panmojbogmoj

Idź do spisu treści

Menu główne

Rozdzial III - strona 19

Pan Mój Bóg Mój > Rozdzial III - KRÓLESTWO BOŻE > KRÓLESTWO BOŻE cz.1
 

Łuk.2,13-14 Chwała na wysokościach Panu Bogu Jezusowi Chrystusowi, a na ziemi pokój ludziom,
w których ma upodobanie.
Bezprawie i przelewanie krwi przez ludzkość uznał Pan Jezus za złe i pała gniewem mówiąc:
Iz.59,2-15 Wasze winy są tym, co was odłączyło od waszego Boga, a wasze grzechy zasłoniły przed wami Jego Oblicze, tak że nie słyszy. Gdyż wasze dłonie są splamione krwią, a wasze palce winą, wasze wargi mówią kłamstwo, wasz język szepce przewrotność. Na tych którzy ą broń do ręki ciąży klątwa, bo jest to grzech śmiertelny! (4) Nikt nie pozywa przed sąd według słuszności i nikt nie prowadzi sprawy uczciwie. Według prawa Bożego: zanim pójdziesz do sądu pojednaj się z przeciwnikiem. Staraj się o pokój z nim, nie dochodź swego za wszelką cenę. Polegają na kłamstwie i mówią puste słowa, są brzemienni występkiem i rodzą zgubę. (6)Ich uczynki, to uczynki złe, a dowody gwałtu są na ich dłoniach. (7)Ich nogi biegną do złego i spieszą się do przelewu niewinnej krwi. Ich myśli to myśli zgubne spustoszenie i zniszczenie znaczą ich szlaki. (8)Drogi pokoju nie znają i nie ma prawa na ich gościńcach, chodzą tylko krętymi ścieżkami. Żaden z tych, którzy nimi chodzą nie zna pokoju i nie uznaje Króla Pokoju Pana Jezusa Chrystusa. (14)Dlatego prawo zostało usunięte na bok, a sprawiedliwość pozostaje daleko, gdyż prawda  się na rynku, a dla uczciwości miejsca nie ma.(15)Prawda się zapodziała, a ten, który unika złego bywa plądrowany. Widział to Pan Bóg Król Pokoju Pan Jezus Chrystus i za złe to poczytał, że nie ma prawa. (9)Dlatego dalekie jest od nas prawo Boże i nie dociera do nas sprawiedliwość Boża; wyczekujemy Światłości, lecz oto jest ciemność; wyczekujemy jasności dziennej, lecz musimy chodzić w mrokach. Pokój mają ci, którzy mają dział Królestwa Bożego Chrystusa Pana Jezusa.
Rzym.2,9-11
Tak, utrapienie i ucisk spadnie na życie każdego człowieka, który popełnia złe, najpierw Jakuba potem Greka. A chwała i cześć i pokój każdemu, który czyni dobrze, najpierw Jakubowi, a potem z reszty narodów. Albowiem u Pana Boga Jezusa Chrystusa  ma względu na osobę. Zapewniam was, że każdy zbór Pana Jezusa Chrystusa, który zgromadza się w Jego Duchu Świętym i wzywa Jego Święte imię, obdarowany jest pokojem Chrystusowym.
Obj.1,3-7 Błogosławiony ten, który czyta i ci, którzy słuchają słów proroctwa i zachowują to co w nim jest napisane, czas bowiem jest bliski. Jan do siedmiu zborów, które są w Azji: Łaska wam i pokój od Pana Jezusa, który jest i który był i który ma przyjść i od siedmiu duchów, które są przed Jego tronem.
Judy2
Miłosierdzie, pokój i miłość niech będą waszym udziałem w obfitości. Apostoł Jan pisze do Gajusa umiłowanego brata (duchowego):
3Jan1,15
Pokój z Tobą!
2Jan1,3 B.T.II wyd. Niech będą z wami: Łaska, miłosierdzie i pokój od Boga Ojca Pana Jezusa Chrystusa, w prawdzie i w miłości okazanej wszystkim ludziom.
2Piotr1,1-2 Szymon Piotr sługa i apostoł Pana Jezusa Chrystusa do tych, którzy dzięki sprawiedliwości Boga naszego i Zbawiciela Pana Jezusa osiągnęli wiarę równie wartościową  i nasza: Łaska i pokój niech się wam rozmnożą  poznanie Boga i Pana naszego Jezusa Chrystusa.
1Piotr5,14
Pozdrówcie się nawzajem pocałunkiem miłości. Pokój wam wszystkim, którzyście w Duchu Świętym naszego Pana Jezusa Chrystusa. Wybrani, stajecie się uczestnikami łaski Bożej w Duchu Świętym Zbawiciela i Pana Jezusa. Jednocześnie stajecie się członkami Chrystusowymi w społeczności Jego. Okazujcie między sobą pokój czynem, jak również przez pocałunek święty, który jest znakiem między wierzącymi w Pana Jezusa, jest pieczęcią miłości braterskiej. Pocałunek w usta jest znakiem pokoju między braćmi zrodzonymi z Ducha Chrystusowego. Bracia moi pozdrawiajcie się wzajemnie pocałunkiem świętym, tak jak i ja sługa Pana Jezusa w tej chwili pozdrawiam was pocałunkiem świętym zachowując z wami pokój Chrystusowy, pokój w jednomyślności. Kto ma uszy niech słucha co Pan Jezus mówi do zborów. Jak już wiemy jest ogrom społeczności religijnych, które w różny sposób okazują sobie tak zwany znak pokoju np. przez skinienie głową w stronę bliźniego, albo ścisk ręki, albo słowo „pokój”, również podanie właściwego hasła ustalonego przez zwierzchników, czy to hasło miesiąca, czy też hasło roku. Ale my takiego zwyczaju nie mamy! My będziemy postępować zgodnie z wolą Pana Jezusa. A to jest nakaz Pana naszego dla swoich sług, którym dzięki wierze w Jego Święte imię dał prawo występowania w sprawach wiary.
Mat.10,5-15 Na drogę pogan nie wkraczajcie. Ale raczej idźcie do owiec, które zginęły z domu Izraela (w tej chwili chodzi o Izrael rodowity i nabyty z pogan, idźcie do owiec Pana Jezusa, aby wyprowadzić je ze świata pogan). A idąc głoście wieść: Przybliżyło się Królestwo Niebios (które jest teraz osiągalne dla każdego człowieka wystarczy uwierzyć w Zbawiciela Boga Pana Jezusa, mieć miłość do wszystkich ludzi, okazać bezwzględne posłuszeństwo dla słowa Chrystusowego, które głosimy w słowach prawdy o Panu Jezusie, osiągnąć sprawiedliwość  Świętego zachowując pokój Chrystusowy napełnieni radością nieskończoną). A do któregokolwiek miasta lub wioski wejdziecie dowiadujcie się kto jest w nim godzien i tam pozostańcie aż do swego odejścia. A wchodząc w dom pozdrówcie go. A jeśli to dom godzien niech zstąpi nań pokój wasz (pokój Chrystusowy), a gdyby nie był godzien, niech pokój wasz wróci do was.
Dz.13,46-47
Rzekli do Izraelitów: Wam to najpierw miało być opowiadane Słowo Boże (o Królestwie Pana Jezusa Chrystusa), skoro jednak je odrzucacie i uważacie się za niegodnych życia wiecznego, przeto zwracamy się do pogan. Tak bowiem nakazał nam Pan Jezus Chrystus: Ustanowiłem cię (sługo Chrystusowy) światłością dla pogan (również pogan z Jakuba gdyż stali się nimi przez niewiarę). Abyś był zbawieniem (w imieniu Pana Jezusa) aż po krańce ziemi.
Dz.10,34-36;43
Piotr zaś otworzył usta i rzekł: Teraz pojmuję naprawdę, że Pan Bóg nie ma względu na osobę. Lecz w każdym narodzie miły mu jest ten, kto się Go boi i sprawiedliwie postępuje. Posłał Duch Święty synom izraelskim Słowo (czyli Logosa Syna) zwiastując dobrą nowinę o pokoju przez Pana Jezusa Chrystusa. On to jest Panem wszystkich. (43) O Nim to świadczą wszyscy prorocy, iż każdy, kto w Pana Jezusa Chrystusa wierzy dostąpi odpuszczenia grzechów przez imię Jego. A to jest przykazanie Pana Jezusa, do wszystkich zborów na wschodzie i na zachodzie, północy i na południu ziemi:

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego