panmojbogmoj

Idź do spisu treści

Menu główne

Rozdzial III - strona 43

Pan Mój Bóg Mój > Rozdzial III - KRÓLESTWO BOŻE > KRÓLESTWO BOŻE cz.2
 

3Moj.19,26 Nie będziecie jedli niczego z krwią; nie będziecie wróżyć ani czarować.
3Moj.19,31
Nie będziecie się zwracać do wywoływaczy duchów ani do wróżbitów. Nie wypytujcie ich bo staniecie się przez nich nieczystymi; Ja Pan Jezus jestem Bogiem waszym.
3Moj.20,27
A jeżeli mężczyzna albo kobieta będą wywoływać duchy lub wróżyć to poniosą śmierć. Ukamienują ich, krew ich spadnie na nich.
IKor.6,18-20
Uciekajcie przed wszeteczeństwem. Wszelki grzech jakiego człowiek się dopuszcza  poza ciałem; ale kto się wszeteczeństwa dopuszcza ten grzeszy przeciwko własnemu ciału. Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Pana Boga i że nie należycie też do siebie samych? Drogoście bowiem kupieni. Wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym. Wszeteczeństwo to jest postępowanie bez pohamowania bez wytyczania granic, bez umiaru, wszystko dozwolone, wszelka nieczystość.
ITes.4,3-5
Taka jest bowiem wola Boża: uświęcenie wasze, żebyście się powstrzymywali od wszeteczeństwa aby każdy z was umiał utrzymać swe ciało w czystości i w poszanowaniu nie z namiętności żądzy jak poganie, którzy nie znają Pana Boga.
IKor.7,14
Albowiem mąż poganin uświęcony jest przez żonę i żona poganka uświęcona jest przez wierzącego męża inaczej dzieci wasze byłyby nieczyste a tak są święte. Nie żaden szaman czy inny człowiek decyduje o potomstwie ale Sam Pan Jezus ,dlatego obietnica błogosławieństwa tyczy nas i naszego potomstwa, oczywiście mowa o niepełnoletnim.
Ef.4,17-19
To więc mówię i zaklinam na Pana Jezusa abyście już więcej nie postępowali jak poganie postępują w próżności umysłu swego ,mający przyćmiony umysł i dalecy od życia Bożego przez nieświadomość która jest w nich, przez zatwardziałość serca ich, mając umysł przytępiony oddali się rozpuście dopuszczając się wszelkiej nieczystości z chciwością. A czarownice i czarodzieje na początku uprawiania magii nie potrzebują niczego poza zaklęciami, wystarcza im własne ciało, które wykorzystują do gromadzenia energii w celu rzucania zaklęć. W momencie kiedy zaczynają zajmować się magią rytualną potrzebują odpowiednich narzędzi takich jak pentakl czyli pięcioramienna gwiazda wpisana w okrąg w postaci wisiorka, różdżka, kostur, miotła, kocioł, sztylet rytualny, kadzielnica, szata rytualna itp. Wierzą, że wykonanie pewnych narzędzi własnoręcznie po prostu je uświęca i nadaje im szczególną moc. Narzędzia zakupione oczyszczają np. poprzez opłukania w wodzie z dodatkiem soli, zasypanie piaskiem, opalenie nad płomieniem świecy i wiele innych sposobów, ważne aby do tego celu wykorzystać żywioły takie jak woda, ogień czy ziemia. Wszelkie narzędzia według czarownic, należy napełnić swoją własną energią. Do czarowania poza przedmiotami potrzebny jest też ołtarz, gdzie ważne jest ułożenie poszczególnych przedmiotów. Ważna jest też księga z zaklęciami, która w połączeniu z narzędziami daje możliwość czarowania, rzucania zaklęć i uroków. Każda czarownica lub czarodziej sam tworzy taką księgę poprzez wpisywanie do np. zeszytu, swoich własnych doświadczeń, zaklęć, przemyśleń. Oddzielną sprawą jest zapisywanie snów  których odczytują przeszłość i przyszłość. Wierzą, że wszystko od roślin po kamienie ma magiczną moc zdolną wyleczyć z chorób, pomocną w rzucaniu uroków, zaklęć i czarowaniu. Wyróżniają różne rodzaje magii: magia miłosna, magia ziół i innych roślin, magia zapachu, magia koloru i świec, magia żywiołów, spirytyzm i demonologia. Spirytyzm to wywoływanie duchów zmarłych poprzez odpowiedni rytuał a demonologia to przywoływanie demonów o różnej sile i w różnych celach. Wszystkie te praktyki są bardzo niebezpieczne o czym czarodzieje i czarownice ostrzegają się nawzajem ale nie przeszkadza to im w ich wykonywaniu. Czary i wróżbiarstwo są zakazane przez Pana Boga.
3Moj.19,26
Nie będziecie wróżyć ani czarować.
2Król.23,24
Jozjasz usunął też wróżbitów i czarodziejów i bożki domowe i bałwany i wszystkie obrzydliwości jakie pojawiły się w ziemi judzkiej i w Jeruzalemie aby przywrócić ważność słowom zakonu zapisanym w księdze którą znalazł kapłan Chilkiasz w Świątyni Pana
2Moj.22,18
Czarownicy nie zostawisz przy życiu. Co do wiary w magię roślin też jest to obrzydliwością dla Pana Jezusa.
5Moj.7,5
Lecz tak z nimi postąpicie: ołtarze ich zburzycie, pomniki ich potłuczecie, święte ich drzewa wytniecie i ich podobizny rzeźbione w ogniu spalicie.
2Król.23,14
Kazał też potrzaskać posągi i powycinać święte gaje i zapełnić ich miejsce kośćmi ludzkimi.
Gal.5,19-21
Jawne zaś są uczynki ciała mianowicie: wszeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, waśnie, odszczepieństwo, zabójstwa, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne; o tych zapowiadam wam  już przedtem zapowiedziałem, że ci którzy te rzeczy czynią Królestwa Bożego nie odziedziczą.
Mal.3,5
Wtedy przyjdę do was na sąd i rychło wystąpię jako oskarżyciel czarowników, cudzołożników i krzywoprzysięzców tych, którzy uciskają najemnika, wdowę i sierotę, gnębią obcego przybysza a mnie się nie boją-mówi Pan Zastępów.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego