panmojbogmoj

Idź do spisu treści

Menu główne

Rozdzial III - strona 18

Pan Mój Bóg Mój > Rozdzial III - KRÓLESTWO BOŻE > KRÓLESTWO BOŻE cz.2
 

2Król.4,32-35 A gdy Elizeusz wszedł do domu oto chłopiec leżał martwy na jego łożu. Wszedł więc tam, zamknął drzwi przed nimi obojgiem i zaczął się modlić do Wszechwładnego Pana Boga. Potem wszedł na łóżko i położył się na dziecku, przykładając swoje usta do jego ust, swoje oczy do jego oczu i swoje dłonie do jego dłoni i przytulał się do niego tak iż rozgrzało się ciało dziecka. Potem cofnął się i chodził po domu tam i z powrotem następnie wszedł znów do łóżka i przytulał się do niego, wtem chłopiec kichnął siedem razy i otworzył oczy. Następny przykład wskrzeszenia:
1Król.17,21-23
Potem wyciągnął się trzy razy nad dzieckiem i zawołał do Wszechwładnego Pana Boga tak: Wszechwładny Panie Boże mój przywróć proszę, życie temu dziecku. I wysłuchał Wszechwładny Pan prośby Eliasza i wrócił duch tego dziecka do niego i ożyło. Eliasz wziął dziecię zniósł je z poddasza na dół i oddał je jego matce, mówiąc: Patrz syn twój żyje! Tą samą mocą, którą Eliasz czy Elizeusz wskrzesił umarłych, tą samą moc otrzymali apostołowie, którzy tak samo jak Pan Jezus wskrzesił Łazarza, czynił cuda uzdrawiając i głosił nastanie Królestwa Duchowego, tak i oni otrzymali od Niego tę moc, aby mogli czynić to co On Sam czynił. I wskrzeszali też umarłych do życia oczywiście pozostając w ciele ludzkim.
Mat.10,8
Chorych uzdrawiajcie, umarłych wskrzeszajcie, trędowatych oczyszczajcie, demony wyganiajcie; darmo wzięliście, darmo dawajcie. Również moc Ducha Świętego miał Paweł, który wskrzeszał:
Dz.20,9-10
A pewien młodzieniec imieniem Eutychus, siedział na oknie i będąc bardzo senny, gdy Paweł długo przemawiał, zmorzony snem spadł z trzeciego piętra na dół i podniesiono go nieżywego. Lecz Paweł zszedł na dół, przypadł doń i objąwszy go rzekł: Nie trwóżcie się bo on żyje. Tak powinien być oddany tekst w
Jan11,23-26
, że Łazarz wstał bo był wskrzeszony przez Pana Jezusa, który Go miłował. Marta powiedziała że wie, że zmartwychwstanie w czasie zmartwychwstania w dniu ostatecznym. Powiedziała tak wiedząc o miłości Pana Jezusa do Łazarza jak też miłości Łazarza do Pana Jezusa. Dlatego rzekł do niej Pan Jezus, że nie tylko Łazarz, ale i każdy kto w Niego wierzy choćby umarł żyć będzie wiecznie w niebie. Nawet ci, którzy żyją jeszcze w ciele  uwierzyli w Pana Jezusa mają życie wiecznie bo przeszli ze śmierci do życia. Pan Jezus Chrystus jest Zmartwychwstaniem i życiem wiecznym. Pan Jezus Chrystus jest nieśmiertelnym Duchem Świętym, dlatego, że pokonał śmierć i wyzwolił wszystkich od grzechu śmiertelnego, czyli grzechu przeciwko Duchowi Świętemu, dając nam Ducha swego Świętego, aby mógł zamieszkać w nas przez wiarę w Niego i abyśmy zostali zmartwychwzbudzeni do nieśmiertelności. Trzeba trzymać się prawdy, a prawda jest taka, że „wskrzeszony” to nie to samo co „zmartwychwzbudzony”. Tak jak tłumacze B. W.; B.G. czy B.T. tak samo i tłumacze organizacji ś j pokręcili te dwa pojęcia, w zależności od nauki jaką głoszą. Ja chciałbym podkreślić z całą odpowiedzialnością, że nikt przed Panem Jezusem nie mógł zmartwychwstać! Dowody na to:
Kol.1,18
On jest początkiem, pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy.
Obj.1,4-6
Łaska wam i pokój od Tego, który jest, i który był, i który ma przyjść i od siedmiu duchów, które są przed Jego tronem i od Pana Jezusa Chrystusa, który jest świadkiem wiernym, pierworodnym z umarłych i Władcą nad królami ziemskimi. Jemu, który miłuje nas i który wyzwolił nas z grzechów naszych przez krew swoją. I uczynił nas rodem królewskim, kapłanami Boga i Ojca swojego (Ducha swojego) niech będzie chwała i moc na wieki wieków Amen. Paweł głosił tę prawdę, że Pan Jezus Zbawiciel musiał cierpieć i jako pierwszy być z martwych wzbudzony, a nie głosił, że jako pierwszy ma być wskrzeszony, bo wiemy co wyżej przytoczyłem, że wskrzeszał już Eliasz , Elizeusz i sam Pan Jezus, to jak mógł Paweł głosić kłamstwo. To wy kłamiecie przekręcając w tekście słowo „powstał z martwych” na kłamstwo, że miał Chrystus zostać jako pierwszy „wskrzeszony”.
Dz.26,22-23
Ostałem się
mówi Paweł, dając świadectwo małym i wielkim, nie mówiąc nic ponad to co powiedzieli prorocy i Mojżesz, że się stanie. To jest, że Chrystus musi cierpieć, że On jako pierwszy, który powstał z martwych, będzie zwiastował Światłość ludowi i poganom. I tak się stało, jako pierwszy Pan Jezus ukazał się jako żyjący, po śmierci na krzyżu i złożeniu ciała w grobie. Ukazał się żyjący, ale nie w tym ciele człowieczym, w którym zawisł na krzyżu, lecz ukazał się w uwielbionym ciele.
Łuk.24,39
Dotknijcie mnie i patrzcie: Wszak duch nie ma ciała, ani kości jak widzicie, że Ja mam.
Łuk.24,45-46
Wtedy otworzył im umysły, aby mogli zrozumieć Pisma. I rzekł im: Jest napisane, że Chrystus miał cierpieć i trzeciego dnia zmartwychwstać.
Łuk.24,3
wyraźnie mówi, że niewiasty wszedłszy do grobowca nie znalazły ciała Pana Jezusa, a gdy się zatrwożyły, usłyszały odpowiedź zgodną z prawdą:
Łuk.24,6
Nie ma Go tu, ale wstał z martwych. Wy twierdzicie, że nie było ciała, ale został Pan Jezus wskrzeszony. To jest błędne myślenie i wprowadzanie w błąd bo ciała Pana Jezusa nie znaleziono. Pan Jezus żył i był na ziemi 40 dni w swym ciele uwielbionym. Dlatego nikt nie poznał Go, dopiero po słowach i łamaniu chleba, bo łamał chleb do strony wewnętrznej. Tomasz musiał włożyć palec w rany aby uwierzył, że to Pan Jezus, którego ukrzyżowali co wcale nie dowodzi, że wstał z martwych w ciele, w którym żył ponad 30 lat na ziemi.
Jan20,15-17
Rzekł jej Pan Jezus: Niewiasto! Czemu płaczesz? Kogo szukasz? Ona mniemając, że to jest ogrodnik rzekła mu: panie! Jeśli ty Go wziąłeś powiedz mi, gdzie Go położyłeś, a ja Go wezmę. Rzekł jej Pan Jezus: Mario! Ona obróciwszy się rzekła mu po hebrajsku: Rabbuni! Co znaczy Nauczycielu! Rzekł jej Pan Jezus: Nie dotykaj mnie bo jeszcze nie wstąpiłem do Ojca. Poznała Pana Jezusa dopiero, gdy zwrócił się do niej po imieniu. Nie pozwolił jej się dotknąć.
Dz.1,2
Aż do dnia, gdy udzieliwszy przez Ducha Świętego (który był w Nim) poleceń apostołom, których wybrał, wzięty został w górę. Dlatego nie możecie pisać, że został wskrzeszony, a innym razem, że z martwych wzbudzony.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego