panmojbogmoj

Idź do spisu treści

Menu główne

Rozdzial II - strona 6

Pan Mój Bóg Mój > Rozdzial II - PAN JEZUS CHRYSTUS
 

2Kor.3,15-16 Tak jest aż po dzień dzisiejszy ilekroć czyta się Mojżesza zasłona leży na ich sercu (tu dodam, że w St. Testamencie Pan Jezus Chrystus występuje pod czterema spółgłoskami j h w h, są to inicjały imienia, które później wyjaśnię) Lecz gdy się do Pana Jezusa Chrystusa nawrócą zasłona zostaje zdjęta. A gdy zasłona zostaje zdjęta to:
Hebr.10,19-20
Mając więc, umiłowani bracia, ufność iż przez krew Pana Jezusa Chrystusa mamy wstęp do świątyni. Drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas poprzez zasłonę, to jest przez ciało swoje. A ponieważ  uczonych badało Biblię i żaden z nich nie zrozumiał, że jedynym Władcą wszechświata jest Pan Jezus Chrystus, że przed Nim, Boga nie było i innego już nigdy nie będzie. Dlatego ciało pośredniczyło między Duchem a ludźmi.
Hebr.9,15
I dlatego jest On pośrednikiem nowego przymierza, ażeby gdy poniesiona została śmierć dla odkupienia przestępstw popełnionych za pierwszego przymierza, ci którzy są powołani otrzymali obietnice dziedzictwo wieczne. Żeby te słowa były wiarogodne należy dodać:
Gal.3,19-20
Czymże więc jest  Został on dodany z powodu przestępstw, aż do przyjścia potomka, którego dotyczy obietnica, a został on dany przez aniołów do rąk (Mojżesza) pośrednika. Pośrednika zaś nie ma tam, gdzie chodzi o jednego, a Bóg (Pan Jezus Chrystus) jest jeden. Do czasu zmartwychwstania Pan Jezus Chrystus będąc w ciele ludzkim jest Synem i Ojcem. Synem jest ciało ziemskie, Ojcem zaś Duch Święty, który z nieba zstąpił. Napisałem to kolejny raz, ale żeby to do końca wszystko wyjaśnić podam wersety: i tak należy przeczytać:
2Kor.5,16
Dlatego już odtąd nikogo nie znamy według ciała, a jeśli znaliśmy Pana Jezusa Chrystusa według ciała, to teraz już nie znamy. Dlatego, że:
2Kor.3,17
Pan Jezus Chrystus jest Duchem, gdzie zaś Duch Pański tam wolność. Co to znaczy? To znaczy, ze odtąd już modlimy się tak: Ojcze nasz, Panie Jezu, Boże nasz, który mieszkasz w niebie a swoim Świętym Duchem będziesz z nami na ziemi, aż do skończenia świata. To Twoje Święte Imię już jest i będzie Święte na zawsze. Dziękujemy Ci, Ojcze nasz Panie Jezu, że przekazałeś nam Wiekuiste Królestwo Twoje abyśmy panowali w nim zgodnie z Twoją Myślą. Amen. Od tej pory święci Pańscy są Jego ciałem na ziemi, w których mieszka Duch Święty Pana Jezusa Chrystusa. A tak jest zanotowane:
1Kor.6,19-20
Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga Pana Jezusa Chrystusa i że nie należycie też do siebie samych? Drogoście bowiem kupieni. Wysławiajcie tedy Boga (czyli Ducha Świętego) w ciele waszym. Ponieważ Pan Jezus Chrystus jest swoim Duchem Świętym w świętych swoich, a z kolei święci Pańscy są ciałem Jego. Tak też jest zapisane:
Ef.1,22-23
Duch Święty wszystko poddał pod nogi Pana Jezusa Chrystusa, a Jego samego ustanowił ponad wszystkim Głową świątyni, która jest ciałem Jego, świątynia zaś jest pełnią Tego, który Sam wszystko, we wszystkim wypełnia.
IKor.2,16 Bo któż poznał Myśl Pana Jezusa Chrystusa?Któż może Go pouczać? Ale my jesteśmy Myśli Pana Jezusa Chrystusa (czyli Jego Ducha Świętego)..A o tym, że Pan Jezus Chrystus jest Ojcem naszym to już Izajasz napisał:
Iz.9,5 Albowiem dziecię narodziło się nam (ludzkości) jest Syn dany i spocznie władza na Jego ramieniu i nazwą Go: Cudowny Doradca, (bo jeśli Myśl Pańska zamieszka w nas, to wtedy On Sam będzie nami kierował).…Bóg Wszechmocny, Ojciec Odwieczny, Król Pokoju. A Sam Pan Jezus Chrystus mówi do Filipa:
Jan14,7-9
Gdybyście byli mnie poznali i Ojca mego byście znali, odtąd Go znacie i widzieliście Go.(czyli patrzyli na Ojca, ale Filip tego nie zrozumiał). Rzekł mu Filip: Panie pokaż nam Ojca, a wystarczy nam. Odpowiedział mu Pan Jezus: Tak długo jestem z wami i nie poznałeś mnie Filipie? Kto mnie widział, widział Ojca, jak możesz mówić: Pokaż nam Ojca. Prawda, że to takie proste, a jednocześnie takie trudne? Proste dla tych, którzy uwierzyli w Pana Jezusa Chrystusa jako Boga Wszechmogącego, a trudne jest dla tych, którzy wtedy  uwierzyli i dziś nie wierzą. Dlatego to Jan napisał:
IJana2,12-14
Piszę wam dzieci (Boże), gdyż odpuszczone są wam grzechy przez wiarę w Imię Pana Jezusa Chrystusa. Piszę wam ojcowie, gdyż znacie Tego, który jest od początku. Piszę wam młodzieńcy, gdyż zwyciężyliście złego. Napisałem wam dzieci (dlatego, że przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa usynowienia dostąpiliśmy), gdyż znacie Ojca. Napisałem wam ojcowie, gdyż znacie Tego, który jest od początku. Napisałem wam młodzieńcy, gdyż jesteście mocni i Słowo Boże mieszka w was i zwyciężyliście złego.
IJana2,23
Każdy, kto poddaje w wątpliwość Syna nie ma i Ojca. Kto wierzy w Syna, ma i Ojca. Przy okazji należy odnieść się do wyrazu „powołani”. Kto to są powołani? Kto ich powołuje? Pan Jezus Chrystus tak się na ten temat wypowiada:
Jan6,44-47
Nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec (czyli Duch Święty) który mnie posłał, a Ja go wskrzeszę (czyt. prawidłowo wzbudzę albo ożywię) w dniu ostatecznym. Przypomnę, że jeżeli ktoś nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest Jego. Czyli jak posłał na świat Pana Jezusa Chrystusa Jego własny Duch, tak też Ten sam Duch jako Ojciec wszystkiego, powołuje do wiary w Pana Jezusa Chrystusa czyli Duch Święty bada wszystko nawet głębokości Boże. Napisano bowiem u proroków: I będą wszyscy pouczeni przez Boga (czyli Ducha Świętego) każdy kto słyszał od Ojca (czyli Ducha Świętego) i jest pouczony, przychodzi do mnie. Nie jakoby ktoś widział Ojca (czyli Ducha Świętego czyli Chrystusowego). Ojca widział tylko ten, który jest od Boga. Jeżeli ja widzę swój rozum, a jestem kopią mego Stwórcy, to tym bardziej Sam Stwórca Pan Jezus Chrystus widzi swój Rozum czyli swego Ducha Świętego. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam (to mówi Pan Jezus Chrystus) kto wierzy we mnie ma żywot wieczny. I ten warunek jest pierwszym i najważniejszym warunkiem do otrzymania życia wiecznego.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego