panmojbogmoj

Idź do spisu treści

Menu główne

Rozdzial III - strona 44

Pan Mój Bóg Mój > Rozdzial III - KRÓLESTWO BOŻE > KRÓLESTWO BOŻE cz.2
 

Obj.22,15 Na zewnątrz są psy i czarownicy i wszetecznicy i zabójcy i bałwochwalcy i wszyscy, którzy miłują kłamstwo i czynią je.
Obj.21,8
Udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących i skalanych i zabójców i wszeteczników i czarowników i bałwochwalców i wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką. To jest śmierć druga.
1Sam.15,23
Gdyż nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem jak czary a krnąbrność jak bałwochwalstwo i oddawanie czci obrazom. Ponieważ wzgardziłeś rozkazem Pana Jezusa ęc i On wzgardził tobą i nie będziesz królem.
Iz.47,13-15
Utrudziłaś się mnóstwem swoich zamysłów. Niech wystąpią i niech ci pomogą badacze firmamentu niebieskiego, oglądacze gwiazd, którzy co miesiąc ogłaszają co ma cię spotkać. Patrzcie są oni jak ściernie, które pochłania ogień, nie potrafią uratować swojego życia z płomieni- to nie jest żar węgli do ogrzewania ani ognisko, by dokoła niego siedzieć. Tak będzie u ciebie z twoimi czarownikami, z którymi się zadawałaś od młodości swojej; każdy zatacza się w swoją stronę, tobie zaś nikt nie pomoże.
Dz.13,8-10
Lecz wystąpił przeciwko nim czarnoksiężnik Elymas tak bowiem brzmi w tłumaczeniu jego imię starając się odwrócić prokonsula od wiary. A Saul zwany tez Pawłem napełniony Duchem Świętym utkwił w nim wzrok i rzekł: O pełny wszelkiego oszukaństwa i wszelkiej przewrotności synu diabelski, nieprzyjacielu wszelkiej sprawiedliwości! Nie zaprzestaniesz ty wykrzywiać prostych dróg Pańskich?
Judy8
Pomimo to ludzie ci, hołdując urojeniom podobnie kalają ciało swoje pogardzają zwierzchnościami i bluźnią istotom niebiańskim. O wywoływania duchów :
1Sam.28
Kiedy Saul chce aby kobieta zajmująca się czarami wywołała mu ducha Samuela choć wcześniej kazał usunąć z kraju ludzi, którzy się tym zajmowali (3)Saul zaś usunął z kraju wywołujących duchy i wróżbitów.
Iz.8,19
A gdy wam będą mówić: radźcie się wywoływaczy duchów i czarowników, którzy szepcą i mruczą to powiedzcie: czy lud nie ma się radzić swojego Boga? Czy ma się radzić umarłych w sprawie żywych?(A to Pan Jezus jest Cudownym Doradcą Iz.9,5)
3Moj.21,1
I rzekł Pan do Mojżesza: przemów do kapłanów, synów Aarona i powiedz im: Niechaj się nikt z nich nie zanieczyści z powodu zmarłego z jego ludu.
Mat.22,32
Bóg nie jest Bogiem umarłych lecz żywych. Przywoływanie demonów jak sami czarodzieje siebie ostrzegają może skończyć się opętaniem a opisów opętania jest w Biblii wiele:
Mat.8,16
A gdy nastał wieczór przywiedli do Pana Jezusa wielu opętanych a On wypędzał duchy słowem i uzdrawiał wszystkich, którzy się źle mieli.
Mat.8,28
A gdy przybył Pan Jezus na drugą stronę do krainy Gadareńczyków zabiegli mu drogę dwaj opętani wychodzący z grobów bardzo groźni tak iż nikt nie mógł przechodzić tą drogą .
Mat.9,34
Mocą księcia demonów wypędza demony.
Łuk.4,33-34
A w synagodze był człowiek opętany przez ducha nieczystego, który zawołał głośno: ach cóż mamy z tobą Jezusie Nazareński? Przyszedłeś nas zgubić? Wiem, kim Ty jesteś Święty Boży.
Ef.6,10-12
W końcu bracia moi, umacniajcie się w Panu Jezusie i w potężnej mocy Jego Ducha Świętego (a nie w mocy diabelskiej). Przywdziejcie całą zbroję Bożą abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem lecz z nadziemskimi władzami, ze ściami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich.
1Kor.10,20-21
(biorąc dosłownie) Chcę powiedzieć, że to co ofiarują w ofierze, ofiarują demonom a nie Panu Bogu; ja zaś nie chcę abyście mieli społeczność z demonami. Nie możecie pic kielicha Pańskiego i kielicha demonów; nie możecie być uczestnikami stołu Pańskiego i stołu demonów.
Rzym.16,19
Albowiem posłuszeństwo wasze znane jest wszystkim dlatego raduję się z was i chce, abyście byli mądrzy w tym, co dobre a czyści wobec zła. Dla niektórych szokiem stanie się myśl, że w obecnych czasach mowa jest o wampirach. Większość prostych ludzi kojarzy wampiryzm ze średniowieczem. Obecnie żyją pośród innych ludzi. Wampiry są dumne z tego co robią. Najbardziej czczą swoje własne życie i uważają, że mają zupełną słuszność co do sposobu życia i myślenia. Oczekują pokłonu od pozostałych ludzi, uważają się za swego rodzaju bogów. Akceptują wszystkie religie. Dla nich nie ważne w jakiej z nich się znajdują i tak będą najbardziej czcić samych siebie. Dążą do równowagi duchowej w sobie i w świecie, poprzez ciągłe rozwijanie się w różnych dziedzinach nauk. Szanują naukę ąc ją jako narzędzie do własnego rozwoju. Odmienność seksualna nie jest dla nich problemem są tolerancyjni. Wampiry żywią się energią emocjonalną lub życiową drugiego człowieka czyli jego krwią, lub obydwiema rzeczami na raz. Tak czy inaczej pozbawiają siły innych i nie jest bez znaczenia z jakiego człowieka czerpią energię. Wybierają odpowiednie osoby, nie zanieczyszczone jeszcze używkami (narkotykami, alkoholem, tytoniem, seksem) i o łagodnym usposobieniu (czyli uległe, spokojne, łagodne, ciche). Z premedytacją uwodzą po to aby boleśnie porzucić, aby czerpać jak najwięcej satysfakcji z bólu porzuconej osoby, doprowadzając nawet do samobójstwa. Wampiry medytują, wprowadzają się w trans, podczas którego wywołują demony, których używają do nękania innych, wywołując emocje takie jak, strach, płacz, stres i karmią się tymi emocjami poprzez tego wysłanego demona i jest to wampiryzm emocjonalny. Do tego celu wykorzystują, tak popularne dziś komunikatory. Uważają że dawno żyjące wampiry to nie umarli bogowie, których wzywają podczas różnych rytuałów, do których podobnie jak czarownice używają różnych przedmiotów, zaklęć, ubiorów. Biblia mówi:

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego