panmojbogmoj

Idź do spisu treści

Menu główne

Rozdzial II - strona 14

Pan Mój Bóg Mój > Rozdzial II - PAN JEZUS CHRYSTUS
 

Rzym.6,15-16 Czy mamy grzeszyć, dlatego, że nie jesteśmy pod zakonem, lecz pod łaską? Przenigdy! Czy nie wiecie, że jeśli się oddajecie jako słudzy w posłuszeństwo, stajecie się sługami tego, komu jesteście posłuszni, czy to grzechu ku śmierci, czy też posłuszeństwa ku sprawiedliwości?
Rzym.8,13
Jeśli bowiem według (pożądliwości) ciała żyjecie, umrzecie, ale jeśli duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie. Dlatego Kaznodzieja nam radzi:
Kaz.12,13-14
Wysłuchaj końcowej nauki całości: Bój się Pana Boga (Jezusa Chrystusa) i przestrzegaj Jego przykazań, bo to jest obowiązek każdego człowieka, gdyż Pan Bóg Jezus Chrystus odbędzie sąd nad każdym czynem, nad każdą rzeczą tajną- czy dobrą, czy złą.
2Kor.5,10
Albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem Pana Jezusa Chrystusa.
Mal.3,22
Pamiętajcie o zakonie Mojżesza mojego sługi, któremu przekazałem na Horebie ustawy i prawa dla całego Izraela! To jest Izraela z rodowodem, oraz nabytego z pogan. A wracając do tematu już wcześniej wspomnianego, co to jest Łaska? Wiemy, że łaska stała się, jak też prawda stała się przez Pana Jezusa Chrystusa.
Rzym.9,15 Mówi bowiem do Mojżesza: Zmiłuję się, nad kim się zmiłuję, a zlituję się nad kim się zlituję. Co to znaczy? Znaczy to, że wszystkie wyznania chrześcijańskie są poza zasięgiem zbawienia, a to z bardzo prostej przyczyny; bo które z wyznań chrześcijańskich niezależnie jak się ono nazywa, które z nich uczy przestrzegać wszystkich, podkreślam wszystkich ń?
Mar.7,6-9
Pan Jezus Chrystus rzekł im: Dobrze Izajasz prorokował o was, obłudnikach, jak napisano: Lud ten czci mnie wargami, ale serce ich daleko jest ode mnie (bo miłość do Pana Boga polega na przestrzeganiu przykazań) Daremnie mi jednak cześć oddają głosząc nauki, które są nakazami ludzkimi. Przykazania Boże zaniedbujecie, a ludzkiej nauki się trzymacie. I mówił im: Chytrze uchylacie przykazania Boże, aby naukę swoją zachować. A zatem łaska dana jest przez Pana Jezusa Chrystusa wybranym przez Niego poszczególnym ludziom, a nie wyznaniom.
Rzym.9,16-18
A zatem nie zależy to, od woli człowieka, ani od jego zabiegów, lecz od zmiłowania Bożego. Mówi bowiem Pismo do faraona: Na to cię wzbudziłem, aby okazać moc swoją na tobie i aby rozsławiono imię moje po całej ziemi. Zaiste więc, nad kim chce okazuje zmiłowanie, a kogo chce przywodzi do zatwardziałości. Bo któż może przeciwstawić się Jego woli?
Rzym.8,27-30 A Ten, który bada serca wie, jaki jest zamysł ducha (ludzkiego), bo zgodnie z Myślą Bożą wstawia się za świętymi. A wiemy, że Bóg (czyt. Duch Boży) współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Pana Boga miłują (przestrzegają Jego przykazań), to jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna Jego (czyt. Pana Jezusa Chrystusa, kiedy był w ciele ludzkim), a On, żeby był pierworodnym pośród wielu braci. A których przeznaczył, tych i łał, a których powołał, tych i usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych i uwielbił.
Rzym.8,33
Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Przecież Pan Bóg usprawiedliwia.
Rzym.8,38-39
Albowiem jestem tego pewien, ze ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebiańskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Umiłowani w Panu naszym Jezusie Chrystusie, albowiem Duch Chrystusowy, Duch Święty, Duch Boży jest to jeden i ten sam Duch. I ten właśnie Duch Pański Chrystusowy, On nas usprawiedliwił. A Pismo mówi, że nie masz ani jednego sprawiedliwego
Rzym.3,10
. Zada ktoś pytanie: Na jakiej podstawie Pan Jezus Chrystus usprawiedliwia? Usprawiedliwionym można być tylko na podstawie wiary w Pana Jezusa Chrystusa. Jak też wcześniej wspomniałem „Tym, którzy Go (Pana Jezusa Chrystusa) przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi. Tym, którzy wierzą w Imię Jego”. „Kto wierzy w Niego (Pana Jezusa Chrystusa) nie będzie sądzony, kto zaś nie wierzy w Niego już jest osądzony dlatego, że nie uwierzył w Imię jednorodzonego Syna Bożego”, cały więc Nowy Testament czyli nowe przykazanie wręcz nakłania do wiary w Pana Jezusa Chrystusa:
Dz.13,16
Powstał więc Paweł, skinął ręką i rzekł: Mężowie izraelscy i wy (poganie), którzy się Pana Boga boicie. Posłuchajcie!
Dz.13,25
Gdy Jan (Chrzciciel) był bliski końca swojej misji powiedział: Nie jestem tym za kogo mnie uważacie. Ale oto idzie za mną Ten, którego sandałów nie jestem godzien rozwiązać u stóp Jego. Czy nad sensem tych słów nikt się nie zastanowił? Przecież Jan był aniołem posłanym, żeby przygotować grunt dla j h w h o czym napisał:
Malachiasz 3,1
. A sam Jan jest przekonany, że nie jest godzien dotknąć się sandałów Pana Jezusa Chrystusa.
Dz.13,38-41
Niechże więc będzie wam wiadome, mężowie, bracia, że przez Tego (Pana Jezusa Chrystusa) zwiastowane wam bywa odpuszczenie grzechów. I, że w Nim każdy kto wierzy (w Pana Jezusa Chrystusa) bywa usprawiedliwiony w tym wszystkim, w czym nie mogliście być usprawiedliwieni przez zakon Mojżesza. Baczcie więc, (teraz wszyscy izraelici i grecy), aby na was nie przyszło to, co powiedziano u proroków. Patrzcie szydercy, zdumiewajcie się i przepadnijcie (raz na zawsze). Bo dokonuję Dzieła, za dni waszych, dzieła któremu nigdy nie uwierzycie, gdy ktoś wam o nim opowiadać będzie. A co to za Dzieło jest dokonywane za dni naszych i na naszych oczach? Temu zagadnieniu będzie poświęcony oddzielny rozdział „Królestwo Boże”. Umiłowani w Panu naszym Jezusie Chrystusie, powracając do przykazań, należy jeszcze przytoczyć:

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego