panmojbogmoj

Idź do spisu treści

Menu główne

Rozdzial III - strona 8

Pan Mój Bóg Mój > Rozdzial III - KRÓLESTWO BOŻE > KRÓLESTWO BOŻE cz.2
 

Am.1,11-12 Tak mówi Pan Jezus: Z powodu trzech zbrodni Edomu i z powodu czterech nie cofnę tego, ponieważ stłumiwszy w sobie wszelką litość, ścigał mieczem swojego brata, ustawicznie pałał gniewem i wiecznie chował swoją wściekłość. Rzucę ogień na Teman, aby strawił pałace Bosry. Teraz opiszę wszeteczeństwo reszty ludzkości. Jak już pisałem osądzone będzie wszeteczeństwo wielkiej wszetecznicy, która rozsiadła się na wszystkich narodach.
Obj.17,1-6
I przyszedł jeden z siedmiu aniołów, mających siedem czasz, i tak się do mnie odezwał: Chodź, pokażę ci sąd nad wielką wszetecznicą, która rozsiadła się nad wielu wodami. Z którą nierząd uprawiali królowie ziemi, a winem jej nierządu upijali się mieszkańcy ziemi. I zaniósł mnie w duchu na pustynię (ludów). I widziałem kobietę siedzącą na czerwonym jak szkarłat zwierzęciu, pełnym bluźnierczych imion, mającym siedem głów i dziesięć rogów. A kobieta była przyodziana w purpurę i w szkarłat i przyozdobiona złotem, drogimi kamieniami i perłami; a miała w ręce swej złoty kielich pełen obrzydliwości i nieczystości jej nierządu. A na czole jej wypisane było imię o tajemniczym znaczeniu: wielki babilon, matka wszetecznic i obrzydliwości ziemi. I widziałem tę kobietę pijaną krwią świętych i krwią męczenników Pana Jezusa. A ujrzawszy ją zdumiałem się bardzo. Chrześcijaństwo jest matką wszetecznic i obrzydliwości ziemi. To wielkie wszeteczeństwo zapowiadał Paweł, który posłany był przez Pana Jezusa i powołany na apostoła pogan.
Dz.20,29-31
Ja wiem, że po odejściu moim wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając trzody. Nawet spomiędzy was samych powstaną mężowie, mówiący rzeczy przewrotne, aby uczniów pociągnąć za sobą. Przeto czuwajcie, pamiętając, że przez trzy lata we dnie i w nocy nie przestawałem ze łzami napominać każdego z was.
Fil.3,18-19
Wielu bowiem z tych, o których często wam mówiłem, a teraz także z płaczem mówię, postępuje jak wrogowie krzyża Chrystusowego. Końcem ich jest zatracenie, bogiem ich jest brzuch, a chwałą to, co jest ich hańbą, myślą bowiem o rzeczach ziemskich. Czy to nie chrześcijanie wywodzą się z nauki Pana Jezusa Chrystusa i apostołów? Czy Paweł źle prorokował zapowiadając odszczepieństwo od wiary w Chrystusa Pana Jezusa a zwrócenie się do obrzędów pogańskich i bałwochwalstwa? Tak się wypowiada:
2Piotr.1,20-21;2,1-3
Przede wszystkim to wiedzcie, że wszelkie proroctwo Pisma nie podlega dowolnemu wykładowi. Albowiem proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży, natchnieni Duchem Świętym. Lecz byli też fałszywi prorocy między ludem, jak i wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzać będą zgubne nauki i zapierać się Pana Jezusa, który ich odkupił, sprowadzając na się rychłą zgubę. I wielu pójdzie za ich rozwiązłością, a droga Prawdy będzie przez nich pohańbiona. Z chciwości wykorzystywać was będą przez zmyślone opowieści, lecz wyrok potępienia na nich od dawna zapadł i zguba ich nie drzemie.
2Piotr.2,9-22
Umie Pan Jezus wyrwać pobożnych (myślących) z pokuszenia, bezbożnych (bezmyślnych) zaś zachować na dzień sądu celem ukarania. Szczególnie zaś tych, którzy oddają się niecnym pożądliwością cielesnym, a zwierzchnością pogardzają. Zuchwali, zarozumiali, nie lękają się nawet bluźnić mocom niebiańskim. Chociaż aniołowie siłą i mocą są więksi od nich, nie wydają na nich przed Panem Jezusem wyroku potępienia. Lecz oni jak nierozumne zwierzęta, które z natury są po to, by je łapano i zabijano, bluźnią temu, czego nie znają (Duchowi Świętemu), toteż zginą jak one. I poniosą karę za nieprawość. Oddawanie się w dzień rozpuście uważają za rozkosz, a gdy współbiesiadują z wami, są zakałą i hańbą, ponieważ nurzają się w swoich pożądliwościach. Oczy ich wypatrują tylko cudzołożnic i nigdy im nie dość grzechu; nęcą duchy (ludzi o słabej psychice, osobowości) słabe, serce mają wyćwiczone w chciwości, synowie przekleństwa. Opuściwszy drogę prostą, zbłądzili i wstąpili na drogę Balaama, syna Beora, który ukochał zapłatę za czyny nieprawe. Lecz został zganiony za swoją nieprawość, nieme bydlę juczne, przemówiwszy głosem ludzkim, zapobiegło nierozumnemu postępkowi proroka. Ludzie ci, to źródła bez wody (Ducha Chrystusowego) i obłoki pędzone przez wicher; czeka ich przeznaczony najciemniejszy mrok. Przemawiając bowiem słowami nadętymi a pustymi, nęcą przez żądze cielesne i rozwiązłość tych, którzy dopiero co wyzwolili się od wpływu pogrążonych w błędzie. Obiecując im wolność, chociaż sami są niewolnikami zguby; czemu bowiem ktoś ulega, tego niewolnikiem się staje. Jeśli bowiem przez poznanie Pana i Zbawiciela Pana Jezusa wyzwolili się od brudów świata, lecz potem znowu w nie uwikłani dają im się opanować, to stan ich ostateczny jest gorszy niż poprzedni. Lepiej bowiem byłoby dla nich nie poznać drogi sprawiedliwości (ewangelii Chrystusowej), niż poznawszy ją, odwrócić się od przekazanego im świętego przykazania
Będziesz miłował Pana Jezusa Boga swego z całego serca swego, przez całe życie swoje, z całej myśli swojej, a bliźniego jak siebie samego (Mar.12,28 31). Jeśli kto nie miłuje Pana Jezusa Chrystusa, niech będzie przeklęty. Marana tha, (1Kor.16,22). Sprawdza się na nich treść owego przysłowia: Wraca pies do wymiocin swoich, oraz: Umyta świnia znów się tarza w błocie. I tak właśnie chrześcijaństwo odwróciło się od Pana Jezusa, a zwróciło ku marnemu postępowaniu zapierając się Jedynego Boga Zbawiciela. Wszyscy, którzy podjęli się paść trzodę na ewangelii Chrystusowej zdadzą z tego sprawę.
1Piotr.5,1-4
Starszych więc wśród was napominam, jako również starszy i świadek cierpień Chrystusowych oraz współuczestnik Chwały, która ma się objawić. Paście trzodę Bożą, która jest między wami nie z przymusu, lecz ochotnie, po Bożemu, nie dla brzydkiego zysku lecz z oddaniem. Nie jako panujący nad tymi, którzy są wam poruczeni, lecz jako wzór dla trzody. A gdy się objawi Arcypasterz otrzymacie niezwiędłą koronę Chwały. Na pasterzach całego chrześcijaństwa ciąży wina za odstępstwo od Światłości Prawdy Pana Jezusa Chrystusa.
Jer.25,34-37
Biadajcie pasterze i krzyczcie, tarzajcie się w popiele, przewodnicy owiec. Gdyż nadeszły dni waszej rzezi, roztrzaskam was i padniecie jak okazałe barany! I nie będzie ucieczki dla pasterzy ani ocalenia dla przewodników owiec. Słuchaj! Krzyk pasterzy i biadanie przewodników owiec, gdyż Pan Jezus pustoszy ich pastwisko. I zniweczone będą ciche niwy od żaru gniewu Pańskiego. Pan Jezus spiera się z wami, dopomina się o swoją własność, którą bezprawnie zagrabiliście, lud który wykupił własną swoją krwią. Dość już hipnotyzowania, mamienia, czarowania waszymi kolorowymi pismami, broszurkami, obrazkami, bałwanami, książkami. Dość już zwodzenia i zagarniania dusz inaczej ludzi. Dlatego słuchajcie, wy kobiety wszeteczne:
Ez.13,18-23
Biada tym kobietom (religiom), które szyją czarodziejskie wstążki na wszystkie przeguby rąk i robią przepaski na głowy ludzi każdego wzrostu aby łowić dusze (ludzi) Czy chcecie wyłapywać dusze z mojego ludu byle tylko swoje własne życie zachować? Bezcześcicie mnie u mojego ludu za garść jęczmienia i kromkę chleba, zabijając dusze, które nie mają umrzeć, a zachowując przy życiu dusze, które nie powinny żyć, okłamując mój lud, który słucha kłamstwa. Dlatego tak mówi Wszechmocny Pan Jezus Chrystus: Oto Ja zabiorę się do waszych czarodziejskich wstążek, którymi łowicie dusze i zedrę je z waszych ramion i jak ptaki wypuszczę na wolność dusze, które wy usidlacie. Zedrę także wasze przepaski i wyrwę mój lud z waszej ręki, aby nie pozostał w waszym ręku jako zdobycz
I poznacie, że Ja Jestem Pan Jezus Chrystus. Ponieważ kłamstwem pozbawiacie otuchy serce sprawiedliwego, chociaż Ja nie chciałem, aby go pozbawiać otuchy, a wzmacniacie ręce bezbożnego, aby się nie odwrócił od swojej złej drogi, a życie zachował. Dlatego nie będziecie miały fałszywych widzeń i już nie będziecie uprawiać czarów. Wybawię mój lud z waszej ręki i poznacie, że Ja Jestem Pan Jezus Zbawiciel. O was to prorokował Izajasz mówiąc:

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego