panmojbogmoj

Idź do spisu treści

Menu główne

Rozdzial III - strona 34

Pan Mój Bóg Mój > Rozdzial III - KRÓLESTWO BOŻE > KRÓLESTWO BOŻE cz.2
 

Mat.28,19-20 Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ucząc je przestrzegać wszystkiego co wam przykazałem. Czy podział ducha w powstałych przez protest i reformacje kościołach, religiach, wyznaniach jest tym czego pragnął Pan Jezus? Paweł nawoływał przecież w imieniu Pana Jezusa do jedności myśli w spójni pokoju!
Ef.4,3-7
Starając się zachować jedność Ducha w spójni pokoju; jedno ciało (Chrystusowe) i jeden Duch (Chrystusowy), jak też powołani jesteście do jednej nadziei, która należy do waszego powołania; Jeden Pan (Pan Jezus), jedna wiara (w Pana Jezusa), jeden chrzest (w śmierć Pana Jezusa); Jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. A każdemu z nas dana została łaska według miary daru Chrystusowego. Nie ma na ziemi jednej wiary mimo, że jeden jest Bóg Ojciec Pan, który jest Zbawicielem Królem, który jest Wszechmogący skoro mógł będąc nieśmiertelnym złożyć swe życie jako Baranek i własną krwią, nie krwią zwierząt, \ wykupił Sobie lud na własność. Skoro reformacja w kościołach nie doprowadziła do wykonania woli Bożej aby była na ziemi jedna wiara to znaczy, że droga reform nie jest słuszna i nic człowiekowi nie daje, nie zbliża go do Zbawiciela Boga Pana Jezusa. Przez reformację ludzie oddalili się jeszcze bardziej od Prawdy od Pana Jezusa, idąc za nauką człowieka. A tak być nie powinno! Nauka E.G. White jest dowodem jak wielki wpływ może mieć człowiek na innych ludzi, na ich życie, na sposób myślenia. Dlatego szatan wiedząc o tym posługuje się człowiekiem do zwodzenia. Bardzo wiele czasu zajęło by mi opisanie wszystkich powstałych religii, wyznań, kościołów chrześcijańskich powstałych przez protestantyzm i reformację ale nie chodzi mi o to! One same się reklamują, swoją naukę i działanie i nawzajem się oskarżają, także można w mniejszym czy większym stopniu poznać jaki jest to duch. Jedno łączy całe chrześcijaństwo: wszyscy wierzą w ojca i syna! Dwie osoby! A Bóg jest jeden! Pan Jezus podzielił chrześcijaństwo na cztery części: katolicy, świadkowie jehowy, adwentyści uznający E.G.White za prorokinie a jej naukę za prawdę i tych, którzy uznali naukę po proteście i reformach a nie uznali E.G.White za prorokinię. Mówię do tych pozostałych, którzy nie zapędzają się za daleko a trzymają się tego co uznali za słuszne czyli uznali przykazania. Wszystkie! Przestrzeganie przykazań jest niezbędne ale za samo przestrzeganie nie ma nagrody, gdyż jest to obowiązek każdego człowieka! Zastanówmy się nad odpowiedzią Pana Jezusa gdy Go młodzieniec zapytał czego mu jeszcze brakuje do doskonałości i nieśmiertelności bo przykazań przestrzega.
Mat.19,20-21
Mówi mu młodzieniec: Tego wszystkiego przestrzegałem od młodości mojej; czegóż mi jeszcze nie dostaje? Rzekł mu Pan Jezus: Jeśli chcesz być doskonały idź, sprzedaj co posiadasz i rozdaj ubogim a będziesz miał skarb w niebie, potem przyjdź i naśladuj mnie. Człowiecze Boży przestrzegaj więc przykazań, przyjdź do Pana Jezusa  że jest jedynym Bogiem Ojcem i nie ma innego a potem idź i naśladuj Go. Bo nic nie może syn uczynić tylko to co widział u Ojca. Nie ma większej miłości nad tę jeśli ktoś życie swoje kładzie za przyjaciół swoich. Czego więc brakuje do doskonałości wszystkim, którzy przestrzegają przykazań? Wiary! Wiary w Pana Jezusa Chrystusa.
Gal.5,2-8
Oto ja Paweł powiadam wam: Jeśli się dacie obrzezać, Chrystus wam nic nie pomoże. A oświadczam raz jeszcze każdemu człowiekowi, który daje się obrzezać, że powinien cały zakon wypełnić. Odłączyliście się od Chrystusa wy, którzy w zakonie szukacie usprawiedliwienia; wypadliście z łaski. Albowiem my w duchu oczekujemy spełnienia się nadziei usprawiedliwienia z wiary, bo w Chrystusie Panu Jezusie ani obrzezanie ani nieobrzezanie nic nie znaczy lecz wiara, która jest czynna w miłości. Biegliście dobrze; któż wam przeszkodził być posłusznymi Prawdzie? Namawianie takie nie pochodzi od Tego, który was powołuje. Namawianie do innej nauki niż głosił Sam Pan Jezus i apostołowie, którzy w Pana Jezusa uwierzyli i umiłowali Go tak, że życie swoje, całe życie oddali dla Niego i poczytali to sobie za największy zaszczyt, że mogli nie tylko w Niego wierzyć ale i dla Niego cierpieć! (Fil.1,29) Reformacja miała miejsce w czasach niewiedzy, z tego właśnie powodu nikt z ludzi żyjących na ziemi nie stracił życia za wiarę w Pana Jezusa. Owszem było prześladowanie, ginęli ludzie ale oni walczyli o wolność słowa i wyznania! Walczyli o rozpowszechnianie Pisma Świętego, o możliwość zachowywania przykazań. Dlatego na podstawie przykazań sądzeni będą. Jeśli przestrzegał przykazań to okazał miłość do Pana Boga, który je dał.
1Jana5,2
Po tym poznajemy iż dzieci Boże miłujemy jeżeli Pana Boga miłujemy i przykazania Jego spełniamy.
Jan14,14-15
Jeśli o co prosić będziecie w imieniu moim spełnię to. Jeśli mnie miłujecie przykazań moich przestrzegać będziecie. Pamiętajmy:
Jak.4,12
Jeden jest Zakonodawca i Sędzia, Ten, który może zbawić i zatracić. Ty zaś kim jesteś, że osądzasz bliźniego? Wniosek taki, że tylko Bóg decyduje o życiu i śmierci i osądzi wszystkich ludzi sprawiedliwie, gdyż Jest j h w h Królem Sprawiedliwości. Dla każdego człowieka ważna jest wiara i uczynki, skoro nie było już wiary w Pana Jezusa (bo weszły wilki drapieżne nie oszczędzając trzody) zostały więc uczynki i na tej podstawie sądzeni będą ci, którzy nie mogli poznać Prawdy Pana Jezusa Boga Wszechmogącego Abrahama, Izaaka i Jakuba. Nie mogli poznać bo Królestwo Boże doznało gwałtu i Pismo Święte (czyli klucze do poznania) zostały przywłaszczone. Co Pismo mówi?
Mat.26,31
Wtedy mówi do nich Pan Jezus: Wy wszyscy zgorszycie się ze mnie tej nocy; napisano bowiem: Uderzę Pasterza i będą rozproszone owce trzody.
Zach.13,7
Ocknij się mieczu przeciwko mojemu Pasterzowi i przeciwko mężowi- mojemu towarzyszowi!- mówi Pan Zastępów- Uderz Pasterza i będą rozproszone owce, Ja zaś zwrócę swoją rękę przeciwko maluczkim.
Łuk.16,16
Do czasów Jana był zakon i prorocy, od tego czasu jest zwiastowane Królestwo Boże i każdy się do niego gwałtem wdziera. Tak, tak gwałtem! Każdy reformator przyłożył rękę do rozpowszechnienia Pisma Świętego ale jednocześnie zabrał się niezwłocznie do spożywania własnego pokarmu! W ten sposób powstało wielu fałszywych proroków. Takich jak „niewiasta Izebel”, która idąc za fałszywym proroctwem Williama Millera zwodzi, nakłaniając swoją nauką tych, którzy chcą przestrzegać przykazań do uprawiania wszeteczeństwa i do spożywania wraz z nią rzeczy ofiarowanych bałwanom. Łamiąc w ten sposób przykazania, które przyjęli z miłości do Pana Boga. Myślisz sobie: Co mam zrobić żeby znaleźć łaskę u Pana Jezusa? Odpowiedź jest prosta:

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego