panmojbogmoj

Idź do spisu treści

Menu główne

Rozdzial III - strona 36

Pan Mój Bóg Mój > Rozdzial III - KRÓLESTWO BOŻE > KRÓLESTWO BOŻE cz.2
 

Gal.2,8 Bo Ten, który skutecznie działał przez Piotra w apostolstwie między obrzezanymi, skutecznie działał i przeze mnie między poganami. Dalej cytat z książki: „Głosiciele i lud patrzyli na księgę Objawienia jako na tajemniczą i mniej ważną od innych części świętych Pism. Lecz widziałam, że księga ta jest naprawdę objawieniem, danym ku szczególnemu pożytkowi tym, którzy będą żyć w dniach ostatecznych, aby prowadzić ich w upewnieniu się, co do swego prawdziwego stanowiska i obowiązków. Bóg skierował umysł Millera na proroctwa i dał mu wielkie światło odnośnie księgi Objawienia. Gdyby rozumiano widzenia Daniela, wtedy lud lepiej zrozumiałby widzenia Jana. Lecz w odpowiednim czasie Bóg natchnął swego wybranego sługę, który zrozumiale i w mocy Ducha Świętego zaczął wykładać proroctwa, wskazując na harmonię widzeń Daniela i Jana, jak również innych fragmentów Biblii i wszczepił w serca ludzi święte, straszne ostrzeżenia Słowa, aby przygotowali się na przyjście Syna człowieczego. Głębokie i uroczyste przekonanie spoczęło na umysłach tych, którzy go słuchali, a słudzy i lud, grzesznicy i niewierzący nawracali się do Pana, by dążyć do przygotowania się, by ostać się na sądzie.” Wielkie rozczarowanie! Tak! Tak właśnie było z proroctwem Millera, który był wielkim zwodzicielem skoro nawet po tak bardzo wielkim rozczarowaniu nadal ludzie pozwalali i do dnia dzisiejszego pozwalają zwodzić się jego fałszywą nauką! Zapominając naukę i słowa z Biblii, Słowa ostrzegające przed zwiedzeniem przez kłamstwo fałszywych proroków.
5Moj.18,20-22
Wszakże prorok, który ośmieli się mówić w moim imieniu słowo, którego mu nie nakazałem mówić, albo który będzie przemawiał w imieniu innych bogów, taki prorok poniesie śmierć. A jeśli powiesz w swoim sercu: Po czym poznamy słowo, którego Pan nie wypowiedział? Jeżeli słowo, które wypowiedział prorok nie w imieniu Pana, nie spełni się i nie nastąpi, jest ono słowem, którego Pan nie wypowiedział, lecz w zuchwalstwie wypowiedział je prorok; więc nie bój się go.
Iz.29,9-16
Zdrętwiejcie i pozostańcie zdrętwiali, zaślepcie się i trwajcie w zaślepieniu! Upijcie się, lecz nie winem, zataczajcie się, lecz nie od mocnego napoju. Gdyż Pan wylał na was ducha twardego snu i zamknął wasze oczy, to jest proroków i zakrył wasze głowy, to jest jasnowidzów. Dlatego z widzeniem tego wszystkiego jest u was tak, jak ze słowami zapieczętowanej księgi; gdy się ją poda temu, który umie czytać, i powie: Przeczytaj to, proszę, wtedy on odpowiada: Nie potrafię, gdyż to jest zapieczętowane; a gdy się poda księgę takiemu, który nie umie czytać, i powie: Przeczytaj to, proszę, wtedy on odpowiada: Nie umiem czytać. I rzekł Pan: Ponieważ ten lud zbliża się do mnie swoimi ustami i czci mnie swoimi wargami, a jego serce jest daleko ode mnie, tak że ich bojaźń przede mną jest wyuczonym przepisem ludzkim, dlatego też Ja będę nadal dziwnie postępował z tym ludem, cudownie i dziwnie, i zginie mądrość jego mędrców, a rozum jego rozumnych będzie się chował w ukryciu. Biada tym, którzy głęboko ukrywają przed Panem swój zamysł, których działanie odbywa się w ciemności i którzy mówią: Kto nas widzi? Kto wie o nas? O, jak przewrotni jesteście! Tak jak gdyby można garncarza stawiać na równi z gliną! Jak gdyby dzieło mogło mówić o swoim twórcy: Nie on mnie stworzył, a garnek mówił o garncarzu: On nic nie umie!
Jer.23,30-40
Dlatego Ja wystąpię przeciwko tym prorokom, którzy sobie nawzajem wykradają moje słowa. Oto Ja wystąpię przeciwko prorokom, którzy używają swojego języka i mówią, że to „wyrocznia". Oto Ja wystąpię przeciwko prorokom, którzy za proroctwa podają sny kłamliwe  opowiadając je, zwodzą mój lud swoimi kłamstwami i przechwałkami. A przecież Ja ich nie posłałem ani im niczego nie nakazałem, oni zaś temu ludowi zgoła nic nie pomagają- mówi Pan Jezus. A gdy pytać się będzie ciebie ten lud albo prorok, albo kapłan, mówiąc: Jakie brzemię zapowiada Pan? Wtedy im odpowiedz: Wy jesteście moim brzemieniem, lecz Ja was zrzucę a proroka lub kapłana, czy kogokolwiek z ludu, który by rzekł: Brzemię Pana- ukarzę tego męża wraz z jego domem. Ale tak mówcie nawzajem do siebie, każdy do swojego brata: Co odpowiedział Pan? Albo: Co mówił Pan? Lecz „Brzemienia Pana" już nie wspominajcie, gdyż brzemieniem stanie się dla każdego jego słowo; wy bowiem przekręcacie słowa żywego Boga Pana Zastępów. Tak masz mówić do proroka: Co ci odpowiedział Pan? albo: Co mówił Pan? Lecz jeżeli będziecie mówić: „Brzemię Pana", to tak mówi Pan: Ponieważ wypowiadacie to słowo: „Brzemię Pana", chociaż wam zabroniłem mówić: „Brzemię Pana", dlatego dźwignę was jako brzemię i odrzucę precz od mojego oblicza was i to miasto, które dałem wam i waszym ojcom. I wydam was na wieczną hańbę i wieczną, niezapomnianą obelgę .A więc czy można lekceważyć sobie takie ostrzeżenia? Czy można zbagatelizować te słowa? Żaden człowiek, któremu zależy na poznaniu Boga nie zlekceważy tych słów pamiętając o tym, że „Początkiem mądrości jest bojaźń Pana, a poznanie Świętego to rozum” (Przyp.Sal.9,10). W NT także zostaliśmy ostrzeżeni przed kłamstwem fałszywych proroków:
2Tes.2,1- 6
Co się zaś tyczy przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i spotkania naszego z Nim, prosimy was bracia, abyście nie tak szybko dali się zbałamucić i nastraszyć, czy to przez jakieś wyrocznie, czy przez mowę, czy przez list, rzekomo przez nas pisany, jakoby już nastał dzień Pański. Niechaj was nikt w żaden sposób nie zwodzi; bo nie nastanie pierwej, zanim nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia, przeciwnik, który wynosi się ponad wszystko, co się zwie Bogiem lub jest przedmiotem boskiej czci a nawet zasiądzie w świątyni Bożej podając się za Boga. Czy nie pamiętacie, że jeszcze będąc u was o tym wam mówiłem? A wiecie co go teraz powstrzymuje, tak iż się objawi dopiero we właściwym czasie. Mowa jest „o właściwym czasie”! Pamiętajmy słowa:
2Piotr.1,20-21
Przede wszystkim to wiedzcie, że wszelkie proroctwo Pisma nie podlega dowolnemu wykładowi. Albowiem proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej lecz wypowiadali je ludzie Boży, natchnieni Duchem Świętym. Wniosek z tego? Należy badać duchy (myśli ludzkie) czy są z Boga (Ducha Świętego)!
1Jana4,1
Umiłowani nie każdemu duchowi wierzcie lecz badajcie duchy czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na ten świat. Wyraźnie widać, że  poszła drogą fałszywego proroctwa, sama błądząc i innych w błąd wprowadzając!
Jer.8,6-14
Uważałem na to, co mówią i słyszałem: Mówią nieprawdę. Nikt nie ubolewa nad swoją złością w słowach: Cóż to uczyniłem? Każdy pędzi na oślep w swoim biegu, jak koń cwałujący w bitwie. Nawet bocian w przestworzach zna swój czas, synogarlica, jaskółka i żuraw przestrzegają pory swojego przylotu lecz mój lud nie chce znać prawa Pana Jezusa. Jakże możecie mówić: Jesteśmy mądrzy i znamy zakon Pana? Zaiste: W kłamstwo obrócił go kłamliwy rylec pisarzy.  wstyd narazili się mędrcy, struchleli i uwikłali się, gdyż pogardzili słowem Pana, jaką więc mają mądrość? Dlatego dam ich żony innym, ich pola zdobywcom, gdyż od najmłodszego do najstarszego wszyscy myślą o wyzysku; zarówno prorok jak kapłan, wszyscy popełniają oszustwo. I leczą ranę córki mojego ludu powierzchownie, mówiąc: Pokój! Pokój! Choć nie ma pokoju. Czy się wstydzą, że popełnili obrzydliwość? Oni nie potrafią się wstydzić, nie umieją także się rumienić. Dlatego padną wśród poległych, runą, gdy ich nawiedzę- mówi Pan Jezus. Choćbym chciał urządzić u nich zbiór- mówi Pan nie ma winogron na krzewie winnym, nie ma fig na drzewie figowym, nawet liść zwiądł; co im dałem, to od nich odeszło. Dlaczego tu siedzimy bezczynnie? Zbierzcie się i wejdźmy do miast obronnych i tam zgińmy, gdyż Pan Jezus nasz Bóg, każe nam zginąć, poi nas wodą zatrutą bo przeciwko Panu Jezusowi zgrzeszyliśmy! Ci, którzy uwierzyli w jedynego Pana Boga Izraela, którzy uznali przykazania za prawo Boże weszli do „miast obronnych” (kościołów) sądząc, że w nich znajdą schronienie, ukojenie dla swojego ducha, odpuszczenie grzechów a także życie wieczne. Ale czy można żyć jeśli stopniowo, regularnie zatruwa się organizm trucizną? Trucizną czyli myślami fałszywych proroków!

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego