panmojbogmoj

Idź do spisu treści

Menu główne

Rozdzial III - strona 12

Pan Mój Bóg Mój > Rozdzial III - KRÓLESTWO BOŻE > KRÓLESTWO BOŻE cz.2
 

Iz.42,18-25 Słuchajcie! Wy głusi! A wy ślepi, przejrzyjcie, aby widzieć! Kto jest ślepy, jeżeli nie mój sługa i głuchy, jeżeli nie mój posłaniec, którego posyłam? Kto jest ślepy jak posłaniec i głuchy jak sługa jehowy? (inaczej świadek jehowy). Sami tak przetłumaczyliście w swojej książce pt. „pismo święte w przekładzie nowego świata”. Tak się stało, aby wszyscy zobaczyli, że jesteście hańbą swojego ojca jehowy, bo macie oczy, a nie widzicie, macie uszy, a nie słyszycie. Dał wam Pan Jezus oczy czyli Biblię, ale wy pozwoliliście je sobie zaćmić, żeby nie patrzeć na to co proste ale daliście upust swoim pożądliwością dla ciała. Widział wiele rzeczy, lecz nie zważał na nie, jego uszy otwarte, lecz nie słyszy. Upodobało się Panu Jezusowi Chrystusowi dla Jego Sprawiedliwości, aby Jego zakon był wielki i sławny. A wy przybiliście zakon do pala, odrzuciliście prawo Boże, które będzie dopóki istnieć będzie ziemia. Chytrze uchylacie przykazania Boże, aby naukę swoją zachować (Mar.7,9). Lecz lud (świadkowie, członkowie) jest złupiony i obrabowany, wszyscy oni są spętani w dołach i zamknięci w więzieniach (bez krat, a jest nim ich własny umysł, który nie pozwala wyjść w logiczne rozumowanie poza obręb nauki z Betelu) stali się łupem (ciała kierowniczego), a nie ma kto by ratował, wydani na splądrowanie, a nikt nie mówi: Oddaj! Czy jehowa upomni się o was, skoro nie istnieje?! Pan Jezus upomina się o tych, których zrabowano. Wyjdźcie spośród nich i nieczystego nie dotykajcie, a Ja Pan Jezus Zbawca będę waszym Ojcem Świętym, a wy będziecie mi synami i córkami mówi j h w h Pan Jezus Król Sprawiedliwości, Król Pokoju. Kto między wami tego słucha? Kto zwraca uwagę i słucha tego myśląc o przyszłości? Jak myślicie? Kto wydał Jakuba na splądrowanie, a Izraela łupieżcą? Czy nie Pan Jezus Chrystus przeciwko, któremu zgrzeszyliśmy? Tak samo jak rodowici żydzi: Nie chcieli chodzić Jego drogami, ani też nie słuchali Jego zakonu. Dlatego wylał na niego żar swojego gniewu i okropności wojny, tak że objęły go zewsząd, lecz on tego nie zrozumiał, a chociaż płomienie go przypiekły, jednak nie bierze sobie tego do serca. Zapytał kiedyś ortodoksyjny żyd: to Hitlera na nas było za mało? Skoro nie są oszczędzone gałęzie z natury należące do drzewa oliwnego, to czy myślicie, że wy oszczędzeni będziecie, gdy pomijacie przykazania i depczecie tak wielkie zbawienie?
Iz.48,1-6
Słuchajcie tego, domu Jakuba, którzy nazywacie się imieniem Izraela i z nasienia Judy pochodzicie (rościcie sobie prawo do liczby 144 tysięcy rodowitych Żydów) przysięgacie na imię j h w h i wyznajecie Boga Izraela, lecz nieprawdziwie i nieszczerze. Głosząc, że Bóg Izraela opuścił Jakuba, że 12 pokoleń izraelskich nie ma szans, że to wy poganie jesteście świadkami j h w h i w was ma upodobanie. A to jest kłamstwo! Bo nazywacie się według świętego miasta i opieracie się na Bogu Izraela
Jego imię Pan Zastępów Pan Jezus Zbawca. Rzeczy przeszłe od dawna zwiastowałem, z moich ust one wyszły i zapowiadałem je, nagle wykonałem to i spełniło się. Spełniło się wielkie dzieło zbawienia dla Jakuba i Greków. Czy jehowa dołożył choćby jedną kroplę krwi, abyś mówił, że jest Bogiem, który zbawia? Jest nicością jak wszyscy tzw. bogowie ludów, który nic nie może. Nie drażnijcie Pana Boga bałwochwalstwem, wszeteczeństwem, nierządem! Ponieważ wiedziałem, że jesteś uparty i że twój kark jest ścięgnem z żelaza, a twoje czoło ze spiżu. Dlatego dawno ci zwiastowałem i ogłaszałem, zanim się spełniło, abyś nie powiedział: Mój bożek jehowa to uczynił, a mój posąg ryty i mój posąg lany (ciało kierownicze) to nakazał. Słyszałeś o tym, że Pan Bóg jeden jest, zobacz to wszystko! A wy (którzy wyjdziecie z organizacji świadków jehowy) czy nie będziecie o tym świadczyli, że Ja Pan Jezus, jedynie Ja Jestem Panem, a oprócz mnie nie ma Zbawiciela. Ja zwiastowałem, wybawiałem i opowiadałem, a nie kto inny wśród was (synów ludzkich) i wy jesteście moimi świadkami mówi Pan Jezus Chrystus a Ja Jestem Bogiem. Iz.43,11-12.
Iz.48,6-11
Od teraz będę ci ogłaszał rzeczy nowe i rzeczy zakryte, o których nie wiedziałeś. Teraz stały się one, a nie dawno i przed dniem dzisiejszym o nich nie słyszałeś, abyś nie powiedział: Ja o nich wiedziałem. Ty o tym ani nie słyszałeś, ani nie wiedziałeś, ani też twoje ucho, nie było dawniej otwarte, wiedziałem bowiem, że jesteś zupełnie niewierny i że zwano cię odstępcą od urodzenia. Przez wzgląd na moje imię powstrzymywałem swój gniew i przez wzgląd na moją cześć oszczędzałem cię, aby cię nie zniszczyć. Bo mieliście roznieść Biblię po całym świecie, aby poznały narody imię Pana Jezusa Chrystusa i wzywały imienia Pańskiego z należną czcią, bo Ja Pan Jezus Chrystus, a takie jest imię moje, nie oddam mojej czci nikomu (ani jehowie, ani allahowi, ani buddzie, ani trójcy), ani mojej chwały bałwanom
Iz.42,8
Oto wytapiałem cię sobie jak srebro, próbowałem cię w piecu cierpienia (prześladowanie przez głoszenie Słowa Bożego). Przez wzgląd na siebie, przez wzgląd na siebie czynię to, bo jakże zbezczeszczone było moje imię, a przecież mojej chwały nie oddam innemu. Pan Jezus czyni to wszystko ze względu na swoje imię, które lżone i bezczeszczone jest nieustannie. Izrael rodowity wiedział kim jest Bóg, który objawił się Mojżeszowi, że jest jeden, że jest Duchem Mądrym Wszechmocnym i przedstawił się Izraelowi rodowitemu w ten sposób:
2Moj.6,2-3
Odezwał się Pan Bóg do Mojżesza i rzekł: Jam Jest Królem Sprawiedliwości, Królem Salemu, to jest Królem Pokoju, bez ojca, bez matki, bez rodowodu nie mający ani początku dni, ani końca życia (bo od wieków po wszystkie wieki Jam Jest), podobny do syna Bożego pozostaję Arcykapłanem na zawsze. Jam Jest j h w h objawiłem się Abrahamowi, Izaakowi, i Jakubowi jako Pan Bóg Wszechmocny (może wykonać wszelkie zamysły) lecz imienia mojego j h w h im nie objawiłem. Nie objawił inicjałów swojego imienia, co one znaczą, nawet wybranym, a gdy Mojżesz zapytał jak ma przedstawić imię Pana Boga, który go posyła taki otrzymał rozkaz:
2Moj.3,14
A Pan Bóg rzekł do Mojżesza: Jestem, który Jestem i dodał: Tak powiesz do synów Izraelskich: j h w h posłał mnie do was! Inaczej mówiąc rzekł Pan Bóg „Okaże się kim Jestem”, czyli nie zostało odsłonięte kim Jest Pan Bóg Wszechmocny Abrahama, Izaaka, Jakuba. Nie zostało objawione co znaczy j h w h , bo plany tyczące ludzkości tyczyły zbawienia i nie tylko Żydów z Jakuba ale i z pogan, bo Osobowość Święta czyli Pan Bóg jest Sprawiedliwy i nie ma względu na osobę. Nie bez powodu i Izraelici mieli problem jak wymawiać j h w h. Tym bardziej, że na tablicy, którą przyniósł Mojżesz było przykazanie:
2Moj.20,7
Nie nadużywaj imienia Pana Boga twojego, gdyż Pan Bóg nie zostawi bez kary, tego który nadużywa imienia Jego. Jeśli to jest ostrzeżenie, to trzeba podchodzić do tego z bojaźnią. Jedni Izraelici podeszli do tego z bojaźnią, a drudzy zbezcześcili imię Boże, bo dodali do spółgłosek j h w h łoski, żeby mogli wymawiać wymyślone przez siebie imię. Oni spowodowali, że poganie zbezcześcili imię dane potem ludziom imię Pana Jezusa, przez które każdy może być zbawiony, taka była i jest wola Boża. Przekroczyli przykazanie, przyczynili się do odstępstwa. Ci rodowici żydzi, którzy podeszli do imienia z bojaźnią, umieścili inicjały imienia Bożego j h w h, aby było znane, ale nie wypowiadali go. Zastąpili tytułem Adonaj inaczej Wszechwładny Pan, co jest dowodem roztropności, poważnego traktowania przykazań i bojaźni. To właśnie świadkowie jehowy zarzucają tym z Izraela, że zastąpili spółgłoski tytułami. Oni postąpili słusznie, zgodnie z wolą Ducha Świętego, który natchnął umysły tych, którzy Pisma Święte spisywali. Wszystko musi pasować. Zawsze ostatni Testament ma znaczenie, a nie ten poprzedni i dopiero po śmierci. Tak też jest w przypadku Słowa Bożego, ważne jest to co zapisane zostało w Nowym Testamencie, ale bez pominięcia Starego, to właśnie jest wola Ducha Świętego, aby to co jest objawione w Nowym potwierdzone zostało w Starym. Jeśli prorocy piszący Stary Testament używali tytułu Adanaj, to nie bez celu. W Nowym Testamencie objawione zostało imię ludziom, imię Króla Sprawiedliwości, Króla Salemu, to jest Króla Pokoju.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego