panmojbogmoj

Idź do spisu treści

Menu główne

Rozdzial III - strona 32

Pan Mój Bóg Mój > Rozdzial III - KRÓLESTWO BOŻE > KRÓLESTWO BOŻE cz.3
 

Ez.37 Spoczęła na mnie ręka Pana i wyprowadził mnie w swoim duchu i postawił mnie w środku doliny, która była pełna kości. I kazał mi przejść dokoła nich a oto było ich bardzo dużo w tej dolinie i były zupełnie wyschłe (widział ludzi tak wychudzonych, że wyglądali jak same kości bez ciała, takie widoki można oglądać jedynie podczas wojny, głodu, zarazy). I rzekł do mnie: Synu człowieczy czy ożyją te kości? I odpowiedziałem: Wszechmocny Panie Ty wiesz. I rzekł do mnie: Prorokuj nad tymi kośćmi i powiedz do nich (pamiętajcie przy czytaniu, że Pan Jezus jest Bogiem żywych a nie umarłych): Kości wyschłe! Słuchajcie słowa Pana Jezusa! Tak mówi Wszechmocny Pan Jezus do tych kości: Oto Ja wprowadzę do was ożywcze tchnienie i ożyjecie. I dam wam ścięgna i sprawię, że obrośniecie ciałem i powlokę was skórą i dam wam moje ożywcze tchnienie i ożyjecie i poznacie, że Ja jestem Pan. Prorokowałem więc jak mi nakazano. A gdy prorokowałem rozległ się głos a oto powstał szum i zbliżyły się kości jedna kość do drugiej. I spojrzałem: a oto pojawiły się na nich ścięgna i porosło ciało i skóra powlokła je po wierzchu ale ożywczego tchnienia w nich nie było. I rzekł do mnie: Prorokuj do ożywczego tchnienia synu człowieczy i powiedz ożywczemu tchnieniu: Tak mówi Wszechmocny Pan: Przyjdź ożywcze tchnienie z czterech stron i tchnij na tych zabitych (napromieniowany człowiek żyjąc już jest umarły) a ożyją. I prorokowałem jak mi nakazano. Wtem wstąpiło w nich ożywcze tchnienie i ożyli i stanęli na nogach - rzesza bardzo wielka (z każdego narodu, plemienia i języka przynajmniej po dwóch). I rzekł do mnie: Synu człowieczy te kości- to cały dom izraelski. Oto mówią oni: Uschły nasze kości, rozwiała się nasza nadzieja, zginęliśmy (dlatego cierpliwie muszą oczekiwać nie upadając na duchu). Prorokuj więc i powiedz im: Tak mówi Wszechmocny Pan Jezus: Oto Ja otworzę wasze groby (wyjdą ze szczelin skalnych, z ukrycia) i wyprowadzę was z waszych grobów ludu mój i wprowadzę was do ziemi izraelskiej. I poznacie, że Ja jestem Pan, gdy otworzę wasze groby i wyprowadzę was z waszych grobów ludu mój. I tchnę w was moje ożywcze tchnienie i ożyjecie i osadzę was w waszej ziemi i poznacie, że Ja Pan Jezus Król Izraela to powiedziałem i wykonam. I doszło mnie słowo Pana tej treści: A ty synu człowieczy weź sobie kawałek drewna i napisz na nim: Należy do Judy i synów izraelskich, jego bratnich plemion. Weź także drugi kawałek drewna i napisz na nim: Należy do Józefa, drewno Efraima i całego domu izraelskiego, jego bratnich plemion. Potem złóż razem obydwa drewna w jeden kawałek, aby stanowiły jedno w twoim ręku. A gdy potem twoi rodacy odezwą się do ciebie tymi słowy: Czy nie wyjaśnisz nam, co przez to rozumiesz? Wtedy powiedz im: Tak mówi Wszechmocny Pan Jezus: Oto Ja biorę drewno Józefa, które jest w ręku Efraima i jego bratnich plemion izraelskich i przykładam je do drewna Judy i uczynię z nich jeden kawałek, tak że w moim ręku będą stanowić jedno. Obydwa kawałki drewna, na których umieścisz napis, będą na ich oczach w twoim ręku. Potem powiedz im: Tak mówi Wszechmocny Pan Jezus: Oto Ja zbiorę synów izraelskich spośród narodów, do których przybyli i zgromadzę ich zewsząd i przyprowadzę ich do ich ziemi. I uczynię z nich jeden naród w tej ziemi na górach izraelskich i jeden Król będzie panował nad nimi wszystkimi i już nie będą dwoma narodami (Izraelem rodowitym i nabytym) i już się nie rozdzielą na dwa królestwa. I już się nie skalają swoimi bałwanami i swoimi obrzydliwościami i żadnymi swoimi występkami. Wybawię ich z wszystkich ich odstępstw, przez które zgrzeszyli i oczyszczę ich; i będą moim ludem a Ja będę ich Bogiem. A sługa mój Dawid będzie ich królem; wszyscy oni będą mieć jednego Pasterza; będą postępować według moich praw, będą przestrzegać moich przykazań i wykonywać je. I będą mieszkać w ziemi, którą dałem mojemu słudze Jakubowi, w której mieszkali ich ojcowie; będą w niej mieszkać zarówno oni, jak i ich synowie i wnuki po wszystkie czasy, a sługa mój, Dawid, będzie ich księciem na wieki. I zawrę z nimi przymierze pokoju, będzie to przymierze wieczne z nimi. Okażę im łaskę, rozmnożę ich i postawię swoją świątynię wśród nich na wieki. I będę wśród nich mieszkał; będę ich Bogiem a oni będą moim ludem. I poznają narody, że Ja jestem Pan Jezus Chrystus, który uświęcam Izraela, gdy moja świątynia będzie wśród nich na wieki. W dzisiejszych czasach każdy człowiek jest w stanie wyobrazić sobie ludzi po wybuchu bomby atomowej. Każdy zdaje sobie sprawę, że istnieje zagrożenie użycia takiej broni przez człowieka przeciwko człowiekowi. Gdy nastanie kres spustoszenia wtedy król północy zetrze się z królem południa. A wtedy nastanie dzień Pański jest to dzień sądu i pomsty, dzień ciemności i mroku, dzień huku i hałasu aby zniszczona została zła część ludzkości.
Sof.1,2- 18
Na pewno zmiotę wszystko z powierzchni ziemi- mówi Pan - zmiotę ludzi i bydło, zmiotę ptactwo niebieskie i ryby morskie. I sprawię, że bezbożni upadną i wytępię ludzi z powierzchni ziemi- mówi Pan. Wyciągnę rękę przeciwko Judzie i przeciwko wszystkim obywatelom Jeruzalemu i wytępię z tego miejsca resztki Baala i imiona wróżbitów wraz z kapłanami i tych, którzy kłaniają się na dachach wojsku niebieskiemu i tych, którzy kłaniając się, przysięgają na Pana i tych, którzy przysięgają na Milkoma, którzy odstępują od Pana i którzy nie szukają Pana ani się o niego nie pytają. Milczcie przed obliczem Wszechmogącego Pana Jezusa gdyż bliski jest dzień Pana! Bo Pan przygotował ofiarę, poświęcił swoich gości. A w dzień ofiary Pana tak się stanie: Ukarzę książęta i synów królewskich i wszystkich, którzy ubierają się w strój cudzoziemski, ukarzę wszystkich, którzy pewnie przekraczają próg pałacu, którzy napełniają dom swojego Pana przemocą i oszustwem. W owym dniu- mówi Pan- słychać będzie od Bramy Rybnej krzyk, od nowego miasta narzekanie, z pagórków wielki trzask. Narzekajcie, mieszkańcy Dzielnicy Dolnej bo zniszczony będzie cały lud kramarzy, wytępieni wszyscy, którzy odważają srebro! W owym czasie będę przeszukiwał Jeruzalem w świetle pochodni i będę karał mężów, którzy siedzą zdrętwieli nad mętnymi resztkami wina i mówią w swoim sercu: Nie uczyni Pan Jezus nic dobrego ani też nic złego. Ich mienie będzie rozgrabione a ich domy będą spustoszone; gdy odbudują domy nie będą w nich mieszkać, a gdy nasadzą winnice nie będą z nich pić wina. Bliski jest wielki dzień Pana Jezusa, bliski i bardzo szybko nadchodzi. Słuchaj! Dzień Pana jest gorzki! Wtedy nawet i bohater będzie krzyczał. Dzień ów jest dniem gniewu, dniem ucisku i utrapienia, dniem huku i hałasu, dniem ciemności i mroku, dniem obłoków i gęstych chmur, dniem trąby i okrzyku wojennego przeciwko miastom obronnym i przeciwko basztom wysokim. Wtedy ześlę strach na ludzi tak iż chodzić będą jak ślepi, gdyż zgrzeszyli przeciwko Panu Jezusowi Bogu Wszechmogącemu. Ich krew będzie rozbryzgana niby proch a ich wnętrzności rozrzucone niby błoto. Ani ich srebro ani ich złoto nie będzie mogło ich wyratować w dniu gniewu Pana Jezusa, bo ogień gniewu Pana pochłonie całą ziemię. Doprawdy, koniec straszną zagładę zgotuje wszystkim mieszkańcom ziemi. To jest koniec złej części ludzkości a nie koniec świata.
2Piotr.3,10-15
A dzień Pański nadejdzie jak złodziej; wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną. Skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakimiż powinniście być wy w świętym postępowaniu i w pobożności, jeżeli oczekujecie i pragniecie gorąco nastania dnia Bożego, z powodu którego niebiosa w ogniu stopnieją i rozpalone żywioły rozpłyną się? (po 1000 lat panowania świętych dopiero będzie nowe niebo i nowa ziemia). Ale my oczekujemy, według obietnicy nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość. Przeto umiłowani, oczekując tego starajcie się abyście znalezieni zostali przed Nim bez skazy i bez nagany w pokoju. A cierpliwość Pana naszego Pana Jezusa uważajcie za ratunek jak i umiłowany brat nasz Paweł w mądrości, która mu jest dana, pisał do was. Dlatego cierpliwie zaródź musi czekać aż minie ów wielki i straszny dzień Pana Jezusa. Wtedy Powie Pan Jezus do ożywczego tchnienia: Oto Ja Pan Jezus Chrystus Bóg Wszechmogący wprowadzę do was ożywcze tchnienie i ożyjecie! I dam wam ścięgna i sprawię, że obrośniecie ciałem i powlokę was skórą i dam wam moje ożywcze tchnienie i ożyjecie i poznacie, że Ja Jestem Pan Bóg Wszechmogący. Przyjdź ożywcze tchnienie z czterech stron i tchnij na tych zabitych a ożyją. Dosłownie trzeba to zrozumieć ponieważ nikt nie mógłby żyć po napromieniowaniu przez wybuch bomby atomowej. Dlatego potrzebne będzie wszystkim żyjącym na ziemi tchnienie ożywiające ciało bo jak już zrozumieliśmy posiadać oni będą w sobie Ducha Chrystusowego i znak na czołach. Będą wszyscy zdrowi po tym wydarzeniu aby mogli żyć normalnie i rozmnażać się w ciągu 1000 lat panowania świętych na ziemi. Świętych, którzy będą zstępować z nieba na ziemię w postaci podobnej do uwielbionego ciała Pana Jezusa po zmartwychwstaniu, będą mogli materializować i dematerializować się podobnie jak to robili aniołowie przed potopem. Będą oni rozstrzygać sprawy ludu Bożego.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego