panmojbogmoj

Idź do spisu treści

Menu główne

Rozdzial III - strona 26

Pan Mój Bóg Mój > Rozdzial III - KRÓLESTWO BOŻE > KRÓLESTWO BOŻE cz.2
 

Hab.2,18-19 Cóż pomoże bałwan, którego wyrzeźbi mistrz, posąg odlany z jego kłamliwą wyrocznią? Ufa jej jednak jego twórca, choć sporządza nieme bałwany. Biada temu, kto mówi do drewna: Obudź się! A do niemego kamienia: rusz się! Czy może on dać wskazanie? Przybrany jest złotem i srebrem, lecz ducha w nim nie ma żadnego. Cóż pomoże człowiekowi wizerunek kobiety z dzieckiem, którą nazywają matką bożą, królową niebios, najświętszą, madonną, czarną madonną, dziewicą, bożą rodzicielką ? Czy obraz, figurka ,mogą uzdrowić człowieka? Wiem że bardzo wielu powie, ta „kobieta” uzdrowiła mnie ale to tylko ułuda a nie prawda, bo Maria przeraziła by się widząc jaki bezbożni ludzie, którzy nie znali jej osobiście, zrobili jej wizerunek. Jak jest napisane:
Jer.7,17-20
Czy sam nie widzisz (synu człowieczy), co oni robią w miastach judzkich (czyli całego świata) i na ulicach Jeruzalemu? Dzieci zbierają drwa, a ojcowie rozniecają ogień; kobiety ugniatają ciasto, aby wypiekać placki dla królowej niebios, cudzym bogom wylewa się ofiary z płynów, aby mnie obrażać. Czy mnie tym obrażają
mówi Pan Jezus Chrystus czy nie raczej samych siebie ku zawstydzeniu własnemu? Oto mój gniew zawzięty wyleję na to miejsce, na ludzi i na bydło, na drzewa polne i na płody rolne płonąć będzie i nie zgaśnie. Kto pozwolił wam uczynić z Marii bóstwo? Sama o sobie powiedziała:
Łuk.1,38
Rzekła Maria: Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego. Nigdy nie nazwała się matką bożą, chociaż dobrze wiedziała, że została wywyższona spośród wszystkich niewiast. Świadczyła o tym Elżbieta, która urodziła Jana Chrzciciela anioła, który przyszedł w ciele ludzkim, aby przygotować drogę Zbawicielowi. Gdy dziecko Elżbiety poruszyło się w łonie tak rzekła pod natchnieniem Świętych Myśli:
Łuk.1,41-44
A gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Marii, poruszyło się dzieciątko w jej łonie i Elżbieta napełniona została Duchem Świętym I zawołała donośnym głosem i rzekła: błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twego. A skądże mi to, że matka mojego Pana (Pana Jezusa Zbawiciela) przyszła do mnie? Bo oto, gdy dotarł do uszu moich głos pozdrowienia twego, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Przez słowa Elżbiety utwierdziła się Maria, że spełni Wszechwładny Pan, Król, słowa wypowiedziane, że urodzi syna, postać, ciało Wszechwładnemu Duchowi, Ojcu Świętemu Panu i że w ten sposób wypełni Izraelowi i światu wszystkie obietnice dane Abrahamowi, Dawidowi tyczące Królestwa, które ostoi się na wieki. Dlatego tak rzekła Maria:
Łuk.1,46-55
I rzekła Maria: Wielbi dusza moja Pana, I rozradował się duch mój w Bogu Zbawicielu moim, bo wejrzał na uniżoność służebnicy swojej. Oto bowiem odtąd błogosławioną zwać mnie będą wszystkie pokolenia. Bo wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny i Święte jest imię Jego. A miłosierdzie Jego z pokolenia w pokolenie nad tymi, którzy się Go boją. Okazał moc Ramieniem swoim rozproszył pysznych z zamysłów ich serc. Strącił władców z tronów, a wywyższył poniżonych. Łaknących nasycił dobrami a bogaczy odprawił z niczym. Ujął się za Izraelem, sługą swoim, pomny na miłosierdzie. Jak powiedział do ojców naszych, do Abrahama i potomstwa jego na wieki. W całej Biblii nikt nie znajdzie słowa, aby zwać Marię najświętszą, aby mówić o niej dziewica, bo oprócz Pana Jezusa miała potem jeszcze dzieci z Józefem, więc jak mogła być niepokalaną dziewicą? Nie jest też sprawczynią żadnego cudu, prosiła Pana Jezusa o cud, gdy zabrakło na weselu w Kanie Galilejskiej wina. Można zobaczyć w kościołach obrazy wiszące obok siebie jakby to były portrety małżonków albo wizerunek matki i syna albo przestawiające matkę z niemowlęciem. Czy ktoś z was lubi uroczystości rodzinne, na których mama zawsze pokazuje jakim byłem słodkim bobaskiem a przecież teraz jestem dorosłym mężczyzną i tak chcę być postrzegany. Nie powinniśmy sądzić, że Pan Jezus lubi kiedy ludzie traktują go niepoważnie wciąż jak dziecię a nie Władcę, Króla, na którego imię ma się zgiąć wszelkie kolano zgodnie z 3 przykazaniem tyczącym imienia Bożego. Bardzo obszernie omówiony był już powyżej temat imienia Pana Jezusa , że należy wzywać go z czcią i nie nadużywać bo nie pozostanie bez kary taki człowiek:
2Moj.20,7
Nie nadużywaj imienia Pana Jezusa Boga twojego, gdyż Pan nie zostawi bez kary tego, który nadużywa imienia Jego.
3Moj.19,12
Nie będziesz znieważał imienia Pana Boga swojego. Jam Jest Pan. I teraz mogę do tytułu w S. T ,dodać ę objawione w N.T. czyli Pan Jezus Chrystus. Który „ojczulek” kościoła wzywając Pana Boga, używa tytułu Pan , przed imieniem Jezus ? Jak więc mają uczyć ludzi aby przestrzegali przykazania tyczącego imienia Bożego?! ła jeszcze kwestia 4 przykazania tyczącego dnia świętego.
1Moj.2,3
I pobłogosławił Pan Bóg dzień siódmy i poświęcił go. Nie można odwołać albo unieważnić tych słów, które Sam Pan Bóg wypowiedział na początku. Dlatego na tablicach, które otrzymał Mojżesz wypisane było, aby wybrany naród uważał dzień poświęcony przez Pana Boga za święty.
2Moj.20,8-11
Pamiętaj o dniu sabatu, aby go święcić. Sześć dni będziesz pracował i wykonywał wszelką swoją pracę, ale siódmego dnia jest sabat Pana Boga twego: nie będziesz wykonywał żadnej pracy ani ty ani twój syn ani twoja córka ani twój sługa ani twoja służebnica ani twoje bydło ani obcy przybysz, który mieszka w twoich bramach. Gdyż w sześciu dniach uczynił Pan Jezus niebo i ziemię, morze i wszystko co w nich jest a siódmego dnia odpoczął. Dlatego Pan Jezus pobłogosławił dzień sabatu i poświęcił go. Tak! Pan Jezus dał ludziom dzień święty!
Mat.12,8
Albowiem Syn Człowieczy jest Panem sabatu.
2Moj.35,2
Przez sześć dni wykonywać się będzie pracę a w dniu siódmym będziecie mieli święty sabat całkowitego odpoczynku dla Pana Jezusa; każdy kto w nim będzie wykonywał pracę poniesie śmierć. Jeśli naród wybrany otrzymał polecenie w zakonie o dniu świętym to znaczy, że doskonale wiedzieli i do tej pory wiedzą, który to dzień tygodnia. Przypomnę iż Sam Zbawiciel Pan przestrzegał tego dnia zgodnie z zakonem i była to sobota a nie niedziela. Od kiedy niedziela jest święta? Czwarte przykazanie zostało dane wszystkim ludziom i nikt nie ma prawa tego zmienić na inny dzień np. niedzielę, jak to zrobił kościół. Podsumowując można powiedzieć, że:

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego