panmojbogmoj

Idź do spisu treści

Menu główne

Rozdzial III - strona 42

Pan Mój Bóg Mój > Rozdzial III - KRÓLESTWO BOŻE > KRÓLESTWO BOŻE cz.1
 

2Kor.10,5-7 Zmuszenia wszelkiej myśli (wszelkiego ducha) do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi Panu Jezusowi. Gotowi do karania wszelkiego nieposłuszeństwa, gdy posłuszeństwo wasze będzie całkowite. Patrzcie na to co oczywiste. Jeśli ktoś jest przekonany, że jest Chrystusa Pana Jezusa (głosem dla braci), niech też i to rozważy sam w sobie, że jak on jest Chrystusa (głosem) tak i my .Wszyscy bracia mają prawo w imieniu Pana Jezusa napominać i przywodzić do upamiętania brata duchowego, a należy  czynić z gorliwością, pamiętając, że sam podlega osądzeniu. Na tym polega sąd Chrystusowy w zborach Chrystusowych, że sądzeni jesteśmy przez Pana Jezusa, który mieszka w braciach.
1Kor.11,30-32
Dlatego jest między wami wielu chorych i słabych, a nie mało umarło (duchowo)
B.T.
Bo gdybyście siebie sami osądzali nie podlegalibyście sądowi (bo każdy dla siebie samego znajdzie usprawiedliwienie). Gdy zaś jesteście sądzeni przez Ducha Pana Jezusa, (który jest w braciach) znaczy to, że nas wychowuje, abyśmy wraz ze światem nie zostali potępieni.
1Tym.5,20
Tych (braci), którzy grzeszą strofuj wobec wszystkich, aby też inni się bali.
1Kor.5,12-13
Bo czy to moja rzecz sądzić tych, którzy są poza zborem Chrystusowym? Czy to nie wasza rzecz sądzić raczej tych, którzy są w zborze? Tych tedy, którzy są poza nami Bóg Pan Jezus sądzić będzie. Usuńcie tego, który jest zły spośród siebie. Pamiętajcie, że:
Gal.5,9
Trochę kwasu całe ciasto zakwasza. Jak więc mamy postępować w zborach Chrystusowych? Wszystko ma się odbywać w porządku i w miłości. Zważajmy na słowa Pana Jezusa kiedy mówi, że służba nasza nie ma być taka jak byśmy w świecie żyli, gdzie jeden człowiek panuje nad drugim. Ci, którzy otrzymali władzę wykorzystują ją do swych celów. Dlatego Pan Jezus nas poucza:
Mat.20,25-28
Pan Jezus przywoławszy ich rzekł: Wiecie iż książęta narodów nadużywają swej władzy nad nimi, a ich możni rządzą nimi samowolnie. Nie tak ma być między wami; ale ktokolwiek by chciał między wami być wielki niech będzie sługą waszym. I ktokolwiek by chciał być między wami pierwszy, niech będzie sługą waszym. Podobnie jak Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służył i oddał życie swoje na okup za wielu. I ty synu Boży:
Tyt.2,7-8 (B.G.; B.T.)
We wszystkim stawiaj siebie za wzór dobrego sprawowania przez niesfałszowane nauczanie i prawość (przez uczynki dokonywane z serca). Przez mowę szczerą i nienaganną, aby przeciwnik był zawstydzony nie mając nic złego o nas do powiedzenia. Piotr potwierdza słowa Pana Jezusa:
1Piotr.5,3
Nie jako panujący nad tymi, którzy są wam poruczeni, lecz jako wzór dla trzody Pana Jezusa.
3Jan1,11
Umiłowany synu Boży! Nie naśladuj tego co złe, ale to co dobre. Kto czyni dobrze z Ducha Świętego jest, kto czyni źle nie widział Boga Pana Jezusa (na obliczu brata duchowego).
1Jana3,14-16;18
My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia, bo miłujemy braci; kto nie miłuje pozostaje w śmierci. Każdy kto nienawidzi brata swego jest zabójcą, a wiecie, że żaden zabójca nie ma w sobie życia wiecznego (Ducha Świętego). Po tym poznaliśmy miłość, że On za nas oddał życie swoje i my winniśmy życie oddawać za braci. Dzieci Boże, miłujmy się nie słowem, ani językiem, lecz czynem. Kto miłuje brata będzie go duchowo budował, a nie rujnował. Pamiętajcie, że szatan zwodzi pochlebstwami do odstępstwa dlatego badajcie duchy braci również po to macie rozum abyście już nie dali się oszukać przez tzw. braci jak to było, gdy należeliście do świata.
Dan.11,32 Lecz lud roztropnych umocni się i będzie działać zgodnie z wolą Ojca Świętego Pana Jezusa.
Przyp. Sal.21,3 Wykonywanie sprawiedliwości i prawa milsze jest Panu Jezusowi niż krwawa ofiara.
Przyp. Sal.18,21
Śmierć i życie są w mocy języka, lecz  nim zyskuje przyjaciół korzysta z jego owocu.
Przyp. Sal.6,23
Gdyż przykazanie jest pochodnią, a nauka światłem; drogą życia zaś są napomnienia do karności. Bądźmy uważni na napomnienia, a na zimno przyjmujmy słowa schlebiające, gdyż to wyjdzie nam na zdrowie.
Przyp. Sal.26,23-28
Czym srebrna glazura na czaszy, tym gładkie wargi i złe serce. Ten kto nienawidzi, udaje wargami innego, lecz w sercu swoim knuje podstęp. Nie wierz mu, choć odzywa się miłym głosem, gdyż siedem obrzydliwości jest w jego sercu. Choć nienawiść ubiera się w szatę pozornej życzliwości, to jednak jej złość wyjdzie na jaw w zgromadzeniu. Kto kopie dół, wpada weń, a kamień wraca na tego, kto go toczy. Fałszywy język nienawidzi tych, których zmiażdżył, a usta pochlebcy prowadzą do zguby.
Przyp. Sal.17,17
Przyjaciel zawsze okazuje miłość, rodzi się bratem w niedoli.
Przyp. Sal.16,6
Miłość i wierność oczyszczają od winy, a dzięki bojaźni Pana stronimy od złego.
Przyp. Sal.15,31-33
Ucho, które słucha zbawiennego napomnienia chętnie przebywa w gronie mędrców (w gronie mądrych braci). Kto nie zważa na karność gardzi własnym życiem, lecz kto słucha napomnienia nabywa rozumu. Bojaźń Pana jest szkołą mądrości, a pokora poprzedza chwałę. Pamiętajmy, że każdy odbierze zapłatę albo nagrodę za uczynki dokonane w ciele dobre czy złe.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego