panmojbogmoj

Idź do spisu treści

Menu główne

Rozdzial III - strona 3

Pan Mój Bóg Mój > Rozdzial III - KRÓLESTWO BOŻE > KRÓLESTWO BOŻE cz.3
 

Rzym.1,18-22 Albowiem gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę ponieważ to co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił. Bo niewidzialna jego istota to jest wiekuista Jego moc i bóstwo mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem tak iż nic nie mają na swoją obronę. Dlatego, że poznawszy Boga nie uwielbili Go jako Pana Boga i nie złożyli mu dziękczynienia lecz znikczemnieli w myślach swoich a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. Mienili się mądrymi a stali się głupi.
Ks. Mądr.13,1
Głupi (już) z natury są wszyscy ludzie, którzy nie poznali Pana Boga.
Ks. Mądr.13,8-9
Ale i oni nie są bez winy jeśli się bowiem zdobyli na tyle wiedzy by móc ogarnąć wszechświat- jakże nie mogli rychlej znaleźć jego Pana? Są też tacy co uważają, że mogą dojść do pełnego zrozumienia bez Ducha Pana Jezusa Chrystusa, że mają pełne poznanie bez Tego, którego powinni poznać. Gnostycy to osoby, które wierzą, że w pełni zrozumiały nauki głoszone przez Pana Jezusa oczywiście nie jako Zbawiciela ale jako posłańca przynoszącego naukę dla ludzi .Dla nich o zbawieniu decyduje poziom wiedzy człowieka o wszystkim co nas otacza oraz o Bogu. Ludzie więc dzielą się na zbawionych czyli tych którzy wiedzę mają, jeszcze nie zbawionych, czyli tych którzy mają zdolności umysłowe do zdobywania wiedzy i takich pospolitych, którzy nigdy tego nie osiągną. Według nich Boga Najwyższego w ogóle nie interesuje los ludzi. Dlatego że stworzył sobie innych  bogów, którzy stworzyli np. ziemię. Najgorszym, najbardziej złym był ten, którego czcili Izraelici w starym testamencie. Według gnostyków to ten bóg odpowiada za taki wygląd dzisiejszego świata i ludzi. Świat od razu był według nich zły ponieważ stworzył go zły bóg a historia Adama , Ewy i węża była potrzebna bo dzięki temu stali się oni w pełni ludźmi. Od gnostyków wywodzi się uniwersum, w którym wierzą że w kosmosie jest planeta gdzie jest raj opisany w Biblii, w którym znajduje się drzewo życia, drzewo poznania dobrego i złego, miecz wirujący. W innym miejscu jest królestwo jednej z ich bogini a w jeszcze innym miejsce przebywania Boga Najwyższego itp. Wnioski są takie: Gdyby zbawienie zależało od poziomu wiedzy i intelektu Pan Bóg byłby niesprawiedliwy i kłamstwem były by słowa:
Gal.3,27-28
Bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie ochrzczeni przyoblekliście się w Chrystusa. Nie masz żyda ani greka, nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzny ani kobiety; albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Panu Jezusie Chrystusie.
Kol.3,11
W odnowieniu tym nie ma greka ani żyda, obrzezania ani nieobrzezania, cudzoziemca, Scyty, niewolnika, wolnego, lecz Chrystus jest wszystkim i we wszystkich.
2Kron.19,7
Niechaj więc ogarnia was strach przed Panem Jezusem, pilnujcie się przy tym co czynicie, gdyż u Pana Boga naszego nie ma niesprawiedliwości, stronniczości ni przekupstwa. Wszyscy jedno jesteśmy bez względu na poziom intelektualny, a ponad to Pan Bóg obróci w niwecz mądrość świata żeby się nikt nie chełpił.
1Kor.1,19-24
Napisano bowiem: Wniwecz obrócę mądrość mądrych, a roztropność roztropnych odrzucę. Gdzie jest mądry? Gdzie uczony? Gdzie badacz wieku tego? Czyż Bóg nie obrócił w głupstwo mądrości świata? Skoro bowiem świat przez mądrość swoją nie poznał Boga w jego Bożej mądrości, przeto upodobało się Bogu zbawić wierzących przez głupie zwiastowanie. Podczas gdy żydzi znaków się domagają, a grecy mądrości poszukują, my zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego, dla żydów wprawdzie zgorszenie a dla pogan głupstwo, natomiast dla powołanych i z żydów  z greków, zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. W prostych, zrozumiałych dla wszystkich słowach głoszona jest ewangelia, po to by objawiona została sprawiedliwość Króla Sprawiedliwości. Żeby nie tylko wykształceni intelektualiści mogli zrozumieć ale też i ci, którzy nie posiadają wiedzy jednak mają miłość i umieją mądrze żyć. Pan Jezus sam to poświadcza w słowach:
Mat.11,25-26
W tym czasie odezwał się Pan Jezus i rzekł: Wysławiam Cię Ojcze Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi a objawiłeś je prostym ludziom. Zaprawdę Ojcze  tak się Tobie upodobało. Gdyby Pan Bóg stworzył innych bogów obok siebie jaki sens miałoby przykazanie: Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. I wiele innych fragmentów mówiących że: Ja jestem Pan Stwórca wszystkiego, Ja Sam rozciągnąłem niebiosa, Sam ugruntowałem ziemię- kto był ze mną?
Iz.44,24
. Więc po co inni bogowie, żeby zabrać chwałę Jedynemu ?
Iz.48,11
A przecież mojej chwały nie oddam innemu. Nie tylko uniwersum dotyka wszechświata również wiele innych nauk i teorii rzekomo słusznych np. scjentologia- wyznanie to założył a właściwie wymyślił pisarz książek science fiction. Ogólnie wierzą, że ludzie znaleźli się na ziemi ponieważ przywieźli nas tu kosmici swoimi statkami dawno temu. Kosmici przywieźli też Boga, szatana i Pana Jezusa, którzy stali się takimi istotami w wyniku wmówienia im tego przez kosmitów. Główne założenia: każdy człowiek żył już wiele razy i będzie się odradzał jeszcze wiele razy. Analizowane są wspomnienia z poprzednich wcieleń uzyskane podczas wprowadzenia w stan zbliżony do hipnozy. Każda osoba to nieśmiertelna istota duchowa posiadająca ciało i umysł. Człowiek jest z natury dobry a złe chwile w naszym życiu czynią nas złymi obecnie. Dlatego organizowane są seanse, na których wierzący w scjentologię pozbywają się złych wspomnień na tyle, ażeby nie były bolesne a wręcz obojętne. Wszystkie złe wydarzenia teraz powodują nasze niepowodzenia należy więc wymazać je z pamięci. Wszystko w co wierzą wyznawcy jest prawdziwe i nie do podważenia, ponieważ sama wiara powoduje, że coś staje się prawdziwe. Dzięki wszelkim terapiom człowiek w ostateczności będzie mógł zapanować nad czasem, materią, energią, formą życia itp. Wnioski: Cały
1Moj.1
mówi wyraźnie kto stworzył świat i człowieka, Pan Bóg a nie kosmici. Człowiek nie mógłby żyć wiele razy, nieprawdą byłyby słowa zawarte w:

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego