ta książka: dlaczego wśród tych książek nie ma Biblii? Odpowiedział, że ludzie Biblii nie kupują. Stwierdził, iż dlatego, że wszyscy już ją posiadają! Co jest nieprawdą! Z doświadczenia mówię, że chcąc rozmawiać z ludźmi na sprawy wiary w Pana Jezusa muszę najpierw udostępnić Biblię by mogli na tej podstawie uwierzyć! Przekonałem się po rozmowie, że chodzi o biznes czyli o zarobek, bo sprzedaż tych książek jest jego źródłem utrzymania. Nie widzę różnicy między handlarzami figurek, krzyżyków, wody święconej, obrazków a handlarzami książek E. G.WHITE. Ladacznica sprzedaje swoje ciało namawiając do cudzołóstwa, tak samo bałwochwalczy handlarze sprzedają ciało wszetecznicy namawiając do duchowego cudzołóstwa. W wielkim babilonie czczą „człowieka” a adwentyści prorokinie E.G.WHITE wierząc w jej wizje. Twierdzą, że pochodzą one z natchnienia Ducha Świętego, zresztą ona sama tak twierdziła. Ja pragnę pokazać, że wizje E.G. WHITE nie są natchnione przez Ducha Świętego, lecz są to wizje szatańskie. Cytuję słowa z książki E.G.WHITE „Wielki bój” str.17 i 18 „Dzięki oświeceniu przez Ducha Świętego, sceny długotrwałego konfliktu pomiędzy siłami dobra i zła zostały odsłonięte na kartkach niniejszej książki. Od czasu do czasu Bóg pozwolił mi oglądać przebieg wielkiego boju w poszczególnych stuleciach pomiędzy Chrystusem- Księciem życia, Sprawcą naszego zbawienia, a szatanem- Księciem zła, autorem grzechu, pierwszym przestępcą świętego prawa Bożego.”„Gdy Duch Boży odsłonił przed moimi oczyma wielkie prawdy ukryte w Słowie Bożym, wydarzenia przeszłe i przyszłe, polecono mi przekazać innym to, co zostało mi objawione. Kazano mi prześledzić dzieje wielkiego boju w minionych stuleciach, tak je przedstawić, aby zwrócić uwagę na zbliżającą się szybko ostateczną walkę dobra i zła.”„Prezentując doświadczenia i poglądy ludzi, którzy kontynuują dzieło reformy w obecnych czasach, posługiwałam się w podobny sposób opublikowanymi przez nich pracami.” Wielki bój to główna myśl wiodąca, do której całą resztę myśli dopasowano. Nie jest to Myśl Boża, gdyż Pan Jezus Chrystus jest Władcą, Królem, Bogiem Wszechmogącym i Jemu poddane są wszystkie władze ziemskie czy też nadziemskie.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego