panmojbogmoj

Idź do spisu treści

Menu główne

Rozdzial III - strona 33

Pan Mój Bóg Mój > Rozdzial III - KRÓLESTWO BOŻE > KRÓLESTWO BOŻE cz.3
 

Obj.11,14-18 Drugie "biada" minęło; oto nadchodzi szybko trzecie "biada". I zatrąbił siódmy anioł i odezwały się w niebie potężne głosy mówiące: Panowanie nad światem przypadło w udziale Panu naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi i pomazańcowi Jego (święci) i królować będzie na wieki wieków. A dwudziestu czterech starszych, którzy siedzą na tronach swoich przed Bogiem upadło na oblicza swoje i oddało pokłon Bogu mówiąc: Dziękujemy Ci Panie Jezu Boże Wszechmogący, który jesteś i byłeś, że przejąłeś potężną władzę swoją i zacząłeś panować i popadły w gniew narody lecz i twój gniew rozgorzał i nastał czas sądu nad umarłymi i oddawanie nagrody sługom twoim prorokom i świętym i tym, którzy się boją imienia Twego, małym i wielkim oraz wytracenia tych, którzy niszczą ziemię.
Ez.30
I doszło mnie słowo Pana tej treści: Synu człowieczy prorokuj i mów: Tak mówi Wszechmocny Pan Jezus: Biadajcie! Ach! Jakiż to dzień! Gdyż bliski jest dzień, bliski jest dzień Pana Jezusa, będzie to dzień ponury dla narodów. Miecz spadnie na Egipt (świat); Etiopię ogarnie drżenie, gdy w Egipcie będą padać pobici, gdy zabiorą jego dostatki i będą naruszone jego posady. Etiopia, Putejczycy i Ludyci i Arabowie i Libijczycy i wraz z nimi mieszkańcy ziem sprzymierzonych padną od miecza. Tak mówi Pan: Padną podpory Egiptu i runie jego dumna potęga (zwierzę wychodzące z morza); od Migdolu do Syeny padną w nim od miecza- mówi Wszechmocny Pan. Będzie spustoszony wśród ziem spustoszonych a jego miasta znajdą się wśród miast zburzonych. I poznają, że Ja jestem Pan, gdy podłożę ogień pod Egipt i będą zdruzgotani wszyscy jego pomocnicy. W owym dniu wyjdą sprzed mojego oblicza posłańcy, aby przerazić beztroskich Etiopów ogarnie ich drżenie jak w dniu klęski Egiptu- bo oto nadchodzi. Tak mówi Wszechmocny Pan: Położę kres okazałości Egiptu przez Nebukadnesara króla babilońskiego. Zostaną sprowadzeni: On, a wraz z nim jego lud, najsroższy spośród narodów aby zniszczyć kraj; wydobędą swoje miecze przeciwko Egiptowi i pokryją kraj pobitymi. Osuszę odnogi Nilu i sprzedam kraj w ręce złych ludzi; ręką cudzoziemców spustoszę kraj i wszystko co go wypełnia- Ja Pan Jezus to powiedziałem. Tak mówi Wszechmocny Pan: Zniszczę bałwany i położę kres bożkom Nof i książąt z ziemi egipskiej już nie będzie i ześlę lęk na ziemię egipską. Spustoszę Patros, podłożę ogień pod Soan i dokonam sądów nad No. Wyleję moją zapalczywość na Sin, twierdzę Egiptu i wytępię pospólstwo Nof. Podłożę ogień pod Egipt, Syene bardzo drżeć będzie; w No uczynię wyłom jak rozdział wód. Młodzi wojownicy On i Pi-Beset padną od miecza a ich kobiety pójdą do niewoli. W Tachpanches dzień stanie się ciemnością, gdy złamię tam berło Egiptu i skończy się jego dumna potęga. Okryje go obłok a jego córki pójdą do niewoli. I dokonam sądów nad Egiptem i poznają, że Ja jestem Pan. W jedenastym roku, w pierwszym miesiącu, siódmego dnia miesiąca doszło mnie słowo Pana tej treści: Synu człowieczy ramię faraona króla egipskiego złamałem i oto nie zostało obwiązane; nie zastosowano żadnego leczenia, nie założono opatrunku aby je wzmocnić by mogło chwycić za miecz. Dlatego tak mówi Wszechmocny Pan: Oto Ja wystąpię przeciwko faraonowi królowi egipskiemu złamię jego silne ramię i wytrącę miecz z jego ręki. I rozproszę Egipcjan wśród narodów i rozsieję ich po różnych krajach. Wzmocnię natomiast ramiona króla babilońskiego i włożę mój miecz do jego ręki ale ramiona faraona złamię tak iż będzie przed nim jęczał jak jęczą pobici. Wzmocnię ramiona króla babilońskiego lecz ramiona faraona opadną. I poznają, że Ja jestem Pan gdy mój miecz włożę do ręki króla babilońskiego i on wyciągnie go przeciwko ziemi egipskiej. Rozproszę Egipcjan wśród narodów i rozsieję ich po różnych krajach. I poznają, że Ja jestem Pan.
Zach.2
Potem podniosłem oczy i spojrzałem a oto były cztery rogi. I rzekłem do anioła, który rozmawiał ze mną: Co one oznaczają? I odpowiedział mi: To są rogi, które rozproszyły Judę, Izrael i Jeruzalem. Potem ukazał mi Pan czterech kowali. I zapytałem: Jaką pracę mają wykonać? Odpowiedział: To są rogi, które rozproszyły Judę tak, że nikt nie mógł podnieść głowy; ci zaś przyszli aby je przestraszyć, postrącać rogi narodów, które podniosły róg przeciwko ziemi judzkiej aby ją rozproszyć. Potem podniosłem oczy i spojrzałem a oto był mąż ze sznurem mierniczym w ręku. I zapytałem go: Dokąd idziesz? Odpowiedział mi: Chcę przemierzyć Jeruzalem aby zobaczyć, jaka jest jego szerokość i jaka jego długość. Wtem anioł, który rozmawiał ze mną wystąpił a inny anioł wyszedł naprzeciw niego. I rzekł do niego: Pobiegnij i powiedz owemu młodzieńcowi tak: Miastem otwartym będzie Jeruzalem bo mnóstwo w nim ludzi i bydła! I Ja- mówi Pan - będę jego murem ognistym wokoło i będę Chwałą pośród niego! Biada, biada! Uciekajcie z Kraju Północy- mówi Pan, gdyż rozproszyłem was na cztery strony świata. Biada! Chrońcie się na Syjonie, którzy jeszcze mieszkacie u córki babilońskiej, gdyż tak mówi Pan Zastępów, którego Chwała mnie posłała o narodach, które was złupiły, że kto was dotyka, dotyka źrenicy mojego oka. Oto ja podniosę rękę przeciwko nim i staną się łupem własnych niewolników i poznacie, że posłał mnie Pan Zastępów. Wykrzykuj z radości i wesel się córko syjońska bo oto Ja przyjdę i zamieszkam pośród ciebie- mówi Pan Jezus (i będę z wami aż do skończenia świata). W owym dniu przyłączy się do Pana wiele narodów i będą moim ludem i zamieszkają wśród ciebie i poznasz, że Pan Zastępów posłał mnie do ciebie. I weźmie Pan Judę w posiadłość dziedziczną jako swój dział w ziemi świętej i znowu obierze Jeruzalem. Niech umilknie przed Panem Jezusem Chrystusem wszelkie ciało, gdyż Pan już rusza ze swojego miejsca świętego.
Iz.19
Oto Pan jedzie na szybkim obłoku i przychodzi do Egiptu (ludzkość należąca do świata). Drżą przed Nim bałwany egipskie a serce egipcjan truchleje w ich piersi. I podjudzę Egipt przeciw Egiptowi (naród przeciwko narodowi należącym do świata) tak że walczyć będzie brat z bratem i bliźni z bliźnim, miasto z miastem, królestwo z królestwem. I upadnie egipcjanom duch w ich piersi i ich zamysł unicestwię. Wtedy radzić się będą bałwanów i zaklinaczy, duchów zmarłych i wróżbiarzy. I wydam Egipt w moc srogiego pana i król potężny będzie nad nimi panował mówi Wszechmocny Pan Zastępów. I wyciekną wody Nilu a rzeka do cna wyschnie. I będą cuchnąć kanały, spłycieją i wyschną rzeki Egiptu, trzcina i sitowie zwiędną. Zniknie wszystko sitowie na brzegach Nilu i wszystkie zasiewy nad Nilem uschną, zostaną rozwiane nie będzie ich. I będą narzekać rybacy i skarżyć się wszyscy, którzy zarzucają w Nilu wędkę a ci, którzy rozciągają sieć w wodzie omdleją z wycieńczenia. Roszarnicy będą rozpaczać, zbledną międlarki i tkacze. Włókniarze będą przygnębieni, zasmuceni wszyscy najemnicy. Ach, jak głupi jesteście książęta Soanu. Mądrzy doradcy faraona to radcy głupi! Jak możecie mówić do faraona: Jestem synem mędrców potomkiem prastarego rodu królewskiego? Gdzież są twoi mędrcy? Niech ci powiedzą i objawią co Pan Zastępów postanowił o Egipcie. Zgłupieli książęta Soanu, obałamuceni są książęta Memfisu, na manowce sprowadzili Egipt naczelnicy jego okręgów. Pan wylał wśród nich ducha obłędu i oni na manowce sprowadzili Egipt we wszelkim jego działaniu, że jak pijany tarza się w swoich wymiocinach. I Egipt nie dokona żadnego dzieła z tych, których dokonuje razem głowa i ogon, palma i sitowie .W owym dniu (Pańskim) będzie Egipt podobny do kobiet, będzie drżał i bał się gdy Pan Zastępów podniesie swoją rękę i potrząśnie nią nad nim. A ziemia judzka stanie się dla Egiptu postrachem: ilekroć kto wspomni mu o niej będzie drżał z powodu planu Pana Zastępów, który On o nim obmyślił (plan, który objawił swoim sługom prorokom, których nie pozostawia w ciemności umysłu). W owym dniu będzie w ziemi egipskiej pięć miast, które będą mówić językiem kananejskim i przysięgać na Pana Zastępów; jedno z nich zwą Ir-Heres. W owym dniu stanie w ziemi egipskiej ołtarz Pana i słup pamiątkowy Pana na jego granicach. I będzie znakiem i świadkiem Pana Zastępów w ziemi egipskiej, gdy będą wołać do Pana z powodu gnębicieli, wtedy pośle im wybawiciela; on ujmie się za nimi i wyratuje ich. Wtedy objawi się Pan Egiptowi i egipcjanie poznają w owym dniu Pana Jezusa i będą przynosić ofiary krwawe i ofiary z pokarmów i będą składać Panu śluby i spełniać je. A gdy Pan będzie smagał Egipt, smagał i leczył wtedy nawrócą się do Pana Jezusa a On da im się ubłagać i uleczy ich. W owym dniu prowadzić będzie droga z Egiptu do Asyrii: Asyryjczyk uda się do Egiptu, a Egipcjanin do Asyrii i Egipcjanie wraz z Asyryjczykami będą służyć Panu Jezusowi. W owym dniu będzie Izrael jako trzeci razem z Egiptem i Asyrią błogosławieństwem na ziemi, którą pobłogosławi Pan Zastępów mówiąc: Niech będzie błogosławiony mój lud Egipt i dzieło moich rąk Asyria i moje dziedzictwo Izrael! Jest to dzień końca czasów pogan inaczej bezbożności na ziemi. Jest to koniec czasu wyznaczonego dla miasta świętego i świątyni jest to koniec ostatniego dnia (dzień przyjmując za rok). Ostatni dzień przed tysiącletnim panowaniem świętych na ziemi. Po dniu Pańskim szantan zostanie uwięziony.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego