panmojbogmoj

Idź do spisu treści

Menu główne

Rozdzial III - strona 29

Pan Mój Bóg Mój > Rozdzial III - KRÓLESTWO BOŻE > KRÓLESTWO BOŻE cz.3
 

Obj.17 I przyszedł jeden z siedmiu aniołów mających siedem czasz, i tak się do mnie odezwał: Chodź pokażę ci sąd nad wielką wszetecznicą, która rozsiadła się nad wielu wodami, z którą nierząd uprawiali królowie ziemi a winem jej nierządu upijali się mieszkańcy ziemi. I zaniósł mnie w duchu na pustynię. I widziałem kobietę siedzącą na czerwonym jak szkarłat zwierzęciu pełnym bluźnierczych imion, mającym siedem głów i dziesięć rogów. A kobieta była przyodziana w purpurę i w szkarłat i przyozdobiona złotem drogimi kamieniami i perłami a miała w ręce swej złoty kielich pełen obrzydliwości i nieczystości jej nierządu. A na czole jej wypisane było imię o tajemniczym znaczeniu: wielki babilon matka wszetecznic (kościołów, religii, wyznań, fałszywych nauk) i obrzydliwości ziemi. I widziałem tę kobietę pijaną krwią świętych i krwią męczenników należących do Pana Jezusa, którzy cierpieli dla imienia Jego. A ujrzawszy ją, zdumiałem się bardzo. I rzekł do mnie anioł: Dlaczego zdumiałeś się? Wyjaśnię ci tajemnicę kobiety i zwierzęcia, które ją nosi i ma 7 głów i 10 rogów. Zwierzę, które widziałeś było i już go nie ma, i znowu wyjdzie z otchłani i pójdzie na zatracenie. I zdumieją się mieszkańcy ziemi, których imiona nie są zapisane w księdze żywota od założenia świata, gdy ujrzą, że zwierzę to było i że go nie ma i że znowu będzie (mowa o dominującym systemie władzy panującym na ziemi wśród narodów). Tu trzeba umysłu obdarzonego mądrością. 7 głów to siedem pagórków, na których rozsiadła się kobieta, i 7 jest królów; pięciu upadło, jeden jest, inny jeszcze nie przyszedł a gdy przyjdzie będzie mógł krótko tylko pozostać. A zwierzę, które było a już go nie ma jest ósmym i jest z owych siedmiu, idzie na zatracenie. A 10 rogów, które widziałeś to 10 królów, którzy jeszcze nie objęli królestwa lecz obejmą władzę jako królowie na jedną godzinę wraz ze zwierzęciem. Ci są jednej myśli i oddadzą moc i władzę swoją zwierzęciu. Będą oni walczyć z Barankiem lecz Baranek zwycięży ich bo jest Panem panów i Królem królów a z Nim ci, którzy są powołani i wybrani oraz wierni (okaże zwycięstwo w świętych podczas drugiego zmartwychwstania na oczach narodów po skończeniu ostatniego tygodnia 70 tego dni czyli lat wyznaczonych miastu świętemu i świątyni żywej). I mówi do mnie: Wody, które widziałeś, nad którymi rozsiadła się wszetecznica to ludy i tłumy i narody i języki. A 10 rogów, które widziałeś i zwierzę, ci znienawidzą wszetecznicę i spustoszą ją i ogołocą i ciało jej jeść będą i spalą ją w ogniu. Bóg bowiem natchnął serca ich by wykonali Jego postanowienie i by działali jednomyślnie i oddali swoją władzę królewską zwierzęciu aż wypełnią się wyroki Boże. A kobieta, którą widziałeś to wielkie miasto (nazywane stolicą), które panuje nad królami ziemi. Dowiedzieliśmy się, że wszetecznica wykorzysta władzę zwierzęcia, na którym siedzi aby doprowadzić do pozbycia się świadków głoszących ewangelię i Królestwo Duchowe Pana Jezusa. Z wiary czerpała zyski a głoszone słowo, żeby ludzie nie pokładali nadziei w marnym bogactwie pozbawiało źródła materialnego posiadania „ofiarnych darów”, które składali w kościołach wierni. Dowiedzieliśmy się, że moc przekazana została przez smoka inaczej przez szatana, który był mężobójcą od początku i dąży do uśmiercenia a mówię o drugiej śmierci każdego człowieka. Zwodzi mieszkańców ziemi a my wiemy umiłowani na tym etapie czytania, że zwieść może tylko prostaczków bezmyślnych bezbożnych ludzi. Wyprosił sobie aby przesiać ludzkość jak pszenicę. Dlatego oszukuje też tych, którzy wierzą kłamstwu wmawiając im, że spełnią wolę Bożą zabijając tych, którzy głosić będą ewangelię o Królestwie Duchowym Pana Jezusa Chrystusa.
Jan16,1-4
To wam powiedziałem abyście się nie zgorszyli. Wyłączać was będą z synagog więcej, nadchodzi godzina gdy każdy, kto was zabije będzie mniemał, że spełnia służbę Bożą. A to będą czynić dlatego, że nie poznali Ojca ani mnie. Lecz to wam powiedziałem abyście, gdy przyjdzie ich godzina, wspomnieli na to, że Ja wam powiedziałem, a tego wam na początku nie mówiłem bo byłem z wami. Kiedy Duch mówi do zboru w Efezie wyraźnie daje wskazówki wszystkim tym, którzy wyjdą z tego zboru, z tej religii, że pozostali, którzy nie wyjdą z babilonu dadzą się oszukać i uznają nową wiarę głoszoną przez dwóch świadków za naukę nikolaitów tak jak to było za czasów dziejów apostolskich kiedy to zabijano wierzących w Pana Jezusa Chrystusa przez odstępców, którzy doprowadzili do powstania na ziemi tysiąca religii, wyznań, nauk zwodniczych. Właśnie wielki babilon wmówi ludziom, że taka jest wola Boża, unicestwienie głoszenia ewangelii. Do tego stopnia, że ludzie podarunki będą sobie składać z tej okazji gdyż uznają, że ci dwaj prorocy udręczyli ziemię nową nauką.
Obj.2,4-7
Lecz mam ci za złe, że porzuciłeś pierwszą twoją miłość (wiarę w Pana Jezusa Chrystusa) Wspomnij więc z jakiej wyżyny spadłeś i upamiętaj się i spełniaj uczynki takie jak pierwej; a jeżeli nie, to przyjdę do ciebie i ruszę świecznik twój z jego miejsca, jeśli się nie upamiętasz. Na swoją obronę masz to, że nienawidzisz uczynków nikolaitów, których i ja nienawidzę.(uczynki ludu Bożego uznają za uczynki nikolaitów i z tego powodu zabiją świętych Jego). Kto ma uszy niechaj słucha co Duch mówi do zborów. A wiemy, że kto mieczem wojuje od miecza zginie. Nikt kto ma Ducha Chrystusowego nie targnie się na czyjeś życie bo w nim jest miłość Pana Jezusa, który też wskazał drogę. Gdy Piotr obciął ucho strażnikowi Pan Jezus wyraźnie powiedział, że nie tak ale mieczem ust szatan będzie zabity a wraz z nim zwierzę i fałszywy prorok. Zwracam waszą uwagę co stanie się po 3,5 latach głoszenia ewangelii, kiedy zabici zostaną wszyscy głoszący. Jak wyżej czytaliśmy wszetecznica siedzi na czerwonym jak szkarłat zwierzęciu i że to zwierzę znienawidzi wszetecznicę.
Obj.14,8
A drugi anioł szedł za nim i mówił: Upadł, upadł wielki babilon, który napoił wszystkie narody winem szaleńczej rozpusty. Na jaki czas zapowiadany jest upadek wielkiego babilonu? Należy uważnie czytać- skoro najpierw kobieta (wielka religia)wszetecznica siedzi na zwierzęciu, który włada narodami na ziemi i jest pijana krwią świętych tzn., że ma ogromny wpływ na zwierzę. Powoduje, że królowie ziemi uprawiają z nią nierząd (duchowy), podarunki jej składają. Jak jest zapisane:
Obj.18
Upadł, upadł wielki babilon i stał się siedliskiem demonów i schronieniem wszelkiego ducha nieczystego i schronieniem wszelkiego ptactwa nieczystego i wstrętnego. Gdyż wszystkie narody piły wino szaleńczej rozpusty jego i królowie ziemi uprawiali z nim wszeteczeństwo a kupcy ziemi wzbogacili się na wielkim jego przepychu. I usłyszałem inny głos z nieba mówiący (słyszano też te słowa podczas głoszenia ewangelii): Wyjdźcie z niego ludu mój abyście nie byli uczestnikami jego grzechów i aby was nie dotknęły plagi na niego spadające gdyż aż do nieba dosięgły grzechy jego i wspomniał Bóg na jego nieprawości. Odpłaćcie mu jak i on odpłacił i w dwójnasób oddajcie według uczynków jego; do kielicha, w którym napój mieszał nalejcie mu podwójną miarę. Ile sam siebie uwielbiał i rozkoszy zażywał tyle udręki i boleści mu zadajcie; gdyż mówi w sercu swoim: Siedzę jak królowa, wdową nie jestem a żałoby nie zaznam. Dlatego w jednym dniu (w ostatnim tygodniu) przyjdą jego plagi, śmierć i boleść i głód i spłonie w ogniu bo mocny jest Pan Bóg, który go osądził. I zapłaczą nad nim i smucić się będą królowie ziemi, którzy z nim wszeteczeństwo uprawiali i rozkoszy zażywali, gdy ujrzą dym jego pożaru. Z dala stać będą ze strachu przed jego męką mówiąc: Biada, biada tobie miasto wielkie babilonie miasto potężne, gdyż w jednej godzinie nastał twój sąd. I kupcy ziemi płakać będą i smucić się nad nim bo już nikt nie kupuje od nich towaru, towaru ze złota i srebra i drogich kamieni i pereł i bisioru i purpury i jedwabiu i szkarłatu i żadnego drzewa tujowego i żadnego przedmiotu z kości słoniowej i żadnego sprzętu z najkosztowniejszego drzewa i z miedzi i z żelaza i marmuru i cynamonu i korzeni i wonności i mirry i kadzidła i wina i oliwy i najprzedniejszej mąki i pszenicy i bydła i owiec i koni i wozów i niewolników i życia ludzkiego. I owoce, których pożądała dusza twoja przepadły dla ciebie i wszystko co się lśni i błyszczy zginęło dla ciebie i nigdy już ich nie będzie (wszystkiego co służy do bałwochwalstwa). Kupcy handlujący nimi wzbogaciwszy się na nim z dala stać będą ze strachu przed jego męką, płacząc i narzekając tymi słowy: Biada, biada miasto wielkie przyodziane w bisior i w purpurę i w szkarłat przyozdobione w złoto i drogie kamienie i perły; w jednej godzinie zniweczone zostało tak wielkie bogactwo! I wszyscy sternicy i wszyscy przewoźnicy i żeglarze i wszyscy, którzy prowadzą handel morski przystanęli z dala i widząc dym pożaru jego krzyczeli mówiąc: Któreż miasto podobne jest do tego miasta wielkiego? I sypali proch na głowy swoje a płacząc i narzekając krzyczeli: Biada, biada miasto wielkie, na którego skarbach wzbogacili się wszyscy właściciele okrętów morskich! W jednej godzinie spustoszone zostało! Rozraduj się nad nim niebo i święci i apostołowie i prorocy gdyż Bóg dokonał dla was sądu nad nim. I podniósł jeden potężny anioł kamień duży jak kamień młyński i wrzucił go do morza mówiąc: Tak jednym rzutem zostanie strącone wielkie miasto babilon i już go nie będzie. I już nie rozbrzmi w tobie gra harfiarzy ani muzyków ani flecistów ani trębaczy, już też nie będzie u ciebie mistrza jakiegokolwiek rzemiosła ani już nie usłyszy się u ciebie huku młyna i nie zabłyśnie już w tobie blask świecy i nie usłyszy się w tobie głosu oblubieńca ani oblubienicy; gdyż kupcy twoi byli wielmożami ziemi, gdyż czarami twymi dały się zwieść wszystkie narody. W nim też znaleziono krew proroków i świętych i wszystkich, którzy zostali pomordowani na ziemi. Tak! W jednym dniu upadnie wielki babilon, król zawrze przymierze z wieloma na jeden tydzień. W połowie tego jednego dnia spowoduje spustoszenie, tyczy to także kobiety czyli wielkiego miasta, które panuje nad królami ziemi. Jak czytamy: „10 rogów, które widziałeś i zwierzę, ci znienawidzą wszetecznicę i spustoszą ją i ogołocą i ciało jej jeść będą i spalą ją w ogniu. Bóg bowiem natchnął serca ich by wykonali Jego postanowienie i by działali jednomyślnie i oddali swoją władzę królewską zwierzęciu aż wypełnią się wyroki Boże”. Zwierzę otrzyma władzę królewską. Zwierzę wychodzące z ziemi!

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego