panmojbogmoj

Idź do spisu treści

Menu główne

Rozdzial III - strona 46

Pan Mój Bóg Mój > Rozdzial III - KRÓLESTWO BOŻE > KRÓLESTWO BOŻE cz.2
 

Rzym.12,21 Nie daj się zwyciężyć złu ale zło dobrem zwyciężaj.
Rzym.12,17-18
Nikomu złem za złe nie oddawajcie, starajcie się o to co jest dobre w oczach wszystkich ludzi. Jeśli można, o ile to od was zależy ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie. Nie mamy sami się mścić ale pozostawić to Panu Bogu, który odda każdemu według uczynków jego.
Rzym.12,19
Najmilsi! Nie mścijcie się sami ale pozostawcie to gniewowi Bożemu, albowiem napisano: Pomsta do mnie należy, Ja odpłacę, mówi Pan Jezus. Satanizm jest to ruch kulturowy (subkultura) wyznawająca szatana jako swojego pana. Wypierają się Boga. Według nich każdy jest bogiem wykazując tym samouwielbienie. Każdy satanista musi się doskonalić. Kto nie wypełnia tego obowiązku nie jest godzien być nazwanym bogiem. Nie uznają czegoś takiego jak dobro czy zło. Satanistów można poznać po ich ubiorze i znakach które wyszczególniają ich sposób myślenia. Przykładem jest odwrócony krzyż- w ten sposób szydzą z Pana Jezusa. Trzy szóstki jako znak szatana i pentagram jako głowa kozła itp. Szatan jako ojciec kłamstwa od początku zwodził ludzkość.
Jan 8,43-44
Dlaczego mowy mojej nie pojmujecie? Dlatego, że nie potraficie słuchać słowa mojego. Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego. On był mężobójcą od początku i w prawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma Prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. Jest duchem kłamliwym. Oto dowód:
IKról.22,20-23
A Pan Jezus rzekł: Kto zwiedzie Achaba aby wyruszył i poległ w Ramot Gilleadzkim? I jeden mówił to a drugi owo. Wtedy wystąpił duch i stanął przed Panem i rzekł: Ja go zwiodę. A Pan rzekł do niego: W jaki sposób? A on odpowiedział: Wyjdę i stanę się duchem kłamliwym w ustach wszystkich jego proroków. Wtedy Pan rzekł: Tak, ty go zwiedziesz, ty to potrafisz. Idź więc i uczyń tak. Duch zły działa w synach opornych:
Ef.2,2
W których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę (szatana), który rządzi w powietrzu, ducha (złego), który teraz działa w synach opornych.
1Jana3,8
Kto popełnia grzech, z diabła jest, gdyż diabeł od początku grzeszy. A Pan Jezus na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie. Mówią- jestem bogiem.
Ez.28,1-2
I doszło mnie słowo Pana tej treści: Synu człowieczy powiedz księciu Tyru: Tak mówi Wszechmogący Pan Jezus: ponieważ twoje serce było wyniosłe i mówiłeś: Jestem bogiem, siedzibę bogów zamieszkuje pośród mórz a wszak jesteś tylko człowiekiem a nie bogiem i za zamysły Boże uważałeś swoje zamysły. Taki sposób myślenia jest cechą szatańską.
Iz.14,12-14
O jakże spadłeś z nieba, ty gwiazdo jasna, synu jutrzenki! Powalony jesteś na ziemie pogromco narodów! A przecież to ty mawiałeś w swoim sercu: wstąpię na niebiosa swój tron wyniosę ponad gwiazdy Boże i zasiądę na górze Narad, na najdalszej północy. Wstąpię na szczyty obłoków zrównam się z Najwyższym. Są tacy co przyznają się i otwarcie mówią, że są sługami szatana jak np. sataniści i też są tacy, którzy przybierają postać synów Światłości i pod pozorem pobożności czynią zło. Kto czemu ulega tego niewolnikiem się staje czy to sługą sprawiedliwości czy też sługą nieprawości. A teraz o regge: Słowo reggae oznacza po prostu "do króla" , ponieważ jest tworzona dla króla królów - pana panów - jah czyli boga. Przez reggae rasta czci jah. Kolejnym motywem pojawiającym się w reggae jest walka dobra ze złem. Nikt wcześniej nie śpiewał o tym co niszczy człowieka o bezsensownej przemocy i rasizmie. Reggae ma na celu przekazanie słuchaczowi pozytywnych wibracji czyli uczucie radości i szczęścia. Poza tym ma uczulać na złe rzeczy jakie dzieją się wokół nas .Stanowi najbardziej charakterystyczny gatunek muzyki jamajskiej. Reggae jest popularne w środowisku ruchu Rastafari czyli ruch duchowej świadomości (Przybierając pozór anioła światłości) Nazwa pochodzi od imienia chrzestnego cesarza Ras Tafari a w języku amharskim znaczy „książę straszliwy”. Bogiem Rastafarian jest jah, duch, który ukazał się cesarzowi Ras Tafari Makkonenie, który był nazywany Haile Selassie I  który był wybrańcem bożym i króla królów Etiopii. Wielu wierzy, że był on mesjaszem biblijnym rozpoczynającym zaprowadzenie Królestwa Bożego na ziemi (czyli odbiera Chwałę Zbawicielowi Panu Jezusowi, który oddał Samego Siebie jako Ofiarę Żywą). Rastafarianie wierzą, że to właśnie cesarz przyczyni się do pokoju na świecie i że dzięki niemu dojdą do Ziemi Obiecanej, którą jest Etiopia, to ma przynieść wybawienie z niewoli, jaką jest rasizm. Według ich przekonań pokój na ziemi zapanuje wtedy, kiedy o kolorze skóry będzie się mówiło tak jak o kolorze oczu. Ruch Rastafari, podobnie jak muzyka reggae powstał na Jamajce a początek jego kształtowania przypada na lata 30 w grupach walczących o równouprawnienie rasowe. Swoje podłoże ma także w biblijnej interpretacji proroctwa i słowach kazań Marcusa Garveya. Ruch ten poznawany był w innych krajach wraz z muzyką raggae. Określany jest często „rastafarianizmem”, jednak rastafarianie nie są zwolennikami słów zakończonych na
ism czy schizm, twierdząc, że takie końcówki wprowadzają podział między dziećmi jah. Rastafari to połączenie wielu wierzeń, gdyż z afrykańskich i chrześcijańskich czerpie oparcie się na Biblii i uznaje niektóre zasady, z hinduizmu pochodzą dredy, awatary oraz palenie marihuany, ważne są tu także poglądy cesarza Haile Selassie I, mówiącego o dążeniu do zaprzestania poglądów rasistowskich, gdyż kolor skóry nie powinien być dominujący w kontaktach z innymi, tak jak nie ma znaczenia kolor oczu. Ruch ten rozpowszechnił się miedzy innymi dzięki kazaniom czarnoskórego kaznodziei, Marcusowi Garveyowi, który walczył o równouprawnienia rasowe. Będąc w Etiopii był pod dużym wrażeniem Ras Tafariego, który jeszcze wówczas nie panował. Duże znaczenie dla rozwoju ruchu miały także liczne migracje, głównie do USA i Europy, jednak do największej grupy odbiorców dotarł dzięki muzyce reggae uprawianej przez Boba Marleya a następnie innych wykonawców reprezentujących muzykę reggae, zarówno w Ameryce jak i Europie. Wierzenia religijne: mówią o sobie „bracia Rasta” wierzą, że prawdziwy mesjasz, cesarz Haule Selassie I poprowadzi ludy afrykańskie oraz wszystkich tych, którzy duchowo są z nią związani do Ziemi Obiecanej, czyli tam, gdzie obce są rasizm i niesprawiedliwość. Według swoich przekonań to pozostała część czystej czarnej rasy, potomków króla Dawida. Twierdzą, że cesarstwo utworzone w X w.p.n.e przez syna króla Salonoma, Menelika I i królową Sabę przetrwało do czasów upadku cesarza Haile Selassie I. Mimo, iż niektórzy rastafarianie twierdzą, że ich korzenie sięgają ze strony czarnoskórych wyznawców judaizmu, inni mówią o odłamie wschodnio chrześcijańskich kościołów, zarówno falasze (wyznawcy judaizmu), jak i wschodnio chrześcijańskie kościoły, nie uznają ich tożsamości. Rastafanie, głównie z USA, identyfikują się jako kościół protestancki, inni zaś mówią, że są katolikami, jednak nie identyfikują się z Rzymem. Przedstawicielem Ortodoksyjnego Kościoła Etiopskiego był Marcus Garvey, inicjator ruchu Rastafari na Jamajce. Ze względu na głoszone poglądy został on z kościoła wydalony. Ze względu na różne poglądy dotyczące pochodzenia ruchu Rastafari, na co mieli wpływ niewolnicy pracujący na plantacjach, można w nim znaleźć zarówno zbieżność z judaizmem, etiopskim chrześcijaństwem, wierzeniami hinduskimi i afrykańskimi. W wierzeniach ruchu Rastafari duże znaczenie przypisuje się symbolice. Wśród barw mających dla nich znaczenie wyróżnić można kolor zielony, żółty oraz czerwony czyli te, które widoczne są na fladze Etiopii. Kolor zielony symbolizuje Afrykę spokojny kraj, kolejny żółty to symbol złota i bogactwa Afryki jakie zagarnęli koloniści, zaś czerwony to krew jaka została przelana w czasie walk z wrogiem. Kolejny atrybut to dredy czyli splecione w charakterystyczny sposób włosy. Prawdopodobnie zostały one zapożyczone z religii hinduskiej. Mają one znaczenie symboliczne związane z postacią Lwa Judy  zwierzęcia symbolizującego nieustraszoność Ras Tafariego, niekiedy i samego jah i są rodzajem protestu przeciwko siłom babilonu, krokiem ku powrotowi do natury. Biorąc pod uwagę wpływy afrykańskie, dredy upodabniały człowieka do lwa, który jak powszechnie wiadomo jest królem zwierząt. Kolejna symbolika tkwi w marihuanie. Palenie świętego ziela, którym jest marihuana to bardzo ważny element religii rastafariańskiej. Czynność ta jest religijnym aktem, jej zalety to oczyszczanie ciała, zwiększenie świadomości, pokojowego nastawienia do innych, to także rodzaj sakramentu zbliżającego do jah. Rastafanie uważają marihuane jako klucz do świadomego myślenia, dlatego nie rozumieją dlaczego jest nielegalna. Wiedzą, że w ten sposób wiele ludzi nie myśli racjonalnie co jest przyczyną wielu błędnych decyzji. Liturgia Rastafarian ogranicza się do dwóch ceremonii. Pierwszą z nich jest krąg, dyskusja, drugą binghi (balanga). Krąg to spotkania, podczas których rozmawia się o religii, etyce, społeczeństwie podając sobie z rąk do rąk fajkę z marihuaną, siedzi się naturalnie w kręgu. I choć wszyscy są tu równi, status ma osoba podpalająca i jako pierwsza zaciągająca się fajką. Zgodnie z tradycją podaje się ją odwrotnie z ruchem wskazówek zegara. Binghi trwająca niekiedy kilka dni to wspólne biesiadowanie, taniec, śpiewy i palenie marihuany. Symbolizuje zwycięstwo nad siłami babilonu, pochodzi ze starożytnego tańca wojowników afrykańskich za czasów jedności czarnej rasy. Binghi obchodzona jest: 6 stycznia w dzień ceremonialnych urodzin cesarza Haile Selassie. Kiedy w 1975 r. cesarz Hale Selassie zmarł powstały dwa obozy dotyczące jego osoby. Pierwsi są przekonani, że trafił on do nieba i po końcu świata dokona wyboru sprawiedliwych. Drudzy z kolei uważają, że nie umarł a jego śmierć ogłoszona została przez złe siły babilonu jako propaganda, w rzeczywistości bowiem ukrywa się on gdzieś w Afryce, a kiedy będzie odpowiedni czas poprowadzi lud do Ziemi Obiecanej, którą jest miejsce bez poglądów rasistowskich i gdzie panuje sprawiedliwość. Rastafanie nie identyfikują się z religią lecz z drogą na życie. Próbują się odznaczyć poprzez swój odmienny ubiór, rodzaj fryzury (dredy), obyczaje, słuchanie muzyki reggae. Niektórzy jednak posuwają się dalej i wchodzą w działalności polityczne. Czy można powiedzieć, że to jest droga do wolności? Marihuana to droga do uzależnienia od różnego rodzaju używek tak łatwo dostępnych w dzisiejszych czasach i chętnie po nie sięgają coraz młodsi ludzie, których mózg nie jest jeszcze w pełni ukształtowany. Co jest przyczyną wielu chorób psychicznych takich jak np. depresje, psychozy czy schizofermia, która dotyka coraz więcej młodzieży uzależnionej od żywek i narkotyków. Żaden nałóg nie daje wolności! A jeśli chodzi o Etiopię to wyraźnie jest napisane, że niczym nie różni się od innych narodów będących w niewoli grzechu i tym samym przeznaczonych na zagładę, również z Etiopii muszą wyjść ci, którzy chcą stać się ludem Bożym inaczej Izraelem Duchowym, którego jedynym Panem i Zbawicielem jest Pan Jezus Chrystus. Biblia mówi o Etiopii:

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego