panmojbogmoj

Idź do spisu treści

Menu główne

Rozdzial II - strona 19

Pan Mój Bóg Mój > Rozdzial II - PAN JEZUS CHRYSTUS
 

1Kor.6,16-17 Albo czy nie wiecie, że kto się łączy z wszetecznicą jest z nią jednym ciałem? Albowiem mówi Pismo: Ci dwoje będą jednym ciałem. Kto zaś łączy się z Panem Jezusem Chrystusem jest z Nim jednym Duchem (czyli jedną Myślą).
1Kor.2,16
Bo któż poznał Myśl Pana Jezusa Chrystusa? Któż może Go pouczać? Ale my (umiłowani) jesteśmy Myśli Chrystusowej. I to było tą tajemnicą zakrytą do dnia dzisiejszego.
Rzym.16,25
A Temu, który ma moc (Duch Chrystusowy, Duch Święty) utwierdzić was według ewangelii mojej i zwiastowania o Panu Jezusie Chrystusie, według objawienia tajemnicy, przez długie wieki milczeniem pokrytej.
Kol.1,26
Tajemnicę, zakrytą od wieków i od pokoleń, a teraz objawioną świętym Jego.
Rzym.16,26
Ale teraz objawionej i przez pisma prorockie według postanowienia wiecznego Boga obwieszczonej wszystkim narodom, żeby je przywieść do posłuszeństwa wiary w Pana Jezusa Chrystusa.
Kol.1,27
Im (t j. wszystkim narodom) chciał Bóg dać poznać, jak wielkie jest między poganami bogactwo chwały tej tajemnicy. A tajemnicą tą jest Duch Pana Jezusa Chrystusa, który jest w was, nadzieja chwały.
Kol.1,28 Jego tj. Pana Jezusa Chrystusa zwiastujemy napominając i nauczając każdego człowieka we wszelkiej mądrości, aby stawić go doskonałym przed Panem Jezusem Chrystusem.
Kol.1,20-22 I żeby przez Niego wszystko, co jest na ziemi i na niebie, pojednało się z Nim, dzięki przywróceniu pokoju przez krew krzyża Jego i was, którzy niegdyś byliście mu obcymi (bo przyszedł do swoich, do Izraela) i wrogo usposobionymi, a uczynki wasze złe były. Teraz pojednał w Jego ziemskim ciele (co znaczy, że ma też niebiańskie ciało) przez śmierć, aby was stawić przed obliczem swoim jako świętych i niepokalanych i nienagannych.
Kol.1,19 Ponieważ upodobał sobie Bóg (Jego własny Duch, Jego Umysł), żeby w Nim tj. w Panu Jezusie Chrystusie zamieszkała cała pełnia Boskości.
Kol.2,4
A to mówię, aby was nikt nie zwodził rzekomo słusznymi wywodami.
Kol.2,6-11
Jak więc przyjęliście Pana Jezusa Chrystusa, tak w Nim chodzicie. Wkorzenieni ń i zbudowani na Nim i utwierdzeni w wierze, jak was nauczono, składając nieustannie dziękczynienie. Baczcie, aby was kto nie sprowadził na manowce, filozofią i czczym urojeniem, opartym na podaniach ludzkich i na żywiołach świata, a nie na Panu Jezusie Chrystusie, gdyż w Nim mieszka cieleśnie cała pełnia Boskości. I macie pełnię w Nim. On jest Głową wszelkiej nadziemskiej władzy i zwierzchności. W Nim też zostaliście obrzezani (czyt. Ochrzczeni), obrzezką dokonaną nie ręką ludzką, gdy wyzuliście się z grzesznego ciała ziemskiego; to jest obrzezanie Chrystusowe (obiecanym Duchem Świętym).
Mat.3,11-12
On tj. Pan Jezus Chrystus chrzcić was będzie Duchem Świętym a przeklętych ogniem. W ręku Jego jest wiejadło, by oczyścić klepisko swoje i zbierze pszenicę swoją do spichlerza, lecz plewy spali w ogniu nieugaszonym (którego nie będzie można zgasić). Powracając do tematu, małżonka Baranka, oblubienica Pana Jezusa Chrystusa, córka Syjońska, lud Boży, owce Pańskie, żywa świątynia. Izajasz tak to wyraził:
Iz.54,1-10
Raduj się niepłodna, która nie rodziłaś! Wykrzykuj radośnie i wesel się, ty która nie zaznałaś bólów, bo więcej dzieci ma porzucona niż ta która ma męża, mówi Pan Jezus Chrystus. Poszerz zasięg twojego namiotu i zasłony twoich mieszkań, nie krępuj się, wydłuż twoje  i wbij mocno twoje paliki! Bo się rozszerzysz w prawo i w lewo, a twoje potomstwo odziedziczy narody i zaludni spustoszone miasta. Nie bój się, bo już nie doznasz zawstydzenia i nie zrażaj się, bo już nie zaznasz zhańbienia, gdyż zapomnisz o hańbie swojej młodości i nie będziesz pamiętać opłakanego stanu twojego wdowieństwa (tj. okres ludu Bożego do końca dnia Pańskiego) Bo twoim małżonkiem jest twój Stwórca, Jego imię Pan Jezus Chrystus Bóg Zastępów, a twoim Odkupicielem Święty Izraela zwany Bogiem całej ziemi. Gdyż Pan Jezus Chrystus uzna cię znów za małżonkę niegdyś porzuconą i strapioną w duchu. Bo czy można wzgardzić małżonką poślubioną w młodości? Mówi Pan Jezus Chrystus twój Bóg. Na krótką chwilę porzuciłem cię, lecz znów cię zgromadzę w wielkiej miłości. W przystępie gniewu zakryłem swoją twarz, na chwilę przed tobą, lecz w wiecznej miłości zlitowałem się nad tobą mówi Pan Jezus Chrystus twój Odkupiciel. Bo tak jest u mnie jak w czasach Noego: jak przysiągłem, że wody z czasów Noego nie zaleją ziemi, tak przysięgam, że już nie będę się gniewał na ciebie i nie będę ci robił zarzutów. A choćby się góry poruszyły i pagórki się zachwiały, jednak moja łaska nie opuści cię, a przymierze mojego pokoju się nie zachwieje, mówi Pan Jezus Chrystus, który się nad tobą lituje.
Iz.25,6-9
Pan Jezus Chrystus Bóg Zastępów wyprawi wszystkim ludziom na tej górze (Syjon
o niej już wspomniałem) ucztę z tłustych potraw, ucztę z wystałych win, z tłustych potraw ze szpikiem, ze starych dobrze wystałych win. I zniszczy na tej górze (Syjon) zasłonę rozpostartą nad wszystkimi ludami, i przykrycie rozciągnięte nad wszystkimi narodami. Wszechmocny Pan Jezus Chrystus zniszczy śmierć na wieki i zetrze łzę z każdego oblicza i usunie hańbę swojego ludu na całej ziemi, gdyż Pan Jezus Chrystus to powiedział. I będą mówić w owym dniu: Oto nasz Bóg, któremu zaufaliśmy, że nas wybawi: to Pan Jezus Chrystus, któremu zaufaliśmy. Weselmy się i radujmy się z Jego Zbawienia. Umiłowani! To napisał Izajasz prorok o zbawieniu i uczcie wyprawionej na górze Syjon przez Pana Jezusa Chrystusa dla swego ludu, dla swego wybrańca, dla swojej oblubienicy. Zapyta ktoś, co to za ludzie, skąd się wzięli? Na to pytanie między innymi odpowiada Ozeasz kiedy mówi:

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego