panmojbogmoj

Idź do spisu treści

Menu główne

Rozdzial II - strona 10

Pan Mój Bóg Mój > Rozdzial II - PAN JEZUS CHRYSTUS
 

Rzym.9,27 A Izajasz woła nad Izraelem: Choćby liczba synów Izraela była jak piasek morski, tylko resztka ocalona będzie.
Rzym.11,11 Mówię tedy: Czy się potknęli, aby upaść? Bynajmniej. Wszak wskutek ich upadku zbawienie doszło do pogan. I w ten sposób będzie zbawiony cały Izrael. Izrael prawowity i Izrael nabyty z wszystkich narodów świata. I w ten sposób Pan Jezus Chrystus poślubi nową małżonkę, która będzie mu wierna na zawsze.
Iz.54,5-10
Bo twoim małżonkiem jest twój Stwórca, Jego imię Pan Jezus Chrystus, Bóg Zastępów niebiańskich, a twoim Zbawicielem Święty Izraela zwany Bogiem całej ziemi. Gdyż Pan Jezus Chrystus uzna cię znów za małżonkę niegdyś porzuconą i strapioną w duchu. Bo czy można wzgardzić małżonką poślubioną w młodości? Mówi twój Bóg. Na krótką chwilę porzuciłem cię, lecz znów cię zgromadzę w wielkiej miłości. W przystępie gniewu zakryłem na krótko swoją twarz, lecz w wiecznej miłości zlituję się nad tobą mówi Pan Jezus Chrystus, twój Zbawiciel. Bo tak jest u mnie, jak w czasach Noego: Jak przysiągłem, że wody z czasów Noego więcej nie zaleją ziemi, tak przysiągłem, że już nie będę się gniewał na ciebie i nie będę ci robił zarzutów. A choćby się góry poruszyły i órki się zachwiały, jednak moja łaska nie opuści cię, a przymierze mojego pokoju się nie zachwieje, mówi Pan Jezus Chrystus, który się nad tobą lituje.
Obj.19,6-9
I usłyszałem jakby głos licznego tłumu i jakby szum wielu wód i jakby huk potężnych grzmotów, które mówiły: Alleluja! Oto Pan (Jezus Chrystus) Bóg nasz Wszechmogący, objął panowanie. Weselmy się i radujmy się i oddajmy Mu chwałę, gdyż nastało wesele Baranka i oblubienica Jego przygotowała się. I dano jej przyoblec się w czysty lśniący bisior, a bisior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych. I rzecze do mnie: Napisz! Błogosławieni, którzy są zaproszeni na weselną ucztę Baranka. I rzecze do mnie: To są prawdziwe Słowa Boże. Tak jest, błogosławieni są ci, którym Pan Jezus Chrystus otworzy oczy i zobaczą w jakiej ciemności chodzili do tej pory. W tej chwili cała ludzkość nazwana jest pustynią, gdyż narody, które nie znają swego Stwórcy są nicością, pustkowiem, pustynią.
Iz.43,18-21
Nie wspominajcie dawnych wydarzeń, a na to co minęło już nie zważajcie! (znaczy to że zapomnijcie o historii świata, bo nic z tego co istniało na świecie jak: nauka, historia, kultura, nie będzie przeniesiona do Królestwa Bożego, które będzie na ziemi. Tak jak po potopie powstało coś zupełnie nowego i nikt nie zna ani historii, ani nauki, ani kultury ludzi przed potopem, tak też nikt nie przeniesie do nowego świata całego bagażu przeszłości, bo był zły). Paweł tak to zanotował:
2Piotr.3,10
A dzień Pański nadejdzie jak złodziej, wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną. Powracając do Izajasza to dalej mówi: Oto Ja czynię rzecz nową! (nową wiarę). Już się rozwija, czy tego nie spostrzegacie? Tak przygotowuję na pustyni (ludzkości) drogę, rzeki na pustkowiu. Chwalić mnie będą zwierzęta polne (czyt. poganie), szakale i strusie (między innymi i ja tym szakalem byłem), że dostarczyłeś na pustyni wody, rzeki na pustkowiu.
Jan7,37-39
A w ostatnim, wielkim dniu święta stanął Pan Jezus i głośno zawołał: Jeżeli kto pragnie niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki żywej wody. A to mówił o Duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w Niego uwierzyli). I dalej Izajasz: Aby napoić lud mój, mojego wybrańca (nową nauką). Lud, który sobie stworzyłem będzie zwiastował moją chwałę. Lud ten jako oblubienica, jako nowy Izrael ze wszystkich ludów, narodów i języków, jako wielka rzesza, której nikt nie będzie mógł zliczyć  wyjdzie jako małżonka Baranka. Lud ten jest w pełni świadomy, dobrowolny, nigdy nie będzie pobudzał Pana Jezusa Chrystusa do zazdrości, ani odstępstwem, ani bałwochwalstwem.
3
przykazanie: Nie nadużywaj imienia Pana Jezusa Chrystusa, Boga twojego, gdyż Pan Jezus Chrystus nie zostawi bez kary tego, ktokolwiek by nadużywał imienia Jego. Bardzo przykra i bardzo smutna sprawa. Żadne imię nie jest tak nagminnie używane jak imię Pana Jezusa Chrystusa. Wzywają Go wszystkie warstwy społeczne, waląc Panu Jezusowi Chrystusowi na ty, jakby to był kolega, jakby kto pił z Panem Jezusem bruderszaft. Wzywa Go co najmniej połowa moich rodaków. Kiedykolwiek komuś się coś nie udaje od razu wzywa imienia Pańskiego i bardzo często klnie  tym. Prawie nie ma filmu, czy sztuki teatralnej, aby nędzny aktorzyna nie wzywał imienia Pana Jezusa Chrystusa. W przypowieściach Salomona jest tak zapisane:
Przyp. Sal.14,16
Mądry boi się Pana Boga i unika złego, lecz głupiec spoufala się z Nim i czuje się bezpieczny. Właśnie, tylko głupiec używa imienia Pańskiego i czuje się pewny siebie. Szacunek dla Pana Jezusa Chrystusa jest jednym z warunków zbawienia. Przecież jest to zapisane w:
Rzym.10,9;13
Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg (czyt. Duch Chrystusowy, Duch Święty) wzbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. Każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego zbawiony będzie. Nie wiem czy to jest takie trudne do zrozumienia? Przecież Paweł z powodzeniem mógł napisać: Każdy, kto będzie wzywał; właśnie nie napisał na ty Panu Jezusowi, ale kto będzie wzywał imienia Pańskiego ten będzie zbawiony. A Sam Pan Jezus Chrystus tak o sobie powiedział:
Jan13,13
Wy nazywacie mnie Nauczycielem i Panem i słusznie mówicie, bo jestem nim. Jeżeli Pan Jezus Chrystus jest jedynym Panem wszechświata, to gdzie jest Jego cześć? Zamiast czci jest poniżenie.
Iz.52,5 Lecz teraz co mam robić? Mówi Pan Jezus Chrystus, gdyż mój lud został niezasłużenie zabrany, jego tyrani chełpią się, mówi Pan Jezus Chrystus, a moje imię jest ustawicznie lżone, dzień po dniu. Dzień po dniu imię Pana Jezusa Chrystusa jest w poniżeniu. A przecież, my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym
2Kor.5,10
. Chociaż znaczenie tych słów ma zupełnie inne znaczenie ale wyobraźmy sobie, że stajemy przed ziemskim sądem, czy oskarżony, czy świadek, czy obrońca, czy oskarżyciel, wszyscy zwracają się do sędziego: wysoki sądzie. Nie mogę tego zrozumieć, że do tak wielkiej osobistości jaką jest Pan Jezus Chrystus, poniża się Go, spoufalając się z Nim zwracając się na ty.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego