panmojbogmoj

Idź do spisu treści

Menu główne

Rozdzial III - strona 21

Pan Mój Bóg Mój > Rozdzial III - KRÓLESTWO BOŻE > KRÓLESTWO BOŻE cz.2
 

Joel.1,4 „larwa” „karaluch”. Czy to jest to samo? Według mnie nie!
Hebr.7,28
„syn doskonały”
„wydoskonalony”. To tłumaczył chyba mało wydoskonalony ś j!
Hebr.12,9
„Ojciec duchów”
„ojciec naszego życia duchowego”. Całkowicie zmieniony sens i wprowadzenie w błąd! Sfałszowanie słów!
Judy14
„Z tysiącami swoich świętych”
„z miriadami”. Nie każdy wie co znaczy „z miriadami”.
Rzym.1,21
„Znikczemnieli w myślach”
„stali się pustogłowi”. Po co ta zmiana? Pustogłowi co to za język!
Job5,12
„Chytry”
roztropny”. Źle! zmiana i nie na miejscu!
2Tym.4,1
„zaklinam”
„uroczyście przykazuję”. Ludzie! Czy wy się nie boicie!
2Moj.21,1
„Prawa”
„sądownicze rozstrzygnięcia”. Po co te zmiany!
Fil.2,11; 2Tym.4,8; Dz.13,47; Kol.1,10; Kol.3,23-24; 2Tym.2,19; Dz.15,17
Użyto tu raz „Pan” raz „jehowa”. To jest manipulacja!
Dz.10,36
„Panem wszystkich”
„innych”. Manipulacja!
1Tym.6,15
„Jedyny Władca”
„Mocarz”. Zmiana, która mówi o kimś innym!
Ef.3,2
„Dar łaski Bożej”
„urząd szafarza niezasłużonej życzliwości”. Jak w polityce! W komunizmie!
1Moj.16,12
„dziki człowiek”
„zebra człowiecza”. Żenujące! Wstrętne! Nie wiem czy takie określenie może tyczyć człowieka! To jakaś krzyżówka ohydna zebry z człowiekiem?
Iz.1,3; Job39,5; Job24,5; Jer.14,6; Oz.8,9; Iz.32,14
„Dziki osioł”
„zebra”. Małe dziecko umie odróżnić zabawkę osła od zebry. Zebra ma piękne paski, ale ś j nie widzą różnicy, albo nie chcą widzieć! Dlaczego? Bo zebra jest pięknym, wolnym zwierzęciem, spokojnie pasącym ę na niwach. A osioł jest uparty i mówi się, że ktoś jest „głupi jak osioł” a w szkole są ośle ławki. Dziki osioł w odróżnieniu od osła, który ma właściciela, jest bezpański! W
Iz.32,14
mowa jest o baszcie strażnicy, która stała się uciechą dzikich osłów. Każdy kto choć raz zetknął się ze ś j wie, że Wydawnictwo Strażnica wydaje tygodnik pt.„Strażnica”. Korzystają z niego na co tygodniowych zebraniach. Na okładce widnieje logo- baszta strażnicza. To czasopismo jest uciechą dzikich osłów, jak określił Izajasz, który pisał pod natchnieniem Ducha Świętego. Tłumacze tej organizacji chcą odwrócić uwagę od tego tekstu zamieniając uparte i bezpańskie zwierze na piękne, łagodne, dostojne. Tak jak sami myślą o sobie. Tu radzę się zastanowić wszystkim niewolnikom jehowy, bo to zostało odsłonięte, kim są w oczach Pana Boga Wszechmogącego! A tak wyjaśnił mi pewien ś j tą zmianę , gdy o tą zmianę ł zapytany: „Zebra (hebr. pére
). Zwierzę z koniowatych przypominające sylwetką i życia dzikiego osła; jednak łatwo je od niego odróżnić po ciemnych lub czarnych pasach. Pasy te tak dobrze maskują zebrę, że często można ją dostrzec dopiero złości 40-50 Zebra ma nie tylko dobry wzrok ięch, ale też szybko biega, co chroni ją przed drapieżnikami. Wątkowej fazie ucieczki osiąga podobno prędkość do 65 km/h. Potrafi również skutecznie się bronić zębami i Zebra to dzikie zwierzę, trudne do ujarzmienia (Hi 24:5; 39:5; Iz 32:14). Żywi się głównie trawą (Hi 6:5; Jer 14:6). Regularnie gasi swe pragnienie (Ps 104:11) i pojawia się od wody dalej niż 10 Ilustrując samowolne iłożne postępowanie krnąbrnych Izraelitów, nawiązano do uporu zebry oraz silnego popędu płciowego samic w rui (Jer 2:24; Oz 8:9). Anioł Jehowy przepowiedział, że syn Abrahama Ismael stanie się „zebrą człowieczą”. Zapewne chodziło o że będzie wojowniczy iżny, na co wskazują słowa: „Jego ręka będzie przeciw każdemu” (Rdz 16:12). Hebrajskie słowo ére można też przetłumaczyć na „onager” lub „dziki osioł” (Hi 6:5, przyp. w zob.”. Z powyższego bardzo uczonego wykładu wynika, że wybrano właściwy odpowiednik tego słowa w kontekście całego zdania- „dziki osioł” a nie „zebra” czy „onager”. Wyobraźmy sobie użycie nie właściwego odpowiednika słowa pére w opisie wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy na „zebrze”? Przecież wjechał na źrebięciu oślicy i to udomowionej czyli łagodnym, uległym zwierzęciu. Niech ktoś z was ś j spróbuje dosiąść zebry a zobaczy różnicę między zebrą a oswojonym osłem. Celowo też Izajasz mówi o dzikim ośle jeśli chodzi o pasące się zwierzęta pod basztą strażnicy, to ma ścisły związek z konkretnymi ludźmi, którzy pasą się na kłamstwie. Po co była ta zmiana? Zmieniliście zgodnie z wolą Pana Jezusa, gdyż kamuflaż jest waszą cechą co też charakteryzuje zebry. Do tej pory wychodziło wam to dobrze, ale gwóźdź oderwał się i ciężar domu jehowy upada jak zostało to zapowiedziane przez proroków Pana Jezusa! Dalsze przykłady zmian:
Kol.1,19
Wyrzucono słowo „boskość”.
Jan6,47
„Kto wierzy we mnie” odjęto „we mnie”.
1Piotr.1,11
„Duch Chrystusowy” ujęli „Chrystusowy”
4Moj.12,8
„Prawdziwą postać” ujęli „prawdziwą”

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego