panmojbogmoj

Idź do spisu treści

Menu główne

Rozdzial III - strona 17

Pan Mój Bóg Mój > Rozdzial III - KRÓLESTWO BOŻE > KRÓLESTWO BOŻE cz.3
 

Dan.9.25-27 Przeto wiedz i zrozum: Odkąd objawiło się słowo o ponownej odbudowie Jeruzalemu aż do pomazańca-księcia jest siedem tygodni, w ciągu sześćdziesięciu dwu tygodni znowu będzie odbudowane z rynkiem i rowami miejskimi; a będą to ciężkie czasy. A po sześćdziesięciu dwóch tygodniach pomazaniec będzie zabity i nie będzie go; lud księcia, który wkroczy, zniszczy miasto i świątynię, potem nadejdzie jego koniec w powodzi i aż do końca będzie wojna i postanowione spustoszenie. I zawrze ścisłe przymierze z wieloma na jeden tydzień, w połowie tygodnia zniesie ofiary krwawe i z pokarmów. A w świątyni stanie obraz obrzydliwości, który sprawi spustoszenie, dopóki nie nadejdzie wyznaczony kres spustoszenia.
Obj.2,8-12
A do anioła zboru w Smyrnie (lud wychodzący do głoszenia ewangelii) napisz: To mówi pierwszy i ostatni, który był umarły, a ożył; znam ucisk twój i ubóstwo, lecz tyś bogaty i wiem, że bluźnią tobie ci, którzy podają się za Żydów (znających, chwalących Boga) a nimi nie są, ale są synagogą szatana. Nie lękaj się cierpień, które mają przyjść na cię. Oto diabeł wtrąci niektórych z was do więzienia, abyście byli poddani próbie i będziecie w udręce przez dziesięć dni. Bądź wierny aż do śmierci a dam ci koronę żywota. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Zwycięzca nie dozna szkody od drugiej śmierci. Dowiedzieliśmy się co Duch mówi do zboru, który ma wyjść do głoszenia ewangelii aby mogli uwierzyć „wieści naszej” i wyjść ze zboru w Filadelfii wszyscy pokorni żyjący na ziemi jak czytamy a sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie i ostatni staną się pierwszymi bo będą mieli udział w drugim zmartwychwstaniu. Jeśli zrozumieliście już, że wolą Pana Jezusa jest aby (przez zbór w Smyrnie) przywieść do posłuszeństwa wiary w Pana Jezusa Zbawiciela Boga wszystkie narody to teraz czas na wyjaśnienie kiedy wyjdą dwaj świadkowie do głoszenia.
Zach.4,3.11-14
Dwa drzewa oliwne stoją obok niego, jedno z prawej strony czaszy, a drugie z jej lewej strony; Wtedy odezwałem się i zapytałem go: Co oznaczają te dwa drzewa oliwne po prawej i po lewej stronie świecznika? I powtórnie odezwałem się, i zapytałem go: Co oznaczają te dwie gałązki drzew oliwnych, które dwiema złotymi rurkami wypuszczają z siebie oliwę do złotych lamp? Wtedy on odpowiedział mi: Czy nie wiesz, co one oznaczają? I odpowiedziałem: Nie, mój panie! A on odrzekł: To są dwaj pomazańcy, którzy stoją przed Panem całej ziemi. Ci dwaj świadkowie to Izrael rodowity i Izrael nabyty. Izrael rodowity głosić będzie i sądzić będzie dwanaście pokoleń Jakuba a Izrael nabyty wszystkim pozostałym z każdego narodu. Kiedy wyjdą?
Dan.9,27
I zawrze ścisłe przymierze z wieloma na jeden tydzień, w połowie tygodnia zniesie ofiary krwawe i z pokarmów. A w świątyni stanie obraz obrzydliwości, który sprawi spustoszenie, dopóki nie nadejdzie wyznaczony kres spustoszenia. W pierwszej połowie tygodnia skoro w drugiej ginąć będą ci, którzy nie oddadzą pokłonu ohydzie spustoszenia. Nie oddadzą ponieważ dowiedzieli się z głoszonej im ewangelii, że jedynie Panu Jezusowi Bogu Wszechmogącemu należy oddawać pokłon, Jemu służyć i na Jego imię zginać kolana. Jak wiemy tydzień ma 7 dni a połowa tygodnia tj. 3 i pół dnia. Przyjmujemy kochani dzień za rok a więc przez 3 i pół roku głoszona będzie ewangelia o Panu Jezusie Chrystusie i Jego Królestwie co stanie się powodem śmierci głoszących tę ewangelię i przez następne 3 i pół roku zabijani będą wszyscy, którzy uwierzyli tej ewangelii i nie zegną swych kolan przed postawioną ohydą. Dlaczego ohyda? Ponieważ wyglądać będzie jak człowiek ale zamiast ducha będzie tzw. „sztuczna inteligencja” dzieło ludzkiego umysłu. „Człowiek bez uczuć” tak mogę w prosty sposób określić to co sprawi spustoszenie wśród ludzi. Oczywiście posłuży się tym człowiek należący do szatana i wykonujący jego zamysły- „człowiek niegodziwości” który urodził się w tym samym czasie  książę Michał ale ujawniony będzie dopiero w odpowiednim czasie.(2Tes.2,1-12) Posiada cechy szatana który był mężobójcą od początku bo Prawdy w nim nie ma i nigdy nie będzie bo był tylko służebnym duchem, ani nie będą mieli Ducha Chrystusowego ci, którzy nie przyjęli miłości Prawdy. Jak można coś posiadać jeśli się tym wzgardziło? Jest to rzecz niemożliwa! Wracam myślami do określenia czasu- jak wynika z czasu „tego dni” dobiegają 62 tego dni i pozostał jeden tydzień. Dla niektórych to jest jeden dzień jak napisane:
Mat.24,36-39.44
Albowiem jak było za dni Noego, takie będzie przyjście Syna Człowieczego. Bo jak w dniach owych przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do tego dnia, gdy Noe wszedł do arki, i nie spostrzegli się, że nastał potop i zmiótł wszystkich, tak będzie i z przyjściem Syna Człowieczego; Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie. Jak już wcześniej wspominałem nie jesteście bracia w ciemności aby was ten dzień (jeden tydzień)jak złodziej zaskoczył. Nie znana będzie godzina i dzień ale znamy rok i miesiąc, kiedy to Pan Jezus swoim Duchem Świętym przyjdzie w świętych swoich. Wiemy kiedy nastanie dzień Pański. I tak umiłowani 70 lat jakie są wyznaczone na odbudowę miasta Świętego można liczyć na dwa sposoby. Pierwszy- do roku powstania państwa Izrael dodać 7 tego dni (B.G), dodać 62 tego dni (B.G) i dodać 1 tego dzień (tydzień B.G). Drugi sposób liczenia- do roku powstania państwa Izrael dodajemy 62 lata pamiętając na słowa : przeto wiedz i zrozum synu Pana Jezusa odkąd objawiło się słowo o ponownej odbudowie aż do pomazańca jest 7 lat, które trwały w czasie tych 62 lat następnie dodajemy jeden tydzień inaczej mówiąc 7 lat. Wtedy będzie zapowiadane drugie zmartwychwstanie na oczach ludzi:
Obj.11,11-12
Po upływie trzech i pół dnia wstąpił w nich duch żywota z Boga i stanęli na nogi swoje, i strach wielki padł na tych, którzy na nich patrzyli. I usłyszeli głos donośny z nieba, mówiący do nich: Wstąpcie tutaj! I wstąpili do nieba w obłoku, nieprzyjaciele zaś ich patrzyli na nich. -oraz dzień Pański zapowiadany przez proroków Pana Jezusa.
2Piotr.3,10
A dzień Pański nadejdzie jak złodziej; wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną. Pan Jezus sprawia, że „ci, chcący wedrzeć się gwałtem do Królestwa Bożego” mają mieć oczy a nie widzieć, uszy a nie słyszeć aby nie musiał ich uzdrowić bo to synowie zakłamani, w których nie ma Pan Jezus upodobania. Zapamiętajcie umiłowani bracia i siostry, że głoszona ewangelia o Panu Jezusie Chrystusie i Jego Królestwie będzie w pierwszej połowie tygodnia i trwać będzie przez trzy i pół roku i zabity zostanie każdy kto tę ewangelię głosił, będąc jednym z dwóch świadków. Nie ma innej drogi umiłowani bo wiemy, że żyć wiecznie można, dostępując całkowitego uświęcenia, dopiero po wyjściu z ciała śmiertelnego. Dlatego czytamy, że w owym to czasie wybawiony będzie lud, każdy kto jest wpisany do księgi żywota Baranka.
Obj.11,7
A gdy już złożą swoje świadectwo, zwierzę wychodzące z otchłani stoczy z nimi bój i zwycięży i zabije ich.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego