panmojbogmoj

Idź do spisu treści

Menu główne

Rozdzial III - strona 23

Pan Mój Bóg Mój > Rozdzial III - KRÓLESTWO BOŻE > KRÓLESTWO BOŻE cz.3
 

Łuk.21, 20 Gdy zaś ujrzycie Jerozolimę otoczoną przez wojska, wówczas wiedzcie, że przybliżyło się jej zburzenie. To już będzie druga połowa tygodnia.
Mat.24,15-16
Gdy więc ujrzycie na miejscu świętym ohydę spustoszenia, którą przepowiedział prorok Daniel - kto czyta, niech uważa- wtedy ci, co są w Judei niech uciekają w góry. Mowa jest o zarodzi, która ma pozostać do tysiąclecia.
Dan.12,12
Błogosławiony ten, kto wytrwa i dożyje do 1335 dni. Licząc dni od momentu pojawienia się na miejscu świętym ohydy, która sprawi spustoszenie w drugiej połowie tygodnia. To jest czas wyznaczony dla zarodzi, która pozostanie przy życiu do tysiąclecia. Tysiącletniego panowania świętych na ziemi, wtedy to szatan będzie uwięziony i dopiero wypuszczony gdy dopełni się owe 1000 lat. Dopiero wtedy będzie koniec świata i będzie nowe niebo i nowa ziemia. Dzień Pański jest to zagłada złej części ludzkości, który nadejdzie jak złodziej w nocy na bezbożnych ludzi inaczej bez Ducha Świętego Pana Jezusa po 70 tego wszystkiego latach opisanych wydarzeniach. Pozostaną tylko ci, przeznaczeni do życia na ziemi mający znak na swych czołach jak czytamy:
Ez.9,2-11
A oto sześciu mężów przyszło od górnej bramy zwróconej ku północy a każdy miał w swoim ręku narzędzie zniszczenia. A był wśród nich jeden mąż odziany w lnianą szatę z przyborami do pisania u swojego boku; ci przyszli i stanęli koło miedzianego ołtarza. A chwała Boga Izraela podniosła się z cheruba, na którym spoczywała w stronę progu przybytku. Potem zawołał na męża odzianego w lnianą szatę, który miał przybory do pisania u swojego boku, i rzekł Pan do niego: Przejdź przez środek miasta (każdego miasta, na całej ziemi), przez środek Jeruzalemu i uczyń znak na czole mężów (taki sam znak jakim Izrael znaczył drzwi, kiedy miał przejść przez Egipt Niszczyciel ), którzy wzdychają i jęczą nad wszystkimi obrzydliwościami popełnionymi w nim! A do innych rzekł tak, że to na własne uszy słyszałem: Przejdźcie za nim przez miasto i zabijajcie bez zmrużenia oka, i nie litujcie się! Wybijcie do nogi starców, młodzieńców i panny, dzieci i kobiety, lecz tych wszystkich, którzy mają na sobie znak nie dotykajcie! A rozpocznijcie od mojej świątyni! I rozpoczęli od starszych mężów, którzy byli przed przybytkiem. Potem rzekł do nich: Zanieczyśćcie przybytek i napełnijcie dziedzińce zabitymi, potem wyjdźcie i zabijajcie w mieście! A gdy tak zabijali i pozostałem ja sam, padłem na twarz i z krzykiem mówiłem: Ach! Wszechmocny Panie! Czy chcesz wyniszczyć resztkę Izraela, wylewając swój gniew na Jeruzalem? A On rzekł do mnie: Wina domu izraelskiego i judzkiego jest wielka ponad wszelką miarę, kraj jest pełen krwi, a miasto pełne bezprawia, gdyż myślą, że Król Izraela opuścił ziemię, że Pan Jezus Król Sprawiedliwości tego nie widzi. Dlatego również i moje oko nawet nie mrugnie i nie zlituje się; postępki ich włożę na ich głowę. A oto mąż odziany w lnianą szatę, który miał przybory pisarskie u swojego boku, zdał sprawę mówiąc: Uczyniłem jak mi kazałeś.
Iz.27,2-13
W owym dniu będą mówić: Rozkoszna winnica, śpiewajcie o niej! Ja, Pan Jezus Chrystus jestem jej Stróżem, nieustannie ją nawadniam, pilnuję jej dniem i nocą, aby nikt na nią się nie targnął. Nie ma we mnie gniewu, lecz gdyby pojawił się cierń i oset, wystąpiłbym do walki z nimi, spaliłbym je razem, chyba że cię poddadzą pod moją ochronę, zawrą ze mną pokój; niech zawrą ze mną pokój. W dniach, które idą, Jakub wypuści korzenie, Izrael zakwitnie, puści pędy i napełni cały świat płodami (z zarodzi). Czy uderzył go (Izrael rodowity) tak, jak uderzył tego, który jego uderzył? Czy był tak mordowany, jak byli mordowani jego mordercy? Płosząc i wypędzając ich rozprawiłeś się z nimi; swoim gwałtownym podmuchem wygnałeś ich w dniu wiatru wschodniego. Dlatego też tylko tak będzie zmazana wina Jakuba i wtedy będzie pełny skutek jego rozgrzeszenia, gdy doprowadzi do rozbicia wszystkich kamieni ołtarza, jak się rozbija kamienie wapienne; gdy nie podniosą się już pomniki Astarty ani ołtarze kadzidlane. Gdyż miasto warowne opustoszało, jest mieszkaniem bezludnym, opuszczonym jak pustynia; tam będzie się paść cielę i tam będzie leżeć i ogryzać jego gałązki. Gdy jego gałązki uschną, będą się łamać; przyjdą kobiety i spalą je. Gdyż to jest lud nierozumny (bezbożny); dlatego jego Stwórca nie zlituje się nad nim, a Ten, który go stworzył, nie okaże mu łaski. I stanie się w owym dniu, że Pan będzie młócił kłosy od Eufratu aż do Rzeki Egipskiej; a wy, synowie izraelscy, będziecie zbierani jeden za drugim. I stanie się w owym dniu, że zatrąbi wielka trąba i przyjdą zaginieni w ziemi asyryjskiej i rozproszeni w ziemi egipskiej i będą oddawali pokłon Panu Jezusowi na świętej górze w Jeruzalemie. Mający pieczęć Ducha Świętego Pana Jezusa i znak na czole będą błogosławieni jeśli dożyją do 1335 dni, oni przeznaczeni są do życia, mowa jest o zarodzi. A ci ludzie, którzy nie będą mieli znaku złożą pokłon ohydzie i przyjmą znamię zwierzęcia, ci zginą.
Jer.15,1-2
I rzekł Pan do mnie: Choćby stanęli przede mną Mojżesz i Samuel, nie miałbym serca dla tego ludu. Wypędź ich sprzed mojego oblicza, niech idą precz! A gdyby rzekli do ciebie: Dokąd mamy pójść? to odpowiedz im: Tak mówi Pan: Kto przeznaczony na śmierć- na śmierć! Kto na miecz- na miecz! Kto na głód- na głód! Kto na niewolę- do niewoli! Skąd masz wiedzieć: czy jesteś przeznaczony na śmierć przez głoszenie ewangelii czy do życia jako jeden z zarodzi? Czytaj uważnie:
Mat.24,14-26
I będzie głoszona ta ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom i wtedy nadejdzie koniec. Gdy więc ujrzycie na miejscu świętym ohydę spustoszenia, którą przepowiedział prorok Daniel - kto czyta, niech uważa- wtedy ci, co są w Judei niech uciekają w góry, kto jest na dachu niech nie schodzi, aby co wziąć z domu swego a kto jest na roli niech nie wraca, by zabrać swój płaszcz. Jest to wyraźna wskazówka dla zarodzi. Jeśli zobaczysz, że twoi duchowi bracia zostają zabierani a ty nie byłeś z nimi z różnych powodów to wiedz, że taka była wola Pana Jezusa. Będziesz musiał uciekać z miasta i ukryć się! Dlaczego? Aby dożyć do 1335 dni i przez ten czas nie oddać pokłonu ohydzie ani nie przyjąć na rękę czy czoło znamienia zwierzęcia ani jego liczby! (19) Biada też kobietom brzemiennym i karmiącym w owych dniach. Dlatego nie planuj poczęcia czy narodzin swojego dziecka w owe dni. (20) Módlcie się tylko, aby ucieczka wasza nie wypadła zimą albo w sabat. Tu przestroga dla rodowitego Izraela, który ma pamiętać, że sabat jest dla człowieka a nie człowiek dla sabatu. (21) Wtedy bowiem nastanie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd i nie będzie. Pamiętamy, że wielki ucisk zaczyna się po odejściu opiekuna księcia Michała „a nastanie czas takiego ucisku jakiego nie było odkąd istnieją narody”. Jest to czas kiedy Pan Jezus zszedł z pola działania i zaczyna być widoczne działanie mocy nieprawości, która była tajemna bo działała pod przykrywką „dobrych zamysłów”:
2Tes.2,1-13
Co się zaś tyczy przyjścia Pana naszego Pana Jezusa Chrystusa i spotkania naszego z Nim, prosimy was bracia abyście nie tak szybko dali się zbałamucić i nastraszyć, czy to przez jakieś wyrocznie czy przez mowę, czy przez list rzekomo przez nas pisany, jakoby już nastał dzień Pański. Niechaj was nikt w żaden sposób nie zwodzi; bo nie nastanie pierwej, zanim nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia, przeciwnik, który wynosi się ponad wszystko co się zwie Bogiem lub jest przedmiotem boskiej czci a nawet zasiądzie w świątyni Bożej podając się za Boga. Czy nie pamiętacie, że jeszcze będąc u was o tym wam mówiłem? A wiecie co go teraz powstrzymuje tak iż się objawi dopiero we właściwym czasie. Albowiem tajemna moc nieprawości już działa, tajemna dopóty, dopóki Ten, który teraz powstrzymuje nie zejdzie z pola. A wtedy objawi się ów niegodziwiec, którego Pan Jezus zabije tchnieniem ust swoich i zniweczy blaskiem obecności swojej (mowa jest o przyjściu w świętych). A ów niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana z wszelką mocą, wśród znaków i rzekomych cudów i wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości Prawdy Pana Jezusa, która mogła ich zbawić. I dlatego zsyła Bóg na nich ostry obłęd, tak iż wierzą kłamstwu aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli Prawdzie, lecz znaleźli upodobanie w nieprawości. Jak czytamy, że bezbożni nie mają pokoju mimo, że wszyscy o pokoju mówią głośno. Wielu będzie oczyszczonych, wybielonych i wypławionych lecz bezbożni będą postępować bezbożnie. Żaden bezbożny nie będzie miał poznania lecz roztropni będą mieli poznanie (Dan.12,7). Dlatego dla tych, którzy wyszli ze zboru w Smyrnie a pamiętamy, że powstał on właśnie w czasie 62 lat. Właśnie dla tych, którzy wyjdą w pierwszej połowie tygodnia do głoszenia ewangelii o Panu Jezusie Zbawicielu i Jego Królestwie będą skrócone do 10-ciu owe dni próby. (22) A gdyby nie były skrócone owe dni nie ocalałaby żadna istota lecz ze względu na wybranych będą skrócone owe dni. Dlatego wiemy, że każdy kto przeznaczony będzie na śmierć głosząc ewangelię nie przeżyje więcej niż 10 dni, gdy wtrącony będzie do więzienia z powodu wiary w Pana Jezusa Chrystusa. Jeśli przeżyje i zwolniony zostanie z więzienia to znaczy, że zdradził. (23) Gdyby wam wtedy kto powiedział: Oto tu jest Chrystus albo tam, nie wierzcie. Powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda aby o ile można zwieść i wybranych. Oto przepowiedziałem wam. Gdyby więc wam powiedzieli: Oto jest na pustyni- nie wychodźcie; oto jest w kryjówce-nie wierzcie! Dla wszystkich braci z zarodzi ważne jest 1335 dni, które upłyną od momentu postawienia ohydy w miejscu świętym. Wtedy po upływie tych dni Pan Jezus da tym wszystkim swoje ożywcze tchnienie aby nie umarli ale żyli i rozmnażali się na ziemi przez kolejne 1000 lat. O tym będę jeszcze pisał. Powrócę do tematu zboru w Smyrnie i głoszenia ewangelii. Jak już wspominałem zbór w Smyrnie powstał podczas 62 lat licząc od powstania państwa Izrael. Czas nauki trwał 7 lat i opiekun został zabrany aby pomazaniec czyli lud Boży mógł samodzielnie podejmować decyzje, nasuwa się pytanie: Czy książę Michał oddał życie za wiarę w Pana Jezusa Chrystusa? A co z tymi, którzy uwierzyli będąc już w podeszłym wieku? Wszyscy, którzy służbę pełnili dla żywej świątyni czyli również i dla was i dla tych ze zboru w Filadelfii. Wszyscy, począwszy od dziejów apostolskich aż do końca głoszenia ewangelii tj. do połowy wyznaczonego tygodnia. Wszyscy ci zyskają wysokie stanowisko i prawo występowania w sprawach wiary w Pana Jezusa Chrystusa. Pisałem już na temat braci, którzy są członkami zboru, członkami świątyni żywej w Duchu Świętym Pana Jezusa, którzy służbę swoją pełnili rzetelnie poświęcając swoje życie braciom duchowym, ci również są błogosławieni przez Pana Jezusa gdy na łożach umierają. Sprawiedliwe ich uczynki bowiem idą za nimi:

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego