panmojbogmoj

Idź do spisu treści

Menu główne

Rozdzial III - strona 31

Pan Mój Bóg Mój > Rozdzial III - KRÓLESTWO BOŻE > KRÓLESTWO BOŻE cz.1
 

Mat.22,25-30 Było tedy u nas siedmiu braci i pierwszy pojąwszy żonę umarł i nie mając potomstwa, zostawił żonę swoją bratu swemu. Podobnie i drugi i trzeci aż do siódmego. A w końcu po wszystkich zmarła i ta niewiasta. Przy zmartwychwstaniu tedy, któregoż  tych siedmiu żoną będzie? Wszak ją wszyscy mieli. A Pan Jezus odpowiadając rzekł im: Błądzicie nie znając Pism ani mocy Bożej. Albowiem przy zmartwychwstaniu, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić, lecz będą jak aniołowie w niebie. Aniołowie nie są mężczyznami, ani kobietami, chodzi o płeć. A jeśli chodzi o zmartwychwstanie to przyjmijmy to bracia, że pierwszy zmartwychwstał Pan Jezus Chrystus, a potem ci, którzy ukrzyżowali ciała swoje dla grzechu, życie ich ukryte jest w Duchu Świętym Pana Jezusa, a objawi się przy zmartwychwstaniu świętych po głoszeniu ewangelii. Pan Jezus nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. O jakich umarłych jest mowa? Mowa jest o tych wszystkich, którzy żyją w śmierci inaczej w grzechu i to w grzechu śmiertelnym przeciwko Panu Jezusowi Chrystusowi, który zniszczył i zwyciężył śmierć; objawiwszy się tym wszystkim, którzy Go przyjmują stając się ich życiem i to wiecznym. Dlatego każdy kto wierzy w Pana Jezusa Chrystusa ma życie wieczne w sobie.
Jan6,63
Duch ożywia. Ciało nic nie pomaga. Słowa, które powiedziałem do was, są Duchem i żywotem.
Jan11,25-26
Rzekł jej Pan Jezus: Jam Jest zmartwychwstanie i żywot; kto we mnie wierzy, choćby i umarł (chodzi o ciało) żyć będzie (wiecznie). A kto żyje (bo ma w sobie Ducha Chrystusowego, który ożywia) i wierzy we mnie nie umrze na wieki. Czy wierzysz w to? I niech nikt się nie łudzi, że będzie żył wiecznie bez Ducha Świętego, którego udzielić może tylko i wyłącznie Pan Jezus Chrystus.
Jan1,16
A z Jego pełni (Ducha Świętego) myśmy wszyscy wzięli i to łaskę za łaską. Nie mając Ducha Chrystusowego i żyjąc w ciele na ziemi nie można żyć wiecznie. Taki sposób myślenia jest bardzo naiwny i zmysłowy. Ciało jest materią, a żadna materia nie istnieje wiecznie, gdyż ma swój początek i koniec. Inną kwestią jest to, że ziemia jest planetą o określonej objętości, ludzie żyjąc wiecznie na ziemi i rozmnażając się przeludniliby ją; i co wtedy? Wystarczy przykład z Azji, np. Chiny, jest tam problem przeludnienia. Wracając do tematu kobiet jako starszych w zborach Pana Jezusa Chrystusa. Jak już pisałem, że organizacje, wyznania, religie nie uznały kobiet jako ludzi mogących występować w sprawach wiary. Dlatego stało się to dla nich kamieniem, o który się potkną. Do tego stopnia są przekonani o słuszności, że tłumacząc wersety z Biblii mówiące o żonach, przekręcili słowo „żona” na słowo „kobieta”. I w ten sposób kobiety nie mogą wynosić się na zebraniach, mszach, spotkaniach itp. Paweł mówi tak:
1Tym.2,7-15
Na to zostałem ustanowiony kaznodzieją i apostołem
prawdę mówię, nie kłamię; nauczycielem pogan w wierze i w Prawdzie. Chcę tedy, aby się mężczyźni modlili na każdym miejscu, wznosząc czyste ręce, bez gniewu i bez swarów. Podobnie kobiety powinny mieć ubiór przyzwoity, występować skromnie i powściągliwie, a nie stroić się w kunsztowne sploty włosów, ani w złoto czy perły, czy kosztowne szaty. Lecz jak przystoi kobietom, które są prawdziwie pobożne zdobić się dobrymi uczynkami. Tu nikt nie ma wątpliwości, że chodzi o mężczyznę i kobietę. Wskazówki tyczą cech obu płci. Natomiast w wierszu 11-tym pisze: Kobieta niech się uczy w cichości i w pełnej uległości. Czy cichość i uległość tyczy tylko i wyłącznie kobiet, czy nie również mężczyzn pobożnych? Gdyby tylko kobiety miały uczyć się w uległości, to wierzcie mi, że mężczyźni bez tych cech nie mieliby szansy na osiągnięcie celu. Przytoczę tu słowa wypowiedziane ustami mężczyzny:
Iz.50,4-11
Pan Jezus dał mi język ludzi uczonych, abym umiał spracowanemu odpowiedzieć miłym słowem. Każdego ranka budzi moje ucho, abym słuchał jak ci, którzy się uczą. Wszechmogący Duch Święty Pana Jezusa otworzył moje ucho, a ja się nie sprzeciwiłem, ani się nie cofnąłem. W ten sposób każdy człowiek, kobieta czy mężczyzna uczy się w cichości ducha swego inaczej cichości umysłu swego, ulegając słowom Prawdy. Stają się wtedy nowym rozumnym człowiekiem czy to w ciele mężczyzny ,czy w ciele kobiety; na wzór i podobieństwo Boga, mówi: „Świętymi bądźcie, bo Ja Jestem Święty” w sprawiedliwości i świętości Prawdy. Mówi do wszystkich, mających zaczątek Ducha Pana Jezusa.
Ef.4,17
To więc mówię umiłowani bracia i siostry i zaklinam na Pana Jezusa Chrystusa, abyście już więcej nie postępowali jak poganie postępują w próżności umysłu swego. Nie miejcie względu na osobę przy wyznawaniu i przyjmowaniu wiary w Pana Jezusa Chrystusa. Nie patrzcie na to co zewnętrzne, ale na wewnętrznego człowieka, a osiągniecie tym sposobem sprawiedliwość Bożą, która jest niezbędna do życia wiecznego.
Ef.4,20-24
Ale wy nie tak nauczyliście się Chrystusa Pana Jezusa (jak faryzeusze tego świata, że kobiety nie mogą występować w sprawach wiary). Jeśliście tylko słyszeli o Nim i w Jego Duchu Świętym pouczeni zostali (a tak właśnie się stało), gdyż prawda jest w Panu Jezusie Zbawicielu. Zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze (nie zależnie od płci). I odnówcie się w duchu umysłu waszego (w myśleniu). A obleczcie się w nowego człowieka (nowy sposób myślenia i postępowania), który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości Prawdy.
Kol.3,11-17
W odnowieniu tym nie ma Greka, ani Izraelity, obrzezania ani nieobrzezania (przypominam, że obrzezanie ciała, tyczyło wyłącznie mężczyzn, a w tej chwili jest obrzezka na umyśle i tyczy wszystkich również kobiet czy to się komu podoba czy nie), Scyty, niewolnika, wolnego, lecz Chrystus Pan Jezus jest wszystkim i we wszystkich. Jest we wszystkich! Czy to jest kłamstwo? Czy Pan Jezus kłamie, że jest we wszystkich swoim Duchem Świętym, czy w ciele mężczyzny, czy kobiety, którzy uwierzyli i przyjęli Ducha Chrystusowego. Tak jak pisze Jan do wybranej pani w Duchu Chrystusowym, która była starszą zboru;
2Jan1,1-2
Starszy do wybranej pani i do jej dzieci (duchowych), które w Prawdzie miłuję ja, a nie tylko ja, lecz i wszyscy, którzy poznali Prawdę. Ze względu na Pana Jezusa, który  w nas i będzie z nami na wieki.
Kol.3,12-13
Przeto przyobleczcie się (wszyscy: mężczyźni i kobiety) jako wybrani Boży, święci i umiłowani w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność i cierpliwość. Znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem. Dalej mówi o tym, abyśmy pouczali się nawzajem. I wszystko cokolwiek czynimy w słowie lub uczynku, wszystko mamy czynić w imieniu Pana Jezusa. Nie ma tu mowy o tym, że prawo występowania w imieniu Pana Jezusa mają tylko mężczyźni. A więc jeśli Pan Jezus nie wyróżnia, to tym bardziej nie może dyskryminować kobiet w sprawie wiary mężczyzna!

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego