panmojbogmoj

Idź do spisu treści

Menu główne

Rozdzial III - strona 27

Pan Mój Bóg Mój > Rozdzial III - KRÓLESTWO BOŻE > KRÓLESTWO BOŻE cz.1
 

2Piotr1,11 W ten sposób będziecie mieli szeroko otwarte wejście do wiekuistego Królestwa Pana naszego i Zbawiciela Pana Jezusa. I nie zostaniecie zawstydzeni, gdyż nadzieję swą położyliście w Panu Bogu żywym, który jest Zbawicielem. Pan Jezus będąc na ziemi wyraźnie przedstawił sprawę, o której teraz piszę, że należy szukać w sobie samym:
Jan15,7-8
Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam. Przez to uwielbiony będzie Ojciec mój (Duch mój Święty) jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się uczniami moimi. Następną wskazówką do osiągnięcia Królestwa Duchowego jest prośba. O co? Wyjaśnia nam to list Jana:
1Jana5,13-15
To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego Pana Jezusa abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny. Bo kto ma Ducha Świętego Pana Jezusa, ten ma Ojca. Każdy kto poddaje w wątpliwość Syna nie ma i Ojca. Kto wyznaje Pana Jezusa ma Ojca. To co słyszeliście od początku niech pozostanie w was. To co od początku czytacie, że Ojciec czyli Duch Święty Pan Jezus Chrystus jest Panem Bogiem Wszechmogącym. Jeśli pozostanie w was to, co od początku czytacie  wy pozostaniecie w Panu Jezusie Chrystusie w Jego Duchu Świętym. A obietnica, którą Sam nam dał to życie wieczne
1Jana2,23
25. 1Jana5,14-15 Taka zaś jest ufność jaką mamy do Pana Jezusa, iż jeżeli prosimy o coś według Jego woli wysłuchuje nas. A jeżeli wiemy, że nas wysłuchuje, o co Go prosimy wiemy też, że otrzymaliśmy już od Niego to, o co prosiliśmy.
Łuk.11,10-13
Każdy bowiem kto prosi otrzymuje, a kto szuka znajdzie, a kto kołacze, temu otworzą. Gdzież jest taki ojciec pośród was, który gdy syn będzie go prosił o chleb da mu kamień? Albo, gdy będzie go prosił o rybę da mu zamiast ryby węża? Albo gdy będzie go prosił o jajo da mu skorpiona? Jeśli więc, wy którzy jesteście źli umiecie dobre dary dawać dzieciom swoim, o ileż bardziej Ojciec Niebiański Święty da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. Już wiemy o co mamy prosić, aby to było zgodne z wolą Ojca Świętego. Wiemy też, że wolą Ojca Świętego jest, aby prośby kierować w imieniu, które Sam nam dał i właśnie tym, którzy wzywają imienia Pana Jezusa Chrystusa dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym którzy wierzą w imię Jego. A narodzili się nie z krwi i ciała, lecz z Ducha Świętego Pana Jezusa Chrystusa, którego wzywamy jako Ojca Świętego. Zwróćcie uwagę bracia umiłowani na fakt, że jeśli ktoś wyśle list, czy  do adresata jeśli źle podany jest adres, imię czy też nazwisko? I choćbyśmy takich listów wysłali sto tysięcy to żaden nie dotrze. Bo nie chodzi tu o ilość, tylko o dostarczenie do właściwych rąk. Jeśli prośby skierujemy do Pana Boga, a nie będziemy używać właściwego imienia, zgodnie z Jego wolą to możemy być pewni, że te prośby nie zostaną wysłuchane. Pamiętajmy też o należytej czci, jaka winna być oddana Królowi, Panu, Bogu Wszechmocnemu i Wszechmogącemu. To nie jest kolega, to nie jest człowiek, by się spoufalać!
Fil.2,11 I aby wszelki język wyznawał, że Pan Jezus Chrystus jest Panem. Ludzie uparcie tkwią w przekonaniu, że Pan Bóg pozwala mówić do siebie tak jak człowiek chce, bez bojaźni i szacunku, kierując swe modlitwy i używając przeróżnych imion. My spotykając człowieka, którego nie znamy  się do niego „proszę pana albo proszę pani”, tak jest w kulturze mojego kraju. Do człowieka z marginesu mówi się „panie Stasiu, czy panie Jurku”, nawet ze strachu, aby nie zwymyślał nam. O bogatych już nie wspomnę, a do władnych jak się zwracamy, czy mówimy po imieniu do prezydenta czy zwierzchnika ścioła? Czy nie mówią: pan prezydent, ojciec święty? Czy nie mówi się panie doktorze, panie profesorze, panie ministrze? Przedstawiając osobę  początku wymienia się wszystkie tytuły np. profesor doktor habilitowany, albo inżynier magister, profesor nadzwyczajny. Jeśli jednak chodzi o Stwórcę, Króla, Ojca Świętego Pana Boga Wszechmogącego to nawet „Pan” nie chce przejść ludziom  gardło i są targi o chwałę, która winna być oddawana z bojaźnią. A ja wam mówię, że jest wiele tytułów przedstawionych w Biblii, którymi Sam Pan Bóg się przedstawia.
1Moj.35,11
Jam jest Bóg Wszechmogący
2Moj.3,14
Jestem, który Jestem
2Moj.9,20
Słowo Pańskie
2Moj.3,15
Bóg Abrahama, Izaaka, Jakuba
2Moj.34,14
Pan, którego imię jest Zazdrosny
3Moj.11,44
Ja Jestem Święty
4Moj.24,16
Bóg Najwyższy, Bóg Wszechmocny
1Moj.14,18
Melchisedek Król Salemu to jest Król Pokoju
Jan13,13
Nauczyciel i Pan
Fil.2,9-11
Pan Jezus Chrystus. To jest tylko namiastką tych tytułów, które występują w Biblii, a które bez wątpienia należą się Panu Jezusowi. Dlatego niech się wszyscy dobrze nad tym zastanowią, gdy kierują swoje modlitwy  Panu Bogu Wszechmogącemu, Najwyższemu, Melchisedekowi, Arcykapłanowi, j h w h Królowi Sprawiedliwości, Ojcu Świętemu, Panu Jezusowi Zbawicielowi, aby o cokolwiek Go prosić. A proście o to co jest pożyteczne i niezbędne do osiągnięcia Królestwa Bożego a wszystko inne czego potrzebujecie do życia będzie wam dodane a bądźcie wdzięczni.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego