panmojbogmoj

Idź do spisu treści

Menu główne

Rozdzial III - strona 11

Pan Mój Bóg Mój > Rozdzial III - KRÓLESTWO BOŻE > KRÓLESTWO BOŻE cz.2
 

Jan3,31-36 Kto przychodzi z góry, jest ponad wszystkimi, kto z ziemi pochodzi należy do ziemi i mówi rzeczy ziemskie; kto przychodzi z nieba jest ponad wszystkimi. Świadczy o tym, co widział i słyszał lecz nikt nie przyjmuje jego świadectwa. Kto przyjął jego świadectwo, ten potwierdził, że Pan Bóg mówi prawdę. Albowiem ten, którego posłał Pan Bóg głosi Słowo Boże, gdyż Pan Bóg udziela Ducha Świętego bez miary. Sam Pan Jezus powiedział, kto przyjmuje tego kogo poślę, mnie przyjmuje; a kto mnie przyjmuje, przyjmuje Tego Ducha Świętego, który mnie posłał. Ojciec miłuje syna i wszystko oddał w jego ręce. Takie otrzymałem polecenie i je wykonałem. Panie Jezu Zbawicielu, aby poznali Ciebie Jedynego Boga i Pana, aby poznali w obecnym czasie Twoje dzieło zbawienia i uwierzyli, że Ty Panie Jezu jesteś tym, który mówi: Oto Jestem. Aby poznali co znaczą inicjały Twego imienia j h w h, że jesteś Królem Sprawiedliwości, Królem Pokoju, Królem Salemu, bez ojca, bez matki, bez rodowodu, nie mający początku dni ani końca życia lecz podobny do syna Bożego pozostajesz Arcykapłanem na wieki.
Iz.30,8-14
Teraz idź, napisz to wobec nich na tablicy i utrwal to w księdze i niech to będzie na przyszłość świadectwem wiecznym. Gdyż jest to lud przekorny, synowie zakłamani, synowie, którzy nie chcą słuchać zakonu Pana Jezusa Boga Wszechmogącego. Którzy mówią do jasnowidzów: Nie miejsce widzeń! A do wieszczów: Nie wieszczcie nam Prawdy! Mówcie nam raczej słowa przyjemne, wieszczcie rzeczy złudne! Np., że żyć można wiecznie na ziemi, że można robić co się żywnie podoba a potem też żyć wiecznie w niebie itp. Zejdźcie z drogi, zboczcie ze ścieżki, dajcie nam spokój ze Świętym Izraela Królem Panem Jezusem Chrystusem. Dlatego tak mówi Święty Izraela Król Pan Jezus Chrystus: Ponieważ pogardziliście tym słowem i ufacie gwałtowi i przewrotności i polegacie na niej. Dlatego ta wina (ten grzech przeciwko Chrystusowi Panu Jezusowi) stanie się dla was jak rysa grożąca zawaleniem, występująca w wysokim murze, który nagle w okamgnieniu się rozpada. A z jego rozpadem jest tak jak z rozbitym dzbanem glinianym, stłuczonym bezlitośnie, tak, że wśród jego czerepów nie można znaleźć ani skorupki, aby nabrać ognia z ogniska lub zaczerpnąć wody z kałuży.
Jer.30,2
Tak mówi Pan Jezus Chrystus Bóg Izraela: Spisz sobie wszystkie słowa, które mówiłem do ciebie w księdze.
Ez.33,1-9
I doszło mnie słowo Pana Jezusa Chrystusa tej treści: Synu człowieczy, przemów do swoich rodaków i powiedz im: Gdy sprowadzam na jakiś kraj miecz a lud tego kraju wybiera jednego męża spośród siebie i ustanawia go swoim stróżem. A ten, widząc, że miecz spada na kraj, zatrąbi na rogu i ostrzeże lud. I ktoś usłyszy wyraźnie głos trąby, lecz nie przyjmie przestrogi, i miecz spada i porywa go, to krew spada na jego własną głowę. Głos trąby usłyszał, ale nie przyjął przestrogi, dlatego jego krew spadnie na niego samego, lecz ten, który przestrzega uratuje swego ducha (życie). Jeżeli natomiast stróż widzi, że miecz spada, a nie zatrąbi na rogu i lud nie zostaje ostrzeżony, to gdy miecz spada i porywa kogoś z nich, ten ginie z powodu swojej winy, lecz jego krwi zażądam od stróża. Ciebie więc, synu człowieczy ustanowiłem stróżem domu izraelskiego (Izraela Duchowego, świątyni żywej), gdy usłyszysz słowo z moich ust, przestrzeżesz ich w moim imieniu. Gdy mówię do bezbożnego: bezbożniku, na pewno umrzesz
a ty nic nie powiesz, aby odwieść bezbożnego od jego postępowania, wtedy ten bezbożny umrze z powodu swojej winy, lecz jego krwi zażądam od ciebie. Lecz, gdy ostrzeżesz bezbożnego, aby się odwrócił od swojego postępowania, a on się nie odwróci od swojego postępowania, to umrze z powodu swojej winy, lecz ty uratujesz swego ducha (życie). Dlatego słuchajcie uważnie co Duch Święty Pan Jezus Chrystus mówi do zborów:
Obj.1,10-20
W dzień Pański (w sobotę) popadłem w zachwycenie i usłyszałem za sobą głos potężny, jakby trąby, który mówił: To co widzisz zapisz w księdze i wyślij do siedmiu zborów: do Laodycei (Izrael rodowity), do Efezu (katolicy) i do Pergamonu (świadkowie jehowy) i do Tiatyry (adwentyści), i do Sardes (do tego co pozostało) i do Smyrny (lud Boży wychodzący przez słowa książki do głoszenia ewangelii) i do Filadelfii (lud Boży Izrael Duchowy wychodzący z głoszenia ewangelii), I obróciłem się, aby zobaczyć, co to za głos, który mówił do mnie; a gdy się obróciłem, ujrzałem siedem złotych świeczników. A pośród tych świeczników Kogoś podobnego do syna człowieczego (do człowieka), odzianego w szatę do stóp długą i przepasanego przez pierś złotym pasem. Głowa zaś Jego i włosy były lśniące jak śnieżnobiała wełna, a oczy Jego jak płomień ognisty. A nogi Jego podobne do mosiądzu w piecu rozżarzonego, głos zaś Jego jakby szum wielu wód. W prawej dłoni swojej trzymał siedem gwiazd, a z ust Jego wychodził obosieczny ostry miecz, a oblicze Jego jaśniało jak słońce w pełnym swoim blasku. Toteż, gdy Go ujrzałem, padłem do nóg Jego, jakby umarły. On zaś położył na mnie swoją prawicę i rzekł: Nie lękaj się. Jam Jest Pierwszy i Ostatni. I Żyjący. Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła. Napisz więc co widziałeś i co jest i co stanie się potem. Co do tajemnicy siedmiu gwiazd, które widziałeś w prawej dłoni mojej i siedmiu złotych świeczników: Siedem gwiazd to, aniołowie siedmiu zborów, a siedem świeczników to siedem zborów. Co Pan Jezus Chrystus kazał napisać do zborów o tym ę później. Teraz pragnę dokończyć opis wszeteczeństwa greków inaczej całej reszty ludzkości. Opisałem już wszeteczeństwo  Abrahama. Razem z nimi, w jednym czasie osądzi Pan Jezus świadków jehowy, gdyż to oni otrzymali rozkaz aby udostępnić prostym ludziom Biblię a uczynili to niedbale.
Am.3,14
W dniu, w którym karać będę zbrodnię Izraela, nawiedzę też ołtarz Betelu i będą ucięte narożniki ołtarza, i spadną na ziemię. Każdy człowiek, który chodzi do sali królestwa świadków jehowy spożywa ofiary z ołtarza Betelu: „Strażnica”, „Przebudźcie się” i inne broszury, kolorowe wstążki i przepaski na głowy, mamiące umysły ludzi. Kto wam pozwolił uczyć sztuki zwodzenia? Dlatego Pan Jezus obetnie narożniki waszego ołtarza i spadną na ziemię, bo to co ofiarujecie, ofiarujecie demonom.
Am.4,2-4
Pan Jezus Chrystus przysiągł na swoją Świętość: Zaprawdę, oto idą na was dni, gdy was wywloką hakami, a wasze potomstwo wędkami rybackimi. I wychodzić będziecie przez wyłomy, jedna za drugą, i będziecie wyrzucone poza Hermon. Przychodźcie do Betelu i grzeszcie, do Gilgalu, i jeszcze mnóżcie grzech! Każdego ranka, składajcie wasze ofiary, co trzeci dzień wasze dziesięciny. A do tych, którzy chcą wyjść z tej organizacji i stać się uczestnikami stołu Pana Jezusa Chrystusa, którzy chcą być współobywatelami Izraela Duchowego tak mówi Król Izraela:
Am.5,4-7
Szukajcie mnie, a żyć (wiecznie) będziecie! Lecz nie szukajcie Betelu i nie chodźcie do Gilgalu i nie pielgrzymujcie do Beer
Szeby, gdyż Gilgal pójdzie na wygnanie a Betel obróci się w nicość. Dlatego miejcie uszy otwarte, aby słyszeć głos. Otwórzcie oczy, aby widzieć Chwałę Bożą, bo jak błyskawica pojawia się od wschodu i jaśnieje na zachód tak będzie z przyjściem występujących w imieniu Pana Jezusa Zbawiciela Boga Wszechmogącego Króla Sprawiedliwości, Króla Pokoju (Mat. 24,27). Zobaczcie jaki los czeka organizację świadków jehowy, mimo, że członków na całym świecie jest tak wielu, a Pan Jezus obróci ją w nicość, bo dodaliście, odjęliście i przekręciliście, powykrzywialiście proste drogi myślenia czyli Biblię. Na oczach ludzkości obnaży Pan Jezus wasze myśli i staniecie się hańbą waszego ojca jehowy, bo usta Pana Jezusa to wypowiedziały:

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego