panmojbogmoj

Idź do spisu treści

Menu główne

Rozdzial III - strona 23

Pan Mój Bóg Mój > Rozdzial III - KRÓLESTWO BOŻE > KRÓLESTWO BOŻE cz.2
 

Jer.51,11-13 Wyostrzcie strzały, namaśćcie tarcze! Wszechwładny Pan Jezus pobudził ducha królów medyjskich, gdyż jego plan skierowany jest przeciwko babilonowi, aby go zniszczyć; taka jest bowiem pomsta Pana Jezusa, pomsta za Jego świątynię żywą. Podnieście sztandar przeciwko murom babilonu, wzmocnijcie straż, postawcie warty, wystawcie czaty, bo jak umyślił Duch Święty Pana Jezusa, tak spełnia to, co powiedział o mieszkańcach babilonu (o domownikach kościoła). A tak właśnie powiedział, gdy był na ziemi wśród ludzi:
Łuk.21,33-35
Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Baczcie na siebie, aby serca wasze nie były ociężałe wskutek obżarstwa i opilstwa oraz troski o byt i aby ów dzień was nie zaskoczył. Niby sidło; przyjdzie bowiem znienacka na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Jak już opisywałem, że Paweł, który posłany został do pogan zapowiadał odstępstwo od wiary w Pana Jezusa Zbawiciela Boga. Tak jak izraelici zaparli się Świętego Boga Izraela, który przyszedł do nich, tak instytucja kościoła zamieniła Chwałę nieśmiertelnego Boga na obrazy przedstawiające śmiertelnego człowieka, na figury z kamienia, drewna, złota i srebra.
Rzym.1,18-25
Albowiem gniew Pana Jezusa z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności (bezmyślności) i nieprawości (nie czynić sobie bałwanów to przykazanie) przeciwko ludziom, którzy przez łamanie przykazań Pana Jezusa Boga Wszechmogącego tłumią prawdę. Pragnę naświetlić łamanie prawa przez instytucję kościoła. Tak o nich Paweł mówi:
Tyt.1,15-16
Dla czystych wszystko jest czyste. A dla pokalanych i niewierzących nic nie jest czyste (dlatego potrzebują wody do mycia, konfesjonałów, ołtarzy, ofiar, kadzenia i kościoła), ale pokalane są zarówno ich umysł jak i sumienie. Utrzymują, że znają Myśli Święte Pana Jezusa Chrystusa, ale uczynkami swymi zapierają się Go, bo to ludzie obrzydliwi dla Pana Jezusa i nieposłuszni Panu Jezusowi i do żadnego dobrego uczynku nieskłonni. Po czym to poznajemy? O tym mówi Jan:
1Jana2,3-6
A z tego wiemy, że znamy Pana Jezusa, jeśli przykazania Jego zachowujemy. Kto mówi: Znam Pana Jezusa i Jego Święte Zamysły, a przykazań Jego nie zachowuje, Kłamcą jest i Prawdy w nim nie ma! Lecz kto zachowuje Słowo Jego, w tym prawdziwie dopełnia się miłość Boża. Po tym poznajemy, że w Nim jesteśmy. Kto mówi, że w nim mieszka Duch Święty Pana Jezusa,( albo kto mówi że jest apostołem) powinien sam tak postępować, jak On postępował.
1Jana5,3
Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań Jego, a przykazania Jego nie są uciążliwe.
1Jana3,24
A kto przestrzega przykazań Pana Jezusa Chrystusa, mieszka w Bogu, a Bóg (Duch Chrystusowy) w nim, i po tym Duchu (po tym sposobie myślenia), którego nam dał poznajemy, że w nas mieszka Pan Jezus, który jest Duchem Świętym. Każdy duch, który z Ducha Świętego Pana Jezusa się narodził przestrzega Jego przykazań, wszystkich przykazań, począwszy od ostrzeżenia Kaina, poprzez 10 przykazań danych Mojżeszowi i to co nakazał będąc na ziemi w ciele ludzkim, również nakazy apostołów, aż po to co nakazuje w dniu dzisiejszym.
1Piotr.4,18
A jeśli sprawiedliwy w oczach Pana Jezusa, który nie ma względu na osobę z trudnością dostąpi zbawienia to bezbożny i grzesznik gdzież się znajdą?
Jak.2,10
Ktokolwiek bowiem zachowa cały zakon a uchybi (tylko) w jednym stanie się winnym wszystkiego.
Ez.18,21-23
Lecz gdy bezbożny odwróci się od wszystkich swoich grzechów, które popełnił i będzie przestrzegał wszystkich moich przykazań i będzie wykonywał prawo i sprawiedliwość na pewno będzie żył (wiecznie) nie umrze. Nie będzie mu się przypominać żadnych jego przestępstw, które popełnił (dostąpi odpuszczenia grzechów przez krew Chrystusową) będzie żył przez sprawiedliwość, którą się kierował. Czy rzeczywiście mam upodobanie w śmierci bezbożnego
a nie raczej w tym, by się odwrócił od swoich dróg i żył?
Ez.36,26-27
I dam wam serce nowe, i ducha nowego dam do waszego wnętrza, i usunę z waszego ciała serce kamienne, a dam wam serce mięsiste (czujące) Mojego Ducha (Świętego, Chrystusowego, Ducha Synostwa, Ducha Prawdy, Pocieszyciela-mowa o jednym Duchu) dam do waszego wnętrza i uczynię, że będziecie postępować według moich przykazań, moich praw będziecie przestrzegać i wykonywać je. Każdy więc człowiek, który nie przestrzega choćby jednego przykazania nie ma w sobie Ducha Świętego Pana Jezusa i nie zna Go i Pan Jezus nie przyznaje się do niego. Bo nie ma w nim rozumu, mądrego umysłu!
2Tym.2,19
Wszakże fundament Boży stoi niewzruszony, a ma tę pieczęć Ducha Chrystusowego na sobie: Zna Pan Jezus  ludzi, którzy są Jego. Jeśli kościół nie przestrzega podstawowych przykazań to jak mogą mówić, że przez nich przemawia Duch Święty. Przez nich działa duch diabelski i jego znak mają na sobie. Co zresztą widać na każdym kościele. Są cztery przykazania względem Pana Boga, które z nich przestrzega kościół ?!
2Moj.20,3-11
Nie będziesz miał innych bogów obok (oprócz) mnie. Wyraźnie przedstawione, bo Pan Bóg jest jeden, nie dwóch, ani nie trzech! Jak można mieć  osoby boskie-ojca, syna, ducha?
Iz.45,5-7
Ja jestem Królem Sprawiedliwości, Królem Pokoju, Królem Jeruzalemu, oprócz mnie nie ma Boga. Ja ci przypinam pas, chociaż mnie nie znasz, aby poznali od wschodu słońca i od zachodu, że nie ma nikogo oprócz mnie. Nie ma boga o trzech osobowościach. Nie ma osoby ojca i osoby syna, bo nie można dwom panom służyć. Ja Pan Jezus Chrystus Jestem Panem i nie ma innego. Ja tworzę światłość i stwarzam ciemność. Ja przygotowuję zarówno zbawienie jak i nieszczęście. Ja Pan Jezus Chrystus czynię to wszystko. Oprócz tego, że obok Pana Jezusa Chrystusa ściół  ojca i ma ducha, to jeszcze czci matkę bożą, apostołów i rzeszę świętych, i błogosławionych, ale uznanych z rangi głowy kościoła, która to głowa również czczona jest jak bóstwo, gdyż wybranego łowieka stojącego na czele tej instytucji zwie się ojcem świętym. A wyraźnie jest napisane w Biblii, (tylko który członek kościoła ją czyta, mimo że ją posiada ?)

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego