panmojbogmoj

Idź do spisu treści

Menu główne

Rozdzial III - strona 32

Pan Mój Bóg Mój > Rozdzial III - KRÓLESTWO BOŻE > KRÓLESTWO BOŻE cz.1
 

Gal.3,26-29 Albowiem wszyscy jesteście synami Bożymi przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa. Bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie Panu Jezusie ochrzczeni obiecanym Duchem Świętym przyoblekliście się w Chrystusa Pana Jezusa. Nie masz Izraelity ani Greka, nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzny ani kobiety; albowiem wy  jedno (ciało Chrystusowe) jesteście w Panu Jezusie Chrystusie. A jeśli jesteście Chrystusowi, tedy jesteście potomkami Abrahama, dziedzicami według obietnicy.
1Kor.12,13
Bo też w jednym Duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało
czy to Izraelici, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni i wszyscy zostaliśmy napojeni jednym Duchem Świętym.
Rzym.10,12
Nie masz bowiem różnicy między Izraelitą a Grekiem (przypominam, że kiedyś różnica była), gdyż jeden jest Pan wszystkich (mężczyzn i kobiet), bogaty dla wszystkich, którzy Go wzywają. A więc wiersz 11 z listu do Tymoteusza nie tyczy kobiet, ale tyczy kobiet zamężnych, których mężowie pełnią funkcję starszego w zborze. Takiej żonie nakazuje się aby uczyła się w cichości pełnej uległości dla swojego męża. Gdyż nie pozwala się, aby żona wynosiła się podczas zgromadzenia w Duchu Chrystusowym nad prowadzącego takie zgromadzenie męża. Pan Jezus jest Bogiem porządku! Takie znaczenie ma 11 wiersz tłumacze biblijni:
1Tym.2,11
Żona niech się uczy w cichości i w pełnej uległości (dla swojego męża w Panu Jezusie). I tak powinno być we wszystkich zborach Pana Jezusa. Jeszcze przytoczę bezsensowne tłumaczenie z B. Gdańskiej:
1Tym.2,11
Niewiasta niech się uczy w milczeniu ze wszelkiem poddaństwem. Czy to znaczy najmilsi, że kobiety mają milczeć? Czy biorąc pod uwagę głoszenie ewangelii można milczeć? Przecież Paweł mówi „Czy szczerze, czy nieszczerze, byle tylko wszelkimi sposobami Pan Jezus Chrystus był zwiastowany”. A cóż w takiej sytuacji kobiety szczere w wierze i miłości Chrystusowej miałyby milczeć? Dalej rozważmy wiersz 12-ty:
1Tym.2,12
Bo niewieście nie pozwalam uczyć, ani władzy mieć nad mężem, ale by była w milczeniu. I tu właśnie należy wyjaśnić, że chodzi o żonę, a nie niewiastę. Gdyż mąż jest głową żony, a Głową męża Pan Jezus. Jak czytamy w 13-tym.
1Tym.2,13
Bo najpierw został stworzony Adam (mąż), potem Ewa (żona). Zwróćcie uwagę, że Adam nie był stworzony jako pierwszy mężczyzna, ale jako pierwszy mężczyzna pojął kobietę za żonę. Przed stworzeniem Adama, byli stworzeni ludzie. Byli stworzeni jako mężczyzna i kobieta i rzekł Pan Bóg do nich:
1Moj.1,28
Rozradzajcie się i rozmnażajcie się i napełniajcie ziemię i czyńcie ją sobie poddaną. Dopiero z żebra Adama uczynił żonę jako pomoc dla niego.
1Moj.2,22-25
A z żebra, które wyjął z człowieka (Adama) ukształtował Pan Bóg kobietę (Ewę) i przyprowadził ją do człowieka. Wtedy rzekł człowiek (Adam): Ta dopiero jest kością z kości moich i ciałem z ciała mojego. Będzie się nazywała mężatką, gdyż z męża została wzięta. Dlatego opuści mąż ojca swego i matkę swoją i złączy się z żoną swoją i staną się jednym ciałem. A człowiek (Adam) i jego żona (Ewa) byli oboje nadzy, lecz nie wstydzili się. Następne wiersze:
1Tym.2,14-15
I nie Adam (mąż) został zwiedzony, lecz kobieta (żona), gdy została zwiedzona popadła w grzech. Lecz dostąpi zbawienia przez macierzyństwo, jeśli trwać będzie w wierze i w miłości i w świątobliwości  w skromności. Nie na próżno Paweł pisze do Kolosan (kobiet i mężczyzn):
Kol.3,18-20
Żony bądźcie uległe mężom swoim jak przystoi w Duchu Świętym Pana Jezusa Chrystusa. Mężowie łujcie żony swoje i nie bądźcie dla nich przykrymi. Dzieci bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim; albowiem Pan Jezus ma w tym upodobanie. Pan Jezus ma w tym upodobanie, aby wszystko odbywało się w miłości, jak przystoi na zbory Chrystusowe. Przytoczę jeszcze jeden wiersz, gdzie pomylono pojęcie uległości żony względem męża z uległością kobiety względem mężczyzny.
1Kor.14,34-35
Niech niewiasty (czytamy żony) na zgromadzeniach milczą, (wtedy tylko, gdy zgromadzenie prowadzi jej mąż), bo nie pozwala się im mówić, lecz niech będą poddane (swojemu mężowi) jak i zakon mówi. A jeśli chcą się czegoś dowiedzieć niech pytają w domu swoich mężów, bo nie przystoi kobiecie (zamężnej) w zborze mówić (gdy mąż jej mówi jako starszy na zgromadzeniu). I teraz nasuwa się pytanie: A co z kobietami, które nie mają męża? Jeśli kobiety mają milczeć, dopiero w domu pytać męża, o sprawy, których nie zrozumiały na zgromadzeniu to co z tymi, które są pannami? Czy mają pytać cudzych mężów? Kochani! Te wskazówki tyczą tylko i wyłącznie żon, których mężowie są starszymi w zborze i prowadzą zgromadzenia. Mąż jest głową żony, a nie mężczyzna głową kobiety. Żona ma być koroną swojego męża, a nie kobieta koroną mężczyzny. A wszyscy święci mają być ozdobą swojego Ojca Świętego. Siostra duchowa nie musi być koroną brata duchowego jak w małżeństwie. Gdyż wszyscy bracia i siostry są równi, gdyż mamy tworzyć świątynię żywą, która jest uświęcona przez Pana Jezusa Chrystusa, mamy jeden ołtarz, z którego nie mają prawa jeść tylko i wyłącznie ci, którzy służą kościołowi, baalowi ,ciału kierowniczemu itp.
Hebr.13,10
Oczywiście jeśli świątynia jest żywa to pokarmem na ołtarzu jest słowo inaczej myśl, inaczej mądrość, która z góry zstępuje od Ojca Światłości
Jak.1,17.
I wszyscy bez względu na płeć mają czerpać tej mądrości i korzystać z tego pokarmu. Sam Pan Jezus o tym zapewnia, gdy mówi właśnie do kobiety:
Jan4,7;9-14
Wtem przyszła niewiasta samarytańska, aby nabrać wody. Pan Jezus rzekł do niej: Daj mi pić. Wtedy niewiasta samarytańska rzekła do niego: Jakże Ty będąc Żydem prosisz mnie samarytankę o wodę? (żydzi bowiem nie obcują z samarytanami). Odpowiadając jej Pan Jezus rzekł: Gdybyś znała dar Boży i Tego, który mówi do ciebie
daj mi pić, wtedy sama prosiłabyś Go i dałby ci wody żywej. Każdy kto pije tę wodę znowu pragnąć będzie. Ale kto napije się wody, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda (Duch Święty), którą Ja mu dam stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu. Ta niewiasta uwierzyła, że Pan Jezus jest zapowiadanym Chrystusem, dlatego objawił jej tajemnicę, że nadchodzi godzina, że na świat wyjdą prawdziwi czciciele Boga, i że czcić Go będą w Duchu Świętym i Prawdzie. Nie powiedział jej, że tylko wybrani mężczyźni, ale mówił o prawdziwych czcicielach mężczyznach i kobietach mających Ducha Chrystusowego. Potem, gdy przyszli uczniowie dziwili się, że rozmawiał Pan Jezus z niewiastą. (27) W tej właśnie chwili przyszli uczniowie Jego i dziwili się, że rozmawia z niewiastą. Chcę podkreślić, że dziwili się, że rozmawiał z kobietą, do tej chwili ortodoksyjni Izraelici nie rozmawiają z kobietami na tematy wiary. I to właśnie jest ten kamień, o który się potkną. Nie przyjęli Ducha Świętego w ciele mężczyzny, to Pan Jezus pozwolił zwiastować swe zbawienie kobietom. Mężczyzna, który uważa za hańbę, aby kobieta uczyła go wiary potknie się, gdyż patrzy na to co zewnętrzne. Jeszcze z objawienia Jana dowód, że również kobietom Pan Jezus pozwala spożywać pokarm duchowy i występować w sprawach tyczących Jego Królestwa:

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego