panmojbogmoj

Idź do spisu treści

Menu główne

Rozdzial III - strona 2

Pan Mój Bóg Mój > Rozdzial III - KRÓLESTWO BOŻE > KRÓLESTWO BOŻE cz.3
 

Judy 4Wkradli się bowiem pomiędzy was jacyś ludzie, na których od dawna wypisany został ten wyrok potępienia, bezbożni, którzy łaskę Pana Boga naszego obracają w rozpustę i zapierają się naszego jedynego Władcy Pana Jezusa Chrystusa.
Judy10-21
Ci zaś bluźnią przeciwko rzeczom, których nie znają natomiast rzeczy, które w naturalny sposób jak nierozumne zwierzęta poznają gubią ich. Biada im! Bo poszli drogą Kaina i pogrążyli się w błędzie Balaama dla zapłaty i zginęli w buncie Korego. Oni to są zakałą na waszych ucztach miłości, w których bez obawy biorą udział i tuczą siebie samych, chmurami bez wody unoszonymi przez wiatry, drzewami jesiennymi, które nie rodzą owoców, dwakroć obumarłymi, wykorzenionymi, wściekłymi bałwanami morskimi, wyrzucającymi hańbę swoją, błąkającymi się gwiazdami, dla których zachowane są na wieki najgęstsze ciemności. O nich też prorokował Henoch, siódmy potomek po Adamie mówiąc: Oto przyszedł Pan Jezus z tysiącami swoich świętych aby dokonać sądu nad wszystkimi i ukarać wszystkich bezbożników za wszystkie ich bezbożne uczynki, których się dopuścili i za wszystkie bezecne słowa jakie wypowiedzieli przeciwko Panu Jezusowi bezmyślni grzesznicy. Są to ludzie biadający nad losem swoim kierujący się swoimi pożądliwościami; usta ich głoszą słowa wyniosłe a dla korzyści schlebiają ludziom. Lecz wy umiłowani przypomnijcie sobie słowa wypowiedziane przez apostołów Pana naszego Jezusa Chrystusa, gdy mawiali do was: W czasie ostatecznym wystąpią szydercy postępujący według swoich bezbożnych pożądliwości. To są ci, którzy wywołują rozłamy, zmysłowi, nie mający Ducha Świętego. Ale wy umiłowani budujcie siebie samych w oparciu o najświętszą wiarę waszą, módlcie się w Duchu Świętym, zachowajcie siebie samych w miłości Bożej oczekując miłosierdzia Pana naszego Jezusa Chrystusa, ku życiu wiecznemu.
2Piotr.2,1-3
Lecz byli też fałszywi prorocy między ludem  i wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzać będą zgubne nauki i zapierać się Pana Jezusa, który ich odkupił, sprowadzając na się rychłą zgubę. I wielu pójdzie za ich rozwiązłością a Droga Prawdy będzie przez nich pohańbiona. Z chciwości wykorzystywać was będą przez zmyślone opowieści lecz wyrok potępienia na nich od dawna zapadł i zguba ich nie drzemie.
2Piotr.2,9-19
Umie Pan Jezus wyrwać pobożnych z pokuszenia, bezbożnych zaś zachować na dzień sądu celem ukarania szczególnie zaś tych, którzy oddają się niecnym pożądliwościom cielesnym, a zwierzchnością pogardzają. Zuchwali, zarozumiali, nie lękają się nawet bluźnić mocom niebiańskim. Chociaż aniołowie siłą i mocą są więksi od nich, nie wydają na nich przed Panem  wyroku potępienia. Lecz oni jak nierozumne zwierzęta, które z natury są po to by je łapano i zabijano, bluźnią temu czego nie znają; toteż zginą jak one i poniosą karę za nieprawość. Oddawanie się w dzień rozpuście uważają za rozkosz a gdy współbiesiadują z wami są zakałą i hańbą ponieważ nurzają się w swoich pożądliwościach. Oczy ich wypatrują tylko cudzołożnic i nigdy im nie dość grzechu; nęcą dusze słabe, serce mają wyćwiczone w chciwości, synowie przekleństwa. Opuściwszy drogę prostą, zbłądzili i wstąpili na drogę Balaama, syna Beora, który ukochał zapłatę za czyny nieprawe lecz został zganiony za swoją nieprawość; nieme bydlę juczne przemówiwszy głosem ludzkim zapobiegło nierozumnemu postępkowi proroka. Ludzie ci, to źródła bez wody i obłoki pędzone przez wicher; czeka ich przeznaczony najciemniejszy mrok. Przemawiając bowiem słowami nadętymi a pustymi, nęcą przez żądze cielesne i rozwiązłość tych, którzy dopiero co wyzwolili się od wpływu pogrążonych w błędzie obiecując im wolność chociaż sami są niewolnikami zguby; czemu bowiem ktoś ulega tego niewolnikiem się staje.
1Kor.7,23
Drogoście kupieni; nie stawajcie się niewolnikami ludzi. Wiele też jest sekt, w których człowiek jest guru dlatego nie są i nigdy nie będą wolni ci, którzy ulegają takim ludziom. Destrukcyjna sekta jest w swej istocie totalitarną organizacją typu piramidalnego z osobą lub grupą osób na czele sprawujących w sposób dyktatorski kontrolę nad swymi członkami. W rekrutowaniu nowych członków posługuje się zwodzeniem Posługuje się również technikami psychomanipulacji, aby ludzi uzależnić i uczynić sobie posłusznymi. Sekty typu destrukcyjnego nie respektują ludzkiej indywidualności, kreatywności i wolnej woli. Próbują za to ludzi „sklonować" tak, aby stali się małymi wersjami lidera sekty. Zwykła sekta to grupa ludzi, która posiada ekstrawagancki bądź nietypowy zbiór wierzeń i rytuałów, które nie należą do głównego nurtu. Jednak tak długo jak ludzie mogą w wolny sposób wybrać w pełni ujawnioną doktrynę grupy i jej praktyki oraz wybrać, aby w sposób równie wolny odejść bez poczucia strachu lub szykan, wtedy taka grupa nie podpada pod behawioralną/psychologiczną kategorię destrukcyjnej sekty. Oczywiście istnieją również takie grupy, które są antyspołeczne (np. Ku Klux Klan, naziści, grupy głoszące supremację białych) które nauczają jawnie nienawiści, mogą również być uznawane za destrukcyjne. Poza sektami typu religijnego istnieją sekty typu terapeutycznego, politycznego czy ekonomicznego. Destrukcyjne więzi lub destrukcyjny wpływ psychologiczny mogą mieć miejsce w małych grupach (np. jedna osoba próbująca kontrolować drugą) lub w grupach, które osiągają duże rozmiary rzędu milionów członków. Wiele destrukcyjnych sekt otaczają inicjatywy religijne, polityczne i biznesowe. Istnieje zdecydowanie wiele różnic pomiędzy poszczególnymi organizacjami. Japońska sekta stosowała fizyczne więzienie, nielegalne środki farmakologiczne oraz formę tortur aby zindoktrynować nowych członków. Ludzie mogą być zmuszani do oddania wszystkich swoich majętności oraz do odcięcia się od swojej rodziny i przyjaciół. Jeśli członkowie próbują opuścić grupę lub przeciwstawiać się przywództwu, mogą zostać nawet zabici. Inna wielka grupa prowadzi sesje "treningowe" gdzie zwyczajnie używają technik hipnozy abyś uwierzył że przywódca jest "mesjaszem" i które wpajają członkom aby rekrutowali wszystkich swoich bliskich i przyjaciół. Dlatego też uczniowie Pana Jezusa zostali w podobny sposób nazwani „sektą” właśnie z powodu uznania Pana Jezusa za Mesjasza Zbawiciela.
Dz.24,5
Mąż ten, stwierdziliśmy to bowiem jest rozsadnikiem zarazy i zarzewiem niepokojów wśród wszystkich żydów na całym świecie i przywódcą sekty nazarejczyków.
Dz.24,14
To jednak wyznaję przed tobą, że służę ojczystemu Bogu zgodnie z tą drogą, którą oni nazywają sektą, wierząc we wszystko co jest napisane w zakonie i u proroków. To znaczy, że tak jak Pan Jezus został zaliczony w poczet złoczyńców tak i jego uczniowie. Jak powiedział: nie jest uczeń nad Mistrza ani sługa nad Pana swego. Guru stoi na czele sekty a Pan Jezus Chrystus jest Głową świątyni żywej.
Ef.4,14-16
Abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Pana Jezusa, który jest Głową, w Chrystusa, z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka rośnie i buduje siebie samo w miłości. „Kontrola umysłu" czy psychomanipulacja przejawia się technikami kontroli umysłu takimi jak hipnoza, wizualizacja, medytacja, rytuał, techniki oddychania a nawet modlitwa bo są sposobami zniewolenia i sugerowane przez inne osoby. Każdą poddawaną myśl należy rozważyć, przemyśleć i uzasadnić na podstawie dwóch zeznań do tego służy nam Biblia czyli Pismo Święte jak już było wspomniane. Służy  wykrywania błędów do poprawy do wychowywania w sprawiedliwości aby człowiek Boży inaczej mówiąc myślący był doskonały w myśleniu oczywiście aby okazał się rozumny bo głupcy Panu Bogu się nie podobają; a tylko głupiec nie ma wątpliwości, człowiek zaś rozumny przemyśli wszystko. Posiadanie władzy nad swoim umysłem zawiera w sobie: bycie w zgodzie ze swoimi emocjami, posiadanie zdolności do myślenia analitycznego, zadawania pytań, patrzenia na daną sprawę z różnych perspektyw, posiadanie wolności nad swoim zachowaniem. Wydawałoby się, że ktoś kto mówi: jestem człowiekiem niewierzącym, że jest wolny. To tylko pozory czego dowodzi następna grupa ludzi: Agnostycyzm- pogląd, według którego nikomu i nigdy nie uda się dowieść istnienia bądź nie istnienia Boga. Agnostycyzm nie wyklucza się wzajemnie z ateizmem lub teizmem- ludzie nie wierzący. Agnostyk znaczy dokładnie „bez wiedzy”, jest to forma ateizmu. Bardzo trafne określenie takich ludzi: „bez wiedzy” gdyż trzeba najpierw poznać kogoś lub coś żeby ocenić jako dobre lub złe. Bez poznania Boga inaczej Myśli Pana Jezusa Jego Świętej Osobowości nie można ć czy wiara w Boga jest dobra czy zła i być człowiekiem dojrzałym, dlatego mamy dochodzić tego co dobre, dochodzić do tej męskiej doskonałości.


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego