panmojbogmoj

Idź do spisu treści

Menu główne

Rozdzial III - strona 9

Pan Mój Bóg Mój > Rozdzial III - KRÓLESTWO BOŻE > KRÓLESTWO BOŻE cz.3
 

Nah.1,1-6 Kto ostoi się przed Jego srogością? Kto wytrwa wobec zapalczywości Jego gniewu? Jego zawziętość roznieca się jak ogień a skały rozpadają się przed Nim.
Jon.3
Słowo Pana tej treści powtórnie doszło Jonasza: Wstań, udaj się do Niniwy, tego wielkiego miasta i zwiastuj mu poselstwo, które ci przekazuję. Wtedy Jonasz wstał i udał się do Niniwy według słowa Pana. A Niniwa była bardzo wielkim miastem, na trzy dni drogi pieszej. A Jonasz rozpoczął wędrówkę do miasta, odbywając drogę jednego dnia i wołał tak: Jeszcze 40 dni pozostaje do zburzenia Niniwy. Wtedy obywatele Niniwy uwierzyli w Pana Boga, ogłosili post i oblekli się we włosiennice, wielcy i mali. A gdy wieść o tym doszła do króla Niniwy wstał ze swojego tronu, zdjął swój płaszcz i oblókł się we włosiennicę i usiadł w popiele. Na polecenie króla i jego dostojników ogłoszono taki rozkaz: Ludzie i zwierzęta, bydło i owce niech nic nie jedzą, niech się nie pasą i niech nie piją wody (rozumiemy już, że chodzi o zastanowienie się nad źródłem, z którego każdy z was pił do tej pory ducha inaczej myśli, bo wszystkie wierzenia ludów to cysterny bez wody)! Niech włożą włosiennice, zarówno ludzie jak i bydło i niech żarliwie wołają do Pana Boga, niech każdy zawróci ze swojej złej drogi i od bezprawia własnoręcznie popełnionego. A może Pan Bóg ów się użali i odstąpi od swojego gniewu i nie zginiemy. A gdy Pan óg widział ich postępowanie, że zawrócili ze swojej złej drogi, wtedy użalił się Pan Bóg nieszczęścia, które postanowił zesłać na nich i nie uczynił tego. Potwierdza nam to też N. Testament:
Mat.12,38-42
Wtedy odpowiedzieli mu niektórzy z uczonych w Piśmie faryzeuszów mówiąc: Nauczycielu chcemy widzieć od ciebie znak. A On odpowiadając rzekł im: Pokolenie złe i cudzołożne znaku żąda, ale nie otrzyma innego znaku jak tylko znak Jonasza proroka. Jeśli czytamy że nie będzie dany inny znak jak tylko ostrzeżenie, to w jaki sposób? Tak jak Jonasz wołał głosem, tak i teraz ludzie słyszą głos. Wiele jest dźwięków na świecie a jedynie człowiek wypowiada słowa, ęc ostrzeżenie słyszymy z ust człowieka. Jak czytamy:
Rzym.10,17
Wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe. Dalej czytamy:
Hebr,1,1-2
Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków. Tak jak np. przez Jeremiasza, który podobnie jak Jonasz bał się i wzbraniał się mówić:
Jer.1,5-9
Wybrałem cię sobie, zanim cię utworzyłem w łonie matki, zanim się urodziłeś, poświęciłem cię, na proroka narodów przeznaczyłem cię. Wtedy rzekłem: Ach, Wszechmocny Panie! Oto ja nie umiem mówić, bo jestem jeszcze młody (duchowo, nie mów dopiero narodziłem się, bo otrzymałeś tyle samo Ducha co inni nabywali przez wiele lat). Na to rzekł do mnie Pan: Nie mów: Jestem jeszcze młody! Bo do kogokolwiek cię poślę, pójdziesz i będziesz mówił wszystko, co ci rozkażę. Nie bój się ich, bo Ja jestem z tobą, aby cię ratować! - mówi Pan. Potem Pan wyciągnął rękę i dotknął moich ust. I rzekł do mnie Pan: Oto wkładam moje słowa w twoje usta. Jeremiasz wykonał wolę Pana Jezusa i poszedł do ludu, tak ich ostrzegając:
Jer.42,15-22
Słuchajcie słowa Pana, resztko Judy! Tak mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela: Jeżeli rzeczywiście zamierzacie iść do Egiptu i pójdziecie, by tam przebywać jako obcy przybysze, to miecz, którego się boicie, tam was dosięgnie, w ziemi egipskiej, a głód, którego się lękacie, przylgnie do was w Egipcie i tam pomrzecie. I wszyscy mężowie, którzy zamierzają pójść do Egiptu, aby tam przebywać jako obcy przybysze, wyginą od miecza, głodu i zarazy i nikt z nich nie ocaleje i nie ujdzie nieszczęścia, które Ja na nich sprowadzę. Gdyż tak mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela: Jak rozlał się mój gniew i moje oburzenie na mieszkańców Jeruzalemu, tak rozleje się moje oburzenie na was, gdy pójdziecie do Egiptu; i staniecie się przedmiotem złorzeczenia i grozy, klątwy i urągowiska, i nie zobaczycie już tego miejsca. To Pan rzekł do was, resztko Judy: Nie idźcie do Egiptu! Wiedzcie to dobrze, że Ja was dzisiaj przestrzegałem! Gdyż sami siebie oszukujecie, bo sami wysłaliście mnie do Pana, waszego Boga, mówiąc: Módl się za nami do Pana, naszego Boga, i powtórz nam dokładnie, co każe Pan, nasz Bóg, a według tego postąpimy Zwiastowałem wam to dzisiaj, lecz nie usłuchaliście głosu Pana, waszego Boga, w niczym, z czym posłał mnie do was. Otóż teraz wiedzcie o tym dobrze, że poginiecie od miecza, głodu i zarazy w miejscu, dokąd chcecie pójść, aby tam przebywać jako obcy przybysze. Rozumiemy że wyprowadził nas Pan Jezus z tego świata i nie mamy powracać do marnego postępowania abyśmy nie poginęli wraz ze światem, jak napisano :
2Kor,6,14-16
Nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi; bo co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością albo jakaż społeczność między światłością a ciemnością? Albo jaka zgoda między Chrystusem Panem a Belialem, albo co za dział ma wierzący w Pana Jezusa z niewierzącym? Jakiż układ między świątynią Bożą a bałwanami? Tak jak Jeremiasz ostrzegał aby nie wracali do Egiptu (Egipt oznacza świat), tak i teraz ten sam Duch ostrzega abyśmy wyszli z religii, wyznań, z tego co należy do świata.
Obj,18,4
I usłyszałem inny głos z nieba mówiący: Wyjdźcie z niego, ludu mój, abyście nie byli uczestnikami jego grzechów i aby was nie dotknęły plagi na niego spadające. Uczestnikami jakich grzechów? Pan Jezus wyraźnie ostrzegł nas:
Mat.24,24
Powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby o ile można, zwieść i wybranych. Dlatego bądźmy rozumni inaczej duchowi i nie polegajmy na znakach i cudach, ale połóżmy całkowicie nadzieję naszą w Bogu Pana Jezusa Chrystusa. Bo tylko duch ożywia, ciało nic nie pomaga. Pamiętajmy na słowa które wypowiedział Pan Jezus właśnie do tych wszystkich którzy uparcie żąć chcą dla ciała:
Mat.7,22-23
W owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie Jezu, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu twoim i w imieniu twoim nie wypędzaliśmy demonów i w imieniu twoim nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy im powiem: Nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie. Którzy pokładacie nadzieję w ciele.
Gal.6,8
Bo kto sieje dla ciała swego, z ciała żąć będzie skażenie, a kto sieje dla ducha, z ducha żąć będzie żywot wieczny. Powie ktoś a co z dwoma prorokami którzy wyjdą do głoszenia ewangelii? Napisane jest bowiem że będą mieli moc w czasie swojego prorokowania:
Obj.11,6
Oni mają moc zamknąć niebiosa, aby nie padał deszcz za dni ich prorokowania; mają też moc nad wodami, by je zamieniać w krew i dotknąć ziemię wszelką plagą, ilekroć zechcą. I to jest prawda. Jednak trzeba się zastanowić czy jeśli wszyscy synowie Boży maja właściwe poznanie jakim jest pokładania nadziei w duchu nie w ciele , to czy wykorzystają daną im moc? Trzeba się zastanowić jaki cel miałby być w tym aby zamknąć niebiosa, zamienić wody w krew i dotknąć ziemię plagą? Skoro napisane jest że pomsta do mnie należy mówi Pan Jezus Bóg Wszechmogący ? Że to Pan Bóg Wszechmogący wyleje srogi gniew na narody, oczywiście w czasie właściwym. Wszyscy synowie Boży rozumieją do czego zostali powołani i wybrani a co zostało wyraźnie przedstawione w tej książce. Mianowicie maja zwiastować ewangelię wieczną o Panu Jezusie i jego Królestwie wiekuistym. Dlatego ziemia i sprawy jej tyczące nie maja znaczenia dla wybranych, jedynie aby przywieść do posłuszeństwa wiary w Chrystusa Pana jak najwięcej ludzi. Jak czytamy: że upodobało się Bogu zbawić wierzących przez głupie (dla świata) zwiastowanie (1Kor.1,21). Pamiętajmy że rzekome cuda nie są udziałem uświęconych ale nieczystych i skalanych. Musze poruszyć jeszcze bardzo ważną kwestię tyczącą zwiastowania. Jak przeczytaliśmy upodobało się Panu Bogu zbawić wszystkich ludzi, nie tylko mądrych według tego świata ale również ludzi prostych w mowie. Nie chodzi Panu Jezusowi aby ludzkość utrudzić, by musieli prawdy szukać w książkach, encyklopediach, w oryginałach pism prorockich , ale jak jest napisane:

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego