panmojbogmoj

Idź do spisu treści

Menu główne

Rozdzial III - strona 47

Pan Mój Bóg Mój > Rozdzial III - KRÓLESTWO BOŻE > KRÓLESTWO BOŻE cz.1
 

Iz.65,3-4 Przez cały dzień wyciągam rękę do narodu, który ciągle zuchwale mnie drażnił składając ofiary w ogrodach i kadząc na łach. Przesiadując na grobach i nocując w miejscach ukrytych. Dlatego stało się to przykazaniem Pana Jezusa, aby nieczystego się nie dotykać. Nie chodzić na cmentarze i pogrzeby bo jesteście kapłaństwem.
Iz.8,19
Bo czy syn Boży ma się radzić umarłych w sprawach żywych? Chcę ście nie mieli nic wspólnego z tymi, którzy odstąpili od Pana Jezusa, abyście z nimi nie jadali pokarmu duchowego, nie rozmawiali na tematy związane z wiarą w Pana Jezusa to jest kolejne przykazanie. Dlaczego? Abyśmy nie stali się uczestnikami ich złych uczynków.
1Król.13,17
Taki bowiem mam rozkaz od Pana Jezusa: Nie jedz tam chleba i nie pij tam wody. Każdego kto spożywać będzie ten chleb i pić tę wodę okazując nieposłuszeństwo spotka śmierć, gdyż ten chleb jest zatruty a woda skażona. Nikt świadomie nie zje trucizny i nie wypiłby zatrutej wody, więc bądźcie roztropni.
Jer.9,12-14
A Pan Jezus rzekł: Dlatego, że porzucili mój zakon (wolności) który im dałem, nie słuchali mojego głosu i według niego nie postępowali. Lecz kierowali się uporem swojego serca i szli za Baalami (wrócili do bałwochwalstwa) jak ich nauczyli ich ojcowie. Dlatego tak mówi Pan Zastępów Bóg Izraela: Oto Ja nakarmię ich, to jest ten lud piołunem i napoję ich wodą zatrutą. Pan Jezus tak to wyraził:
Mat.12,30
Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, a kto ze mną nie zbiera, rozprasza. Każdy kto rozprasza jest antychrystem, bo wystąpił przeciwko Panu Jezusowi.
1Jana2,18-19 Dzieci, ostatnia to już godzina. A słyszeliście, że ma przyjść antychryst. Lecz, oto już teraz wielu antychrystów powstało. Stąd poznajemy, że to już ostatnia godzina. Wyszli spośród nas, lecz nie byli z nas. Gdyby bowiem byli z nas, byliby pozostali z nami. Lecz miało się okazać, że nie wszyscy są z nas.
1Tym.4,1
A Duch Święty wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary w Pana Jezusa i przystaną  duchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich. Pamiętajcie, że łaska Pana Jezusa dana jest tylko raz każdemu człowiekowi. Nie ma takiej możliwości, aby człowiek był dwa razy uświęcony. Dlatego, że Pan Jezus raz przyszedł w ciele na ziemię i umarł. Jeśli otrzymawszy poznanie prawdy grzeszymy przeciwko Panu Jezusowi to tak jak byśmy ponownie krzyżowali Chwałę Pana Jezusa. I aby ponownie odpuszczony był nam ten grzech, musiałby Pan Jezus jeszcze raz dać się ukrzyżować. Pisałem już, że do domu sprzątniętego, kiedy wraca zły duch to nie wraca sam, lecz zabiera legiony, siedem legionów demonów. I stan człowieka jest gorszy niż wtedy, gdy jeszcze nie znał Prawdy. Przebywając z takim człowiekiem narażamy się na to, że zarazi nas swoim sposobem myślenia. A więc posłuchajmy rady Pawła:
Rzym.16,17
A proszę was, bracia, abyście się strzegli tych, którzy wzniecają spory i zgorszenia przeciw nauce, którą przyjęliście, unikajcie ich.
Gal.1,7-9 Są pewni ludzie, którzy was niepokoją i chcą przekręcić ewangelię Chrystusową. Ale choć byśmy nawet my, albo anioł z nieba zwiastował wam ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali (a która jest w Biblii) niech będzie przeklęty. Jak powiedzieliśmy przedtem, tak i teraz znowu mówię: Jeśli wam ktoś  ewangelię odmienną od tej, którą przyjęliście (przez słowa tej książki) niech będzie przeklęty!
Hebr.6,4-8
Jest bowiem rzeczą niemożliwą żeby tych, którzy raz zostali oświeceni i zakosztowali daru niebiańskiego i stali się uczestnikami Ducha Świętego. I zakosztowali Słowa Bożego, że jest dobre, oraz cudownych mocy wieku przyszłego. Gdy odpadli powtórnie odnowić i przywieść do pokuty, ponieważ oni sami ponownie krzyżują Pana Jezusa i wystawiają Go na urągowisko. Albowiem ziemia, która piła deszcz, często na nią spadający i rodzi rośliny użyteczne dla tych, którzy ją uprawiają otrzymuje błogosławieństwo od Pana Jezusa. Lecz ta, która wydaje ciernie i osty jest bezwartościowa i bliska przekleństwa, a kresem jej spalenie. Bądźcie mądrzy! Chleba należy użyczyć każdemu bliźniemu jeśli cię prosi, nawet jeśli jest twoim nieprzyjacielem, ale pokarmu duchowego z każdym nie spożywajcie, zwłaszcza ze zdrajcą. Mówi Pan Jezus:
Mat.7,6
Nie dawajcie psom tego co święte i nie rzucajcie pereł swoich przed wieprze, by ich snadź nie podeptały nogami swymi i obróciwszy się nie rozszarpały was.
Mat.24,23-28
Gdyby wam wtedy kto powiedział: Oto tu w tym zborze jest (pewność zbawienia), albo w tamtym nie wierzcie. Powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda (w imieniu Pana Jezusa Chrystusa ale mocą szatana) aby o ile można zwieść i wybranych. Oto przepowiedziałem wam. Gdyby wam więc powiedzieli: Oto jest na pustyni
nie wychodźcie; oto jest w kryjówce nie wierzcie. Gdyż jak błyskawica pojawia się od wschodu i jaśnieje aż na zachód, tak będzie obecny Pan Jezus. Obecny na całej ziemi, gdyż wiadomość, że uznany został Pan Jezus Chrystus za Boga Wszechmogącego  swój lud w mgnieniu oka rozejdzie się po świecie. Jak? Przez satelitę, telewizję, fale radiowe, internet i inne techniczne wynalazki, które umożliwiają  przekaz informacji. Pamiętajcie, że wyszło wielu antychrystów, dlatego badajcie duchy czy pochodzą od Pana Jezusa. Gdyż nie każdy kto mówi Panie Jezu i nie każdy kto uznaje Pana Jezusa za Boga Wszechmogącego posiada Królestwo Duchowe w sobie, lecz tylko ten kto bierze udział w całkowitym wypełnieniu woli Pana Jezusa, która objawiona jest synom Bożym w zwiastowanych słowach. Macie także rękojmię Ducha Świętego, który zamieszkał w was przez wiarę w Pana Jezusa, i będzie w was obfitował ku życiu wiecznemu. Abyście mogli wraz z nami wykonać plan i to rzetelnie.
Ef.5,15-17 Baczcie więc pilnie jak macie postępować, nie jako niemądrzy lecz jako mądrzy. Wykorzystując czas, gdyż dni są złe. Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie jaka jest wola Pańska. Przedstawiona wprost z potwierdzeniem Biblii. W niczym nie ma być przesady bo wszystko co ponadto jest grzechem. To przykazuję wam, żeby ten który jest zbyt czysty trochę się pobrudził, a ten który jest zbyt brudny niech się stanie czyściejszy. Wszystkie zwierzęta stworzone są przez Pana Jezusa, aby człowiek nad nimi panował, aby służyły za pomoc w pracy, jako pokarm i odzienie np. skóra. Nie zostały obdarzone duchem, tylko życiem, są duszami żyjącymi, tylko człowiek ma ducha inaczej  Dlatego, że ludzie postępują sprzecznie z wolą Bożą i bardziej miłują zwierzęta niż ludzi, dlatego Pan Jezus daje to przykazanie, abyśmy nie przesadzili w relacjach ze zwierzętami. „Nie posiadać zwierząt bez powodu”, pies przy budzie - pilnuje domu, pies przewodnik
jest oczyma niewidomego, słuchem dla głuchego, kot w gospodarstwie - łapie myszy, koń pracuje w polu, krowa - daje mleko, kura daje jajka i mięso, owca daje mleko, wełnę i mięso. Tu nie ma przesady, ale pies w ubranku, kot w koszyku to jest obrzydliwe. Dzieci nie mają co jeść, a utrzymywane są kosztowne schroniska dla chorych, nieużytecznych zwierząt! Mamy być mądrzy, wykorzystując czas dla ludzi, gdyż dni są złe. Skoro mamy rozum to nie wyrządzimy żadnemu stworzeniu krzywdy uważając je za własność Bożą.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego