panmojbogmoj

Idź do spisu treści

Menu główne

Rozdzial I - PAN BÓG strona 1

Pan Mój Bóg Mój > Rozdzial I - PAN BÓG
 

Umiłowani! Zacznę od słów zapisanych w ew. Jan  Kowalski)
Jan 8,32
I poznacie prawdę, a prawda uczyni was wolnymi. I od razu nasuwa się pytanie: o jaką prawdę chodzi? Gdzie ją można znaleźć? I w jaki sposób uczyni nas wolnymi? Odpowiadając na pierwsze pytanie
chodzi o prawdę o jedynym i prawdziwym Panu Bogu zapisaną w Biblii. Prawdę, której nie można się dowiedzieć w żadnej religii, ani w żadnym wyznaniu chrześcijańskim. Nie można się też tej prawdy dowiedzieć w żadnej szkole teologicznej, w żadnej uczelni. Każde z wyznań chrześcijańskich twierdzi, że tylko ono jest prawdziwe, a ponieważ prawda jest tylko jedna, więc z całą pewnością nie ma jej w żadnym wyznaniu, ani w żadnej religii. Z całą odpowiedzialnością stwierdzam, że prawda jest tylko w Piśmie Świętym czyli w Biblii a jakże inna od tej, którą głoszą wszystkie wyznania chrześcijańskie. Gdyby było inaczej to słowa zapisane w Mat.7,14 nie miałyby pokrycia:
Mat.7,14
A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota: i niewielu jest tych, którzy ją znajdują. A tak każdemu obecnie żyjącemu człowiekowi na ziemi dana jest szansa na uzyskanie zbawienia i otrzymanie życia wiecznego, a ponieważ jest zapisane „że niewielu jest tych, którzy znajdą zbawienie”, to znaczy, że niezmiernie usilnie trzeba tego zbawienia szukać. Z całą pewnością nie można osiągnąć zbawienia przez urodzenie się w danej społeczności, gdyż po pierwsze, nie musiałby już szukać a byłby zbawiony z racji swego urodzenia. Umiłowani sami rozumiecie, że byłoby to bardzo niesprawiedliwe, bo co winien jest Chińczyk, że urodził się Chińczykiem. A tak bez względu na narodowość, bez względu na pochodzenie, bez względu na przynależność do czegokolwiek: religii, wyznania, partii, czy związku, każdy musi, podkreślam musi szukać tej jedynej prawdy o jedynym Stwórcy, Panu Bogu Wszechmogącym zapisanej w Biblii. Jeżeli ktoś nie chce znać prawdy to jest jego osobista sprawa. Każdy z ludzi na ziemi ma wolną, nieprzymuszoną wolę i może posłuchać dobrej rady lub nie. A Biblia mówi:
Iz.55,6
Szukajcie Pana Boga dopóki można Go znaleźć. Wzywajcie Go, dopóki jest blisko. A Jeremiasz dodaje:
Jer.29,12-13
Gdy będziecie mnie wzywać i zanosić do mnie modły, wysłucham was. A gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie. Gdy mnie będziecie szukać całym swoim sercem Objawię się wam! A zatem jednakową szansę otrzymał każdy człowiek na ziemi. Pan i Bóg nasz cierpliwie czekał przez te wszystkie wieki, aż będzie odpowiednia ilość Biblii wydrukowana i rozpowszechniona, tak aby nikt na ziemi nie mógł powiedzieć, że nie miał skąd się tej prawdy dowiedzieć. Dlatego jest napisane:
Dz.17,30
Pan Bóg wprawdzie puszczał płazem czasy niewiedzy, teraz jednak wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się upamiętali. Jeżeli wiersz ten mówi: „wszędzie i wszystkich ludzi”, to przecież jest faktem oczywistym, że wszyscy błądzą, bez względu do jakiejkolwiek należą religii, czy wyznania, czy sekty. Jeżeli wszyscy, to wszyscy bez wyjątku.
Mat.24,4-5
Uważajcie, żeby was kto nie zwiódł. Albowiem wielu przyjdzie w moim imieniu mówiąc: Chodźcie do nas, bo tylko w naszym wyznaniu możecie uzyskać zbawienie i w ten sposób zwiodą wielu. A zwiodą tych, którzy uwierzą słowom człowieka, a nie słowom Bożym zapisanym w Biblii.
Iz.44,6
Ja jestem pierwszy i Ja jestem ostatni, a oprócz mnie nie ma Boga. Już z samych tych słów wynika, że Pan Bóg jest jeden. Na potwierdzenie podam pierwsze i zarazem najważniejsze przykazanie.
2Moj.20,3
Nie będziesz miał innych bogów oprócz mnie. No dobrze, powie ktoś, ale słowa te są zapisane w St. Testamencie. No to sprawdźmy co na ten temat pisze Nowy Testament:
Rzym.3,30
Albowiem jeden jest Bóg.
1Kor.8,6
Wszakże dla nas istnieje tylko jeden Bóg Ojciec. Jeżeli St. Testament jak również N. Testament potwierdza nam jedno i to samo, że Pan Bóg jeden jest to skąd wszystkie wyznania chrześcijańskie wzięły trójcę? Jeżeli ani razu wyraz ten nie występuje w Biblii. Podałem to jako przykład, aby każdy kto to przeczyta zastanowił się i zadał sobie trud i sprawdził, gdzie jest prawda, czy w wyznaniu do którego należy? Czy w Biblii? W ew. Jan 4,24 jest zapisana niezmiernie ważna informacja, a mianowicie, że:
Jan 4,24
Pan Bóg jest Duchem. I ta niezmiernie ważna informacja musi nam towarzyszyć przy czytaniu całej Biblii. Kiedy już oswoimy się z tą informacją to się okaże, że niewiele rozumiemy bo ta jedna informacja nie wyjaśnia całości. Trzeba bardzo wiele wierszy przeczytać, aby zrozumieć całość. I tak należy teraz zrozumieć następną informację z:
3Moj.19,2
Bom Ja Pan Bóg wasz, jestem Święty. Aby każda sprawa była oparta na dwóch świadkach należy podać:
1Piotr.1,16
Świętymi bądźcie, bo Ja jestem Święty. Tu potwierdzono fakt z 3Moj.19, 2 Co to w sumie znaczy? Znaczy dosłownie przełom w myśleniu. Bo jeżeli Pan Bóg jest Duchem i Sam nas informuje, że jest Święty, to niezbicie wynika, że Pan Bóg jest Duchem Świętym. A zatem „Bóg” jak również „Duch Święty” tyczy się tej samej Osobowości. Piszę Osobowości, gdyż Duch Święty nie jest osobą, a to dlatego, że w ew. Jana 4,24 pisze, że:
Jan 4,24
Pan Bóg jest Duchem. (a nie osobą duchową) A to, że Pan Bóg i Duch Święty jest to ta sama Osobowość potwierdza nam w:
Dz.5,3-4
Ananiaszu, czym to omotał szatan serce twoje, że okłamałeś Ducha Świętego, nie ludziom skłamałeś, lecz Panu Bogu. I jeszcze raz to samo:
IKor.6,19-20
Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest Świątynią Ducha Świętego? Wysławiajcie tedy Pana Boga w ciele waszym. Jeżeli w ciele człowieka ma zamieszkać Pan Bóg, który jest Duchem Świętym, to wtedy stają się jasne i zrozumiałe słowa zapisane w:

 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego