panmojbogmoj

Idź do spisu treści

Menu główne

Rozdzial III - strona 45

Pan Mój Bóg Mój > Rozdzial III - KRÓLESTWO BOŻE > KRÓLESTWO BOŻE cz.2
 

1Moj.9,4-5 Lecz nie będziecie jedli mięsa z duszą jego to jest z krwią jego. Będę też żądał krwi waszej to jest dusz waszych. Będę jej żądał od każdego zwierzęcia. A od człowieka będę żądał duszy człowieka za życie brata jego.
3Moj.19,26
Nie będziecie jedli niczego z krwią; nie będziecie wróżyć ani czarować.
3Moj.7,26-27
Żadnej krwi ani z ptactwa ani z bydła spożywać nie będziecie we wszystkich siedzibach waszych. Każdy kto będzie spożywał jakąkolwiek krew będzie wytracony spośród swego ludu.
3Moj.17,10-16
A ktokolwiek z domu izraelskiego albo z obcych przybyszów, którzy mieszkają pośród nich będzie spożywał jakąkolwiek krew zwrócę swoje oblicze przeciwko spożywającemu krew i wytracę go spośród jego ludu, gdyż życie ciała jest we krwi a Ja dałem wam ją do użytku na ołtarzu, abyście dokonywali nią przebłagania za dusze wasze, gdyż to krew dokonuje przebłagania za życie. Dlatego powiedziałem do synów izraelskich: Nikt z was nie będzie spożywał krwi także obcy przybysz, który mieszka pośród was nie będzie spożywał krwi. Każdy kto z synów izraelskich i z obcych przybyszów mieszkających pośród nich upoluje zwierzę albo ptaka, które wolno jeść niech wypuści jego krew i przykryje ją ziemią. Gdyż życie wszelkiego ciała jest w jego krwi w niej ono tkwi; dlatego powiedziałem do synów izraelskich: Nie będziecie spożywać krwi z żadnego ciała, gdyż życie wszelkiego ciała jest w jego krwi więc każdy kto ją spożywa będzie wytracony. I każdy kto by jadł padlinę lub rozszarpane zwierzę czy to tubylec czy obcy przybysz wypierze swoje szaty i obmyje się wodą i będzie nieczysty do wieczora a potem będzie czysty. Jeżeli nie wypierze swoich szat i nie obmyje swojego ciała, ściągnie na siebie winę.
2Moj.24,8
Wziął też Mojżesz krew i pokropił nią lud mówiąc: Oto krew przymierza, które Pan zawarł z wami na podstawie wszystkich tych słów.
5Moj.12,16
Tylko krwi nie będziecie jeść wylejecie ją na ziemię jak wodę.
Zach.9,7
Gdy potem krwawe mięso ich ofiar wyrwę z ich ust. A ohydne ich bałwochwalcze potrawy spomiędzy ich zębów wtedy i on zachowany zostanie dla naszego Boga będzie uchodził za plemię w Judei a Ekron stanie się takim jak niegdyś Jebuzejczycy.
Dz.15,20
Ale polecić im żeby się wstrzymywali od rzeczy splugawionych przez bałwany od nierządu od tego co zadławione i od krwi.
Dz.15,29
Wstrzymywać się od mięsa ofiarowanego bałwanom, od krwi, od tego co zadławione i od nierządu; jeśli się tych rzeczy wystrzegać będziecie dobrze uczynicie. Bywajcie zdrowi. Podróże astralne czyli wychodzenie z ciała stosowane są przez różne grupy ludzi, od czarowników, szamanów, poprzez wampiry, wróżbiarzy i osoby zajmujące się zjawiskami paranormalnymi. Polega to na doprowadzeniu swojego umysłu do takiego stanu, w którym opuszcza on ciało. Podczas takiego stanu ludzie widzą przeszłość, przyszłość, mogą rozmawiać z osobami dawno zmarłymi a nawet przebywać w dwóch miejscach jednocześnie poprzez uformowanie ciała astralnego w formę rzeczywistą. Wampiry na przykład w czasie seansu starają się wyciągnąć od innych energię. W wychodzeniu z ciała pomocne są zioła halucynogenne, medytacja, wprowadzanie się w trans poprzez różne ćwiczenia umysłu albo przy pomocy otaczających wtajemniczonych osób. Obecnie organizowane są nawet szkolenia, które tego uczą! Kontakty z osobami zmarłymi też są zakazane:
3Moj.20,6-7
Kto zaś zwróci się do wywoływaczy duchów i do wróżbitów by naśladować ich w cudzołóstwie to zwrócę swoje oblicze przeciwko takiemu i wytracę go spośród jego ludu. Uświęcajcie się bądźcie świętymi, gdyż Ja Pan Jezus jestem Bogiem waszym. Wnioski: wszelkie tego rodzaju praktyki są zabronione przez Pana Boga, są one bardzo niebezpieczne dla osoby, która je stosuje i nie przynosi to żadnego pożytku. W momencie wprowadzenia się w taki stan traci się kontakt z rzeczywistością przed czym przestrzegał Paweł:
1Tes.5,6-8
Przeto nie śpijmy jak inni lecz czuwajmy i bądźmy trzeźwi. Albowiem ci, którzy śpią w nocy śpią a ci, którzy się upijają w nocy się upijają. My zaś, którzy należymy do dnia bądźmy trzeźwi przywdziawszy pancerz wiary i miłości oraz przyłbicę nadziei zbawienia.
Łuk.21,36
Czuwajcie więc modląc się cały czas abyście mogli ujść przed tym wszystkim co nastanie i stanąć przed Panem Jezusem. Wszystkie te wierzenia i praktyki są reklamowane dlatego bez problemu są ogólnodostępne dla wszystkich. Przez udoskonalanie stają się atrakcyjniejsze dla coraz młodszej grupy ludzi dzięki czemu łatwiej jest trzymać ludzkość w niewoli grzechu. Czyli od momentu odstępstwa od wiary w Pana Jezusa Chrystusa, które zapowiadał Sam Pan Jezus i apostołowie cały czas w ten sam sposób szatan przesiewa ludzkość posługując się jednak coraz bardziej udoskonalonymi sposobami.
Łuk.22,31
Szymonie, Szymonie oto szatan wyprosił sobie żeby was przesiać jak pszenicę. Działa różnymi sposobami jak już wyżej było wspomniane: dla każdego coś miłego. Toteż nie można nie wspomnieć o różnego rodzaju subkulturach, które różnią się od religii jednak są też ich częścią, nie mogą ich nurty myślenia pozostać w ukryciu ponieważ również przez nie szatan zwodzi do odstępstwa i pozbawia ludzi, młodych zwłaszcza szansy na życie wieczne w Panu Jezusie Chrystusie. Subkultura gotycka jest związana z muzyką gotycką, ponadto goci słuchają gothic metalu, doom metalu, metalu progresywnego oraz metalu symfonicznego a także, zwłaszcza ostatnio, muzyki industrialnej oraz industrialno-elektronicznej. Często wśród gotów ukazuje się zainteresowanie okultyzmem ,literaturą, sztuką, wampiryzmem, mitologią nordycką czy
zwłaszcza w krajach słowiańskich-mitologią słowiańską. Są jednak także goci interesujący się tematami mistyczno-chrześcijańskimi oraz gnostycznymi. Goci interesują się poezją, literaturą, zwykle są to osoby dość inteligentne lub za takowe się uważające. Z drugiej strony nie ma żadnego wyznacznika zainteresowań, które łączą członków tego ruchu. Subkultura gotycka jest postrzegana jako „mroczna" i dla osób z zewnątrz często niezrozumiała. W powszechnej opinii króluje stereotyp wiecznie zasmuconego, samookaleczającego się gota. Ponadto  ludzi błędnie utożsamia subkulturę gotycką z satanizmem. W rzeczywistości goci mimo swej fascynacji mrokiem nie mają nic wspólnego z kultem szatana. Członków tej subkultury cechuje pewien dystans do świata, werbalne uwielbienie śmierci, namiętna czasem i romantyczna postawa życiowa. Bardzo długo wyznacznikiem wyglądu osób z nim związanych była wszechobecna czerń w ubiorze i dodatkach, obecnie mieszana z innymi kolorami takimi jak np. czerwień czy fiolet. Za typowe stroje gotów można uznać możliwie szykowne ubrania w stylu retro wzorowane na XIX-wiecznej arystokracji, czarne płaszcze i ciemne okulary  i niezwykle krzykliwe czarno-kolorowe futurystyczne kreacje graniczące z zagranicznymi stylami techno oraz wszelkie ich kombinacje. Subkultura ta jest jednak niejednorodna ze względu na wpływy muzyki. Natomiast  stoi w opozycji do państwa, armii, niewolnictwa, więziennictwa, biurokracji, kapitalizmu, monarchii, oligarchii i każdej innej instytucji wykorzystującej w swym działaniu przemoc i nierówność społeczną. Anarchiści to ruch społeczny. Uczestniczą czynnie w protestach przeciw przemocy, rasizmowi, uprzedzeniom, nietolerancji, wojnom, broni nuklearnej itd. Uważają, że instytucje kościelne ograniczają wolność osobistą na równi z systemem państwowym.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego