panmojbogmoj

Idź do spisu treści

Menu główne

Rozdzial I - PAN BÓG strona 3

Pan Mój Bóg Mój > Rozdzial I - PAN BÓG
 

Ez.1,26 A nad sklepieniem, nad ich głowami, było coś z wyglądu jakby kamień szafirowy w kształcie tronu; a nad tym co wyglądało na tron, u góry nad nim było coś z wyglądu podobnego do człowieka. Jan w objawieniu dodaje:
Obj.4,2
I zaraz popadłem w zachwycenie. A oto tron stał w niebie, na tronie zaś siedział Ktoś. Jeszcze jeden wiersz, żeby dowiedzieć się: Kto siedział na tronie w niebie?
Ps.47,9 Pan Bóg jest Królem nad narodami, Pan Bóg siedzi na swym tronie świętym. Tu należy jeszcze wyjaśnić dlaczego postać, którą Sobie zrodził nazywa Słowem czyli Logosem? W Księdze Mojżesza pisze:
1Moj.1,3
I rzekł Pan Bóg: Niech się stanie światłość. Teraz należy postawić następne pytanie. Czy można cokolwiek rzec nie mając ust? Podam to na przykładzie człowieka. Choćby człowiek był niezmiernie mądry, to czy swoją myślą może cokolwiek rzec? Na pewno bez ust nie można wypowiedzieć żadnego słowa.
1Moj.1,27
I stworzył Pan Bóg człowieka na obraz swój, podobnego do siebie, stworzył go jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. Nie muszę dodawać, że ze wszystkich stworzeń, które są na ziemi tylko człowiek może ustami wyrazić wszystko co pomyśli. Dlatego też postać, którą zrodził Duch Święty nazwał łowem czyli Logosem. Bo wszystko co Pan Bóg stworzył, stworzył na słowo wypowiedziane. Umiłowani, na pewno każdy z was zdaje sobie sprawę, jak niezmiernie ważna jest ta informacja, że Pan Bóg jako Duch Święty czyli Umysł, Myśl jest Ojcem ciała, które to ciało już jako Syn staje się mieszkaniem dla Ojca czyli Ducha Świętego. I w dalszym ciągu jest tylko jeden Pan Bóg. Ojciec i Syn są jedną osobą. Nie muszę udowadniać, że człowiek składa się z ducha i ciała, czyli z umysłu i ciała, czyli z myśli i ciała. A przecież jest dokładną kopią Pana Boga Logosa, który stworzył człowieka na obraz swój, podobnego całkowicie do siebie. A teraz chcę wyjaśnić z 1 Mojżesza, gdzie Pan Bóg Logos mówi:
1Moj.1,26
Uczyńmy człowieka podobnego do nas. Najpierw przypomnę, że człowiek został stworzony na samym końcu stworzenia. Natomiast na samym początku Pan Bóg Logos stworzył niebo, a w nim aniołów, a później ziemię i na niej człowieka. Jak wygląda anioł, czy aniołowie? Odpowiedź jest w:
1Moj.19,1-5
Pod wieczór przyszli dwaj aniołowie do Sodomy i rzekł Lot: Proszę panowie moi wywołali Lota i rzekli do niego: Gdzie są ci mężowie? Wniosek jest taki, że anioł kiedy przychodzi jako posłaniec jest mężczyzną a nie dziewoją z rozwianym włosem i skrzydłami. Dlatego też był potop, że aniołowie współżyli z kobietami. W Nowym Testamencie jest podane, że:
Łuk.24,4
Oto dwaj mężowie przystąpili do nich w lśniących szatach. Byli to też aniołowie. I dlatego Pan Bóg Logos mówi w liczbie mnogiej „uczyńmy człowieka podobnego do nas”. Pozostaje jeszcze jedna niezmiernie ważna sprawa do wyjaśnienia. Zacznę od ew. Jana, gdzie czytamy:
Jan1,18
Pana Boga nikt nigdy nie widział. I równoczesny wiersz mówi:
1Tym.6,16
Jedyny, który ma nieśmiertelność, który mieszka w światłości niedostępnej, którego nikt z ludzi nie widział i widzieć nie może. To jest zgodne z rzeczywistością. Tak też jest napisane, przytoczę już wspomniany wiersz z Hebr.1, 8 „Lecz do Syna (czyli do ciała zrodzonego na samym początku) tron Twój o Panie Boże na wieki wieków". Jak wcześniej już wspominałem tron w niebie nigdy nie był i nigdy nie będzie pusty. Nie muszę dodawać, że tron Pana Boga Logosa jest w niebie. Tu nasuwa się pytanie, w którym? Bo jak wiemy Paweł był uniesiony do trzeciego nieba, czytamy to w:
2Kor.12,2
został uniesiony w zachwyceniu aż do trzeciego nieba. W moim pojęciu pierwsze niebo jest to nasz układ słoneczny, drugie niebo jest to nasza galaktyka, a trzecie jest poza naszą galaktyką, gdzie już nie sięga wzrok ludzki. Izajasz podaje:
Iz.14,13
A przecież to ty mówiłeś w swoim sercu: Wstąpię na niebiosa, swój tron wyniosę ponad gwiazdy Boże i zasiądę na górze narad, na najdalszej północy. Chcę zwrócić uwagę, że zły duch chce wynieść tron swój ponad gwiazdy Boże, tam gdzie jest góra narad Pana Boga Logosa i całej świty niebiańskiej. A jeżeli miejsce to jest na krańcach wszechświata to mniemam, że brakłoby liczby ziemskiej, lat świetlnych, aby określić odległość tronu Bożego od naszej ziemi. Jest to odległość, której sobie nawet wyobrazić nie można. I właśnie tam, w światłości niedostępnej jest tron Pana Boga Logosa, który siedzi na swoim świętym tronie od samego początku po nieskończoność. Teraz należy wyjaśnić bardzo ważną kwestię: na samym początku, kiedy służąca Saraj, Hagar uciekła na pustynię:
1Moj.16,7
I znalazł ją anioł Pański przy źródle wód na pustyni, przy źródle na drodze do Szur. Takie jest sprawozdanie z tego incydentu. I nikt nie zwróciłby uwagi na to zdarzenie, gdyby nie było wiersza dziesiątego, który tak informuje:
1Moj.16,10
Rzekł do niej jeszcze anioł Pański: Rozmnożę bardzo potomstwo twoje, tak iż z powodu mnogości nie będzie go można policzyć. W tym miejscu trzeba się mocno zastanowić, czy anioł mógł w ten sposób odpowiedzieć uciekającej Hagar w osobie Pana Boga? Przecież nie byłoby problemu, gdyby anioł rzekł: Pan Bóg posłał mnie abym ci oznajmił. I dalej w trzynastym wierszu tegoż rozdziału w B.T.II wyd. jest to tak ujęte:
1Moj.16,13
Hagar nazwała j h w h ącego do niej
Tyś Bóg


 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego