panmojbogmoj

Idź do spisu treści

Menu główne

Rozdzial III - strona 20

Pan Mój Bóg Mój > Rozdzial III - KRÓLESTWO BOŻE > KRÓLESTWO BOŻE cz.2
 

Jan17,21-23 „Ty Ojcze we mnie” „Ojcze jesteś w jedności ze mną”. Zmieniono pod sposób myślenia ciała kierowniczego i Betelu. Zmiana ma na celu ukryć Jedną Osobę Pana Boga. Dwie osoby mogą być z sobą w jedności np. w jedności sposobu myślenia, w jednym kierunku działania, w związku, w układzie, w porozumieniu dwóch stron tak jak jedność braci, ale nigdy nie może być tak, że jedna osoba będzie w drugiej. Możliwe to jest jeśli chodzi o Postać zrodzoną przez Osobowość, która zamieszkała w Głowie, tworząc jedną Osobę Pana Boga Wszechmogącego. Jeśli byłyby dwie osoby w jedności z sobą, to ojciec musiałby mieć własne ciało a syn własną osobowość i jedna podlegałaby drugiej. A Królestwo Boże jest jedno, Król jest jeden i lud Boży jeden. Po co zmiany? Aby ukryć Prawdę!
2Kor.4,5
„Głosimy, że Pan Jezus jest Panem”
„Głosimy jako Pana”. Pan też jest jeden wszystkich! I nie można kogoś głosić jako Pana bo to bez sensu.
Ps.7,10-11
„Prawe serce”
„prostolinijne”. Nie można prawości zamienić prostolinijnością, bo to co innego!
Iz.53,11
„Sprawiedliwy mój sługa wielu usprawiedliwi” zamieniono na „udostępni wielu ludziom stan prawości”. Wyraźnie mówi Biblia, że człowiek może być usprawiedliwiony tylko przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa
Gal.2,16
Czy być usprawiedliwionym z wiary a z uczynków czy to jest to samo co być w stanie prawości, rozumiejąc stan prawości czyli być w zgodzie z prawem Bożym. To coś tu jest nie tak! Skoro przez przestrzeganie zakonu nie ma usprawiedliwienia, to jak przez stan prawości? Wprowadzono czytelnika w błąd, oszukano i posłużono się kłamstwem! Nawet wy ś j odrzuciliście ten stan prawości.
Rzym.1,5
„Dla imienia Jego”
„ze względu na Jego imię”. Manipulacja! Aby wam pasowało, bo czynicie wszystko dla imienia jehowy! Nie moglibyście tak twierdzić, gdybyście pozostawili ten werset bez zmiany, bo jeśli „przywieść ludzkość do posłuszeństwa dla imienia Pana Jezusa" to co byście zrobili z imieniem jehowy!
Jan14,21
„Objawię mu”
„mu pokaże”. Objawię wtedy gdy chodzi o tajemnicę, a jeśli chodzi o pokazanie to może chodzić o wszystko!
Jan15,15; 20
„Sługa”
„niewolnik”. Niewolnik nie ma wolności, ale sługa może pełniąc służbę być wolnym. I to jest różnica, bo sługą można zostać dobrowolnie, ale niewolnikiem można się urodzić!
Jan17,3
„A to jest żywot wieczny, aby poznali Ciebie Jedynego Boga”
„To znaczy życie wieczne ich poznawanie”. I znów manipulacja słowami! Brak bojaźni przy fałszowaniu Biblii! Wyraźne wskazanie na dwie osoby.
Dz.3,14
„Sprawiedliwy”
„prawy”. Można być sprawiedliwym i prawym. Nie każdy kto przestrzega prawa okaże się sprawiedliwy bo życie wieczne jest dane z łaski a nie z uczynków.
Przyp. Sal.8,9
„Sprawiedliwy”
„ prawy” - „prostolinijny”. Można być prostolinijnym, ale to nie znaczy że przestrzega się prawa i jest się sprawiedliwym.
Dz.22,14
„Sprawiedliwy”
„prawy”. Okazuje się, że zmiany są w obie strony, jak pasuje tłumaczącym.
Iz.9,6B.W.
przekład ś j 9,7 Tu „prawo i sprawiedliwość” pozostały dwoma wyrazami o innym znaczeniu! Czy to nie dowód, że manipulacja słowem cechuje świadków jehowy! Dobrze zmieniliście tekst w Jeremiasza, gdyż piszecie o sobie:
Jer.8,8
„W kłamstwo obrócił go kłamliwy rylec pisarzy”
„fałszywy rylec sekretarzy pracował w oczywistym fałszu”. Sekretarz- to słowo nie pasuje do piszących Słowo Boże, a raczej kojarzy się z dyrektorem, ministrem, prezydentem! Słowo „oczywisty” też nie pasuje w tym wersecie do fałszu, ale ta zmiana pasuje do was tłumaczących ś j, bo to co przekręciliście jest oczywiste, że to kłamstwo i oszustwo!
Jer.5,8
„Ogiery to wytuczone”
„Konie ogarnięte żądzą seksualną mające mocne jądra”. Czy wskazana była w tym tekście taka zmiana? Czy to lepiej brzmi? Czy trzeba szukać urozmaicenia słownego by było ciekawiej? Czy młodzież to może właściwie zrozumieć, a przecież też dzieci czytają Biblię z rodzicami!
Jer.2,19
„Karze cię twoja złość”
„Powinna cię skorygować twoja niegodziwość”. Słowo „kara” a „skorygować” to dwie różne sprawy. Ukarać to znaczy wyznaczyć nieprzyjemne zadanie w skutkach, a skorygować to znaczy poprawić, przywieźć na właściwy tok myślenia czy działania. Tak samo mogę być zły, ale nie muszę być niegodziwy. Dwa inne hasła i sens tekstu już zmieniony!
Jer.9,23-24
„chlubi”
„chełpi”. Chlubić się to również pozytywny sens tego słowa. Jeśli ktoś się chlubi to niech się chlubi, że poznał Pana Jezusa. A słowo „chełpić się” to cecha negatywna. Chełpliwość towarzyszy złym duchom!
Jer.2,16
„Ostrzygą ci czubek twojej głowy” zmieniono na „paśli się na czubku twej głowy”. Czy ta zmiana pozwala lepiej zrozumieć tekst? Jak można paść się na czubku czyjejś głowy? Czy to łąka?
Przyp. Sal.14,18
„Wieńczy wiedza”
„nosić wiedzę jak nakrycie głowy”. To język z serialu „Świat według Kiepskich”. Czy wiedza to czapka albo beret? Nakrycie głowy kojarzy się tylko z tym! Po co dokładać jak można krótko „wiedza wieńczy głowę”

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego