panmojbogmoj

Idź do spisu treści

Menu główne

Rozdzial III - strona 14

Pan Mój Bóg Mój > Rozdzial III - KRÓLESTWO BOŻE > KRÓLESTWO BOŻE cz.2
 

Dz.20,27 Nie uchylałem się bowiem od zwiastowania wam całej woli Bożej. Tymoteuszowi taki daje rozkaz:
2Tym.4,2
Głoś Słowo Boże, bądź w pogotowiu w każdy czas, dogodny czy nie dogodny, karć, grom, napominaj z wszelką cierpliwością i pouczeniem. Nie zabiegacie o ludzi jak Paweł, który mówi:
2Kor.11,2
Zabiegam bowiem o was z gorliwością Bożą. Szukacie godzin dla własnej korzyści, a nie szukacie ludzi. Dlatego zapowiada Izajasz rozpad waszej organizacji, którą stworzyliście
dobrze zorganizowaną, porządną, liczną, wykwalifikowaną, wykształconą, bogatą, szczęśliwą i zdrową! Jednak pominęliście to co najważniejsze, a mianowicie rozum i posługiwanie się nim w logicznym myśleniu, zgodnie z wolą Boga, który jest Umysłem Świętym. Miłość również została pominięta skoro nie bierzecie pod uwagę  i chorych; w końcu ś j są zwolennikami selekcji, gdzie słabi nie mają szans na życie wieczne w ciele na ziemi. Podam przykład: Pan Jezus podarował choremu na śmiertelną chorobę 23 lata życia, a ś j nie chciał nawet jednego, bo właśnie o tyle został poproszony, o wyłożenie na koszt przeżycia jednego dnia. Oficjalnie odmówił mimo, że sam w przeszłości drżał o życie własnego dziecka, nie pomyślał, nie wczuł się w rolę, nie odwołał się do bolesnych myśli z tym związanych, gdyby tak było to wyłożył by i podarował choremu jeden dzień życia. Organizacja jest maszyną, która zaprogramowała tysiące ludzi na pewien sposób myślenia, którego granicy nie można przekroczyć ani w lewo, ani w prawo, ani o jeden odruch serca (np. litości). Dlatego upadek jest nieunikniony, bo wystarczy drobna usterka i cała maszyna przestaje sprawnie funkcjonować. Tak zapowiada wam Izajasz:
Iz.22,20-25
I stanie się w owym dniu, że powołam mojego sługę Eljakima syna Chilkiasza. I oblokę go w twoją szatę i przepaszę  twoją szarfą i twoją władzę złożę w jego ręce (urząd rodowitych żydów) i będzie ojcem dla mieszkańców Jeruzalemu i dla domu judzkiego. I położę na jego ramieniu klucz domu Dawida (Biblię) i gdy on otworzy, to nikt nie zamknie, a gdy on zamknie, to nikt nie otworzy. I wbije go jako gwóźdź na pewnym miejscu i będzie tronem chwały dla domu swojego ojca. I na nim zawiśnie cały ciężar domu jego ojca, pędy szlachetne i pędy dzikie, wszelkie naczynia drobne, od miednic i wszelakich dzbanów. W owym dniu
mówi Pan Zastępów Pan Jezus Chrystus gwóźdź wbity na pewnym miejscu podda się, odłamie i spadnie i ciężar na nim zawieszony rozbije się, gdyż Wszechwładny Pan to powiedział. Póki jeszcze czas! Kto ma rozum niech go użyje, niech pokieruje się rozsądkiem, bo rozsądnie jest bać się Pana Jezusa Boga Zastępów, niech podda się pod mocną rękę Bożą, aby was wywyższył czasu swego objawienia, wszelką troskę swoją złóżcie na Pana Jezusa Zbawcę, bo to On ma o was staranie. A wtedy Duch Święty wszelkiej łaski, który was chce powołać do wiecznej swej Chwały w Duchu Chrystusowym, który ma być w was, po krótkotrwałych cierpieniach, Sam osobiście was do niej przysposobi, utwierdzi, umocni, na trwałym postawi gruncie. Gdyż Pana Jezusa jest moc na wieki wieków Amen 1Piotr.5,6-11. A kiedy się poddacie woli Pana Jezusa, wtedy odłamcie się od organizacji świadków jehowy i nieczystego się nie dotykajcie, abyście nie spadli z całym ciężarem i nie zostali roztrzaskani, a nikt wam nie pomoże! To co było chlubą czyli głoszenie, znajomość Słowa Bożego to stało się waszą hańbą. Mądrość organizacji ś j Pan Jezus obrócił w głupotę i obnaża ją na oczach całej ludzkości. Pan Jezus odsłoni waszą nagość i sromotę umysłu przez książkę, którą wydało Wydawnictwo Strażnica świadków jehowy. Ta książka to nowy przekład Pisma Świętego przez ś j tłumaczony. Tytuł tego przekładu już podawałem, imion i nazwisk tłumaczących ten przekład nie ma. Dlaczego? Niewolnicy jehowy twierdzą, że przez skromność, ale ja uważam, że dlatego, aby uniknąć odpowiedzialności. Osoba odpowiedzialna odpowiada osobiście za swoje słowa i czyny i nie będzie zasłaniała się innymi, narażając ich na pytania, zarzuty, czy wstyd. To co zarzucaliście innym religiom np. nierzetelne tłumaczenie Biblii, sami zrobiliście w sposób ohydniejszy! Przekłady B.W.; B.G.; B.T. mają autorów tłumaczenia wypisanych z imion i nazwisk tak, że można wytknąć danej osobie. A wy! Ukrywacie się i myślicie, że unikniecie hańby! Chyba, że spodziewaliście się aplauzu, zachwytu, uniesienia nad wspaniałością tego przekładu. Myśleliście, że to najwspanialszy przekład, jaki był i może być na świecie, szkoda tylko, że incognito. Z tym nowym przekładem organizacji jest tak jak z nowymi szatami cesarza. Muszę opowiedzieć tę bajkę dla dzieci, bo nie wszyscy ją znają. Był cesarz lubiący strojne szaty. Wykorzystali to dwaj oszuści, aby zbić majątek. Wmówili cesarzowi, że są w stanie uszyć szaty najpiękniejsze na świecie, jakich nikt nie ma. Są kosztowne bo z najlepszego materiału. Zapewniali cesarza o wyjątkowości ich dzieła, bo ujrzy ich piękność tylko ktoś wyjątkowo mądry. Dlatego wszyscy zachwycali się nowymi szatami, które nie istniały, gdyż nie chcieli uchodzić za głupców. W dzień parady cesarz pokazał się ludowi w nowych szatach. Cały lud krzyczał z zachwytu, chwalił przepych tkaniny. Dopiero małe dziecko z tłumu odważyło się krzyknąć, że cesarz jest nagi! Wtedy wszyscy zaczęli wyśmiewać się z naiwności cesarza i własnej głupoty. Trzeba stać się dzieckiem w myśleniu, aby mieć odwagę przyznać, że ta książka jest pisana dla debili, bo po co ze słów prostych robić karykaturę, po co na siłę wciskać imię jehowy w Nowy Testament skoro wyraźnie czytamy, że:
Hebr.10,9-10
Oto przychodzę, aby wypełnić wolę Twoją. Znosi więc pierwsze, aby ustanowić drugie. Zawsze ostatni testament jest ważny i to dopiero po śmierci. Tak się stało, zawarto nowe przymierze krwią Chrystusową, dane zostało imię Chrystusa Pana Jezusa, przez które może ludzkość dostąpić zbawienia, więc po co wciskać ze starego, to przez co ludzie zgrzeszyli. Cel jest jeden- szukanie chwały dla organizacji i zwiedzenie jak najwięcej ludzi, aby nie poznali Prawdy Pana Jezusa Boga Wszechmogącego. Niech każdy zastanowi się nad wartością przekładu tłumaczonego przez Wydawnictwo Strażnica, żeby nie został oszukany i narażony na wstyd. Teraz wszyscy niewolnicy jehowy zamiast Biblii, noszą ze sobą i promują tę książkę obok Strażnicy i broszur, wmawiając ludziom, że to dzieło doskonałe, że wiernie odzwierciedla Słowo Boże, że jest oryginalne. Tak zostali zaprogramowani przez kierujący nimi sztab ciała kierowniczego Betelu mieszczącego się tam, gdzie jest siedziba szatana. Ale ty, człowiecze Boży, unikaj tego, a zabiegaj o sprawiedliwość, pobożność, wiarę, miłość, cierpliwość i łagodność. Staczaj dobry bój wiary, uchwyć się żywota wiecznego (ciała Chrystusowego), do którego też zostałeś powołany i złożyłeś dobre wyznanie wiary w Pana Jezusa Zbawiciela wobec wielu świadków (ś j)
1Tym.6,11-12
. Ludzkość przekona się, że dwaj oszuści ący do drzwi będą mieli do zaoferowania „pismo święte w przekładzie nowego świata”, wmawiając, że jehowa jest zbawicielem. A oto dowody na to co piszę: Śledząc objawienie Jana widać wiele rozbieżności między tłumaczeniem w B.W.; B.G.; B.T., a tłumaczeniem nowego przekładu ś j. Wyraźnie widać:
Obj.6,11; Obj.22,14
dodano do słowa „szata” wyraz „długa”
Obj.6,8
do słowa „miecz” dodano wyraz „długi”. Bez potrzeby i sensu dołożono, bo nie ma znaczenia długość szaty czy miecza!

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego