panmojbogmoj

Idź do spisu treści

Menu główne

Rozdzial II - strona 8

Pan Mój Bóg Mój > Rozdzial II - PAN JEZUS CHRYSTUS
 

Tu stawiam to samo pytanie, czy przykazanie to straciło na ważności?
3Moj.17,10
A ktokolwiek z domu izraelskiego, albo z obcych przybyszów, którzy mieszkają pośród nich, będzie spożywał jakąkolwiek krew zwrócę swoje oblicze przeciwko spożywającemu krew i wytracę go spośród jego ludu. To przykazanie tyczące spożywania krwi też jest aktualne!
5Moj.23,20 Nie będziesz pożyczał na lichwiarskie odsetki twemu bratu, nie będziesz brał odsetek za wierzytelność pieniężną ani za wierzytelność żywnościową, ani za cokolwiek, za co się bierze odsetki. Do tego ostatniego wiersza należy jeszcze dodać:
Ez.18,4-9
Oto wszyscy ludzie są moi, zarówno ojciec jak syn są moimi, każdy kto grzeszy umrze. Lecz jeżeli kto jest sprawiedliwy i wykonuje prawo i sprawiedliwość, nie je mięsa ofiarowanego na górach i nie podnosi oczu ku bałwanom domu izraelskiego, nie hańbi żony swojego bliźniego, nie obcuje z żoną podczas jej nieczystości. Nie uciska nikogo i dłużnikowi zwraca jego zastaw, nie dopuszcza się gwałtu, udziela chleba głodnemu a nagiego przyobleka w szatę. Nie pożycza na lichwę i nie bierze odsetek, powstrzymuje swoją rękę od złego, w sprawach między ludźmi rozsądza zgodnie ze słusznością. Postępuje według moich przykazań i przestrzega wiernie moich praw, ten jest sprawiedliwy, on też na pewno będzie żył wiecznie mówi Wszechmocny Pan Jezus Chrystus. W tym ostatnim przykładzie jest prawie wszystko to znaczy, jest wszystko, tylko co trzeba rozumieć przez słowa: Postępuje według moich przykazań. Otóż przykazania są różnej ważności. Podam przykład: Jaka jest różnica między zabiciem człowieka, a okradzeniem człowieka? Przekroczenie jednego, czy drugiego jest karane śmiercią, zgodnie z tym co jest zapisane w liście Jakuba. Tylko występuje taka różnica, że w pierwszym przypadku życia zwrócić nie można, a w drugim krzywdę można naprawić. Są też grzechy, które nigdy nie będą przebaczone, czyli są śmiertelne. Do takich niewybaczalnych grzechów należy grzech przeciw Duchowi Świętemu, to znaczy przeciwko Panu Jezusowi Chrystusowi. Tu przypomnę, że Pan Jezus Chrystus jest Duchem Świętym (2 Kor.3,11).
Mar.3,28-30
Zaprawdę powiadam wam: Wszystkie grzechy będą odpuszczone synom ludzkim nawet bluźnierstwo, ilekroć by je wypowiedzieli. Kto by jednak zbluźnił przeciwko Duchowi Świętemu (czyt. Panu Jezusowi Chrystusowi) nie dostąpi odpuszczenia na wieki, ale będzie winien grzechu wiekuistego. Bo mówili (Izraelici): Ma ducha nieczystego. A powracając do przykazań, to trzeba sobie przypomnieć, że Mojżesz otrzymał przykazania z rąk Pana Jezusa Chrystusa zapisane na dwóch tablicach kamiennych. A to dlatego, że na jednej tablicy były zapisane przykazania Boskie, a na drugiej ludzkie. Jedne dotyczyły samego Boga, Pana Jezusa Chrystusa, a drugie tylko syna człowieczego, czyli ludzi.
Mar.12,30-31
Będziesz tedy miłował Pana Boga swego z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej myśli swojej i z całej siły swojej. A drugie jest to: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Innego przykazania większego ponad te nie masz. Z tekstu wynika, że te dwa przykazania są największe, ale to wcale nie znaczy, że nie istnieją mniej ważne, których przekroczyć również nie wolno. Kiedy w rozmowie z ludźmi pytałem, w jaki sposób można miłować naszego Stwórcę? Odpowiedzi były najprzeróżniejsze, ale ani jedna nie była właściwa. Odpowiedź jest w:
1Jana5,3
Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań Jego, a przykazania Jego nie są uciążliwe.
Rzym.2,13 Gdyż nie ci którzy zakonu słuchają są sprawiedliwi u Pana Boga, lecz ci którzy zakon wypełniają usprawiedliwieni będą. Idąc dalej za tą myślą Paweł  zapisał:
1Kor.7,19
Obrzezanie nie ma żadnego znaczenia i nie obrzezanie nie ma żadnego znaczenia, ale tylko przestrzeganie przykazań Bożych. W ewangeliach aż trzy razy jest napisane o młodzieńcu, który chce być zbawiony. Czy te trzykrotne powtórzenie tego samego tematu jest bez znaczenia? Czy to zostało zapisane tyle razy, żeby zajęło tylko miejsce w Biblii?
Mat.19,17-19
A jeśli chcesz wejść do żywota wiecznego przestrzegaj przykazań. Mówi mu: których? A Pan Jezus rzekł: Tych: nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa. Czcij ojca i matkę i miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Są to przykazania z tablicy Mojżesza dotyczące człowieka, a przecież Mojżesz otrzymał dwie kamienne tablice. Przyjrzyjmy się bliżej tej tablicy, na której były wypisane przykazania dotyczące Pana Boga.
1-
Ja jestem Pan Jezus Chrystus twój Bóg, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej z domu niewoli, wobec tego nie będziesz miał żadnych innych bogów oprócz mnie.
Iz.44,6 Tak mówi j h w h Król Izraela.
Jan12,14-15
A Pan Jezus znalazłszy oślę wsiadł na nie, jak napisano: Nie bój się córko syjońska! Oto Król twój przychodzi, siedząc na źrebięciu oślicy.
Iz.44,6 I twój Odkupiciel, Pan Zastępów.
Obj.19,13-14 Imię zaś Jego brzmi: Słowo Boże. I szły za Nim zastępy niebiańskie na białych koniach.
Iz.44,6
Ja jestem pierwszy i Ja jestem ostatni.
Obj.1,17-18
Nie lękaj się, Ja jestem pierwszy i Ja jestem ostatni.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego