panmojbogmoj

Idź do spisu treści

Menu główne

Rozdzial II - strona 25

Pan Mój Bóg Mój > Rozdzial II - PAN JEZUS CHRYSTUS
 

Jan6,31 Ojcowie nasi jedli mannę na pustyni jak napisano: Chleb z nieba dał im, aby jedli.
Jan6,49
Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i poumierali. Z tego wynika niezbicie, że nawet chleb z nieba jedzony przez Izraelitów nie zapewnił nikomu z nich życia wiecznego a cóż dopiero chleb ziemski niezależnie od sposobu jego przygotowania oraz sposobu jego spożywania. Wobec tego, co jest tym chlebem, który należy spożywać?
Jan6,50
Tu natomiast jest chleb, który zstępuje z nieba, aby nie umarł ten, kto go spożywa. Tu trzeba się zastanowić co z nieba zstępuje i czego spożywanie daje życie wieczne?
Jan6,51 Ja jestem chlebem żywym, który z nieba zstąpił, jeśli kto spożywać będzie ten chleb, żyć będzie na wieki. Warto szukać tego chleba, tu trzeba sobie uświadomić, że będzie żyć wiecznie tylko ten, kto będzie spożywać ten chleb, o którym mówił Pan Jezus Chrystus. Przecież mówi wyraźnie: Ja jestem chlebem żywym, który z nieba zstąpił. Zatem żywy chleb trzeba jeść, a nie chleb z mąki, który przywodzi do śmierci. Chleb, który Ja dam, to ciało moje, które Ja oddam za żywot świata (mówi Pan Jezus Chrystus)
Jan6,52-56
Wtedy sprzeczali się Izraelici między sobą mówiąc: Jakże Ten, może dać nam swoje ciało do jedzenia? Na to rzekł im Pan Jezus. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego i pili krwi Jego nie będziecie mieli żywota w sobie. Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, ten ma żywot wieczny, a Ja go wskrzeszę (wzbudzę) w dniu ostatecznym, albowiem ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa ciało moje i pije krew moją we mnie mieszka, a Ja w nim. Tyle wyjaśnień i jeszcze nie wiadomo, o co faktycznie chodzi. Wiadomo, że jest niemożliwe, aby bez spożywania ciała i krwi Pana naszego osiągnąć życie wieczne.
Jan6,57
Jak mnie posłał Ojciec, który żyje, a Ja przez Ojca żyję, tak i ten kto mnie spożywa żyć będzie przeze mnie. Tu wystarczy sobie przypomnieć, kto jest Ojcem Pana Jezusa Chrystusa. Jeżeli zgadzamy się, że Ojcem Pana Jezusa Chrystusa jest Duch Święty to zrozumiemy, że z nieba zstąpił Duch Święty. Jeżeli Pan Jezus Chrystus stanowczo twierdzi, że prawdziwym pokarmem jest ten chleb, który z nieba zstąpił, to dla wielu teraz będzie jasne, że aby żyć wiecznie należy jeść Ducha Świętego.
Jan6,58
Taki jest chleb, który z nieba zstąpił, nie taki jaki jedli ojcowie i poumierali. Kto spożywa ten chleb (kto spożywa tę naukę) żyć będzie na wieki.
Jan6,63
Duch żywia. Ciało nic nie pomaga. Słowa, które powiedziałem do was są Duchem i Żywotem. Tu dodam, że słowa są to wypowiedziane myśli. A czy Duch Święty to nie Umysł, Myśli? Jeżeli ktoś tego nie rozumie to musi odejść na zawsze, tak jak to miało miejsce za czasów Pana Jezusa.
Jan6,66
Od tej chwili wielu uczniów Jego zawróciło i już z Nim nie chodziło. Paweł kwestię chleba i wina oraz ciała Pańskiego też wyjaśnia. Warto spojrzeć na sprawę oczami Pawła.
1Kor.10,14-15
Przeto najmilsi moi uciekajcie od bałwochwalstwa. Przemawiam jak do rozsądnych. Rozsądźcie sami co mówię. Już z samego wstępu widać, że coś bardzo ważnego Paweł chce nam przekazać.
1Kor.10,16
Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy czyż nie jest społecznością krwi Chrystusowej? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest społecznością ciała Chrystusowego? A zatem kielich oraz łamanie chleba jest to społeczność ludu Bożego.
1Kor.10,17
Ponieważ jest jeden chleb (ten, który z nieba zstąpił) my ilu nas jest stanowimy jedno ciało, wszyscy bowiem jesteśmy uczestnikami jednego chleba. Tak to jest drodzy bracia i siostry, my jesteśmy uczestnikami tego chleba, który z nieba zstąpił. Jesteśmy uczestnikami Ducha Świętego. Jesteśmy uczestnikami nauki, która nie pochodzi z tego świata, bo nikt przez te wszystkie wieki nie rozpoznał w Panu Jezusie Chrystusie Boga Wszechmogącego. Pomimo niezliczonej ilości wyznań i sekt nikt się nie doczytał jedynej prawdy, która jest w Panu naszym Jezusie Chrystusie.
1Kor.10,18
Patrzcie na Izraela ług ciała; czyż ci, którzy spożywają ofiary nie są uczestnikami ołtarza? Na pewno są, jaki ołtarz taka też ofiara. Jakie zrozumienie takie wykonanie. Lecz my umiłowani…
Hebr.13,10
. Mamy ołtarz, z którego nie mają prawa jeść ci, którzy służą przybytkowi. Bo nie myślimy o tym co doczesne, lecz o tym co jest w niebie i jest wieczne. Naszym ołtarzem jest Sam Pan Jezus Chrystus, dlatego też dał nam prawdziwy pokarm, swego Ducha Świętego.
1Kor.10,19
Cóż tedy chcę powiedzieć? Czy to, że mięso składane w ofierze bałwanom jest czymś więcej niż mięsem? Albo, że bożek jest czymś więcej niż bałwanem? Otóż i ja chcę wam powiedzieć: Czy wino, które wszystkie wyznania chrześcijańskie piją jest czymś więcej niż winem? Albo czy chleb, który wszystkie wyznania chrześcijańskie spożywają jest czymś więcej niż chlebem? Albo czy jakikolwiek obraz namalowany niezależnie, co jest na nim namalowane, czy jest czymś więcej aniżeli płótnem i farbą? To dlaczego prawie wszystkie wyznania chrześcijańskie kłaniają się przed obrazami? Dlatego Pan Jezus Chrystus grzmi z wysokości i ze swojej świętej siedziby wydaje swój głos w stronę wszystkich mieszkańców ziemi. Ludzie upamiętajcie się! Ludzie opamiętajcie się! Co wy robicie?
1Kor.10,20 Nie! Chcę powiedzieć, że to co składają w ofierze ofiarują demonom, a nie Panu Bogu ja zaś nie chcę abyście (umiłowani) mieli społeczność z demonami. To przez tę ohydę, którą wymyślił człowiek będzie koniec ludzkości, przez tyle wieków przyglądał się cierpliwie Pan Jezus Chrystus na to, co ludzkość wyprawia. Dosłownie dziś jest zjazd kapelanów wojskowych, więc będą radzić jak z błogosławieństwem wysłać ludzi do mordowania innych ludzi. Oczywiście najpierw dadzą im chlebka i winka i powiedzą im: to jest przenajświętszy sakrament, a ja wam mówię, że to jest przenajohydniejsze świństwo, jakie kiedykolwiek wymyślił człowiek! Podziwiam cierpliwość Pana naszego Jezusa Chrystusa, że tak długo czeka, a może się jeszcze ktoś nawróci. Żaden człowiek gdyby był na miejscu Pana Jezusa Chrystusa nie wytrzymałby tak długo patrzeć na to wszystko co ludzkość wyprawia. Pan Jezus Chrystus dał nam tylko jedno przykazanie, przykazanie miłości i nawet tego jednego ludzkość nie przestrzega. Dlatego przepaść między ludem Bożym, a resztą świata pogłębia się. Dlatego umiłowani…

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego