panmojbogmoj

Idź do spisu treści

Menu główne

Rozdzial III - strona 18

Pan Mój Bóg Mój > Rozdzial III - KRÓLESTWO BOŻE > KRÓLESTWO BOŻE cz.3
 

2Kor.4,7-11 Mamy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby się okazało, że moc, która wszystko przewyższa, jest z Boga, a nie z nas. Zawsze śmierć Pana Jezusa na ciele swoim noszący, aby i życie(wieczne) Pana Jezusa na ciele naszym się ujawniło. Zawsze bowiem my, którzy żyjemy, dla Pana Jezusa na śmierć wydawani bywamy, aby i życie Pana Jezusa na śmiertelnym ciele naszym się ujawniło.
1Kor.15,50
A powiadam, bracia, że ciało i krew nie mogą odziedziczyć Królestwa Bożego ani to, co skażone, nie odziedziczy tego, co nieskażone.
1Piotr.1,24-25
Gdyż wszelkie ciało jest jak trawa, a wszelka chwała jego jak kwiat trawy. Uschła trawa, i kwiat opadł, ale Słowo Pana Jezusa  na wieki. A jest to Słowo, które wam zostało zwiastowane.
Iz.40,8
Trawa usycha, kwiat więdnie, ale słowo Boga naszego Pana Jezusa Chrystusa trwa na wieki. Słowo jest wypowiedzianą Myślą, przyjmując je jesteśmy wszyscy Myśli Chrystusowej a Chrystus Pan jest Boży. Poruszyć muszę jeszcze bardzo istotną sprawę: dwaj świadkowie muszą wyjść do głoszenia ewangelii w tym samym czasie. Myślący i uważnie czytający książkę z Biblią zorientował się, że w liście do Hebrajczyków wyraźnie Duch Święty wskazuje iż droga do świątyni żywej nie została objawiona  rodowitemu. Tak i to jest prawda! W bólach Izrael rodowity porodzi prawdę czyli w zawierusze wojennej bo kiedy krzykną pokój i bezpieczeństwo wtedy spadnie na nich zagłada i zniszczony zostanie fragment ściany ze świątyni o której powiedział Pan Jezus, że nie pozostanie z niej kamień na kamieniu, dlatego że Jeruzalem nie poznało czasu nawiedzenia swego przez Króla Izraela Zbawiciela.
Łuk.19,27
Ale tych nieprzyjaciół moich, którzy nie chcieli, bym ja królował nad nimi, przyprowadźcie tutaj i zabijcie ich na moich oczach.
Łuk.19,41-44
A gdy się przybliżył, ujrzawszy miasto, zapłakał nad nim, mówiąc: Gdybyś i ty poznało w tym to dniu, co służy ku pokojowi. Lecz teraz zakryte to jest przed oczyma twymi. Gdyż przyjdą na ciebie dni, że twoi nieprzyjaciele usypią wał wokół ciebie i otoczą, i ścisną cię zewsząd. I zrównają cię z ziemią i dzieci twoje w murach twoich wytępią, i nie pozostawią z ciebie kamienia na kamieniu, dlatego żeś nie poznało czasu nawiedzenia swego.
1Tes.5,3
Gdy mówić będą: Pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada, jak bóle na kobietę brzemienną, i nie umkną.
Jer.30,12-15
Gdyż tak mówi Pan: Twój cios jest dotkliwy, twoja rana jest nieuleczalna. Nie ma na twój wrzód lekarstwa, nic nie może sprawić zabliźnienia. Wszyscy twoi kochankowie zapomnieli o tobie, nie troszczą się o ciebie, bo uderzyłem cię, jak uderza wróg, okrutnym smaganiem za wielką twoją winę, za to, że liczne są twoje grzechy. Czemu krzyczysz z powodu swojej rany, że dotkliwy jest twój ból? Za wielką twoją winę ci to uczyniłem, za to, że liczne są twoje grzechy. Zapytasz kiedy to się stanie? Odpowiedź jest prosta- na pewno przed wyjściem do głoszenia ewangelii aby mogli poznać i zrozumieć o czym mają głosić i co opowiadać swoim braciom. Zrozumieją w mgnieniu oka kiedy dostaną do ręki książkę napisaną, tak aby mogli szybko przeczytać. Teraz zależy to od was umiłowani bracia jaka liczba ludzi otrzyma z waszej ręki te słowa. Tak! Słowa! Zapisane na papierze, zapisane na płycie, w komputerze, na stronie internetowej, pismem brajla czy też w formie książki mówionej. Od umiłowanych, powołanych, w których Prawda zamieszkała, teraz zależy czy Izrael rodowity dostanie to słowo do ręki aby mogli porodzić w bólach Prawdę i mogli głosić ją 12 plemionom z Jakuba. Nie patrz na rodowód zapisany jako dokument urzędowy bo jak już wiesz wielu jest oszustów podających się i podszywających za rodowitych żydów a wcale nimi nie są. Pan Jezus zna wszystkich tych, którzy są Jego i nie potrzebuje świadectwa człowieka ani pieczątki z urzędu aby rozpoznać każdego swojego syna z Izraela rodowitego jak też z Izraela nabytego. Tylko nasuwa się pytanie:
Łuk.18,8
Tylko czy Pan Jezus Chrystus znajdzie wiarę na ziemi w ludziach, gdy przyjdzie? Zwracam waszą uwagę na słowa:
Dz.1,3-11
Nie oddalajcie się z Jerozolimy lecz oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie; Jan bowiem chrzcił wodą, ale wy po niewielu dniach będziecie ochrzczeni Duchem Świętym (mądrzy już zrozumieli, że chrzest wodą nie ma żadnego znaczenia) Gdy oni tedy się zeszli pytali go mówiąc: Panie, czy w tym czasie odbudujesz królestwo Izraelowi? Rzekł do nich: Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec w mocy swojej ustanowił, ale weźmiecie moc Ducha Świętego kiedy zstąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i w Samarii i aż po krańce ziemi. Obietnica została spełniona w dzień Zielonych Świąt.
Dz.2,1-4
A gdy nadszedł dzień Zielonych Świąt byli wszyscy razem na jednym miejscu. I powstał nagle z nieba szum, jakby wiejącego gwałtownego wiatru i napełnił cały dom, gdzie siedzieli. I ukazały się im języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich. I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami tak jak im Duch poddawał. Przypominam, że Duch Święty jest niewidzialny dlatego naoczni świadkowie musieli to zobaczyć aby mogli świadczyć o wylaniu Ducha Świętego zgodnie z obietnicą i wolą Ojca Pana Jezusa. Ujrzeli języki ognia i usłyszeli jak mówią innymi językami. Nie wszyscy widzieli ogniste języki bo stało się to w domu. A ci którzy usłyszeli jak mówią różnymi językami dziwili się, mniemając że upili się młodym winem.
Dz.2,14-21
Na to powstał Piotr wraz z jedenastoma, podniósł swój głos i przemówił do nich: Mężowie judzcy i wy wszyscy, którzy mieszkacie w Jerozolimie! Niechże wam to będzie wiadome, dajcie też posłuch słowom moim. Albowiem ludzie ci nie są pijani jak mniemacie, gdyż jest dopiero trzecia godzina dnia, ale tutaj jest to, co było zapowiedziane przez proroka Joela: I stanie się w ostateczne dni mówi Pan, że wyleję Ducha mego na wszelkie ciało I prorokować będą synowie wasi i córki wasze i młodzieńcy wasi widzenia mieć będą a starcy wasi śnić będą sny; Nawet i na sługi moje i służebnice moje Wyleję w owych dniach Ducha mego i prorokować będą. I uczynię cuda w górze na niebie i znaki na dole na ziemi, krew i ogień i kłęby dymu. Słońce przemieni się w ciemność a księżyc w krew, zanim przyjdzie dzień Pański wielki i wspaniały. Wszakże każdy, kto będzie wzywał imienia Pańskiego (wiemy już kto jest Panem i znamy Jego imię) zbawiony będzie. Zapowiedziane wylanie Ducha Świętego spełniło się za czasów apostolskich jednak nie wypełniło się zapowiedziane odbudowanie Królestwa Izraelowi jak im Pan Jezus powiedział: nie wasza rzecz znać czasy i chwile, które Duch Święty ustanowił. Nam dane jest poznać te czasy, gdyż znaleźliśmy się u kresu wieków, w czasie ostatnim czasów ostatecznych, które rozpoczęły się, gdy przyszedł zapowiadany Zbawiciel. Mówi: Nawet i na sługi moje i służebnice moje wyleję w owych dniach Ducha mego i prorokować będą. Nastały owe dni kiedy to każdy z was prorokować będzie głosząc ewangelię o Panu Jezusie i o Jego Królestwie. Każdy kto uwierzy wieści naszej otrzyma dar Ducha Świętego, Ducha proroctwa, które przyjmuje przez słowo mu zwiastowane aby świadczył o tym we właściwym czasie. Podsumowując powyższe myśli: 70 lat wyznaczono miastu Świętemu i ludowi Bożemu:

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego