panmojbogmoj

Idź do spisu treści

Menu główne

Rozdzial III - strona 19

Pan Mój Bóg Mój > Rozdzial III - KRÓLESTWO BOŻE > KRÓLESTWO BOŻE cz.2
 

Rzym.8,10-11 Jeśli jednak Chrystus jest w was, to chociaż ciało jest martwe z powodu grzechu, jednak duch jest żywy przez usprawiedliwienie z wiary w Pana Jezusa ukrzyżowanego. A jeśli Duch Tego, który Pana Jezusa wzbudził z martwych mieszka w was, tedy Ten sam Duch, który Pana Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez Ducha swego, który mieszka  was. A wy piszecie o wskrzeszeniu. Tak jak w:
Dz.3,15; 4,10
„wskrzeszono Naczelnego pełnomocnika w sprawie życia”. Sprawcę życia można tak przedstawić?
Dz.4,2
Tu potrafiliście użyć słowa „zmartwychwstanie”!
Obj.20,5-6; Fil.3,10-13; Kor.15,12; Dz.23,8
Saduceusze bowiem uczą, że nie ma „zmartwychwstania”, ani anioła ani ducha. Natomiast faryzeusze uznają i jedno i drugie. Wy uznajecie wskrzeszonych i z martwych wzbudzonych! Zdecydujcie się bo wychodzi bigos z waszej nauki. Wersety o wskrzeszonym Zbawicielu z przekładu ś j:
1Piotr.1,21; Rzym.4,24-25; Dz.10,40-41; 1Kor.15,1-23; Rzym.6, 1-14
Wyraźnie mówi jak mamy postępować by mieć udział w pierwszym zmartwychwstaniu, nad tymi druga śmierć nie ma mocy. A tych którzy będą uczestnikami zmartwychwstania podczas przyjścia Pana Jezusa w Chwale inaczej w świętych swoich opiszę później.
Fil.3,20-21
Nasza zaś ojczyzna jest w niebie skąd też Zbawiciela oczekujemy Pana Jezusa Chrystusa, który przemieni znikome ciało nasze w postać podobną do Uwielbionego ciała swego (w którym ukazał się po zmartwychpowstaniu a nie wskrzeszeniu) tą mocą, którą też wszystko poddać sobie może. Wspomnę fakt, że wskrzeszeni bywają ludzie również w obecnych czasach np. ktoś, kto przeszedł tzw. śmierć kliniczną, albo przez technikę jaką ludzkość posiada w tej chwili w dziedzinie medycyny, lekarze mogą wskrzeszać ludzi, inaczej przywracać do życia, aby duch mógł przebywać w ciele i o to wszyscy najbardziej zabiegają. Jeśli zaś chodzi o zmartwychwstanie to człowiek musi umrzeć, inaczej mówiąc duch, umysł, osobowość człowieka zostaje całkowicie oddzielona od ciała ludzkiego, materii. Tak to wytłumaczył Pan Jezus będąc wśród ludzi na ziemi:
Jan12,24
Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli ziarnko pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje; lecz jeśli obumrze, obfity owoc wydaje. Jeśli ktoś chce zmartwychwstać to musi odłączyć ducha od ciała i już do niego nie wracać, bo ciało ogranicza możliwości ducha, ciało nie może dziedziczyć nieśmiertelności, bo to cecha osobowości. Dlatego zmartwychwstanie nie znaczy tego samego co wskrzeszenie. My umiłowani, zwracam się również do tych ze ś j, którzy umarli dla nauki ciała kierowniczego tej organizacji a zmartwychwstali dla Pana Jezusa, aby w nowości właściwego myślenia służyć Panu Bogu Żywemu Panu Jezusowi jako dobrzy szafarze rozlicznej łaski Bożej. Teraz pragnę, aby każdy zwrócił uwagę i zastanowił się, jaki cel ma to tłumaczenie i komu to służy! Oto niektóre zmienione wersety:
Fil.2,7
Pan Jezus „wyparł się samego siebie” zamieniono na: „ogołocił”. Ogołocić to można z pieniędzy, a nie jeśli chodzi o zbawienie!
Fil.2,9
„Wywyższył” zmieniono na: „wyższe stanowisko”. Czy to zakład pracy? Czy to jakiś ustrój? Czy to polityka? Czy ktoś tu awansował?
Fil.3,20
„Ojczyzna” na: „nasze obywatelstwo”. Czy macie paszporty do nieba? Czy to obywatele mogą być tylko Boży? Zalatuje komuną, a miało być w przekładzie nowego świata!
Fil.3,21
„Znikome ciało” zmieniono na: „upokorzone” ciało. Znikome rozumiem jako zniszczalne, które kiedyś obumrze, a upokorzone to według mnie zbite, wystawione na pośmiewisko, szyderstwa. Jest różnica i zmieniono myśl o zamienianiu ciał znikomych w ciała podobne do tego, w którym ukazał się Pan Jezus po zmartwychwstaniu. Nie można ubarwiać tekstów z Biblii.
Jan3,33
„Bóg mówi prawdę” zamieniono na: „Bóg jest prawdziwy” . Tu poruszono dwa różne tematy, przekręcono właściwą myśl w danym tekście, która wskazuje na Pana Jezusa Boga mówiącego prawdę. Można też tak stwierdzić „Bóg jest prawdziwy i mówi prawdę”, chodzi o właściwe zrozumienie każdego Słowa w Biblii!
1Kor.1,19
„Roztropność roztropnych” - „inteligencję intelektualistów”. Zapomniano o tym, że Biblia pisana jest dla prostych ludzi, więc powinna być tłumaczona prostym językiem. Czy czytając mamy czytać ze słownikiem, sprawdzając znaczenie słów? Czy uważacie, że każdy rozumie kto to jest intelektualista?
1Kor.2,7-8
„Przed wiekami”
„przed systemami rzeczy”.  z astronomii, bardzo naukowe stwierdzenie! Zbyteczna zmiana.
1Tym.1,17
„Nieśmiertelny”
„niezniszczalny”. Nie chodzi o przedmiot, którego nie można zniszczyć, tylko chodzi o istotę żywą, która jest i może być nieśmiertelna! Mechaniczna zmiana, bardzo materialna, jak gdyby chodziło o maszynę.
2Tym.3,9
„Głupota”
„szaleństwo”. Inne znaczenie mają te dwa słowa! Bo nie każdy głupiec szaleje!
Iz.12,1
„Gniewałeś się”
„rozsierdziłeś”. Złe porównanie i nie na miejscu jeśli chodzi o Władcę! Rozsierdzić może się zwierzę, bo działa impulsywnie, instynktownie, a rozumna istota gniewa się, bo ma powód!
Iz.52,13
„Szczęśliwie się powiedzie”
„będzie działał z wnikliwością”. Dwa różne pojęcia! Czy mieć szczęście w działaniu to jest to samo co działać z wnikliwością? Wnikliwość to dokładność, precyzja, wynik własnych zabiegów, a szczęście w działaniu to towarzyszące mi powodzenie, może być bez mojej ingerencji.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego