panmojbogmoj

Idź do spisu treści

Menu główne

Rozdzial III - strona 28

Pan Mój Bóg Mój > Rozdzial III - KRÓLESTWO BOŻE > KRÓLESTWO BOŻE cz.3
 

Hebr.12,1-6 Przeto i my mając około siebie tak wielki obłok świadków złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami. Patrząc na Pana Jezusa sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości wycierpiał krzyż nie bacząc na jego hańbę. I usiadł w prawości tronu Bożego. Przeto pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie upadli na duchu utrudzeni. Wy nie opieraliście się jeszcze aż do krwi w walce przeciw grzechowi i zapomnieliście o napomnieniu, które się zwraca do was jak do synów: Synu mój nie lekceważ karania Pańskiego ani nie upadaj na duchu, gdy On cię doświadcza.
Hebr.11,36-40
Drudzy zaś doznali szyderstw i biczowania a nadto więzów i więzienia; byli kamienowani, paleni, przerzynani piłą, zabijani mieczem, błąkali się w owczych i kozich skórach, wyzuci ze wszystkiego, uciskani, poniewierani. Ci, których świat nie był godny tułali się po pustyniach i górach, po jaskiniach i rozpadlinach ziemi. A wszyscy ci, choć dla swej wiary zdobyli chlubne świadectwo, nie otrzymali tego co głosiła obietnica ponieważ Bóg przewidział ze względu na nas coś lepszego, mianowicie aby oni nie osiągnęli celu bez nas. Dlatego czekają święci, którzy biegu już dokonali, wiarę zachowali na tych, którzy złożą swoje świadectwo o Panu Jezusie i wtedy wyjdą na spotkanie tym, którzy będą mieli dział w drugim zmartwychwstaniu na oczach narodów.
Obj,6,9-11
A gdy zdjął piątą pieczęć widziałem poniżej ołtarza dusze zabitych dla Słowa Bożego i dla świadectwa, które złożyli. I wołały donośnym głosem: Kiedyż, Panie Jezu Święty i Prawdziwy rozpoczniesz sąd i pomścisz krew naszą na mieszkańcach ziemi? I dano każdemu z nich szatę białą i powiedziano im aby jeszcze odpoczęli przez krótki czas aż się dopełni liczba współsług i braci ich, którzy mieli podobnie jak oni ponieść śmierć. Pamiętajmy, że tysiąc lat na ziemi to tak jak jeden dzień w niebie.
Obj.13,1-10
I widziałem wychodzące z morza zwierzę, które miało10 rogów i 7 głów a na rogach jego 10 diademów a na głowach jego bluźniercze imiona. A zwierzę, które widziałem było podobne do pantery a nogi jego jak u niedźwiedzia a paszcza jego jak paszcza lwa. I przekazał mu smok siłę swoją i tron swój i wielką moc. A jedna z głów jego była śmiertelnie raniona lecz śmiertelna rana jego była wygojona. I cała ziemia szła w podziwie za tym zwierzęciem. I oddali pokłon smokowi za to, że dał zwierzęciu moc a także zwierzęciu oddali pokłon mówiąc: Któż jest podobny do zwierzęcia i któż może z nim walczyć? I dano mu paszczę mówiącą rzeczy wyniosłe i bluźniercze, dano mu też moc działania przez 42 miesiące. I otworzyło paszczę swoją by bluźnić przeciwko Bogu, bluźnić przeciwko imieniu Jego i przybytkowi Jego, przeciwko tym, którzy mieszkają w niebie. I dozwolono mu wszcząć walkę ze świętymi i zwyciężać ich; dano mu też władzę nad wszystkimi plemionami i ludami i językami i narodami. I oddadzą mu pokłon wszyscy mieszkańcy ziemi każdy, którego imię nie jest od założenia świata zapisane w księdze żywota Baranka, który został zabity. Jeśli kto ma uszy niechaj słucha. Jeśli kto jest przeznaczony do niewoli do niewoli pójdzie; jeśli kto zabija mieczem, musi sam zginąć od miecza. Tu się okaże wytrwanie i wiara świętych. Mowa jest o wychodzącym z morza zwierzęciu, które miało 10 rogów i 7 głów a na rogach jego 10 diademów a na głowach jego bluźniercze imiona. I dano mu paszczę mówiącą rzeczy wyniosłe i bluźniercze, dano mu też moc działania przez 42 miesiące. I dozwolono mu wszcząć walkę ze świętymi i zwyciężać ich; dano mu też władzę nad wszystkimi plemionami i ludami i językami i narodami. O tym zwierzęciu miał też sen Daniel:
Dan.7
W pierwszym roku Belsazara, króla babilońskiego, miał Daniel sen, a to co widział leżąc na swoim łóżku zaniepokoiło go. Potem spisał sen a oto jego treść: Ja Daniel miałem w nocy widzenie: Oto cztery wiatry niebieskie wzburzyły Wielkie Morze i cztery wielkie zwierzęta wychodziły z morza, każde inne. Pierwsze było podobne do lwa i miało orle skrzydła. Gdy potem spojrzałem wyrwano jego skrzydła; wtedy podniosło się z ziemi i stanęło na dwóch nogach jak człowiek i dano mu ludzkie serce. Potem pojawiło się inne drugie zwierzę podobne do niedźwiedzia; było ono podniesione tylko jedną stroną a miało w paszczy między zębami trzy żebra i powiedziano mu: Wstań jedz dużo mięsa! Potem spojrzałem a oto pojawiło się inne podobne do pantery; miało ono na grzbiecie cztery ptasie skrzydła, i cztery głowy miało to zwierzę i dano mu władzę. Potem spojrzałem i w widzeniu nocnym pojawiło się czwarte zwierzę straszne i groźne i nadzwyczaj silne; miało ono potężne żelazne zęby: pożerało i miażdżyło a co pozostało deptało swoimi nogami, było ono inne aniżeli wszystkie poprzednie zwierzęta a miało 10 rogów. Gdy uważnie przypatrywałem się rogom zaczął wyrastać między nimi inny, mały róg i trzy spośród poprzednich rogów zostały wyrwane. Na tym rogu były oczy jakby oczy ludzkie i usta, które mówiły zuchwałe słowa. A gdy patrzałem postawiono trony i usiadł Odwieczny. Jego szata była biała jak śnieg a włosy na głowie czyste jak wełna. Jego tron jak płomienie ogniste a Jego koła jak ogień płonący. Ognista rzeka wypływała i wychodziła sprzed Niego. Tysiąc tysięcy służyło mu a dziesięć tysięcy razy dziesięć tysięcy stało przed Nim. Zasiadł sąd i otworzono księgi. Potem na dźwięk zuchwałych słów, które wypowiadał róg spojrzałem i widziałem, jak zwierzę zostało zabite, jego ciało zniszczone i wrzucone do ognia na spalenie. Również pozostałym zwierzętom odebrano ich władzę a długość ich życia była ograniczona do pewnego okresu i czasu. I widziałem w widzeniach nocnych: Oto na obłokach niebieskich przyszedł ktoś podobny do Syna Człowieczego (święci) doszedł do Odwiecznego i stawiono go przed Nim. I dano mu władzę i chwałę i królestwo aby mu służyły wszystkie ludy narody i języki, Jego władza- władzą wieczną, niezmienną, jego królestwo niezniszczalne. Ja Daniel byłem zaniepokojony w duchu z tego powodu a to co widziałem przestraszyło mnie. Przystąpiłem do jednego z tych, którzy tam stali i prosiłem go o wiarygodne wyjaśnienie tego wszystkiego. I odpowiedział i dał mi wykład wydarzeń. Owe wielkie cztery zwierzęta, to czterej królowie, którzy powstaną na ziemi (i powstali). Lecz potem święci Najwyższego otrzymają Królestwo i posiądą królestwo na wieki, na wieki wieczne (tak też się stało, od chwili przyjścia Zbawiciela na świat Duch Święty jest pośród ludzi i w synach Bożych- wiara w Pana Jezusa Chrystusa, bezwzględne posłuszeństwo w wykonywaniu zamysłów Ojca Pana Jezusa tyczące zbawienia ludzi, miłość do wszystkich ludzi, sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym to jest Królestwo Duchowe Pana Jezusa Chrystusa walory Osobowości Świętej, które mają być w człowieku Bożym tj. dziedzictwo wszystkich synów Bożych). Wtedy zapragnąłem dowiedzieć się prawdy o czwartym zwierzęciu, które było inne niż wszystkie inne, straszne nad miarę z żelaznymi zębami i miedzianymi pazurami, pożerało i miażdżyło a to co pozostało deptało nogami i o dziesięciu rogach na jego głowie i o innym rogu, który wyszedł i przed którym trzy z nich wypadły. O rogu, który miał oczy i usta, które mówiły zuchwale i który wyglądał na większy niż inne. A gdy patrzyłem wtedy ów róg prowadził wojnę ze Świętymi i przemógł ich, aż przyszedł Odwieczny i odbył się sąd i prawo zostało przyznane Świętym Najwyższego i nadszedł czas, że Święci otrzymali królestwo (na 1000 lat panowania na ziemi). I tak rzekł: Czwarte zwierzę oznacza czwarte królestwo na ziemi, które jest inne niż wszystkie królestwa ono pochłonie całą ziemię podepcze i zmiażdży ją. A dziesięć rogów znaczy, że z tego królestwa powstanie dziesięciu królów a po nich powstanie inny; ten będzie inny niż poprzedni i obali trzech królów. I będzie mówił zuchwałe słowa przeciwko Najwyższemu będzie męczył świętych Najwyższego, będzie zamyślał odmienić czasy i zakon i będą wydani w jego moc aż do czasu i dwóch czasów i pół czasu. Potem odbędzie się sąd i pozbawią go władzy, aby ją ostatecznie zniszczyć i obalić. Królestwo, władza i moc nad wszystkimi królestwami pod całym niebem będą przekazane ludowi świętych Najwyższego. Jego Królestwo jest Królestwem wiecznym a wszystkie moce Jemu będą służyć i Jemu będą poddane. Tu kończy się opowiadanie. A mnie Daniela bardzo zaniepokoiły moje myśli, barwa mojej twarzy zmieniła się i zachowałem to słowo w mojej pamięci. Zwierzęta jak czytamy oznaczają władzę na ziemi. Trzy były, czwarte zwierze już powstało. Wyszło z morza jak czytamy bo posiada również cechy poprzednich trzech zwierząt. Właśnie na tym czwartym zwierzęciu, które powstało siedzi matka wszetecznic:

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego