panmojbogmoj

Idź do spisu treści

Menu główne

Rozdzial III - strona 4

Pan Mój Bóg Mój > Rozdzial III - KRÓLESTWO BOŻE > KRÓLESTWO BOŻE cz.1
 

Hebr.5,9-10 A osiągnąwszy pełnię doskonałości stał się dla wszystkich, którzy mu są posłuszni sprawcą zbawienia wiecznego. I został obwieszczony przez swego Ducha Świętego jako Arcykapłan według porządku Melchisedeka. W jakiej religii czy wyznaniu jest taki arcykapłan, który z siebie samego złożył ofiarę za grzechy ludu? Czy jehowa  uczynił albo ojciec z tzw. trójcy czy dwójcy? Czy uczynił to jakiś ksiądz, pastor, guru albo inny człowiek? Z pewnością NIE! Tylko Pan Jezus Chrystus zawsze pierwszy i doskonały we wszystkim.
Hebr.4,14-16
Mając więc Wielkiego Arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa Pana Jezusa, Syna Bożego, Baranka, Ofiarę Żywą złożoną za nasze grzechy, trzymajmy się mocno wyznania. Nie mamy bowiem Arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze.
Hebr.10,14-18
Albowiem jedną Ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni. Poświadcza nam to również Duch Święty Pana Jezusa powiedziawszy bowiem: Takie zaś jest przymierze jakie zawrę z nimi. Po upływie owych dni mówi Pan Bóg: Prawa  włożę w ich serca i na umysłach ich wypiszę je. Dodaje: A grzechów ich i ich nieprawości nie wspomnę więcej. Gdzie zaś jest ich odpuszczenie tam nie ma już ofiary za grzech. Umiłowani bracia i siostry w Duchu Świętym Pana Jezusa Chrystusa, który jest jedynym Królem w Królestwie wiekuistym. Jedynym Władcą, który ma prawo władać nad wszelkim stworzeniem we wszechświecie. Kimże jest człowiek, że spiera się ze swoim Stwórcą, targując się zuchwale o wszystkie Boże postanowienia? Pan Jezus mówi: będziesz miłował tylko Pana Boga twego, który cię stworzył, a człowiek oddaje chwałę tak zwanym bogom. Dalej mówi: nie będziesz czynił podobizny, a człowiek zapełnia ziemię bałwanami i kłania się dziełu swoich rąk. Mówi Pan Bóg osobiście, że: wszystko cokolwiek czynisz w słowie, czy w uczynku uczynisz w imieniu, które ci daję, w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, wzywając tego imienia będziesz składać dziękczynienia, prośby i przed tym imieniem ugniesz kolano, a człowiek lży to imię, używając go do wszystkiego i wzywa boga imieniem przez siebie wybranym np. jehowo. Pan Jezus mówi: dzień sabatu uznasz za godny czci, a człowiek używa w tym dniu wszelkiego rodzaju uciech. Pytam: Jaki władca,  król na ziemi byłby tak pobłażliwy jak Pan Jezus Chrystus? Jeśli łamanie prawa ustanowionego przez człowieka jest karane surowo na ziemi przez ludzi, a wszelki bunt, czy spisek, czy podejrzenie zamachu jest uznane za zdradę i ukarane śmiercią? To ludzie, zastanówcie się! O ileż z większym Majestatem mamy do czynienia! Pan Jezus Zbawiciel, Najwyższy Król, Bóg Wszechmogący, żyjący wiecznie panuje nad wszystkimi królami i władcami wszechświata, a cóż dopiero nad nami. Przekonał się o tym na własnej skórze król Nebukadnesar, który swej własnej sile i mocy przypisał  
Dan.4,29
Będziesz wypędzony spośród ludzi, będziesz mieszkał ze zwierzętami polnymi, trawą jak bydło będą cię karmić i siedem wieków przejdzie nad tobą, aż poznasz, że Najwyższy ma władzę nad królestwem ludzkim i że je daje temu, komu chce. Jak myślicie, czy jakiekolwiek królestwo, czy państwo może mieć powodzenie jeśli głowa tego państwa, władza w tym państwie wpuszcza do kraju złoczyńcę? Czy wpuścilibyście do domu złodzieja? A tak właśnie postępują władcy na ziemi. Zamiast dbać o lud, zwłaszcza ubogi, wdowy, sieroty, słabych, chorych, to właśnie ich kosztem używa gościny złoczyńca. Potem król mówi ludowi, że trzeba podciągnąć pasa, że wszyscy muszą ucierpieć, gdyż są dziury budżetowe. Gdy zabiera się wielkim to jeszcze dużo im zostanie, ale gdy zabiera się małym to nie zostaje im nic, bo mają mały grosz. Do tego dochodzi jeszcze gniew Prawdziwego Króla Pana Jezusa Chrystusa, ponieważ narody nie wiedzą komu należy oddawać cześć i uwielbienie i chwałę i kto naprawdę zajmuje się ludźmi jak Ojciec dziećmi. Czy człowiek może być wspaniałym Ojcem Świętym? Czy człowiek może dać ludziom to co potrzebują, czy tak naprawdę zna ich potrzeby? Biada ludziom, którzy polegają na człowieku, którzy człowieka nazywają Świętym! Nie dziwmy się, że ludzie w kraju, do którego wpuszczono złoczyńcę został splądrowany i dotknięty głodem, suszą, powodzią, kataklizmem.
Jer.17,5
Tak mówi Pan Bóg Król: Przeklęty mąż, który na człowieku polega i z ciała czyni swoje oparcie, a od Pana Jezusa Króla królów, Pana panów odwraca się jego serce! ądźcie rozsądni wielcy tego świata i rozumiejcie, jaka jest wola Boża. Król Nebukadnesar zrozumiał błąd, zawołał na rozum i oddał należną cześć Panu Bogu Królowi Sprawiedliwości:
Dan.4,31
Ja Nebukadnesar podniosłem  ku niebu: a gdy znowu rozum mi powrócił, wtedy błogosławiłem Najwyższego i Żyjącego wiecznie; chwaliłem i wysławiałem, gdyż Jego władza jest władzą wieczną, a Jego Królestwo z pokolenia w pokolenie. Nie można tymczasowo być królem, jak myślą religie, myślą, że Pan Jezus jako syn otrzymał na pewien czas władzę, potem odda ją ojcu. Czy to możliwe jeśli chodzi o wiekuiste panowanie? Królem jest na zawsze! Syn królewski rodzi się jako przyszły król. Pan Bóg zasiadł na tronie i nigdy z niego nie zejdzie, bo żyje wiecznie więc jak może przekazać panowanie na trochę! Weźcie pod uwagę słowa Pana Boga Jezusa Chrystusa:
Dan.4,32
A wszyscy mieszkańcy ziemi uważani są za nic, według swojej woli postępuje Król Pan Jezus z zastępami ńskimi i z mieszkańcami ziemi. Nie ma takiego, kto by powstrzymał Jego rękę i powiedział mu: co czynisz? Trzeba wziąć pod uwagę, że nie ma władzy jak tylko od Pana Boga.
Dan.4,34
Teraz, ja Nebukadnesar, chwalę, wywyższam i wysławiam Króla Niebios, gdyż wszystkie Jego dzieła są prawdą i Jego ścieżki są sprawiedliwością. Tych zaś, którzy pysznie postępują może poniżyć. Każdy kto ma dostęp do władzy na tej ziemi musi wiedzieć, że podlega władzy Najwyższego Króla Pana Jezusa Chrystusa, który jest Panem Bogiem Wszechmogącym.
Rzym.13,1
Każdy człowiek niech się poddaje władzom zwierzchnim; bo nie ma władzy jak tylko od Pana Boga, a te, które są, przez Pana Boga są ustanowione. Wszystko co dzieje się na ziemi jest zamierzeniem Bożym. Izrael rodowity pogardził Królem wiecznym dlatego są bezpańscy.
Jan19,14-15
A był to dzień Przygotowania Paschy, około szóstej godziny; i rzekł do żydów (Piłat): Oto Król wasz! A oni zawołali: Precz, precz, ukrzyżuj Go! Rzekł do nich Piłat: Króla waszego mam ukrzyżować? Odpowiedzieli arcykapłani: Nie mamy króla, tylko cesarza. Zwróćcie uwagę moi mili, że to właśnie arcykapłani, którzy mieli pilnować życia żydów (duchowego), aby byli czyści, aby zachowywali przymierze z Panem Bogiem, właśnie oni w imieniu ludu wystąpili zdradziecko wobec Króla wiecznego, pociągając za sobą cały lud Izraelski. Aby wypełniły się słowa: Do swej własności przyszedł, ale swoi Go nie przyjęli. Również świat, królestwa świata zamieniły Chwałę Bożą (którą im objawił na ziemi i w dziełach dokonywanych) na człowieka. W nim nadzieję pokładają, jemu ślą podziękowania, przed nim zginają swe kolana. Uwielbiają człowieka jako Ojca Świętego, jako Króla, gdyż zasiada na tronie. Wszyscy królowie ziemi człowiekowi kłaniają się robiąc z niego bóstwo. Uprawiają z nim wszeteczeństwo wszyscy królowie ziemscy. A przecież Król królów i Pan panów widzi to wszystko.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego