panmojbogmoj

Idź do spisu treści

Menu główne

Rozdzial III - strona 40

Pan Mój Bóg Mój > Rozdzial III - KRÓLESTWO BOŻE > KRÓLESTWO BOŻE cz.3
 

Iz.60 Powstań, zajaśnij gdyż zjawiła się twoja światłość a chwała Pańska rozbłysła nad tobą. Bo oto ciemność okrywa ziemię i mrok narody lecz nad tobą zabłyśnie Pan a Jego Chwała ukaże się nad tobą. I pójdą narody do twojej światłości a królowie do blasku, który jaśnieje nad tobą. Podnieś oczy i spojrzyj wokoło: Wszyscy gromadnie przychodzą do ciebie, twoi synowie przychodzą z daleka a twoje córki niesione są na rękach. Wtedy widząc to rozpromienisz się radością i twoje serce bić będzie z radości gdyż bogactwo morza przypłynie ku tobie, mienie narodów tobie przypadnie. Gromady wielbłądów zaroją się, młode wielbłądy Midianitów i Efy, wszyscy przyjdą z Saby; przywiozą złoto i kadzidło, śpiewając pieśni pochwalne na cześć Pana Jezusa. Wszystkie owce Kedareńczyków zbiorą się u ciebie, barany Nebatejczyków będą na twoje usługi, pójdą jako miła ofiara na mój ołtarz a tak uświetnię wspaniały mój przybytek. Kim są ci, którzy się zlatują jak obłoki i jak gołębie do swoich gołębników? Dla mnie gromadzą się statki, okręty tartezyjskie płyną na przedzie aby przywieźć twoich synów z daleka; wiozą z sobą swoje srebro i złoto dla imienia Pana Jezusa Chrystusa twojego Boga i dla Świętego Izraela bo chce cię uświetnić. Cudzoziemcy odbudują twoje mury a ich królowie będą ci służyć, gdyż w moim gniewie cię uderzyłem lecz w mojej łaskawości nad tobą się zlituję. I twoje bramy będą stale otwarte, ni w dzień ni w nocy nie będą zamykane aby można było sprowadzić do ciebie skarby narodów pod wodzą ich królów. Bo naród i królestwo, które tobie nie będą służyć, zginą i takie narody będą doszczętnie wytępione. Okazałość Libanu przyjdzie do ciebie, jałowiec, jesion i cyprys społem, aby przyozdobić moje święte miejsce, gdyż chcę uczcić miejsce, gdzie stoją moje nogi. Przyjdą także do ciebie schyleni nisko synowie twoich gnębicieli i wszyscy, którzy tobą pogardzali, padną ci do nóg i będą cię nazywać grodem Pana Jezusa Syjonem Świętego Izraela. Za to, że byłaś opuszczona i znienawidzona i nikt cię nie odwiedzał, uczynię cię wieczną chlubą, rozkoszą po wszystkie pokolenia i będziesz ssać mleko narodów i karmić się przy piersi królów i poznasz, że Ja Pan Jezus jestem twoim Zbawcą a twoim Odkupicielem jest Mocarz Jakubowy. Zamiast miedzi przyniosę ci złoto, zamiast żelaza srebro, zamiast drewna miedź a zamiast kamieni żelazo i ustanowię pokój twoją zwierzchnością a sprawiedliwość twoją władzą. I już nie będzie się słyszeć o gwałcie w twojej ziemi ani o spustoszeniu i zniszczeniu w obrębie twoich granic lecz nazwiesz swoje mury zbawieniem a swoje bramy chwałą. Światłością w dzień nie będzie ci już słońce a blask księżyca nie będzie ci już świecił lecz Pan Jezus będzie twoją wieczną światłością a twój Bóg twoją chlubą. Twoje słońce już nie będzie zachodziło a twój księżyc znikał, gdyż Pan Jezus będzie twoją wieczną światłością i skończą się dni twojej żałoby. A twój lud będą stanowić tylko sprawiedliwi, na wieki posiądą ziemię jako latorośl zasadzona przeze mnie, dzieło moich rąk aby się wsławić. Najmniejszy rozmnoży się w tysiąc a najmłodszy stanie się potężnym narodem: Ja Pan Jezus w stosownym czasie rychło tego dokonam.
Ps.96
Śpiewajcie Panu Jezusowi Chrystusowi pieśń nową. Śpiewaj Panu Jezusowi Chrystusowi cała ziemio! Śpiewajcie Panu Jezusowi Chrystusowi błogosławcie imię Jego. Zwiastujcie co dzień zbawienie Jego! Głoście wśród narodów chwałę Jego. Wśród wszystkich ludów cuda Jego! Gdyż wielki jest Pan Jezus Chrystus i godzien najwyższej chwały. Godniejszy trwożnej czci niż wszyscy tzw. bogowie. Nicością są bowiem wszyscy bogowie ludów. Pan Jezus Chrystus zaś uczynił niebiosa. Majestat i blask przed obliczem Jego. Moc i wspaniałość w świątyni Jego. Oddajcie Panu Jezusowi Chrystusowi plemiona narodów. Oddajcie Panu Jezusowi Chrystusowi chwałę i moc! Oddajcie Panu Jezusowi Chrystusowi chwałę należną imieniu Jego. Przynieście dary i wejdźcie do przedsionków Jego! Oddajcie Panu Jezusowi Chrystusowi pokłon w świętej szacie! Drżyj przed Nim cała ziemio! Głoście wśród narodów: Pan Jezus Chrystus jest Królem! On utwierdził świat tak, że się nie chwieje. Sprawiedliwie sądzić będzie ludy! Niech radują się niebiosa i weseli się ziemia! Niech zaszumi morze i to, co je wypełnia! Niech radują się pola i wszystko co jest na nich. Niech szumią radośnie wszystkie drzewa leśne przed obliczem Pana Jezusa Chrystusa bo idzie! Zaiste idzie, by sądzić ziemię. Będzie sądził świat sprawiedliwie a ludy według swej wierności.
Obj.22,10-21
I rzecze do mnie: Nie pieczętuj słów proroctwa tej księgi! Albowiem czas bliski jest. Kto czyni nieprawość niech nadal czyni nieprawość a kto brudny niech nadal się brudzi, lecz kto sprawiedliwy niech nadal czyni sprawiedliwość a kto święty niech nadal się uświęca. Oto przyjdę wkrótce a zapłata moja jest ze mną by oddać każdemu według jego uczynku. Ja jestem alfa i omega, pierwszy i ostatni, początek i koniec. Błogosławieni, którzy piorą swoje szaty aby mieli prawo do drzewa żywota i mogli wejść przez bramy do miasta. Na zewnątrz są psy i czarownicy i wszetecznicy i zabójcy i bałwochwalcy i wszyscy, którzy miłują kłamstwo i czynią je. Ja Jezus wysłałem anioła mego by poświadczył wam to w zborach. Jam jest korzeń i ród Dawidowy, gwiazda jasna poranna. A Duch i oblubienica mówią: Przyjdź! A ten kto słyszy niech powie: Przyjdź! A ten kto pragnie niech przychodzi a kto chce niech darmo weźmie wodę żywota. Co do mnie to świadczę każdemu, który słucha słów proroctwa tej księgi: Jeżeli ktoś dołoży coś do nich, dołoży mu Bóg plag opisanych w tej księdze a jeżeli ktoś ujmie coś ze słów tej księgi proroctwa ujmie Bóg z działu jego z drzewa żywota i ze świętego miasta opisanych w tej księdze. Mówi Ten, który świadczy o tym: Tak przyjdę wkrótce. Amen, przyjdź Panie Jezu! Łaska Pana Jezusa niech będzie z wszystkimi. Amen. Błogosławiony człowiek, który tego słucha i syn człowieczy, który się tego trzyma. Pozdrawiam wszystkich umiłowanych braci w Panu Jezusie Chrystusie, pozdrówcie się wszyscy nawzajem pocałunkiem świętym. Duch Pana Jezusa niech będzie z duchem waszym. Amen.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego