panmojbogmoj

Idź do spisu treści

Menu główne

Rozdzial II - strona 7

Pan Mój Bóg Mój > Rozdzial II - PAN JEZUS CHRYSTUS
 

Hebr.9,27 A jak postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd. To ci, którzy za życia swego uwierzą w Pana Jezusa Chrystusa jako jedynego Boga Wszechmogącego, jako  Ojca niebiańskiego nie będą sądzeni.
Jan3,17-21
Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Pana Jezusa Chrystusa nie będzie sądzony, kto zaś nie wierzy już jest osądzony, dlatego, że nie uwierzył w Imię jednorodzonego Syna Bożego. A na tym polega sąd, że Światłość przyszła na świat, lecz, ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe. Każdy bowiem kto źle czyni nienawidzi Światłości i nie zbliża się do Światłości (czyli do Pana Jezusa Chrystusa) aby nie ujawniono jego uczynków. Lecz kto postępuje zgodnie z prawdą (czyli spełnia wymagania prawdy Biblia Tysiąc.) dąży do Światłości, aby wyszło na jaw, że uczynki jego są dokonane w Bogu Panu Jezusie Chrystusie. Jan Chrzciciel takie złożył świadectwo:
Jan1,6-9
Wystąpił człowiek posłany od Boga, który nazywał się Jan. Jan przyszedł na świadectwo o Światłości, by wszyscy przezeń uwierzyli. Nie był on światłością, lecz miał zaświadczyć o Światłości, Prawdziwa Światłość, która oświeca każdego człowieka przyszła na świat. Przecież bardzo jasno z tekstu wynika, kto jest Światłością, ale żeby nie było najmniejszej wątpliwości dodać należy co mówi na ten temat Sam Pan Jezus Chrystus.
Jan12,46
Ja jako Światłość przyszedłem na świat, aby nie pozostał w ciemności nikt kto wierzy we mnie. Tu dodać należy:
IJana1,5
A zwiastowanie to, które słyszeliśmy od Pana Jezusa Chrystusa, które wam ogłaszamy jest takie, że Bóg jest Światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności. Powołanie zależy więc przede wszystkim od wnętrza człowieka. Jeżeli człowiek w swoim wnętrzu jest skłonny do wyrzucenia z siebie zła, to wtedy otrzymuje powołanie do wiary w Pana Jezusa Chrystusa. Ale kim jest człowiek, nikt z ludzi nie wie, prócz jego własnego ducha i Ducha Chrystusowego, który bada wszystkich ludzi.
Iz.59,20
Przyjdzie jako Zbawiciel dla Syjonu i dla tych, którzy w Jakubie odwrócili się od występku, mówi Pan Jezus Chrystus, którzy dobrowolnie odstąpią od wszelkiej nieprawości, którzy dobrowolnie zmuszą siebie do odstąpienia od wszelkiego zła, którzy dobrowolnie z krnąbrnych, upartych zmienią się w pokornych, którzy dobrowolnie dadzą się pouczyć, którzy dobrowolnie zrozumieją, że miłość do bliźniego czyli do wszystkich ludzi jest podstawą nowej wiary, że nie można wymagać od nikogo miłości, a nauczyć się ją dawać.
Ez.18,30-32
Dlatego każdego według jego postępowania będę sądził domu izraelski mówi Wszechmocny Pan Jezus Chrystus, Nawróćcie się i odwróćcie się od wszystkich waszych przestępstw, aby się wam nie stały pobudką do grzechu! Odrzućcie od siebie wszystkie swoje przestępstwa, które popełniliście przeciwko mnie, i stwórzcie sobie nowe serce i nowego ducha! Dlaczego macie umierać domu izraelski? Gdyż nie mam upodobania w śmierci śmiertelnika mówi Wszechmocny Pan Jezus Chrystus. Nawróćcie się więc, a żyć (wiecznie) będziecie. Te słowa można zostawić bez komentarza, ale esencją tej myśli i tych słów jest: Stwórzcie sobie nowe serce i nowego ducha, czyli zacznijcie całkiem od nowa myśleć i postępować. Kiedy Nikodem dostojnik izraelski przychodzi do Pana Jezusa, to Pan Jezus mu odpowiada:
Jan3,3
Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego.
Obj.3,20-21
Oto stoję u drzwi i kołaczę, jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi wstąpię do niego (swoim Duchem Świętym) i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak Ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim (Duchem moim) na Jego tronie. Sądzę, że sprawa powołania jest wyjaśniona. Umiłowani, chcę teraz wyjaśnić jak należy rozumieć wiersz z:
Ef.2,15
On zniósł zakon przykazań i przepisów, aby czyniąc pokój, stworzyć w Sobie samym z dwóch, jednego nowego człowieka.
Kol.2,14 Wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam, ze swoimi wymaganiami i ął go, przybiwszy go do krzyża. Teraz należy rzetelnie wyjaśnić, jaki zakon został zniesiony i co zostało przybite do krzyża, tym bardziej, że jest napisane w:
Gal.2,16 Ponieważ z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek. Natomiast ew. Mateusza jakby temu zaprzecza bo:
Mat.5,17-18
Nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków, nie przyszedłem rozwiązać lecz wypełnić. Bo zaprawdę powiadam wam: Dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie może być unieważniona w zakonie, aż wszystkie proroctwa się spełnią. Najpierw należy wyjaśnić, że zniesiony został zakon ceremonialny a dotyczył on jak już wspomniałem różnych obmywań, składania ofiar, jak też obrzezywania i tylko to zostało unieważnione. A wszystkie przykazania od największego do najmniejszego, wszystkie co do jednego są nie do naruszenia.
Jak.2,10-11
Ktokolwiek, bowiem zachowa cały zakon, a uchybi w jednym, stanie się winnym wszystkiego. Bo Ten, który powiedział: Nie cudzołóż, powiedział też: Nie zabijaj, jeśli więc nie cudzołóż, ale zabijasz, jesteś przestępcą zakonu.
3Moj.18,22
Nie będziesz cieleśnie obcował z mężczyzną tak jak z kobietą, jest to obrzydliwością. Pytam więc, czy to przykazanie straciło na wartości?
3Moj.18,23
Nie będziesz obcował z żadnym zwierzęciem, bo przez to stałbyś się nieczysty. Także kobieta nie będzie się kładła pod zwierzę, aby się z nim parzyć. Jest to ohydą.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego