panmojbogmoj

Idź do spisu treści

Menu główne

Rozdzial III - strona 28

Pan Mój Bóg Mój > Rozdzial III - KRÓLESTWO BOŻE > KRÓLESTWO BOŻE cz.1
 

1Król.3,9-12 Panie Boże mój! Daj przeto twemu słudze serce rozumne, aby umiał sądzić Twój lud, rozróżniać między dobrem i złem, inaczej bowiem któż potrafi sądzić ten twój ogromny lud? I podobało się to Panu Bogu, że Salomon prosił o taką rzecz. Toteż rzekł Pan Bóg do niego: Dlatego, że o taką rzecz prosiłeś, a nie prosiłeś dla siebie ani o długie życie, ani nie prosiłeś dla siebie o bogactwo, ani nie prosiłeś o śmierć dla twoich wrogów, lecz prosiłeś o rozum, aby umieć być posłusznym prawu. Przeto uczynię zgodnie z twoim życzeniem: Oto daję ci serce mądre i rozumne, że takiego jak ty po tobie nie będzie.
Jak.1,5
A jeśli komu z was brak mądrości niech prosi Pana Jezusa, który wszystkich obdarza chętnie i bez wypominania, a będzie mu dane.
Iz.55,6-7
Szukajcie Pana Jezusa (Jego świątyni żywej, w której przebywa swoim Duchem Świętym mowa o ludziach, którzy uwierzyli) dopóki można Go znaleźć, wzywajcie Go (imieniem, które dał ludziom
Pan Jezus), dopóki jest blisko! Niech bezbożny porzuci swoją drogę, a przestępca swoje zamysły i niech się nawróci do Pana Jezusa Chrystusa, aby się nad nim zlitował (zwrócić się w modlitwach z prośbą) do naszego Boga, gdyż jest hojny w odpuszczaniu. Podsumowując tę myśl: Aby otrzymać dar łaski tj. zrozumienie należy zwrócić się w modlitwach z prośbą do Pana Jezusa, któremu jedynie należy się cześć i chwała, który wstawia się w swoim miłosierdziu do swego Ducha za tymi, którzy dążą do sprawiedliwości i do synostwa, które można osiągnąć jedynie przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa jako Boga Wszechmogącego. Prosić należy o mądrość, o zaczątek Ducha Świętego, który jest pośród nas, a który przez wiarę i miłość będzie w nas jako skarb, jako dziedzictwo po Ojcu Świętym. Jeśli Ojciec Święty jest nieśmiertelny inaczej mówiąc jeśli Duch Święty jest nieśmiertelny, to ci, którzy stają się dziećmi Bożymi dziedziczą Ducha nieśmiertelnego, który w nich ma być wtedy, gdy są jeszcze w ciele ludzkim na ziemi. Wyraźnie o tym mówi sam Pan Jezus będąc jeszcze w ciele ludzkim:
Jan14,16-20
Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na zawsze. Tu przypomnę, że Pan Jezus mówi do uczni swoich: „A oto Ja Jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata”
Mat.28,20
. Wniosek jest taki, że mowa jest o tym samym Duchu, a jest to Duch Chrystusowy, który będzie z ludźmi na ziemi. Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może (zła część ludzkości), bo Go nie widzi i nie zna. Wy Go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie. Nie zostawię was sierotami (tak mówi tylko Ojciec do dzieci swoich) przyjdę do was. Jeszcze tylko krótki czas i świat mnie oglądać nie będzie. Lecz wy oglądać mnie będziecie (dzięki temu co zrozumieliście), bo Ja żyję (wiecznie) i wy żyć (wiecznie) będziecie. Owego dnia poznacie, że Jestem w Ojcu moim i wy we mnie, a Ja w was. Wszyscy, którzy przychodzą do Pana Jezusa są w tym samym Duchu Chrystusowym i Pan Jezus swoim Duchem będzie w nich.
Jan16,7-8
Lecz Ja wam mówię prawdę: Lepiej dla was żebym Ja odszedł. Bo jeśli nie odejdę Pocieszyciel do was nie przyjdzie. Jeśli zaś odejdę poślę Go do was. A On, gdy przyjdzie przekona świat o grzechu i o sprawiedliwości i o sądzie.
Jan16,13-14
Lecz, gdy przyjdzie On Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy mówić będzie i to co ma przyjść wam oznajmi. On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi (tj. Duch Pana Jezusa w ludziach na ziemi). Jak to zrobić, aby Duch Pana Jezusa był w nas? Odpowiedź znajdziemy w:
Mat.18,19-20
Nadto powiadam wam, że jeśliby dwaj  was na ziemi uzgodnili swe prośby o jakąkolwiek rzecz, otrzymają ją od Ojca mojego (mówi to Pan Jezus będąc jeszcze na ziemi), który jest w niebie. Albowiem, gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam Jestem pośród nich. Umiłowani jednak nie wystarczy tylko prosić o zrozumienie, trzeba szukać drugiej osoby, która również przyjmie dar łaski czyli zaczątek Ducha Chrystusowego. I wtedy, gdy się zgromadzicie w imieniu Pana Jezusa Chrystusa wzywając Go jako Ojca Świętego, wtedy Pan Jezus Chrystus będzie obecny pośród was swoim Duchem Świętym. Tak jak był w zborach założonych przez apostołów i w czasie obecnym  w zgromadzeniach zborów Chrystusowych na całym świecie, które tak jak wy poznali prawdę o Panu Jezusie Chrystusie Bogu Wszechmogącym. W ten sposób można znaleźć drogę do Królestwa Pana Jezusa Chrystusa, które jest na ziemi przekazane ludowi Jego.
Łuk.17,20-21 Zapytany Pan Jezus rzekł: Królestwo Boże nie przychodzi dostrzegalnie. Ani nie będą mówić: Oto tutaj jest albo tam, Królestwo Boże jest pośród was.
Jan3,3-8
Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody (Słowa Bożego) i z Ducha Świętego, nie może wejść do Królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała (ze świata) ciałem jest (ze świata jest), a co się narodziło z Ducha Świętego jest duchem Pana Jezusa Chrystusa. Nie dziw się, że ci powiedziałem: Musicie się na nowo narodzić (w myślach, w sposobie rozumowania). Wiatr wieje dokąd chce i szum jego słyszysz, ale nie wiesz skąd przychodzi i dokąd idzie, tak jest z każdym, kto się narodził z Ducha Świętego Pana Jezusa. Nie szukaj w religii  księży czy kaznodziei, pastorów czy pasterzy. Przyjmij Słowo Chrystusowe otwartym rozumem i szczerym sercem, pozwól żeby twoje ciało stało się świątynią Ducha Świętego
1Kor.6,19-20,
a wtedy znajdziesz drogę do świątyni żywej Pana Jezusa Chrystusa.
Kol.3,16-17 Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie (to słowo, które wam zostało zwiastowane o Panu Jezusie), we wszelkiej mądrości nauczajcie i napominajcie jedni drugich przez psalmy, hymny, pieśni śpiewane w Duchu Pana Jezusa, wdzięcznie śpiewając pieśń nową Panu Jezusowi. I wszystko cokolwiek czynicie w słowie lub w uczynku, wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa dziękując przez to imię Duchowi Świętemu.
Hebr.10,19-22 Mając więc bracia, ufność iż przez krew Pana Jezusa mamy wstęp do świątyni (żywej). drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas poprzez zasłonę to jest przez ciało swoje. Oraz Arcykapłana Wielkiego nad domem Bożym. Wejdźmy na nią ze szczerym sercem, w pełni wiary oczyszczeni w sercach od złego sumienia i obmyci na  wodą czystą. Wodą czystą, oczyszczeni na ciele z brudów tego świata, od tego co zanieczyszcza ciało i sprawia trudności w myśleniu, skupieniu się, w zachowaniu trzeźwości umysłu np. papierosy, alkohol, narkotyki itp. Jest to jak już pisałem nowa droga, nowa nauka, której nie uczą w żadnej szkole i w żadnym kościele, organizacji czy wyznaniu. Po przeczytaniu do końca tej książki należy usiąść na krześle, tak aby nie spaść bo to jest bardzo ważna sprawa tycząca życia wiecznego i zastanowić się mocno, żeby samodzielnie podjąć decyzję, czy chcę wejść na tę drogę, nową drogę, przyjmując tę nową naukę, która jest zwiastowana. Po podjęciu właściwej decyzji należy badać duchy ludzkie, czy są z Pana Boga (inaczej badać myśli ludzkie). Wtedy z bratem duchowym wzywać imienia Pana Jezusa Chrystusa z czcią pełniąc Jego wolę w Duchu Chrystusowym ze świętymi na całym świecie. W ten sposób dowiedzieliśmy się, gdzie mamy szukać Królestwa Pana Jezusa, które  pośród nas, jeśli jednak osiągniemy wiarę w Pana Jezusa, miłość do wszystkich ludzi, bezwzględnie będziemy łuszni, sprawiedliwi , będziemy żyć w pokoju i radości Jego Ducha Świętego, wtedy Królestwo Pana Jezusa będzie w nas.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego