panmojbogmoj

Idź do spisu treści

Menu główne

Rozdzial II - strona 1

Pan Mój Bóg Mój > Rozdzial II - PAN JEZUS CHRYSTUS
 

Jan 1,14 A Pan Bóg Logos staje się ciałem ziemskim i zamieszkuje wśród nas i ujrzeliśmy chwałę Jego jaką ma jedyny Syn od Ojca (czyt. Ducha) pełne łaski i prawdy. Umiłowani Identycznie rzecz miała się na samym początku przed stworzeniem świata z tą tylko różnicą, że do zrodzenia ciała uwielbionego nie potrzebował Pan Bóg niewiasty. Natomiast, żeby przyjść na świat posłużył się Pan Bóg normalną drogą, taką jak ludzie na świat przychodzą tj. przez kobietę. Tak też jest zapisane:
Mat.1,18-20 A z narodzeniem Pana Jezusa było tak: Gdy matka jego Maria została poślubiona Józefowi okazało się, że zanim się zeszli była brzemienna z Ducha Świętego (czyli z Pana Boga, który jest Duchem Świętym). A Józef mąż jej będąc prawym nie chcąc jej zniesławić, miał zamiar potajemnie ją opuścić. Gdy nad tym rozmyślał, oto ukazał mu się we śnie anioł Pański i rzekł: Józefie, synu Dawidowy nie lękaj się przyjąć Marii żony swej, albowiem to, co się w niej poczęło jest z Ducha Świętego (czyli z Pana Boga). Kiedy Pan Jezus dorasta i ma około trzydzieści lat, ten sam Duch Święty jako Ojciec, jako Pan Bóg, jako Umysł, jako Myśl zstępuje z nieba, aby zamieszkać w Synu czyli w ciele, w tym wypadku ludzkim, na trzy i pół roku do ukrzyżowania jest to napisane w:
Mat.3,16
; Jan1,33 I ja go nie znałem, lecz Ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, rzekł do mnie: Ujrzysz tego, na którego Duch zstępuje i na nim spocznie. Ten od tej pory chrzcić będzie Duchem Świętym. I tak ciało jest Synem, a Duch Święty jest Ojcem  razem tworzą jedną Osobę, osobę wyciągniętego ramienia Pana Boga Wszechmogącego.
Mat.1,23
Oto panna pocznie i porodzi syna i nadadzą mu imię Immanuel co się wykłada Pan Bóg z nami. W tym miejscu przypomnę, że Duch Święty jako Myśl nie jest materią, dlatego Jan ł gołębicę jako znak rozpoznawczy Tego, na którego ma zstąpić Duch Święty. Od momentu zstąpienia Ducha Świętego na ziemskie ciało Pan Jezus jest Panem Bogiem Wszechmogącym. A oto dowody: Kiedy Pan Jezus jest kuszony przez diabła, to tak mu odpowiada:
Mat.4,7
Nie będziesz kusił Pana Boga swego. Kiedy diabeł chce, żeby Pan Jezus mu się pokłonił, to Pan Jezus mu odpowiada:
Mat.4,10
Panu Bogu swemu pokłon oddawać będziesz i tylko Jemu służyć będziesz.
Jan1,1
…a Panem Bogiem był Logos. Dalej potwierdza nam Tomasz gdy mówi:
Jan20,28 Odpowiedział Tomasz i rzekł mu: Pan mój i Bóg mój. Następnie Paweł tak to wyjaśnia:
Rzym.9,5 Do których należą ojcowie (czyli Izraelici) i z których pochodzi Chrystus Pan według ciała. Ten jest ponad wszystkim Bóg błogosławiony na wieki. Amen. W tym miejscu można by postawić pytanie: Czy Paweł wierzył, że oprócz Pana Jezusa jest jeszcze inny Bóg?. To przecież sam Paweł napisał:.
Rzym.3,30 Albowiem jeden jest Bóg.
1Kor.8,6
Wszakże dla nas istnieje tylko jeden Bóg Ojciec.(który jest Duchem Świętym).
Gal.3,20
Pośrednika zaś nie ma tam, gdzie chodzi o jednego, a Bóg jest jeden. I ten sam Paweł napisał:
Tyt.2,13
Oczekując błogosławionej nadziei i objawienia chwały Wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Pana Jezusa Chrystusa. Umiłowani, dla wierzących wszystko jest jasne i zrozumiale, dla wierzących wystarczy jeden mądry wiersz, który wyjaśnia wszystko i takim właśnie mądrym wierszem jest:
1Jana5,20 Wiemy też, że Syn Boży (Pan Jezus Chrystus) przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali Tego, który jest prawdziwy (Bóg). My (umiłowani) jesteśmy w tym, który jest prawdziwy w Synu Jego (w Synu, którego zrodził Duch Święty) Panu Jezusie Chrystusie. On to znaczy Pan Jezus Chrystus jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. Dodam jeszcze jeden dowód:
Jan1,9
Prawdziwa Światłość, która oświeca każdego człowieka przyszła na świat. Sam Pan Jezus mówi:
Jan 8,12
Ja jestem Światłością świata, kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał Światłość żywota (w sobie).
2Kor.4,6
A Bóg, który rzekł: Z ciemności niech Światłość zaświeci, rozświecił serca nasze, aby zajaśniało poznanie chwały Bożej, która jest na obliczu Chrystusowym.
1Jana1,5 A zwiastowanie, które słyszeliśmy od Niego i które wam ogłaszamy, jest takie, że Bóg jest Światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności. Dla niewierzących nic nie jest jasne, wszystko jest pokalane zarówno ich umysł jak i sumienie. Utrzymują, że znają Boga- i tak: jedni utrzymują, że Bóg to trójca, inni utrzymują, że Bóg to allah, jeszcze inni utrzymują, że Bóg to jahwe lub jehowa, a jeszcze inni, że Bóg to budda, sziwa lub bramaputra. Dlatego to Paweł napisał do Tytusa, że jest wielu niekarnych, pustych gaduł, którzy przybierają pozór pobożności; ludzie obrzydliwi i nieposłuszni głosowi Pana Jezusa Chrystusa. A przecież Mojżesz już powiedział:
5Moj.18,15
Proroka takiego jak ja (mówi Mojżesz) wzbudzi ci Pan Bóg twój spośród ciebie, spośród twoich braci. Jego słuchać będziecie. Potwierdzeniem tego są:
Dz.3,22-23 Wszak Mojżesz powiedział: Proroka jak ja spośród braci waszych wzbudzi wam Pan Bóg: Jego słuchać będziecie we wszystkim cokolwiek do was mówić będzie. I stanie się, że każdy, kto by nie słuchał owego proroka, z każdego narodu wytępiony będzie. A Sam Pan Jezus tak powiedział:

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego